Horgászvizeink

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kezelésében lévő horgászvizek

Folyók:

  • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-91,3 fkm)
  • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800-59+900 fkm-ig (04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
  • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
  • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
  • Berettyó folyó, a sebes-körösi torkolattól a román határig (04-018-1-1)
  • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (04-002-1-1)
  • Fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

Holtágak:

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén (kíméleti területek, egész évben tiltott a horgászat):

Csatornák

A KHESZ, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Tisza Horgász Egyesület szakmai együttműködésének köszönhetően az alábbi, saját hasznosításába nem tartozó csatornákra, illetve csatornaszakaszokra is területi jegyet bocsát ki:

Tavak:

Sporthorgászati-jellegű vízterületek:

A KHESZ hasznosításában lévő (illetve szakmai együttműködésébe tartozó) vízterületekre horgászati lehetőséget biztosító területi jegyek típusairól és árairól bővebben a jobb oldali menüsáv Jegyvásárlás / Területi jegy típusok és áraik menüpont tájékoztat.