Egységes Körösök területi engedély

A Kettős-Körös, Hármas-Körös és a Sebes-Körös halászati joga két hasznosító, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Körösi Halász Szövetkezet között oszlik meg. Szövetségünk a kezelésünk alá tartozó folyószakaszokat kizárólag horgász céllal hasznosítja, míg a Körösi Halász Szövetkezet szakaszain a halászat és horgászat egyaránt megtalálható.

A területi engedélyt a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Körösi Halász Szövetkezet közösen adja ki.

Érvényes:

 • Hármas-Körös a 40. fm km-től a Sebes-Körös és Kettős-Körös összefolyásáig,
 • Sebes-Körös, a Kettős-Körös és Sebes-Körös összefolyásától az újirázi közúti hídig,
 • Kettős-Körös, a Sebes-Körös és Kettős-Körös összefolyásától a Fekete-Körös és Fehér-Körös összefolyásáig,
 • Fekete-Körös, a Fehér-Körös és Fekete-Körös összefolyásától a román határig,
 • Fehér-Körös, a Fekete-Körös és Fehér-Körös összefolyásától a román határig,
 • Valamint a gátkoronán belüli holtágakra és kubikgödrökre.

Kivéve

 • Január 1-jétől december 31-ig (egész évben) az Aranyosi holtág valamint az Aranyosi holtág és a folyó által bezárt sziget, Bolza holtág, Gyiger holtág, Özény holtág, Nagyfok holtág, Danzugi holtág gáton belüli része, Félhalmi holtág (1-5 sz.) vetületében a gáton belüli kubikgödrök.
 • Január 1-jétől július 1-jéig a Kettős-Körösön a dobozi úti hídtól a Békési Duzzasztóműig a Békéscsaba felé eső partszakaszon és kiöntéseken (természetes ívóhely és halbölcső).
 • December 1-jétől március 1-jéig
  Hármas-Körös 58-59. fm km – nagyörvényes, 81-85. fm km – kis “S”, 88-89. fm km – gyulai egyenes,
  Kettős-és Sebes Körösök összefolyásánál és utána 0,5 km
  Kettős-Körös a 0,5. fm km-től az 1. fm km-ig,
  Fekete-Körös a szanazugi gátőrháztól a 2. fm km-ig.

Az Egyeséges-Körösök területi engedélyből kizárólag éves váltható.

Árak 2012 évben:
Egységes Körösök teljes jogú területi engedély: 20.000 Ft
Egységes Körösök kedvezményes területi engedély: 10.000 Ft

A területi engedély személyi és horgász igazolvánnyal, állami horgászjeggyel, tagsági igazolással és fogási naplóval jogosítnhorgászatra, az másra át nem ruházható. Elveszett területi engedélyt nem pótolunk, fogási naplót csak új megváltott engedéllyel pótolunk!

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

– Robbanómotoros csónakkal csak az élővízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
– A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
– A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
– A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
– A nemzeti park területén a compó, garda, széles (arany) kárász, kősüllő zsákmányolása egész évben TILOS!
– Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
– A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos!
– A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fásszárúak irtása tilos.
– Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
– Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
– Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
– Az alábbiakban felsorolt nem őshonos halfajokat, kifogásukat követően korosztálytól függetlenül nem lehet visszahelyezni a vízterületre: ezüst kárász (Carassius auratus), törpeharcsa (Ictalurus nebulosus), fekete törpeharcsa (Ictalurus melas), naphal (Lepomis gibbosus)

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje:

1. Szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni.
SZEMETES HORGÁSZHELYEN VALÓ HORGÁSZÁSÉRT A TERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!
2. Az 1997. évi XLI. törvény (Hhtv) és a 78/1997. (XI. 4.) FVM. rendelet alapján a korlátozások és tilalmak, az Országos Horgászrend, a KHESZ és a KHSZ horgászrendjének betartása kötelező.
3. Az amur legkisebb kifogható-elvihető mérete 50 cm.
4. Május 2-június 15-ig terjedő tilalmi időben harcsából 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg.
5. TILOS a kuttyogatás a Hármas-Körösön az 55. fm km-től a gyomai közúti hídig.
6. TILOS HORGÁSZNI december 1-jétől március 1-jéig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán:
– Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
– Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a felvízen a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyóval szemben számított 50 méteres partszakaszon belül, az alvízen a betorkolásnál a folyó mindkét oldalán 50-50 méteren.
7. Külső testfelületen akasztott halat vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!
8. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
9. A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett – a vízbe visszahelyezni TILOS!
10.Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!
11.Az engedély:
– méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, anhorgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges! (Elvihető napi darabszám a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint.)
– egyéb halfajokból napi 5 kg elvitelére jogosít!
– Busából napi 10 kg, vagy 2 darab vihető el.
12.Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe,
– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)
13.Az őshonos halállomány védelmében az engedélyben szereplő vizeken az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
14.A 13. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalinhalként nem használhatók!
15.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
16.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december 1-március 1-ig tilos!
17.Az engedélyben szereplő vizeken a lékhorgászat tilos és életveszélyes!
18.Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
19.A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
20.A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés újra csalizása ésvisszadobása előtt, még az egyéb halfajokat a horgászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.
21.Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
22.A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelöléseket végzünk. Amennyiben a fogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecskét“ lát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát Szövetségünk címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni. Köszönjük!

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül! Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet. A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor, a hivatalos halőrnek köteles átadni.

Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünket elektronikus levélben, telefonon, vagy személyesen!

