A horgászvizsgáról általában

A horgászvizsga kötelezettsége már a jelenlegi hatályos halászati és horgászati törvény előtt is fennállt, mivel az előző törvényerejű rendelet is előírta. Az 1992-es évet megelőzően a horgászvizsga anyaga a MOHOSZ szakértői által került összeállításra és valamennyi horgászegyesület vizsgáztatta a nála jelentkező leendő horgászokat. A sikeres vizsgát az egyesületi tagsági igazolványokba igazolták a “Horgászati alapismeretekből beszámolt” szövegű bejegyzéssel.
Az 1992-es évtől a horgászegyesületek, vizsgabizottságok által vizsgáztatott kezdő horgászok már állami vizsgabizonyítványt kaptak, ekkor még minden egyesület működtethetett vizsgabizottságot.
Az 1997. évi XLI. törvény végrehajtási rendelete szerint állami horgászvizsgát a halászati hatóság által – az illetékességi területén – kijelölt szervezetnél, vizsgabizottságnál lehet tenni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megyei halászati felügyelő kijelöli a vizsgáztatásra jogosult egyesületeket, szervezeteket, vagy központilag szervezett különböző székhelyű vizsgabizottságot, amelynek munkáját közvetlenül a halászati hatóság irányítja.

A horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

 • a halászati, horgászati jogszabályokról, az Országos Horgászrend szabályairól
 • a méretkorlátozással, a tilalmi időszakkal védett és a természetvédelmi oltalom alá tartozó halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről, tilalmi időkről és méretkorlátozásokról,
 • az alapvető horgászmódszerekről,
 • a zsákmánnyal való kíméletes bánásmódról,
 • a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól,
 • a halászati őrzés ismereteiről,
 • a horgászattal kapcsolatos legfontosabb természet- és környezetvédelmi szabályokról,
 • az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről.

A vizsgáztatások során a legtöbb vizsgabizottság meghatározóan tesztformátumú vizsgalapokat használ, melynek kitöltését követően szóbeli kérdésekkel egészül ki a vizsga. A felkészüléshez rendelkezésre áll – a vizsgáztató szervezeteknél, horgász egyesületeknél, egyes horgászboltokban, valamint a megyei Szövetség irodájában beszerezhető – Pintér Károly: Horgászati alapismeretek (Bp., 2005.) c. kiadvány, de egyes vonatkozásokban hasznosak lehetnek más horgászati kiadványok, a halászati-horgászati törvény és végrehajtási rendeletének horgászatot szabályozó fejezetei.
A horgászvizsga díja 2004. évtől és jelenleg is 1000 Ft, amit a vizsga kezdete előtt a helyszínen kell befizetni.

Figyelem! A 2012. július első napjaiban megjelent 63/2012 (VII.2) VM rendelet részletesen rendelkezett több törvény – közte a halászatról és horgászatról szóló törvény- végrehajtási utasításában rögzített díjak új mértékéről. A rendelet szerint 2012. augusztus 1-től a horgászvizsga díjtétele a korábbi 1.000 Ft-ról 3500-Ft-ra emelkedik. (A vizsgadíjon kívül a vizsgák fent részletezett feltételei nem változtak.)

Ajánlott irodalom:

 • Láda Gáspár, Zellei Ágnes, Kovács Norbert – Amit a horgásznak tudnia kell – Horgászati alapismeretek kezdő horgászok részére (MOHOSZ, 2011.)
 • Pintér Károly – Horgászati alapismeretek (Agroinform Kiadó, 2005)
 • Harka Ákos, Sallai Zoltán – Magyarország halfaunája (Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 2004)
 • Pintér Károly – Magyarország halai (Akadémia Kiadó, 2002)
A fenti kiadványok a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége irodájában megvásárolhatók.

A horgászvizsga kötelezettsége már a jelenlegi hatályos halászati és horgászati törvény előtt is fennállt, mivel az előző törvényerejű rendelet is előírta. Az 1992-es évet megelőzően a horgászvizsga anyaga a MOHOSZ szakértői által került összeállításra és valamennyi horgászegyesület vizsgáztatta a nála jelentkező leendő horgászokat. A sikeres vizsgát az egyesületi tagsági igazolványokba igazolták a “Horgászati alapismeretekből beszámolt” szövegű bejegyzéssel.
Az 1992-es évtől a horgászegyesületek, vizsgabizottságok által vizsgáztatott kezdő horgászok már állami vizsgabizonyítványt kaptak, ekkor még minden egyesület működtethetett vizsgabizottságot.
Az 1997. évi XLI. törvény végrehajtási rendelete szerint állami horgászvizsgát a halászati hatóság által – az illetékességi területén – kijelölt szervezetnél, vizsgabizottságnál lehet tenni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megyei halászati felügyelő kijelöli a vizsgáztatásra jogosult egyesületeket, szervezeteket, vagy központilag szervezett különböző székhelyű vizsgabizottságot, amelynek munkáját közvetlenül a halászati hatóság irányítja.

A horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

 • a halászati, horgászati jogszabályokról, az Országos Horgászrend szabályairól
 • a méretkorlátozással, a tilalmi időszakkal védett és a természetvédelmi oltalom alá tartozó halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről, tilalmi időkről és méretkorlátozásokról,
 • az alapvető horgászmódszerekről,
 • a zsákmánnyal való kíméletes bánásmódról,
 • a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól,
 • a halászati őrzés ismereteiről,
 • a horgászattal kapcsolatos legfontosabb természet- és környezetvédelmi szabályokról,
 • az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről.

A vizsgáztatások során a legtöbb vizsgabizottság meghatározóan tesztformátumú vizsgalapokat használ, melynek kitöltését követően szóbeli kérdésekkel egészül ki a vizsga. A felkészüléshez rendelkezésre áll – a vizsgáztató szervezeteknél, horgász egyesületeknél, egyes horgászboltokban, valamint a megyei Szövetség irodájában beszerezhető – Pintér Károly: Horgászati alapismeretek (Bp., 2005.) c. kiadvány, de egyes vonatkozásokban hasznosak lehetnek más horgászati kiadványok, a halászati-horgászati törvény és végrehajtási rendeletének horgászatot szabályozó fejezetei.
A horgászvizsga díja 2004. évtől és jelenleg is 1000 Ft, amit a vizsga kezdete előtt a helyszínen kell befizetni.

Figyelem! A 2012. július első napjaiban megjelent 63/2012 (VII.2) VM rendelet részletesen rendelkezett több törvény – közte a halászatról és horgászatról szóló törvény- végrehajtási utasításában rögzített díjak új mértékéről. A rendelet szerint 2012. augusztus 1-től a horgászvizsga díjtétele a korábbi 1.000 Ft-ról 3500-Ft-ra emelkedik. (A vizsgadíjon kívül a vizsgák fent részletezett feltételei nem változtak.)

Ajánlott irodalom:

 • Láda Gáspár, Zellei Ágnes, Kovács Norbert – Amit a horgásznak tudnia kell – Horgászati alapismeretek kezdő horgászok részére (MOHOSZ, 2011.)
 • Pintér Károly – Horgászati alapismeretek (Agroinform Kiadó, 2005)
 • Harka Ákos, Sallai Zoltán – Magyarország halfaunája (Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 2004)
 • Pintér Károly – Magyarország halai (Akadémia Kiadó, 2002)
A fenti kiadványok a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége irodájában megvásárolhatók.