A jegytípusok és a vízterületek listája bővülhet, ezért a változtatás jogát fenntartjuk!

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2020. évben kiadásra kerülő területi jegyeinek típusai és árai
(A jegytípusok és áraik táblázatos formában letölthetőek az alábbi ikonra kattintva)

24 órás, 3 napos és hetijegyek:

(A 24 órás jegyek a jegyre felvezetett érvényességi időponttól számított 24 órán át érvényesek.)

24 órás jegy:
3.000 Ft / **1.500 Ft

3 napos jegy
8.500 Ft / **4.200 Ft

Hetijegy:
14.000 Ft / **7.000 Ft

Észak-, Közép- és Dél-békési csatornák 24 órás jegy:
1.000 Ft / **500 Ft

Észak-, Közép- és Dél-békési csatornák hetijegy:
3.500 Ft / **1.700 Ft

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Gyermek területi jegy

Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki a 3 éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig, nagykorú személy felügyelete mellett használható.

Ára:

 • 2.200 Ft

Érvényes:

 •  a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületre

 

KHESZ éves általános

Éves teljes jogú jegy:
36.700 Ft

*Általános ifjúsági jegy:
9.000 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
18.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-91,3 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Csereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (04-018-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

Holtágak:

 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi-holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Peresi-holtág (04-033-1-1)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
 • Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
 • Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (04-036-1-1)
 • Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
 • Német-zugi-holtág (04-114-1-4)
 • Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
 • Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
 • Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
 • Danzug-holtág (04-008-1-1)
 • Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág) (04-009-1-1)
 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (04-023-1-1)
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (04-010-1-1)
 • Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken) (04-025-1-1)
 • Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki holtág, 04-076-1-1) (2017. februárjától a KHESZ haszonbérletében, kivéve a K1 szivattyúteleptől a Bikazugi ág végénél lévő beton műtárgyakig).

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész évben tiltott a horgászat):

 • Őzény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

Csatornák

 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (04-045-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás) (04-050-1-1)
 • Veker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
 • Malomzug-Decsipusztai csatorna (04-063-1-1)
 • Élővíz-csatorna teljes szakasza (04-014-1-1) (Gyula, Békéscsaba, Békés)
 • Gerlai-holtág (04-013-1-1)
 • Vargahossza-főcsatorna (04-012-1-1)
 • Dánfokéri-csatorna (04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna),
 • Dánfoki-Diófás csatornákra (04-150-1-4)
 • Poklás-csatorna (04-173-1-4)
 • Malomzug-Simafoki-csatorna (04-064-1-1)
 • Almári-csatorna (04-185-1-1)

Tavak:

 • Fás-tó – Békéscsaba (04-011-1-4),
 • Orosházi Béke homokbánya horgásztó (04-098-1-4)
 • Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (04-140-1-4)
 • Vajda-tó – Gyomaendrőd (04-179-1-4)

* Általános ifjúsági jegy:

 • Díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett.

(!)Az általános ifjúsági jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

KHESZ összevont

Éves teljes jogú jegy:
32.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
15.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-91,3 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Csereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (04-018-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

Holtágak:

 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi-holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Peresi-holtág (04-033-1-1)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
 • Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
 • Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (04-036-1-1)
 • Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
 • Német-zugi-holtág (04-114-1-4)
 • Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
 • Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
 • Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
 • Danzug-holtág (04-008-1-1)
 • Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág) (04-009-1-1)
 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (04-023-1-1)
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (04-010-1-1)
 • Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken) (04-025-1-1)
 • Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki holtág, 04-076-1-1) (2017. februárjától a KHESZ haszonbérletében, kivéve a K1 szivattyúteleptől a Bikazugi ág végénél lévő beton műtárgyakig).

