Horgászvizeink

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kezelésében lévő horgászvizek

Folyók:

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-91,3 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800-59+900 fkm-ig (04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a sebes-körösi torkolattól a román határig (04-018-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

Holtágak:

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén (kíméleti területek, egész évben tiltott a horgászat):

Csatornák

 • Nagyér-csatorna
 • Esztár-Nagymarjai-csatorna
 • Hencida-Csereerdői-csatorna
 • Kis-Körös-csatorna
 • Ördögárki-csatorna
 • Zsáka-Furtai-csatorna
 • Nyártói-csatorna
 • Poltralápi-csatorna
 • Pappzugi-csatorna
 • Élővíz-csatorna teljes szakasza (04-014-1-1) (Gyula, Békéscsaba, Békés)
 • Gerlai-holtág (04-013-1-1)
 • Vargahossza-főcsatorna (04-012-1-1)
 • Dánfokéri-csatorna (04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna)
 • Dánfoki-Diófás csatornákra (04-150-1-4)
 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (Békés, Bélmegyer)(04-044-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (04-045-1-1)
 • Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (04-046-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás) (04-050-1-1)
 • Vekker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai nagycsatornából ágazik) (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig (Kivéve az Ecsegfalva határában lévő Mirhói halastavak területén keresztülfutó betonút melletti szakaszt) (04-062-1-1)

A KHESZ, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Tisza Horgász Egyesület szakmai együttműködésének köszönhetően az alábbi, saját hasznosításába nem tartozó csatornákra, illetve csatornaszakaszokra is területi jegyet bocsát ki:

 • Karcagi I-11 és I-12 csatorna (16-294-1-1)
 • Karcagi V. és V-1 csatorna (16-295-1-1)
 • Karcagi II. csatorna (16-311-1-1)
 • C/3 csatorna (16-280-1-1)
 • Németér (16-201-1-1)
 • NK III-2 csatorna (16-300-1-1)
 • Kakat főcsatorna – a Kisúszállási kövesúttól felfelé végig (16-148-1-1)
 • Villogó főcsatorna –10,8-34,74 km-ig (4. főúttól felfelé)

Tavak:

 • Fás-tó – Békéscsaba (04-011-1-4),
 • Orosházi Béke homokbánya horgásztó (04-098-1-4)
 • Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (04-140-1-4)
 • Vajda-tó – Gyomaendrőd (04-179-1-4)

Sporthorgászati-jellegű vízterületek:

 • Poklás-csatorna – Gyula – Románváros (04-173-1-4)
 • Dánfoki-Diófás-csatorna Dánfoki Üdülőközpont területén belüli csatornarésze (04-150-1-4)

A KHESZ hasznosításában lévő (illetve szakmai együttműködésébe tartozó) vízterületekre horgászati lehetőséget biztosító területi jegyek típusairól és árairól bővebben a jobb oldali menüsáv Jegyvásárlás / Területi jegy típusok és áraik menüpont tájékoztat.