Gyermek területi engedély

A KHESZ vizeire kétféle gyermek területi horgászengedély váltható:

  1. Gyermek éves területi engedély – érvényes a KHESZ kezelésében lévő folyószakaszokra, holtágakra és tavakra)
  2. Élővíz csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna gyermek éves területi engedély

A gyermek területi engedély 14 évnél nem idősebb gyermeknek adható ki. (Az tekinthető 14 évesnek, aki az adott évben tölti be a 14 éves életkort.) Az engedélyek kiváltásához az alábbi adatok szükségesek: jogosult neve, címe, gondviselő neve, gondviselő telefonszáma. A gyermek területi engedély kiadásához szükséges továbbá gyermek állami horgászjegy (díjmentes) és fogási napló.


1. GYERMEK ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY
Ára: 1.100 Ft

Érvényes:

Körösök

  1. a Sebes és Kettős-Körös összefolyásától (91,3 fkm) a gyomai közúti hídig (79,2 fkm) (100 hektár)
  2. az Aranyosi holtág betorkolásától (55 fkm) a Daru kanyarig (40 fkm) (91 hektár)

Holtágak

A horgászat feltételei és szabályai:

– Horgászni csak felnőtt korú személy felügyelete mellett, egy úszós, egy horoggal szerelt készséggel szabad, napkeltétől napnyugtáig.
– az engedély napi 3 kg egyéb hal kifogására jogosít. (a felsorolt méret-és tilalmi idővel rendelkező halfajok gyermek területi engedéllyel nem foghatók: ponty, süllő, csuka, harcsa, balin, angolna, pisztrángfélék, márna, kecsege, amur, pisztrángsügér)
– a fogási napló vezetése kötelező.
– a területi engedélyt másra átruházni tilos.
– elveszett engedélyt nem pótolunk.

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

– Robbanómotoros csónakkal csak az élővízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
– A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani,hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
– A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
– A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
– A nemzeti park területén a compó, garda, széles (arany) kárász, kősüllő zsákmányolása egész évben TILOS!
– Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
– A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos!
– A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fásszárúak irtása tilos.
– Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
– Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
– Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
– Az alábbiakban felsorolt nem őshonos halfajokat, kifogásukat követően korosztálytól függetlenül nem lehet visszahelyezni a vízterületre: ezüstkárász (Carassius auratus), törpeharcsa (Ictaluru nebulosus), fekete törpeharcsa (Ictalurus melas), naphal (Lepomis gibbosus)

KHESZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. TILOS HORGÁSZNI december 1-jétől március 1-jéig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán:

– Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
– Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül,
2. A Fás tavon csónakból horgászni és stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni TILOS! A Fás tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület). Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a horgászhely szabadon hagyása illetve átadása KÖTELEZŐ! A sátorozás tilos!
3. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon az éjszakai horgászat tilos, horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet, kivéve péntek, szombat és nemzeti ünnepnapokon.
4. Szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni. SZEMETES HORGÁSZHELYEN VALÓ HORGÁSZÁSÉRT A TERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!
5. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése TILOS!
6. Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEG TARTANI!
7. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
8. Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe, 
– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)
9. A kifogott törpeharcsát a vízbe visszahelyezni TILOS!
10.Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!
11.Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
– compó (Tinca tinca L.) – a Fás, Orosházi és Gyopárosi tavakon.
12. A 11. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!
13.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
14.A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.
15.A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
16.Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.
17. Az engedélyben szereplő folyókon, szakaszaikon, valamint a Fás tavon és Orosházi homokbányatavon a lékhorgászat tilos és életveszélyes!
18.Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
19.A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
20.Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halatmás horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.

A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelöléseket végzünk. Amennyiben a fogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecskét“ lát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát Szövetségünk címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni. Köszönjük!

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül!

Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet.

A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor, a hivatalos halőrnek köteles átadni.

2. ÉLŐVÍZ CSATORNA, GERLAI HOLTÁG, VARGAHOSSZA FŐCSATORNA GYERMEK ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY
Ára: 500 Ft

Érvényes:

1. Élővíz-csatorna teljes szakasza,(Gyula, Békéscsaba, Békés)
2. Gerlai holtág,
3. Vargahossza főcsatorna

AZ ENGEDÉLYBEN SZEREPLŐ VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. Az amur legkisebb kifogható- elvihető mérete 50 cm.
2. Szemetes helyen horgászni tilos! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászásért a területi engedély bevonásra kerül!
3. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése tilos!
4. Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, tilos megtartani!
5. A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett a vízbe visszahelyezni tilos!
6. Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni tilos! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés tilos!
7. Az engedély: egyéb halfajokból napi 3 kg elvitelére jogosít.
8. Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
-domolykó (Leuciscus cephalus L.)
-jász (Leuciscus idus L.)
-karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
-dévérkeszeg (Abramis brama L.)
-lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
-paduc (Chondostroma nasus L.)
-sügér (Perca fluviatilis L.)
– compó (Tinca tinca L.)
9. A 9. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!
10. A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemteszsák
12. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
13. Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.
14. Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos!
15. A kezelő által szervezett horgászversenyek alkalmával a horgászhely átadása kötelező.
16. Az engedélyben szereplő vízterületeken az állomány védelme érdekében 6 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú ponty nem vihető el, kifogás után kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni.
17. Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
18. A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
19. A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés újra csalizása és visszadobása előtt, még az egyéb halfajokat a horgászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.
20. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
21. A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

Az engedélyben szereplő vizeken fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló “Más horgászkezelésű vizek” fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont területi engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnali bevonásra kerül!
Az engedély megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor a hivatásos halőrnek köteles átadni.

Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünket elektronikus levélben, telefonon, vagy személyesen.

