Kisszerszámos területi engedély

Szövetségünk korlátozott darabszámban ad ki kisszerszámos területi engedélyeket. A használható eszköz maximum 3 x 3 méteres 30 mm-es szembőségű emelőháló.

A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:

  – kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
  – érvényes horgászegyesületi és szövetségi tagság,
  – állami halászjegy.

Árak 2012 évben:
Fekete-Körös és Kettős-Körös – (összesen kiadható: 15 db) 38.000 Ft
Hármas-Körös Békésszentandrás (40-55 fkm.) (összesen kiadható: 15 db) 38.000 Ft
Sebes-Körös – (összesen kiadható: 5 db) 38.000 Ft
Fehér-Körös – (összesen kiadható 6 db) 27.000 Ft

A HALÁSZAT GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az engedéllyel rendelkező kisszerszámos halász 1 darab, legfeljebb 3×3 m-es nagyságú, 30 mm szembőségű emelőhálót használhat. Kisszerszámos halász engedéllyel rendelkező személy halászat mellett egy időben horgászati tevékenységet nem folytathat.

Az engedély méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, a horgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges! (Elvihető napi darabszám 3+2 darab a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint.) Egyéb halfajokból napi 5 kg elvitelére jogosít, busából napi 10 kg, vagy 2 darab vihető el.

A fogási napló vezetése kötelező!

Nemes halat azonnal, egyéb halat 0-24 óráig egyszer, a halászat befejezésekor kell beírni a fogási naplóba. Éjszaka a halászhelyet meg kell világítani. TILOS minden elfoglalt horgászállás 10 m-es körzetén belül kisszerszámos halászatot folytatni.

A VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. TILOS HALÁSZNI december 1-től március 1-ig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán: – Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
– Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül,
2. Az amur legkisebb kifogható-elvihető mérete 50 cm.
3. Május 2-június 15-ig terjedő tilalmi időben harcsából 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg.
4. Szemetes helyen halászni TILOS! A szemetet, hulladékot a halász köteles a halászat megkezdése előtt összegyűjteni, a halászat befejeztével magával vinni. SZEMETES HALÁSZHELYEN VALÓ HALÁSZÁSÉRT A TERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!
5. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése TILOS!
6. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
7. Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe,
– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)
8. A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett – a vízbe visszahelyezni TILOS!
9. Haltelepítési tilalmi időben halász készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!
10. Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
11. A 10. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csali halként nem használhatók!
12. A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
13. A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december 1-március 1-ig tilos!
14. A halász a vonatkozó szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.
15. A kifogott és elvitt hal kizárólag személyi fogyasztásra használható fel, az el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!
16. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
17. Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a halászat befejeztével el kell távolítani.
18. A halász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
19. A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés visszatétele előtt, még azegyéb halfajokat a halászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.
20. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A halászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más halász, vagy horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
21. A halászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül! Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet. A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor, a hivatalos halőrnek köteles átadni.

Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünket elektronikus levélben, telefonon, vagy személyesen.

Szövetségünk korlátozott darabszámban ad ki kisszerszámos területi engedélyeket. A használható eszköz maximum 3 x 3 méteres 30 mm-es szembőségű emelőháló.

A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:

  – kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
  – érvényes horgászegyesületi és szövetségi tagság,
  – állami halászjegy.

Árak 2012 évben:
Fekete-Körös és Kettős-Körös – (összesen kiadható: 15 db) 38.000 Ft
Hármas-Körös Békésszentandrás (40-55 fkm.) (összesen kiadható: 15 db) 38.000 Ft
Sebes-Körös – (összesen kiadható: 5 db) 38.000 Ft
Fehér-Körös – (összesen kiadható 6 db) 27.000 Ft

A HALÁSZAT GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az engedéllyel rendelkező kisszerszámos halász 1 darab, legfeljebb 3×3 m-es nagyságú, 30 mm szembőségű emelőhálót használhat. Kisszerszámos halász engedéllyel rendelkező személy halászat mellett egy időben horgászati tevékenységet nem folytathat.

Az engedély méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, a horgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges! (Elvihető napi darabszám 3+2 darab a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint.) Egyéb halfajokból napi 5 kg elvitelére jogosít, busából napi 10 kg, vagy 2 darab vihető el.

A fogási napló vezetése kötelező!

Nemes halat azonnal, egyéb halat 0-24 óráig egyszer, a halászat befejezésekor kell beírni a fogási naplóba. Éjszaka a halászhelyet meg kell világítani. TILOS minden elfoglalt horgászállás 10 m-es körzetén belül kisszerszámos halászatot folytatni.

A VÍZTERÜLETEK HELYI HORGÁSZRENDJE:

1. TILOS HALÁSZNI december 1-től március 1-ig a felsorolt folyószakaszok mindkét oldalán: – Hármas-Körös, 81-85 fkm – “kis S”, a Falualja holtág (Hantoskert) befolyótól (78,550 fkm) a Torzsási holtág befolyóig (81 fkm), a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm)
– Sebes-Körös, a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül,
2. Az amur legkisebb kifogható-elvihető mérete 50 cm.
3. Május 2-június 15-ig terjedő tilalmi időben harcsából 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg.
4. Szemetes helyen halászni TILOS! A szemetet, hulladékot a halász köteles a halászat megkezdése előtt összegyűjteni, a halászat befejeztével magával vinni. SZEMETES HALÁSZHELYEN VALÓ HALÁSZÁSÉRT A TERÜLETI ENGEDÉLY BEVONÁSRA KERÜL!
5. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése TILOS!
6. Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
7. Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe,
– széles (arany) kárász (Carassius carassius)
– garda (Pelecus cultratus)
– compó (Tinca tinca)
– kősüllő (Sander vologense)
8. A kifogott törpeharcsát – a törvényes keretek betartása mellett – a vízbe visszahelyezni TILOS!
9. Haltelepítési tilalmi időben halász készséggel a vízparton tartózkodni TILOS! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés TILOS!
10. Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
– domolykó (Leuciscus cephalus L.)
– jász (Leuciscus idus L.)
– karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
– dévérkeszeg (Abramis brama L.)
– lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
– bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
– szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
– paduc (Chondostroma nasus L.)
– sügér (Perca fluviatilis L.)
11. A 10. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csali halként nem használhatók!
12. A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
13. A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december 1-március 1-ig tilos!
14. A halász a vonatkozó szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.
15. A kifogott és elvitt hal kizárólag személyi fogyasztásra használható fel, az el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!
16. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
17. Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a halászat befejeztével el kell távolítani.
18. A halász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.
19. A méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halakat (elvitel esetén) a kifogást követően azonnal a felszerelés visszatétele előtt, még azegyéb halfajokat a halászat befejeztével, vagy naponta egyszer (tintával) be kell jegyezni a fogási naplóba.
20. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A halászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos. Tilos a halat más halász, vagy horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
21. A halászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

A KHESZ kezelt vizein fogott és elvitelre szánt halat kérjük a fogási napló „Más horgászkezelésű vizek“ fejezetébe beírni. Szabálysértés esetén bevont engedélyt vissza nem adunk. A fogási napló hiányos és hibás vezetése, a horgászrendi előírások megszegése miatt az engedély azonnal bevonásra kerül! Az engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy szabálysértés esetén róla fénykép, vagy videofelvétel készülhet. A horgászathoz szükséges hivatalos okmányokat tulajdonosa helyszíni ellenőrzéskor, a hivatalos halőrnek köteles átadni.

Bővebb információért kérjük keresse Szövetségünket elektronikus levélben, telefonon, vagy személyesen.