Hármas-Körös

Területi jegy váltás: https://horgaszjegy.hu/

(!)A HORINFO rendszerében a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vízterületei a KHESZ keresőszóval listázhatóak.

(!)A KHESZ 24 órás / 48 órás / 72 órás / Heti területi jegyei a HORINFO rendszerében a “KHESZ Általános (24-48-72 órás, heti és éves jegyek!)” jegycsoporton belül érhetőek el.

 

Általánosságban

Hazai viszonylatban tekintélyes folyó, víztömege a Körös-Berettyó vízrendszer összes elemét egyesíti. Útja a Kettős-, és Sebes-Körös egyesülésével Békés megye északi térségében veszi kezdetét, majd Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintve Csongrádban, a megye névadó településénél fejezi be útját a Tiszába futva. Vonalát vadregényes, néhol akár 1-1,5 km széles, kaszálókkal és főként fűz- és nyár erdőkkel tarkított hullámtér kíséri, ahol kubikgödrök sorával és számos mentetlen, úgynevezett szentély-típusú holtággal találkozhatunk. A hármas-körösi hullámtér a Körös–Maros Nemzeti Park részterülete, amelyre természetvédelmi előírások vonatkoznak.

A gátakon kívüli mentetlen oldalon több tucat holtág sorakozik, melyek a folyó egykori kanyarulataiként a 19. századi vízrendezésekkor kerültek leválasztásra. Ezeknek a holtágaknak a gáton belül lévő mentetlen részeire esetenként nem egyforma természetvédelmi-horgászati szabályok vonatkozhatnak.

A Hármas-Körös jellegzetes vonalát a mesterséges átmetszések és a természetes kanyarulatok váltakozásának folyamatos ismétlődése adja, és bár az igazán legendás horgászhelyszínek ezen utóbbiakhoz köthetőek, vannak egyneműbb (egyenes) szakaszok is, amelyek szintén frekventáltak a horgászok körében (Félhalom, illetve Békésszentandrás térsége).

A Hármas-Köröst igen markáns módon osztja ketté a békésszentandrási duzzasztó. A duzzasztáskor általában 4-4,5 méter küszöbszintet adó vízlépcső a folyót egy szélesebb, mélyebb, lassabban mozgó felsővízre és egy meredek, magas partfalú, keskenyebb mederben siető alsóvízre választja. Ez a különbözőség a horgászatban leginkább a technikák alsó-, illetve felsővízhez való adoptálásában mutatkozik meg (szereléksúlyozás, etetési stratégiák, stb.).

A horgásztapasztalat kevés eltérést tart számon a halállomány általános alvízi-felvízi faji összetételét illetően, de egyes esetekben (időszakokban) ez jelentős különbséget mutathat az állománynagyságokban. Összességében azonban mindkét területről elmondható, hogy igazi nagyhalas víz, remek élőhelyi adottságokkal, ahol igazi vadvízi halak fogására lehet számítani manapság is.

A vízterület adatai, információk:

 • Hossza: 91,32 fkm (teljes szakasz)
 • Területe: 745 ha
 • Mederszélesség/mélyég: 80-100 méter/2-10 méter
 • KHESZ kezelésben lévő szakasz: 12 fkm – 91,32 fkm, 561 ha
 • Víztérkód(ok):
  • a Kettős- és Sebes-Körös összefolyástól (91,3 fkm) a Szelevény község keleti határában lévő gátőrházig (12 fkm) (víztérkód: 04-201-1-1)
  • a HECSMSZ-el együttműködésben a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig (0,0 fkm) (víztérkód: 06-005-1-1)

Kikötő(k): a Félhalmi holtág I-es szakaszán lévő horgásztanyával szemben a bal parti töltésen belül; Gyomendrődön a Dévaványa/Körösladány felé eső közút hídnál a bal partban (Csicsegő Vízitúra Megállóhely)

A vízterületre vonatkozó speciális szabályok:

 • a lékhorgászat tilos

A telelő halak védelmében december 1-től február 28-ig tilos horgászni és horgászfelszereléssel tartózkodni az alábbi folyószakaszokon (a tilalom érvényes a felsorolt szakaszok árvízvédelmi töltésen belüli, azaz hullámtéri ágaira és kubikjaira is): TÉRKÉP ITT

 • az Özénzugi holtág felső (Öcsöd településhez közelebb eső) betorkolásától (gps 46°55’23.91″É / 20°21’16.65″K) folyásirány szerint (lefelé) a Kerekes-zugi holtág alsó végi betorkollásáig (gps 46°53’48.11″É / 20°20’6.32″K)
 • a Szarvas-Mezőtúr vasútvonal halászlaki vasúti hídjától (gps 46°54’47.39″É / 20°33’43.00″K) folyásirány szerint (lefelé) 1 km-en át a jobb parti beton leeresztő műtárgyig (46°54’59.26″É / 20°33’1.81″K)
 • a Hortobágy-Berettyó hajózó ágától (gps 46°56’25.35″É / 20°38’14.13″K) folyásirány szerint (lefelé) a szentély jellegű mentetlen Borza-holtág felső végi betorkollásáig (gps 46°55’22.30″É /  20°36’14.64″K) tartó szakaszon.
 • a Danzug-holtág felső végi betorkollásától (gps 46°55’58.02″É / 20°55’32.34″K) folyásirány szerint (lefelé) a gyomaendrődi Sirató-holtág alsó végi betorkollásáig (gps 46°56’1.96″É / 20°52’16.24″K) az un. „Kis S” és Zsófiamajor szakaszokon.
 • a Kettős- és Sebes-Körös összefolyásától (46°55’12.95″É / 20°58’38.99″K) folyásirány szerint (lefelé) 0,5 fkm-ig (gps 46°55’8.77″É / 20°58’17.53″K.)

Egész évben tilos horgászni

 • a kíméleti területként kijelölt szentély jellegű holtágakon: Iriszló-; Malom-zug; Brena-zug; Őzén-zug; Aranyos-; Borza- és Kisfoki-holtágon.

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások (a Kettős-Körös – Sebes-Körös összefolyástától lefelé a 12 fkm-ig)

 • robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
 • a vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
 • a horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
 • a védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
 • a nemzeti park területén a compó, garda zsákmányolása egész évben tilos.
 • gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
 • a hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos.
 • a horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
 • tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
 • szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
 • csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos.

Jellemző halfajok:

 • ponty, harcsa, csuka, süllő, kősüllő, márna, menyhal, balin, kecsege, keszegfélék, amur, busafajok

A vízterületre érvényes területi jegyek:

 • KHESZ általános
 • KHESZ összevont
 • Egységes Körösök
 • Alsóvízi (a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Hortobágy-Berettyó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásáig (árvízkapu-ág) (61 fkm)
 • Alsóvízi bővített (a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Hortobágy-Berettyó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásáig (árvízkapu-ág) (61 fkm);
 • Középsővízi (a Hortobágy-Berettyó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (árvízkapu-ág) (61 fkm) felfelé a Kettős- és Sebes-Körös összefolyásáig)
 • Peresi-holtág térsége (az endrődi közúti hídtól lefelé az Aranyosi-holtág betorkollásáig)
 • Általános ifjúsági
 • Gyermek (éves)
 • 24 órás
 • 72 órás
 • Heti