Horgászkártya megújítás

Szeretnék felhívni a horgásztársak figyelmét arra, hogy a most lejáró horgászkártyák megújításához nem kell külön bejönni központi irodánkba.

A horgászkártyák megújításához kötelezően szükséges online adategyeztetés vagy önállóan a HORINFO-s saját profilban végezhető el, vagy az egyesületnél történő állami horgászokmány kiváltásakor történik meg, ami csak néhány perc plusz ügyintézési időt igényel.

A horgászkártya ára és érvényességi ideje (2.200 Ft / 5 év) nem változott, de már nem csekken, hanem a horgászegyesületnél, vagy pedig „otthonról” egyénileg kell kifizetni.

A horgászkártyák megújítása 2024. január 3-tól végezhető el.

A horgászkártya megújításával kapcsolatos részletes tájékoztatás a HORINFO-s saját profilban megtalálható vagy központi irodánkban munkatársainktól kérhető.


HORGÁSZKÁRTYA MEGÚJÍTÁS TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Országos Horgász Szövetség honlapján megjelent közlemény szerint a horgászkártya megújításával kapcsolatos információk a következők:

– Miért kell kiemelten foglalkoznunk 2024. január 1-től a Magyar Horgászkártyával?

A horgászkártya, mint a korábbi horgászigazolvány helyett bevezetett horgászokmány 2024-től már állami horgászokmány, ezért is kiemelten fontos a mögötte lévő adatok megújítása, ellenőrzése. A 2018. és 2019. években kiváltott horgászkártyák érvényességi ideje 2024. január 31-én lejár. Ez a tény több, mint 460 ezer horgásztársunkat érinti. Az érintett horgászok a horgászkártya megújításával az adataik ellenőrzését követően megerősítik majd a nyilvántartásba vételüket és ezt követően a következő 5 évben is jogosulttá válhatnak a horgászat jogszerű gyakorlásához szükséges további horgászokmányok (állami horgászjegy, fogási napló és területi jegyek) kiváltására.

– Mit jelent a 2024. január 1-jétől bevezetésre kerülő adategyeztetés?

A MOHOSZ – a jogszabályban rögzített, a horgászok személyi- és lakcímadatainak kezeléséhez és azok adatellenőrzésére adott felhatalmazások birtokában – összekapcsolta a HORINFO szakrendszert a Belügyminisztérium által felügyelt központi személyi adat- és lakcímnyilvántartó adatbázissal. Ezen adatkapcsolat segítségével 2024. január 1-jétől bevezetésre kerül a magyar állampolgárságú horgászok automatizált adategyeztetése, mely a rendszerbe bekerülő „új” horgászok esetében a regisztrációkor, a lejárt horgászkártyával rendelkező horgászok esetében a horgászkártya megújításakor, illetve a 2024. év egészére érvényes horgászkártya esetében az új állami horgászjegy kiváltásakor fog megtörténni. Fontos megjegyezni, hogy regisztrálni, horgászkártyát megújítani, illetve állami horgászjegyet kiváltani csak az a horgász tud majd, aki az adatai alapján a központi nyilvántartásban szerepel, továbbá ezen adatok a HORINFO szakrendszerben korábban rögzített, illetve most kiegészített adatokkal megegyeznek és ezen tény a szakrendszerben rögzítésre kerül.

– Hogyan tudja a horgász megújítani a Magyar Horgászkártyáját?

A horgászkártya megújítása történhet közvetlenül a horgász által (online megoldás) vagy segítséggel bármely állami horgászjegyet forgalmazó értékesítési ponton (offline megoldás).

Amennyiben a horgász az online megújítást választja, be kell lépnie a HORINFO szakrendszerben a saját profiljába, ahol a szakrendszer automatikusan megjeleníti a korábban rögzített személyi- és lakcímadatait. A horgásznak a megjelenítésre kerülő adatait össze kell vetnie személyazonosító igazolványában és a lakcímkártyáján szereplő adatokkal. A megújítás során automatikusan elindul a központi adatellenőrzés, melynek visszaigazolt eredménye szinte pillanatokon belül láthatóvá válik majd. Amennyiben az ellenőrzés sikeres, a horgász adatai mellett egy zöld színű kis ikon jelenik meg. Ebben az esetben lehetővé válik, hogy a horgász az otthonában megújítsa a horgászkártyáját az öt évre szóló 2200 Ft összegű díj bankkártyával történő kifizetésével. Ha a horgász korábban berögzített adatai nem egyeznek meg a személyazonosító igazolványán és/vagy lakcímkártyáján szereplő adatokkal, akkor az adatok módosítása érdekében meg kell keresnie a Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálatát vagy valamelyik állami horgászjegyet értékesítő pontot. Ugyanez a teendő akkor is, ha az adatok egyezősége ellenére az adatellenőrzés eredménytelen visszaigazolást mutat, ekkor egy piros színű kis ikon jelenik meg az adatok mellett.