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész évben tiltott a horgászat):

 • Őzény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

Csatornák

 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (04-045-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás) (04-050-1-1)
 • Veker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
 • Malomzug-Decsipusztai csatorna (04-063-1-1)
 • Malomzug-Simapusztai csatorna (04-064-1-1)
 • Almári-csatorna (04-185-1-1)

Tavak:

 • Fás-tó – Békéscsaba (04-011-1-4),
 • Orosházi Béke homokbánya horgásztó (04-098-1-4)
 • Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (04-140-1-4)
 • Vajda-tó – Gyomaendrőd (04-179-1-4)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Egységes Körösök

Éves teljes jogú jegy:
29.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
14.700 Ft

Érvényes:

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős- és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete- és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Csereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (04-018-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 16,5 fkm)  (04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, 0 fkm-től a 9+280 fkm-ig (04-017-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Alsóvízi

Éves teljes jogú jegy:
24.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
11.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Hortobágy-Berettyó Gyomához közelebb eső betorkollásáig (árvízkapu-ág) (61 fkm), továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-61 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)

Holtágak:

 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi -holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Gyiger holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken) (04-025-1-1)

Csatornák:

 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás.) (04-050-1-1)
 • Veker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Malomzug-Décsipusztai-csatorna (04-063-1-1)
 • Malomzug-Simafoki-csatorna (04-064-1-1)

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész évben tiltott a horgászat):

 • Özény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Alsóvízi bővített

Éves teljes jogú jegy:
29.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
14.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Hortobágy-Berettyó Gyomához közelebb eső betorkollásáig (árvízkapu-ág) (61 fkm), továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-61 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)

Holtágak:

 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi -holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Gyiger holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken) (04-025-1-1)
 • Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki holtág, 04-076-1-1) (2017. februárjától a KHESZ haszonbérletében, kivéve a K1 szivattyúteleptől a Bikazugi ág végénél lévő beton műtárgyakig).

Csatornák:

 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás.) (04-050-1-1)
 • Veker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Malomzug-Décsipusztai-csatorna (04-063-1-1)
 • Malomzug-Simafoki-csatorna (04-064-1-1)

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész évben tiltott a horgászat):

 • Özény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Középsővízi

Éves teljes jogú jegy:
24.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
11.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Hármas-Körös folyó, a Hortobágy-Berettyó Gyomához közelebb eső betorkollásától (árvízkapu-ág) (61 fkm) felfelé a Kettős- és Sebes-Körös összefolyásáig (04-004-1-1) (61-91,3 fkm)

Holtágak:

 • Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (04-036-1-1)
 • Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
 • Danzug-holtág (04-008-1-1)
 • Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág) (04-009-1-1)

Csatornák:

 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Felsővízi

Éves teljes jogú jegy:
19.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
9.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (0,0-58,56 fkm) (04-019-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 16,5 fkm)  (04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, Szanazugtól a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

Holtágak:

 • Folyáséri-Szilvarévzugi holtág (04-023-1-1)
 • Sebes-Körös holtág (Körösladány) (04-010-1-1)

Csatornák:

 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (04-045-1-1)
 • Almári-csatorna (04-185-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Hortobágy-Berettyó, Sebes-Körös, Berettyó és csatornák

Éves teljes jogú jegy:
19.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
9.700 Ft

Érvényes (folyók):

 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Csereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (04-018-1-1)

Holtágak:

 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (04-023-1-1)
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (04-010-1-1)

Csatornák:

 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (Békés, Bélmegyer)(04-044-1-1),
 • Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (04-046-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Hortobágy-Berettyó

Éves teljes jogú jegy:
12.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
5.700 Ft

Érvényes:

 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményezett II. típusú jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Hortobágy-Berettyó Karcag térsége

Éves teljes jogú jegy:
19.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
9.700 Ft

(A területi jegy a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Tisza Horgász Egyesület szervezetekkel közös szakmai együttműködés keretében kerül kibocsátásra.)

