A KHESZ kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje 2012. (egységes szerkezetben)

Az 1997. évi XLI. törvény (Hhtv), a 78/1997. (XI. 4.) FVM. rendelet és módosításaik, a MOHOSZ Orszásos Horgászrendje és a KHESZ Helyi Horgászrendének betartása kötelező! A területi engedély személyi és horgász igazolvánnyal, állami horgászjeggyel, tagsági igazolással és fogási naplóval jogosít horgászatra, az másra át nem ruházható. Elveszett területi engedélyt nem pótolunk, fogási naplót csak új megváltott engedéllyel pótolunk!

A KHESZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. TILOS HORGÁSZNI december 1-től március 1-ig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán:

Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül,
Fekete-Körös, a szanazugi gátőrháztól a 2. fm km-ig terjedő szakasz mindkét oldalán.

2. Az amur legkisebb kifogható-elvihető mérete 50 cm. Május 2-től június 15- ig terjedő tilalmi időben harcsából 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg.

3. A Fás tavon csónakból horgászni, stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni TILOS! A Fás tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület). Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a horgászhely szabadon hagyása illetve átadása KÖTELEZŐ! A sátorozás tilos! A Fás tavon etetőhajó használata TILOS!

4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon az éjszakai horgászat tilos, horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet, kivéve péntek, szombat és nemzeti ünnepnapokon.

5. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás) holtágakon, az Orosházi Béke Homokbánya horgásztavon, a Gyopárosi tavakon és a Fás-tavon:

– a ponty és a süllő fajlagos tilalma, a süllő méretkorlátozása feloldva;

6. Szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni.
SZEMETES HORGÁSZHELYEN VALÓ HORGÁSZÁSÉRT ATERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!

7. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése TILOS!

8. Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!

9. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.

10.Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe, (kivéve: Fás tó, Orosházi Béke Homokbánya horgásztó, Gyopárosi tavak),

– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)

11.A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett – a vízbe visszahelyezni TILOS!

12.Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!

13.Az engedély:

– méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, a horgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges! (Elvihető napi darabszám a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint.)
– egyéb halfajokból napi 5 kg elvitelére jogosít!
– Busából napi 10 kg, vagy 2 darab vihető el.

14.Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:

– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
– compó (Tinca tinca L.) – a Fás, Orosházi és Gyopárosi tavakon.

15.A 14. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!

16.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.

17.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december1-március 1-ig tilos!

18.A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.

19.A kifogott és elvitt hal kizárólag személyi fogyasztásra használható fel, az el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

20.A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!

21.Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.

22.A Szövetség kezelésében lévő vizeken a csónakból vontatott horgászeszköz (sleppelés) használata tilos.

23.Az engedélyben szereplő folyókon, szakaszaikon, valamint a Fás tavon és Orosházi homokbányatavon a lékhorgászat tilos és életveszélyes!

24.Az engedélyben szereplő holtágakon és tavakon az állomány védelme érdekében 6 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú ponty nem vihető el, kifogás után kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni.

25.Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!

26.A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.

27.A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés újra csalizása és visszadobása előtt, még az egyéb halfajokat a horgászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.

28.Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.

29.A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelöléseket végzünk. Amennyiben a fogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecskét“ lát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát Szövetségünk címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni. Köszönjük!

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül! Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet.

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

– Robbanómotoros csónakkal csak az élővízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
– A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
– A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
– A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
– A nemzeti park területén a compó, garda, széles (arany) kárász, kősüllő zsákmányolása egész évben TILOS!
– Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
– A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos!
– A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
– Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
– Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
– Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
– Az alábbiakban felsorolt nem őshonos halfajokat, kifogásukat követően korosztálytól függetlenül nem lehet visszahelyezni a vízterületre: ezüstkárász (Carassius auratus), törpeharcsa (Ictalurus nebulosus), fekete törpeharcsa (Ictalurus melas), naphal (Lepomis gibbosus)

Az 1997. évi XLI. törvény (Hhtv), a 78/1997. (XI. 4.) FVM. rendelet és módosításaik, a MOHOSZ Orszásos Horgászrendje és a KHESZ Helyi Horgászrendének betartása kötelező! A területi engedély személyi és horgász igazolvánnyal, állami horgászjeggyel, tagsági igazolással és fogási naplóval jogosít horgászatra, az másra át nem ruházható. Elveszett területi engedélyt nem pótolunk, fogási naplót csak új megváltott engedéllyel pótolunk!

A KHESZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. TILOS HORGÁSZNI december 1-től március 1-ig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán:

Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül,
Fekete-Körös, a szanazugi gátőrháztól a 2. fm km-ig terjedő szakasz mindkét oldalán.

2. Az amur legkisebb kifogható-elvihető mérete 50 cm. Május 2-től június 15- ig terjedő tilalmi időben harcsából 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg.

3. A Fás tavon csónakból horgászni, stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni TILOS! A Fás tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület). Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a horgászhely szabadon hagyása illetve átadása KÖTELEZŐ! A sátorozás tilos! A Fás tavon etetőhajó használata TILOS!

4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon az éjszakai horgászat tilos, horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet, kivéve péntek, szombat és nemzeti ünnepnapokon.

5. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás) holtágakon, az Orosházi Béke Homokbánya horgásztavon, a Gyopárosi tavakon és a Fás-tavon:

– a ponty és a süllő fajlagos tilalma, a süllő méretkorlátozása feloldva;

6. Szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni.
SZEMETES HORGÁSZHELYEN VALÓ HORGÁSZÁSÉRT ATERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!

7. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése TILOS!

8. Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!

9. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.

10.Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe, (kivéve: Fás tó, Orosházi Béke Homokbánya horgásztó, Gyopárosi tavak),

– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)

11.A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett – a vízbe visszahelyezni TILOS!

12.Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!

13.Az engedély:

– méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, a horgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges! (Elvihető napi darabszám a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint.)
– egyéb halfajokból napi 5 kg elvitelére jogosít!
– Busából napi 10 kg, vagy 2 darab vihető el.

14.Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:

– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
– compó (Tinca tinca L.) – a Fás, Orosházi és Gyopárosi tavakon.

15.A 14. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!

16.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.

17.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december1-március 1-ig tilos!

18.A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.

19.A kifogott és elvitt hal kizárólag személyi fogyasztásra használható fel, az el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

20.A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!

21.Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.

22.A Szövetség kezelésében lévő vizeken a csónakból vontatott horgászeszköz (sleppelés) használata tilos.

23.Az engedélyben szereplő folyókon, szakaszaikon, valamint a Fás tavon és Orosházi homokbányatavon a lékhorgászat tilos és életveszélyes!

24.Az engedélyben szereplő holtágakon és tavakon az állomány védelme érdekében 6 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú ponty nem vihető el, kifogás után kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni.

25.Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!

26.A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.

27.A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés újra csalizása és visszadobása előtt, még az egyéb halfajokat a horgászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.

28.Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.

29.A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelöléseket végzünk. Amennyiben a fogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecskét“ lát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát Szövetségünk címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni. Köszönjük!

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül! Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet.

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

– Robbanómotoros csónakkal csak az élővízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
– A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
– A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
– A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
– A nemzeti park területén a compó, garda, széles (arany) kárász, kősüllő zsákmányolása egész évben TILOS!
– Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
– A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos!
– A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
– Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
– Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
– Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
– Az alábbiakban felsorolt nem őshonos halfajokat, kifogásukat követően korosztálytól függetlenül nem lehet visszahelyezni a vízterületre: ezüstkárász (Carassius auratus), törpeharcsa (Ictalurus nebulosus), fekete törpeharcsa (Ictalurus melas), naphal (Lepomis gibbosus)