A Kettős-Körös, Hármas-Körös és a Sebes-Körös halászati joga két hasznosító, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Körösi Halász Szövetkezet között oszlik meg. Szövetségünk a kezelésünk alá tartozó folyószakaszokat kizárólag horgász céllal hasznosítja, míg a Körösi Halász Szövetkezet szakaszain a halászat és horgászat egyaránt megtalálható.

A területi engedélyt a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Körösi Halász Szövetkezet közösen adja ki.

Érvényes:

 • Hármas-Körös a 40. fm km-től a Sebes-Körös és Kettős-Körös összefolyásáig,
 • Sebes-Körös, a Kettős-Körös és Sebes-Körös összefolyásától az újirázi közúti hídig,
 • Kettős-Körös, a Sebes-Körös és Kettős-Körös összefolyásától a Fekete-Körös és Fehér-Körös összefolyásáig,
 • Fekete-Körös, a Fehér-Körös és Fekete-Körös összefolyásától a román határig,
 • Fehér-Körös, a Fekete-Körös és Fehér-Körös összefolyásától a román határig,
 • Valamint a gátkoronán belüli holtágakra és kubikgödrökre.

Kivéve

 • Január 1-jétől december 31-ig (egész évben) az Aranyosi holtág valamint az Aranyosi holtág és a folyó által bezárt sziget, Bolza holtág, Gyiger holtág, Özény holtág, Nagyfok holtág, Danzugi holtág gáton belüli része, Félhalmi holtág (1-5 sz.) vetületében a gáton belüli kubikgödrök.
 • Január 1-jétől július 1-jéig a Kettős-Körösön a dobozi úti hídtól a Békési Duzzasztóműig a Békéscsaba felé eső partszakaszon és kiöntéseken (természetes ívóhely és halbölcső).
 • December 1-jétől március 1-jéig
  Hármas-Körös 58-59. fm km – nagyörvényes, 81-85. fm km – kis “S”, 88-89. fm km – gyulai egyenes,
  Kettős-és Sebes Körösök összefolyásánál és utána 0,5 km
  Kettős-Körös a 0,5. fm km-től az 1. fm km-ig,
  Fekete-Körös a szanazugi gátőrháztól a 2. fm km-ig.

Az Egyeséges-Körösök területi engedélyből kizárólag éves váltható.

Árak 2012 évben:
Egységes Körösök teljes jogú területi engedély: 20.000 Ft
Egységes Körösök kedvezményes területi engedély: 10.000 Ft

A területi engedély személyi és horgász igazolvánnyal, állami horgászjeggyel, tagsági igazolással és fogási naplóval jogosítnhorgászatra, az másra át nem ruházható. Elveszett területi engedélyt nem pótolunk, fogási naplót csak új megváltott engedéllyel pótolunk!

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

– Robbanómotoros csónakkal csak az élővízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
– A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
– A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
– A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
– A nemzeti park területén a compó, garda, széles (arany) kárász, kősüllő zsákmányolása egész évben TILOS!
– Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
– A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos!
– A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fásszárúak irtása tilos.
– Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
– Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
– Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
– Az alábbiakban felsorolt nem őshonos halfajokat, kifogásukat követően korosztálytól függetlenül nem lehet visszahelyezni a vízterületre: ezüst kárász (Carassius auratus), törpeharcsa (Ictalurus nebulosus), fekete törpeharcsa (Ictalurus melas), naphal (Lepomis gibbosus)

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje:

1. Szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni.
SZEMETES HORGÁSZHELYEN VALÓ HORGÁSZÁSÉRT A TERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!
2. Az 1997. évi XLI. törvény (Hhtv) és a 78/1997. (XI. 4.) FVM. rendelet alapján a korlátozások és tilalmak, az Országos Horgászrend, a KHESZ és a KHSZ horgászrendjének betartása kötelező.
3. Az amur legkisebb kifogható-elvihető mérete 50 cm.
4. Május 2-június 15-ig terjedő tilalmi időben harcsából 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg.
5. TILOS a kuttyogatás a Hármas-Körösön az 55. fm km-től a gyomai közúti hídig.
6. TILOS HORGÁSZNI december 1-jétől március 1-jéig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán:
– Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
– Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a felvízen a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyóval szemben számított 50 méteres partszakaszon belül, az alvízen a betorkolásnál a folyó mindkét oldalán 50-50 méteren.
7. Külső testfelületen akasztott halat vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!
8. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
9. A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett – a vízbe visszahelyezni TILOS!
10.Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!
11.Az engedély:
– méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, anhorgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges! (Elvihető napi darabszám a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint.)
– egyéb halfajokból napi 5 kg elvitelére jogosít!
– Busából napi 10 kg, vagy 2 darab vihető el.
12.Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe,
– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)
13.Az őshonos halállomány védelmében az engedélyben szereplő vizeken az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
14.A 13. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalinhalként nem használhatók!
15.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
16.A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december 1-március 1-ig tilos!
17.Az engedélyben szereplő vizeken a lékhorgászat tilos és életveszélyes!
18.Az engedélyben szereplő horgászvizeken a behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
19.A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
20.A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés újra csalizása ésvisszadobása előtt, még az egyéb halfajokat a horgászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.
21.Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
22.A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelöléseket végzünk. Amennyiben a fogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecskét“ lát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát Szövetségünk címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni. Köszönjük!

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül! Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet. A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor, a hivatalos halőrnek köteles átadni.

Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünket elektronikus levélben, telefonon, vagy személyesen!