Érvényes:

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részéről:

 • Hortobágy-Berettyó folyó a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjától lefele az ecsegfalvi közúti hídig (04-021-1-1)
 • Villogó csatorna, a Karcagi I-III-IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)

Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részéről:

 • Karcagi I-11 és I-12 csatorna (16-294-1-1)
 • Karcagi V. és V-1 csatorna (16-295-1-1)
 • Karcagi II. csatorna (16-311-1-1)
 • C/3 csatorna (16-280-1-1)
 • Németér (16-201-1-1)

Tisza Horgász Egyesület részéről:

 • NK III-2 csatorna (16-300-1-1)
 • Kakat főcsatorna – a Kisúszállási kövesúttól felfelé végig (16-148-1-1)
 • Villogó főcsatorna –10,8-34,74 km-ig (4. főúttól felfelé)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Peresi-holtág és térsége

Éves teljes jogú jegy:
24.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
11.700 Ft

Érvényes:

 • Peresi-holtág (04-033-1-1)
 • Hármas-Körös az endrődi közúti hídtól lefelé az Aranyosi-holtág betorkollásáig (04-004-1-1)
 • Hortobágy-Berettyó a Nagykunsági-öntöző főcsatorna betorkollásától a Hármas-Körösbe torkollásig (04-021-1-1)
 • Malomzug-Simapusztai-csatorna (04-064-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Orosháza térsége

Éves teljes jogú jegy:
17.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
8.700 Ft

Érvényes:

 • Orosházi Béke Homokbánya horgásztó területére (04-098-1-4)
 • Gyopárosi tavak területére (északi, középső, déli tó) (04-140-1-4)
 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai-nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás.) (04-050-1-1)
 • Veker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Fás-tó

Éves teljes jogú jegy:
24.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
11.700 Ft

Érvényes:

 • Fás-tó – Békéscsaba (04-011-1-4)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Gyomaendrőd városi vízterületek

Éves teljes jogú jegy:
24.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
11.700 Ft

Érvényes:

 • Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
 • Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
 • Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
 • Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
 • Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
 • Német-zugi-holtág (04-114-1-4)
 • Vajda-tó – Gyomaendrőd (04-011-1-4)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Dél-békési csatornák

Éves teljes jogú jegy:
3.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
1.700 Ft

Érvényes:

 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai-nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Észak-, Közép-és Dél-békési csatornák

Éves teljes jogú jegy:
10.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
4.700 Ft

Érvényes:

 • Élővíz-csatorna teljes szakasza (04-014-1-1) (Gyula, Békéscsaba, Békés)
 • Gerlai-holtág (04-013-1-1)
 • Vargahossza-főcsatorna (04-012-1-1)
 • Dánfokéri-csatorna (04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna),
 • Dánfoki-Diófás csatornákra (04-150-1-4)
 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai-nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
 • Szeghalmi főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (04-045-1-1)
 • Cigányfoki főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi főcsatorna (Köröstarcsa) (04-042-1-1)
 • V3-Óvári csatorna (04-047-1-1)
 • Folyáséri főcsatorna (0+000-10+000 fkm között) (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Kutas főcsatorna, Kutas patak, Kutas csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló csatorna a Derecskei, Konyári, Tépe-Horgasi ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
 • Veker-csatorna (04-051-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (04-050-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
 • Malomzug-Décsipusztai-csatorna (04-063-1-1)
 • Malomzug-Simafoki-csatorna (04-064-1-1)
 • Almári-csatorna (04-185-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Szarvas-békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki-holtág)

Éves teljes jogú jegy:
24.700 Ft

**Kedvezményes 1 botos jegy:
11.700 Ft

Érvényes:

 • Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki holtág, 04-076-1-1) (2017. februárjától a KHESZ haszonbérletében, kivéve a K1 szivattyúteleptől a Bikazugi ág végénél lévő beton műtárgyakig).
 • Dögös-Kákafoki-csatorna a Kákafoki holtági torkolattól a szentesi úti hídig (04-050-1-1)

** Kedvezményes 1 botos jegy:

 • Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be nem töltött ifjúsági horgászok, valamint  – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyek részére. (A felsorolásnak megfelelő horgászoknak a kedvezményes 1 botos jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú jegy is.)

(!)A kedvezményes 1 botos jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.

