VI. KÖRÖSVIDÉKI SULIKUPA SELEJTEZŐK

TELJES KÖRŰ INFORMÁCIÓ: Metzker Krisztina +36 70 334 6820

Időpont: 2022. május 7. szombat

Helyszínek: Békés megye járásainak helyén:

 • Békés: Puskaporos-tó
 • Békéscsaba: Élővíz-csatorna békéscsabai belvárosi szakasza (lebonyolító: KHESZ IFIKLUB) találkozó: Békéscsaba, Bíróság előtti gyalogos hídnál
 • Gyomaendrőd: Fűzfás-zugi versenypálya (lebonyolító: Gyomai HE)
 • Gyula: Erkel-, Rákóczi-tó (lebonyolító: Gyulai SHE)
 • Mezőkovácsháza: Mezőkovácsházi Homokbánya-tó (lebonyolító: Mezőkovácsházi SHE)
 • Mezőtúr: Hortobágy-Berettyó (lebonyolító: KHESZ IFIKLUB, kapcsolat: Metzker Krisztina 06-70-3346820)
 • Orosháza: Gyopárosi tavak (Északi-tó) (lebonyolító: Orosházi Kinizsi HE)
 • Sarkad: Bárkás-csatorna Anti úti híd és Rózsa utca közötti szakasza (lebonyolító: Sarkadi HE).
 • Szarvas: Kákafoki holtág Szarvas belvárosi szakasza (lebonyolító:Matchfishing SHE)
 • Szeghalom: Kecskés-zugi holtág, Vésztő (lebonyolító: Mágori SHE, Szeghalmi HE)

Nevezési határidő:

Nevezni a mellékelt nevezési lapon 2022. április 15-ig lehet a sulikupa@khesz.hu e-mail címen. A nevezés díjtalan. Az aláírásokat, bélyegzőlenyomatot nem tartalmazó (nem szkennelt) nevezési lapot a selejtező helyszínen eredetben át kell adni. A határidőn túl beérkező jelentkezés érvénytelen. Amennyiben a beérkezett nevezések száma a selejtező helyszínének fogadóképességét meghaladja, a nevezéseket a szervezők a fenti e-mailcímre történő beérkezés időpontjának sorrendjében fogadja el. A versenyen csak a versenyző törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát követően lehet részt venni.

 Díjazás:

 • az első helyezett csapat serleget, első három helyezett csapat oklevelet, tagjai érmet kapnak.

Az adott selejtezőben induló csapatok közül a győztes csapat jut a megyei döntőbe, illetve az induló csapatok számától függően további csapat juthat a megyei döntőbe. Az adott selejtezőből a döntőbe bejutó csapatok számát a verseny megkezdése előtt ki kell hirdetni.

Célcsoport, nevezés, a programban történő részvétel feltételei:

A versenybe a KHESZ halgazdálkodási vízterületeinek földrajzi térségében működő – állami és nem állami fenntartású – általános iskolák (tagiskolák) nevezhetnek. A csapat tagjai: 3 fő tanuló (versenyző), 1 fő pedagógus vagy szülő (csapatvezető). A versenyzők közül legalább egy főnek az 1- 6. évfolyamba tartozó tanulónak kell lennie.

Amennyiben egy általános iskola nem kíván csapatot indítani, akkor a versenyen indulni kívánó tanulók kivételesen a helyi egyesület patronálásában is indulhatnak, azonban a csapat versenyzőinek ugyanazon iskolával kell, hogy tanulói jogviszonyban álljanak. Az egy iskolához tartozást a szervezők a verseny előtt a regisztráció során a tanulói igazolványok alapján ellenőrizhetik. A tanulói igazolványt minden így induló versenyzőnek a versenyre magával kell hoznia. Az így összeállított csapat a patronáló egyesület nevét viseli, és a nevezési lapot a patronáló egyesület tisztségviselője írja alá. Amennyiben egy általános iskola a versenyen csapato(ka)t indít, az iskola tanulói iskolán kívüli csapatban nem nevezhetnek.

