Horgászjegyváltás fogyatékkal élők számára

Tájékoztatást adunk arról, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban Hhvtv.) 41. § (2) bekezdésében foglalt fogyatékkal élő horgászok számára 2017. január 1-jétől az alábbiak szerint változik meg a horgászjegy kiadásának rendje. A korábbi gyakorlattal ellentétben a horgásznak már nem kell a halgazdálkodási hatóság által kiállított, a díjmentességet megállapító határozattal rendelkeznie, hanem a megfelelő igazolás benyújtásával közvetlenül a forgalmazótól igényelhető a díjmentes állami horgászjegy.

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (1) bekezdése szerint a Hhvtv. 41. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti személy az állami horgászjegy díjának megfizetése alóli mentességét (a továbbiakban: mentesség) az állami horgászjegy váltásakor az állami horgászjegy forgalmazására feljogosított szervezet számára a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazolás benyújtásával igazolja. A mentesség jogosulatlan igénybevétele esetén az állami horgászjegy jogosultja a díj pótlólagos befizetésére köteles.

A Vhr. 25. § (2) bekezdése alapján az állami horgászjegy forgalmazására feljogosított szervezet az (1) bekezdés szerinti igazolás számáról és kiállításának dátumáról nyilvántartást vezet.

Továbbá a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban EüM rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) mellékletében meghatározott betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.

Az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító, a mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó igazolást

a) szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy
b) abban az esetben, ha az állapot a jogosultságot megállapító (1) bekezdés szerinti orvosi dokumentáció alapján végleges, a beteg választott háziorvosa állítja ki.

Az igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele
  • Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma
  • A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása
  • Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása
  • Az igazolás kiállításának dátuma
  • Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján tehát a Hhvtv.-ben meghatározott fogyatékossággal rendelkező személynek az állami horgászjegyet forgalmazó részére (a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével szerződést kötött forgalmazó) kell bemutatni az EüM rendelet szerinti, szakambulancia vagy korházi osztály szakorvosa által kiállított, fenti adattartalommal rendelkező igazolást a díjmentes állami horgászjegy kiállításához. Abban az esetben, ha a fogyatékosság véglegesnek minősül, az igazolást a horgászjegyet igénylő háziorvosa állítja ki.

Egyszerűsítve a fentieket a horgásznak az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást kell benyújtania a díjmentes horgászjegy igényléséhez is.

Jegykiadóknak: A horgászjegy díjának helyes kalkulálása céljából a horgászjegy kiadása előtt a SZÁK program horgászok személyes adatait tartalmazó felületén a határozatszám mezőbe be kell írni az igazolás számát és a kiállítás dátumát, majd a „Módosítás” funkciógombbal rögzíteni az új adattartalmat.