 

Kisszerszámos (rekreációs-hobbi) halászjegyek

(annak adható ki, a KHESZ Tagszervezetének tagja, továbbá akinek az elmúlt három évből legalább egy évben igazoltan volt kisszerszámos halász területi jegye)

Érvényes:

 • Összevont éves kisszerszámos halászjegy
  39.700 Ft 

  • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős- és Sebes-Körös összefolyásáig.
  • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
  • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 16,5 fkm)  (04-002-1-1)
  • Fehér-Körös folyó, Szanazugtól a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)
  • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
  • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Csereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (04-018-1-1)
  • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
  • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás.) (04-050-1-1)
  • Vekker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
  • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas)
  • Szeghalmi főcsatorna (04-038-1-1)
  • Szeghalmi övcsatorna (04-039-1-1)
  • Szeghalmi megcsapoló csatorna (04-040-1-1)
  • Dióéri főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
  • Cigányfoki főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
  • Büngösdi főcsatorna (Köröstarcsa) (04-042-1-1)
  • V3-Óvári csatorna (04-047-1-1)
  • Folyáséri főcsatorna (0+000-10+000 fkm között) (Körösladány) (04-049-1-1)
  • Kutas főcsatorna, Kutas patak, Kutas csatorna (04-058-1-1)
  • Alsó-Ó-Berettyó csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
  • Kálló csatorna a Derecskei, Konyári, Tépe-Horgasi ággal (04-060-1-1)
  • Villogó csatorna, a Karcagi I-III-IV. főcsatornával (04-061-1-1)
  • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
  • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
  • Malomzug-Décsipusztai-csatorna (04-063-1-1)
  • Malomzug-Simafoki-csatorna (04-064-1-1)
  • Almári-csatorna (04-185-1-1)
 • Hortobágy-Berettyó térsége
  24.700 Ft

  • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, a HBMHSZSZ-el együttműködésben a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800 fkm-től a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1)
  • Villogó csatorna, a Karcagi I-III-IV. főcsatornával (04-061-1-1)
  • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
 • Észak- Közép- és Dél-békési csatornák
  14.000 Ft

  • Élővíz-csatorna teljes szakasza (04-014-1-1) (Gyula, Békéscsaba, Békés)
  • Gerlai-holtág (04-013-1-1)
  • Vargahossza-főcsatorna (04-012-1-1)
  • Dánfokéri-csatorna (04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna)
  • Dánfoki-Diófás csatornákra (04-150-1-4)
  • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
  • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
  • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
  • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai-nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
  • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
  • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
  • Szeghalmi főcsatorna (04-038-1-1)
  • Szeghalmi övcsatorna (04-039-1-1)
  • Szeghalmi megcsapoló csatorna (04-040-1-1)
  • Dióéri főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
  • Cigányfoki főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
  • Büngösdi főcsatorna (Köröstarcsa) (04-042-1-1)
  • V3-Óvári csatorna (04-047-1-1)
  • Folyáséri főcsatorna (0+000-10+000 fkm között) (Körösladány) (04-049-1-1)
  • Kutas főcsatorna, Kutas patak, Kutas csatorna (04-058-1-1)
  • Alsó-Ó-Berettyó csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
  • Kálló csatorna a Derecskei, Konyári, Tépe-Horgasi ággal (04-060-1-1)
  • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
  • Veker-csatorna (04-051-1-1)
  • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (04-050-1-1)
  • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
  • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig. Kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig. (Kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (04-062-1-1)
  • Malomzug-Décsipusztai-csatorna (04-063-1-1)
  • Malomzug-Simafoki-csatorna (04-064-1-1)
  • Almári-csatorna (04-185-1-1)

 

Turista állami jegyhez

 • 24 órás jegy: 3.500 Ft
 • 3 napos: 10.000 Ft
 • hetijegy: 17.000 Ft

 

Külföldi, vagy nem MOHOSZ-hoz és tagszervezetihez tartozó horgászoknak

 • Összevont éves jegy teljes jogú területi jegy: 47.000 Ft
 • 24 órás jegy : 3.500 Ft
 • 3 napos: 10.000 Ft
 • hetijegy: 17.000 Ft

 

A megengedett kvóta kifogása után váltható többlet halelviteli kiegészítő jegy

 • Ugyanarra vagy ugyanazokra a vízterületekre, amelyre a korábbi területi jegy szólt: 50.000 Ft egységesen