A Körösvidéki Sulikupa rendezvényen történő részvételhez minden versenyzőnek 2022. évre érvényes állami horgászjeggyel kell rendelkeznie.

 Tekintettel az esetleges előzetes regisztráció szükségességére az állami horgászjegyek megfelelő időben történő kiváltását a versenyzőknek, illetve törvényes képviselőknek önállóan kell intéznie. Az állami horgászjegy és fogási napló összevont okmány kiváltásának díja 15. életévét be nem töltött gyermekhorgász esetén 300 Ft, e kor feletti ifjúsági horgász részére 3300 Ft. A KHESZ irodája, valamint tagegyesületei – különös tekintettel a selejtezők lebonyolításában is résztvevő egyesületekre – az állami horgászjegyek kiváltásában is készséggel állnak a nevezők rendelkezésére.

A nevezéssel egyidejűleg benyújtott igénylésre (területi jegy igénylőlap) a KHESZ a halgazdálkodási vízterületeire 2022. évre szóló gyermek területi jegyet biztosít ingyenesen, mely a selejtező helyszínén és napján kerül átadásra. A gyermek területi jegy kiállításának feltétele, hogy az igénylő 2022. évben a 15. életévét ne töltse be, valamint rendelkezzen 2022. évre érvényes állami horgászjeggyel.

A verseny lebonyolítása:

A csapatok járásonként selejtezőn vesznek részt. A selejtezőkről a győztes csapatok, illetve az egyes selejtezőkön induló csapatok számának arányában további csapatok jutnak a döntőbe úgy, hogy a döntőben induló csapatok száma lehetőség szerint 15 legyen. Amennyiben egy selejtezőre háromnál kevesebb csapat nevezett, a szervezők az adott selejtező csapatait más selejtezőbe csoportosítják át. Erről a szervezők az érintett csapatokat a megadott elérhetőségen a selejtező időpontját megelőző 5. munkanapig értesítik.

A selejtező programja:

 • 07.45-kor helyszíni regisztráció
 • 08:00-09.00 sorsolás, rajthelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre
 • 09.00 verseny kezdete (hangjelzés)
 • 12.00 verseny vége (hangjelzés)
 • 12.00-tól mérlegelés, majd az értékelést követően eredményhirdetés

Főbb szabályok:

A selejtezőt lehetőleg 3 szektorban, szektoronként a nevezett csapatok száma szerinti versenyzővel kell lebonyolítani úgy, hogy egy szektorba egy csapatból egy versenyző kerüljön. 5 csapatnál kevesebb jelentkező esetén a verseny egy szektorban kerül megrendezése. Az egyes versenyzők szektora, rajthelye sorsolás útján kerül kijelölésre. A verseny időtartama 3 óra. A védett és nem fogható halfajokon kívül minden hal beszámít a versenybe. A védett és nem fogható halfajok egyedeit kifogásuk után azonnal a vízbe vissza kell helyezni. A szektorhelyezések értékelése a versenyző által kifogott halak összsúlya alapján történik. A legtöbbet fogó versenyző 1 helyezési számot, a második legtöbbet fogó 2 helyezési számot kap, és így tovább. Az egy csapatba tartozó versenyzők helyezési számai összeadásra kerülnek, a legkevesebb helyezési számot szerzett csapat nyeri el az első helyezést.

A verseny alatt egy versenyző egy időben 1 db úszós készséget használhat, azon 1 db egyágú horoggal, de bármennyi készséget készenlétben tarthat. A selejtezőn csak a szervezők által biztosított etetőanyagot és csalit lehet használni.

