KHESZ BÉKÉS MEGYEI BOJLIS VERSENY – 2022

 • Időpontja: szeptember 20-25. kedd-vasárnap
 • Helyszín: Fás-tó, Békéscsaba
 • Nevezési határidő: július 29. péntek 12:00 óráig (Nevezni a KHESZ Székházában személyesen, telefonon a 66/328-945-ös telefonszámon munkaidőben, illetve e-mailen a verseny@khesz.hu címen lehetséges). A nevezés elfogadásának feltétele a nevezési díj befizetése. Kérjük a nevezésnél megjelölni a nevezési díj befizetésének módját. Helyszíni nevezés nem lehetséges. Határidőn túli nevezést a Versenybizottság nem fogad el. (A versenyt minimum 10 csapat nevezése esetén rendezzük meg, maximum 15 csapat nevezhet.)
 • Nevezési díj: 50.000 Ft / csapat. A nevezési díj utalással, csekken, vagy a KHESZ székházában személyesen is befizethető a munkatársainkal történő személyes egyeztetést követően. A nevezési díjat kérjük a nevezési határidőig befizetni. Határidőn túli nevezést (befizetést) nem fogadunk el. Csekken és utalással történő fizetésnél kérjük feltüntetni: „KHESZ Megyei Bojlis Horgászverseny”. A verseny megrendezéséről a benevezett csapatokat értesítjük.
 • Találkozó: szeptember 20. kedd 10.00 órakor a helyszínen az „Aranyhal” Büfénél
 • Díjazás: az 1-3. helyezett csapat (csapattagok és segítő) serlegben, továbbá a csapattagok pénznyereményben részesül, amelynek minimumalapja:

– 1. hely: 120-120 ezer forint

– 2. hely 70-70 ezer forint

– 3. hely 50-50 ezer forint

További nyereményként támogatóink által értékes tárgynyeremények kerülnek kiosztásra. A legnagyobb halat kifogó személy különdíjban részesül (KHESZ területi jegy + serleg).

A verseny lebonyolítása, és szabályai:

