Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki-holtág)

Általános információk:

A Hármas-Körös bal parti, Szarvas-Békésszentandrás településeknél található, mentett oldali holtága. Közepesen eutróf állapotú, vízinövényektől mentes medre egész évben jó horgászati lehetőséget biztosít. A KHESZ egyik legfrekventáltabb vízterülete, horgászati jelentősége kiemelkedő. Megközelítése legkönnyebben Szarvas és Békésszentandrás települési környezeteiből, illetve a Hármas-Körös árvízvédelmi töltésén lehetséges.

A vízterület adatai:

 • Területe: 207 ha
 • Hossza: 29,2 km
 • A meder átlagos szélessége: 70 méter
 • A víz átlagos mélysége: 2,2 méter

Horgászati információk:

 • KHESZ hasznosítás: a holtág HAKI mederlezáró beton műtárgy és a bikazugi K1 szivattyútelep közötti szakasz kivételével a teljes holtági területre, beleértve a HAKI-nál lévő, a holtág két szárát összekötő csatornát is
 • Csónakhasználat: engedélyezett
 • Horgászidőszak: egész évben, folyamatosan 0-24 h
 • Jellemző mederadottságok: közepes mértékben iszapolódott aljzat, jelentős mértékben beépített parti területek
 • Beépítettség: jelentős területei üdülősorokkal beépítettek, illetve parcellázottak, de számos pontján szabad parti horgászat is lehetséges
 • Jellemző halfajok: ponty, amur, süllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, keszegfélék, bodorka, sügér, compó, törpeharcsa
 • Megközelítés: Legkönnyebben a 44-es főúton Szarvas és Békésszentandrás települési környezeteiből, illetve a Hármas-Körös árvízvédelmi töltésén.

Az árvízvédelmi töltéseken (gátakon) a járművel történő közlekedés engedélyhez kötött, amelyről bővebben a Közlekedés a gátakon menüpont tájékoztat. A keresztirányú (rámpán történő) áthaladás engedély nélkül is lehetséges.

Vonatkozó területi jegy típusok:

A vízterületre a KHESZ helyi horgászrendje vonatkozik.

(!) A vízterületre a KHESZ Helyi Horgászrendjétől eltérő szabályok is érvényesek, a vonatkozó Kiegészítő Melléklet ITT olvasható.

A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körösről általánosságban

A 19. századi folyószabályozás során 1836-1890 között, két ütemben kialakult holtágrendszer, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen helyezkedik el Békésszentandrás és Szarvas településeket érintve. Egyéb elnevezései: Kákafoki-holtág, Bikazugi-holtág.

A Tisza vízrendszerben lévő legnagyobb ármentesített holtmeder. Teljes hossza 29,2 km, átlagos szélessége 71 m, területe 207 ha, átlagos vízmélysége 2,2 m, víztérfogata 4,5 millió m3. Medrének vízi növényzettel való benőttsége általában csekély, feliszapoltsága azonban helyenként közepes mértékű.

A Hármas-Körös Békésszentandrási duzzasztója lehetővé teszi a gravitációs vízcserét, mivel a holtág felső vége a folyó felsővízi, alsó vége az alsóvízi részhez csatlakozik. A feltöltést a holtág felső végén lévő szivornyák útján végzik, de a holtág a közel 1000 km2 kiterjedésű belvízöblözet vizeinek is befogadója. A holtág az alsó végénél üríthető le, gravitációsan vagy szivattyúzással. A holtág két „szárát” átvágás köti össze a Szarvas és Békésszentandrás közti 44-es főút közelében.

Funkciói belvíztározás és belvízelvezetés, öntözővíz-tározás, vízkészletátadás, továbbá horgászat, üdülés, strandolás és a vízisportolás.

A holtágnak jelentős szerepe van a jellegzetes Körös menti táj kialakításában. Környezetéhez a települések épített örökségein túl szigorúan védett természetvédelmi területek (Szarvasi Arborétum, Anna liget) tartoznak, sok botanikai és zoológiái ritkasággal.

Ezen értékek miatt, illetve üdülőkkel jelentős mértékben beépített partvonala következtében a térség legfrekventáltabb idegenforgalmi célterülete.