 • A kifogott halat mérlegelésig – lehetőleg keretes haltartó szákban – élve kell tartani. Mérlegelést követően a kifogott zsákmányt a vízbe vissza kell helyezni.
 • Minden versenyzőnek egy fő felnőtt segítője/kísérője lehet, aki az alábbi műveleteket végezheti: előkészület a versenyhez (segítés a kipakolásban, szerelékkészítésben, etetőanyag előkészítésében); a horog mélyre nyelése esetén a halnak a horogtól történő megszabadítása; a szerelék elakadása esetén annak kiszabadítása; a szerelék javítása, pótlása. Ez utóbbi két esetet leszámítva a segítő a verseny ideje alatt a horgászbotot kézbe nem veheti.
 • A szabálytalankodó versenyzőt vagy kísérőt a szervezők figyelmeztetik, ismételt szabályszegés esetén a versenyzőt a versenyből kizárják. A kizárt versenyző az értékeléskor a szektorban elérhető legmagasabb helyezési szám +1 helyezési számot kapja.
 • A fárasztás során a rajthely előtti területet elhagyó hal (un. idegen hal) a verseny értékelésébe beszámít, kivéve, ha az egy másik versenyző készségének zsinórjába beleakad, és ezzel a másik versenyző horgászatát akadályozza. Ez esetben a kifogott halat a vízbe azonnal vissza kell helyezni. A versenyzők a „fair play” szabályai szerint törekedjenek az ellenfél fárasztását, a hal kifogását akár a saját készségük vízből történő kivételével lehetővé tenni.
 • A verseny vége hangjelzést követően kifogott hal az értékelésbe nem számít be, azt a vízbe vissza kell helyezni.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Országos Horgászszövetség Országos Versenyhorgász Bizottsága Magyar Finomszerelékes Versenyszabályzatában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Vita esetén a versenyt lebonyolító szervezet képviselőjének döntései az irányadók, azok a versenyen résztvevők számára kötelezők. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A selejtezők során a szervezők a versenyzők részére az alábbiakat biztosítják térítésmentesen:

 • 3 kg etetőanyag
 • 2 dl csonti (légylárva) csali
 • 1 db konzerv horgászkukorica
 • a szervezők által biztosított ajándéktárgy
 • előzetes igénylés esetén a KHESZ halgazdálkodási vízterületeire szóló 2022. éves gyermek területi jegy (amennyiben a versenyző 2022. december 31-ig a 15. életévét nem tölti be, és rendelkezik 2022. évre érvényes állami horgászjeggyel)

A résztvevők feltétlenül hozzanak magukkal: műanyag vödröt (etetőanyag megkeveréséhez, ennek elvégzése csapatonként együttesen is lehetséges), haltartó szákot, pótszereléket. Ajánlott: merítő szák, csapadék és napsütés elleni védelmet nyújtó ruházat.

Záradék

A KHESZ a versenykiírásban és jelen versenyszabályzatban foglaltak változtatásának jogát fenntartja, melyről az érintetteket előzetesen megfelelően tájékoztatja. Elégtelen számú nevezés esetén a selejtezők összevonva, a kiíráshoz képest kevesebb helyszínen, vagy nem kerülnek megtartásra, ez utóbbi esetben a verseny a döntő időpontjában és helyszínén egy fordulóban kerül lebonyolításra. Amennyiben a különböző médiában, helyen megjelenő versenyszabályzatban foglaltak eltérnek, a KHESZ honlapján közzétett kiírás, versenyszabályzat, illetve közlemények tekintendők hivatalosnak.

A nevezéssel a résztvevők kijelentik, hogy a versenykiírásban foglaltakat, valamint a verseny során a szervezők által hozott döntéseket elfogadják. A nevezéssel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a verseny során róluk kép- és hangfelvétel készülhessen, és azt a szervező később szabadon felhasználhassa (nyilvánosságra hozhassa); továbbá hozzájárulnak a nevezési lapon szereplő személyes adataik szervező általi kezeléséhez, a versenyről készült beszámolókban nevük, iskolájuk, versenyen elért eredményeik nyilvánosságra hozatalához. A selejtezőre nevezett vagy döntőbe jutott csapat visszalépését köteles a szervezőnek legalább a versenyt megelőző 5 munkanappal bejelenteni. A KHESZ a verseny során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy a versenyen a résztvevők tárgyaiban harmadik személy által okozott kárért felelősséget nem vállal. A versenyekre utazást a versenyen résztvevők önállóan, saját költségükre és felelősségükre szervezik és bonyolítják le.

Letölthető dokumentumok:

 A KHESZ örömteli és eredményes részvételt kíván.