 • A verseny csapatverseny. Egy csapat két főből áll, azonban minden csapat igénybe vehet egy fő segítőt. A segítő a hal megfogásában részt vehet. Akaszthat, fáraszthat. Minden egyéb tevékenységet végezhet, tehát etethet, behúzhat, meríthet stb.
 • A sorsolás menete: a nevezett csapatok, a nevezési díj befizetésének sorrendje szerint húzzák ki azt a számot, ami meghatározza, hogy a következő körben mely sorrendben történik az helyek kisorsolása. A sorsolásról esetlegesen elkéső csapat a megmaradt helyek közül húz, vagy a megmaradt horgászállást foglalja el. Több ilyen csapat esetén ez az érkezés sorrendjében történik.
 • A horgászállásokon a csapatok csak a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.
 • A szektorokat a versenybíró felügyeli. A versenybíró ellenőrzi a szabályok betartását, felügyeli a mérlegelést. A versenybíró utasításait minden csapat köteles végrehajtani.
 • Mérlegelés általános esetben napi két alkalommal történik, reggel és este. Minden halat a szervezők által biztosított mérleggel és mérlegelőhálóval kell lemérni. Mérlegelés megkezdése előtt a száraz mérlegelőhálót meg kell nedvesíteni, és meg kell állapítani az önsúlyát (tárázás). A mérlegelésnél jelen kell lennie legalább1 fő csapattagnak. Megtelt haltartók esetén, illetve 10 kg-ot meghaladó egyedsúlyú hal fogása esetén soron kívüli mérlegelést kell kérni.
 • Minden csapatnak rendelkeznie kell a kifogott halak sérülésmentes és kíméletes tárolására alkalmas haltartóval (pontyzsák), pontymatraccal és sebfertőtlenítővel. A merítőháló használata kötelező. A felsorolt eszközök meglétét a regisztráció alkalmával, illetve a verseny egész ideje alatt a szervezők ellenőrizhetik.
 • A kifogott halakat mérlegelésig haltartóban kell tárolni, majd a mérlegelés után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.
 • A versenyen csak a legalább 5 kg és feletti élő ponty, illetve amur kerül értékelésre. A verseny végeredményének megállapítása a fogott összsúly alapján történik. A legtöbb összsúlyt elérő csapat nyeri a versenyt. Azonos fogott összsúly esetén a nagyobb átlagsúlyt elérő csapat kapja a jobb helyezést.
 • A csapatok csak a sorsolással kijelölt versenyhelyen horgászhatnak. Csónak kizárólag a verseny időtartama alatt használható radarozásra, bója elhelyezésére, etetésre, behúzásra, illetve hal fárasztására.
 • Az egyes szektorokon (a vízen a parti szektorszélek tóra vetített merőlegesei) kívül tilos a horgászat és az etetés. Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a legkevésbé zavarja a horgászatban. A szektorok a vízen a tóközépig tartanak.
 • Csak a szabályosan megfogott hal kerül értékelésre. Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre.
 • A versenyen csapatonként összesen 4 bottal (személyenként kettő) történő horgászat engedélyezett. Botonként egy darab egyágú horog, hajszálelőkés felkínálási módban engedélyezett. A főzsinór csak monofil lehet, ideértve az esetleges dobóelőtét zsinórt is. Fonott zsinór csak horogelőkének használható, bármilyen hosszban. Leadcore (ólombetétes zsinór), illetve egyéb súlyozott zsinórok az ólomtól számítva maximálisan 1,5 m-es hosszban használhatók.
 • Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult (szárított sem) állatot, bogarat, férget, lárvát stb. Csalizni kizárólag pelletekkel, bojlikkal, pop-up-okkal engedélyezett, hajszálelőkén felkínált módszerrel. A megengedett legkisebb csaliméret 16 mm. Plasztik, műanyag csali utánzatok, parafa (kivéve a horogcsaliba őrleményként bedolgozott formában) csalizásra, kikönnyítésre, lebegtetésre halvédelmi okokból nem alkalmazhatóak. Oldódó csalik, paszták használata engedélyezett. A pasztaólom használata engedélyezett. A csalik pasztával történő bevonása, PVA termékek használata engedélyezett. A csalik szabályszerű használatát a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a bevetett készségek szúrópróbaszerű kivétellel járó vizsgálatát.
 • Etetésre bojli, pellet, method mix, főzött és erjesztett magvak használhatóak. Az etetésre mennyiségi korlátozás nincs. Etetéskor a csónakban kizárólag egy csapattag tartózkodhat. Az etetés a verseny kezdetét jelző hangjelzés után kezdhető meg.
 • A verseny ideje alatt csapatonként 4 darab jelölő bója használata engedélyezett, ami lehet világítással ellátott.
 • A verseny ideje alatt csak a csapattagok és a segítő mehet be csónakkal a vízre (vendégeknek és látogatóknak TILOS!).
 • A verseny kezdetét megelőzően botonként maximum tíz próbadobás engedélyezett. A próbadobások alkalmával a szerelékek horgot nem tartalmazhatnak.
 • Az éjjeli horgászatok során nagyteljesítményű reflektorok nem használhatóak. Az alkalmazott világító berendezések más csapatokat nem zavarhatnak.
 • A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.
 • A csapattagok bevetett horgászkészségeik őrizetlenül hagyása a versenyből való kizárást vonhatja maga után.
 • A verseny végét jelző hangjelzés elhangzása előtt megakasztott hal beleszámít az értékelésbe akkor is, ha a hangjelzés elhangzását követően lett csak megszákolva.
 • Haltárolás kizárólag partról lehetséges.
 • A tóban fürdeni tilos!
 • Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire.
 • A versenyzők csónakjaikat a horgászvízen a versenyek kezdőnapján 11 órától helyezhetik vízre (kizárólag megfelelő műszaki állapotú csónak), amit a verseny befejező napján 14 óráig a vízről ki kell venni és el kell szállítani.
 • A csónakkal való kikötés csak a kisorsolt versenyhelyen történhet.
 • A horgászállásokat tisztán, rendezett állapotban kell hagyni.
 • A csapatoknak saját csónakkal kell rendelkezni. Csak megfelelő műszaki állapotú csónak használható, kizárólag saját felelősségre.

Szankciók:

Figyelmeztetés jár jogosulatlan segítség igénybevételéért, valamint a verseny kezdetét megelőző jogosulatlan horgászati tevékenységért, meder feltérképezésért, etetésért. Figyelmeztetés jár a sporthorgászhoz méltatlan viselkedésért, egymás és a halak testi épségének veszélyeztetéséért, beleértve a túlzott alkoholfogyasztást. Figyelmeztetésben részesül a Versenyszabályzatot megsértő csapat.

Versenyből történő azonnali kizárással jár:

 • a tiltott csalik és nem megengedett eszközök használata
 • a csalás
 • a versenyszabályzat durva megsértése

Egyéb információk:

 • A verseny kezdetekor önköltséges ebéd igényelhető (szerdától szombatig)
 • Tisztálkodási lehetőség a verseny ideje alatt díjmentesen biztosított (zuhanyzás)
 • Áramfelvétel (akkumulátor, zseblámpa töltés, stb.) a verseny ideje alatt díjmentesen biztosított
 • A verseny ideje alatt vendéglátó egység üzemel (Aranyhal Büfé)
 • Jelen versenyszabályzatban külön nem szabályozott kérdésekben a versenyszervező állásfoglalása a mérvadó.
 • A szervezők, a résztvevő csapatok tagjainak, a versenyt meglátogató vendégeknek testi épségéért, illetve értékeiért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak, a versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A verseny ideje alatt az étkezést mindenki magának biztosítja.