A KHESZ vizeire kétféle gyermek területi horgászengedély váltható:

  1. Gyermek éves területi engedély – érvényes a KHESZ kezelésében lévő folyószakaszokra, holtágakra és tavakra)
  2. Élővíz csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna gyermek éves területi engedély

A gyermek területi engedély 14 évnél nem idősebb gyermeknek adható ki. (Az tekinthető 14 évesnek, aki az adott évben tölti be a 14 éves életkort.) Az engedélyek kiváltásához az alábbi adatok szükségesek: jogosult neve, címe, gondviselő neve, gondviselő telefonszáma. A gyermek területi engedély kiadásához szükséges továbbá gyermek állami horgászjegy (díjmentes) és fogási napló.


1. GYERMEK ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY
Ára: 1.100 Ft

Érvényes:

Körösök

  1. a Sebes és Kettős-Körös összefolyásától (91,3 fkm) a gyomai közúti hídig (79,2 fkm) (100 hektár)
  2. az Aranyosi holtág betorkolásától (55 fkm) a Daru kanyarig (40 fkm) (91 hektár)

Holtágak

A horgászat feltételei és szabályai:

– Horgászni csak felnőtt korú személy felügyelete mellett, egy úszós, egy horoggal szerelt készséggel szabad, napkeltétől napnyugtáig.
– az engedély napi 3 kg egyéb hal kifogására jogosít. (a felsorolt méret-és tilalmi idővel rendelkező halfajok gyermek területi engedéllyel nem foghatók: ponty, süllő, csuka, harcsa, balin, angolna, pisztrángfélék, márna, kecsege, amur, pisztrángsügér)
– a fogási napló vezetése kötelező.
– a területi engedélyt másra átruházni tilos.
– elveszett engedélyt nem pótolunk.

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

– Robbanómotoros csónakkal csak az élővízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
– A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani,hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
– A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
– A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
– A nemzeti park területén a compó, garda, széles (arany) kárász, kősüllő zsákmányolása egész évben TILOS!
– Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
– A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos!
– A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fásszárúak irtása tilos.
– Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
– Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
– Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
– Az alábbiakban felsorolt nem őshonos halfajokat, kifogásukat követően korosztálytól függetlenül nem lehet visszahelyezni a vízterületre: ezüstkárász (Carassius auratus), törpeharcsa (Ictaluru nebulosus), fekete törpeharcsa (Ictalurus melas), naphal (Lepomis gibbosus)

KHESZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. TILOS HORGÁSZNI december 1-jétől március 1-jéig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán:

– Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
– Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül,
2. A Fás tavon csónakból horgászni és stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni TILOS! A Fás tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület). Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a horgászhely szabadon hagyása illetve átadása KÖTELEZŐ! A sátorozás tilos!
3. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon az éjszakai horgászat tilos, horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet, kivéve péntek, szombat és nemzeti ünnepnapokon.
4. Szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni. SZEMETES HORGÁSZHELYEN VALÓ HORGÁSZÁSÉRT A TERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!
5. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése TILOS!
6. Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEG TARTANI!
7. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
8. Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe, 
– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)
9. A kifogott törpeharcsát a vízbe visszahelyezni TILOS!
10.Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!
11.Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
– compó (Tinca tinca L.) – a Fás, Orosházi és Gyopárosi tavakon.
12. A 11. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!
13.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
14.A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.
15.A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
16.Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.
17. Az engedélyben szereplő folyókon, szakaszaikon, valamint a Fás tavon és Orosházi homokbányatavon a lékhorgászat tilos és életveszélyes!
18.Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
19.A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
20.Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halatmás horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.

A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelöléseket végzünk. Amennyiben a fogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecskét“ lát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát Szövetségünk címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni. Köszönjük!

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül!

Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet.

A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor, a hivatalos halőrnek köteles átadni.

2. ÉLŐVÍZ CSATORNA, GERLAI HOLTÁG, VARGAHOSSZA FŐCSATORNA GYERMEK ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY
Ára: 500 Ft

Érvényes:

1. Élővíz-csatorna teljes szakasza,(Gyula, Békéscsaba, Békés)
2. Gerlai holtág,
3. Vargahossza főcsatorna

AZ ENGEDÉLYBEN SZEREPLŐ VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. Az amur legkisebb kifogható- elvihető mérete 50 cm.
2. Szemetes helyen horgászni tilos! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászásért a területi engedély bevonásra kerül!
3. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése tilos!
4. Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, tilos megtartani!
5. A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett a vízbe visszahelyezni tilos!
6. Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni tilos! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés tilos!
7. Az engedély: egyéb halfajokból napi 3 kg elvitelére jogosít.
8. Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
-domolykó (Leuciscus cephalus L.)
-jász (Leuciscus idus L.)
-karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
-dévérkeszeg (Abramis brama L.)
-lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
-paduc (Chondostroma nasus L.)
-sügér (Perca fluviatilis L.)
– compó (Tinca tinca L.)
9. A 9. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!
10. A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemteszsák
12. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
13. Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.
14. Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos!
15. A kezelő által szervezett horgászversenyek alkalmával a horgászhely átadása kötelező.
16. Az engedélyben szereplő vízterületeken az állomány védelme érdekében 6 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú ponty nem vihető el, kifogás után kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni.
17. Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
18. A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
19. A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés újra csalizása és visszadobása előtt, még az egyéb halfajokat a horgászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.
20. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
21. A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

Az engedélyben szereplő vizeken fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló “Más horgászkezelésű vizek” fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont területi engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnali bevonásra kerül!
Az engedély megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor a hivatásos halőrnek köteles átadni.

Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünket elektronikus levélben, telefonon, vagy személyesen.