Amennyiben a horgász az offline megújítást, vagyis valamelyik állami horgászjegyet értékesítő ponton történő horgászkártya megújítási módot választja, akkor a horgász helyett az értékesítési ponton lévő ügyintézők végzik el a HORINFO szakrendszerben a horgászkártya megújítását. A horgásznak be kell mutatnia a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, majd az ügyintézőknek az ezen okmányokon szereplő adatokat össze kell vetniük a horgász korábban berögzített adataival, valamint ki kell tölteniük a születési nevet. Az ügyintézőknek a korábban berögzített adatok módosítási lehetőségét a korábbiakhoz képest most biztosítjuk a minél gördülékenyebb horgász kiszolgálás érdekében, azonban valamennyi adatmódosítás a visszakövethetőség érdekében a szakrendszerben logolásra kerül. Az adatok mentésével az adatellenőrzés ebben az esetben is automatikusan elindul. Az ügyintéző a horgász adatai mellett azonnal látja majd az ellen­őrzés eredményét, sikeres adatellenőrzés esetében a zöld színű kis ikont, sikertelen esetben a piros színű kis ikont. Amennyiben az ellenőrzés eredménye sikeres, a horgásznak az ügyintéző meg tudja újítani a horgászkártyáját, melynek díját (2200 Ft) a horgász az értékesítési ponton biztosított fizetési lehetőséggel (készpénz és/vagy bankkártya) tudja kifizetni.

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előző évek postai csekkes fizetési lehetősége 2024. január 1-jétől megszűnik. Kérjük, semmi esetre se adjon ki egyetlen értékesítési pont sem postai csekket és azt egyetlen horgász se fogadja el!

Az esetleges sikertelen adatellenőrzési eredmény esetén az ügyintézők részére további lehetőséget is biztosítunk a horgászok gördülékeny kiszolgálása érdekében, melynek részleteiről a HORINFO szakrendszerben kiküldött külön rendszerüzenetből tájékozódhatnak.

– Milyen formátumban kerül biztosításra a Magyar Horgászkártya 2024. évtől?

A megújított (vagy az új) horgászkártya digitális formában azonnal létrejön és feltöltésre kerül a horgász személyi profiljába. Maga a fizikai kártya is megmarad, melyet a legyártást követően postán – a HORINFO szakrendszerben megjelölt címre kézbesítve – juttatunk el a jogos birtokosához. Kérünk minden horgászt, hogy olyan kézbesítési címet adjon meg (eltérhet a lakcímtől), amelyen keresztül a kiküldött levelet postaládába történő kézbesítéssel el tudjuk juttatni. Fontos megemlíteni, hogy nemcsak a 2024. évben megújításra kerülő horgászkártyák kerülnek digitális formában biztosításra, hanem valamennyi, még érvényes egyéb horgászkártya is.

– Milyen szolgáltatásokat biztosítanak a Magyar Horgászkártyához kapcsolódóan a horgászoknak?

Minden olyan horgász, aki horgászkártyája mellett érvényes állami horgászjeggyel is rendelkezik automatikusan a MOHOSZ által biztosított horgász balesetbiztosítás résztvevője. Ezen túl minden horgász, aki érvényes horgászkártyával rendelkezik két szolgáltatónál kedvezményes hang- és mobilinternet előfizetéseket vehet önállóan, a horgászkártya bemutatásával; kedvezményes (a 2024. évben ennek mértéke 1200 Ft) éves előfizetési lehetőséget kap a Magyar Horgász magazinra; majd a MOHOSZ hamarosan induló webshopjában kedvezményes vásárlási lehetőséget is biztosítani fogunk számára.”

A MOHOSZ által kiadott „Évindítási információk” teljes közlemény az alábbi linken érhető el:

https://nyito.mohosz.hu/…/427-evinditasi-informaciok