Közlekedési feltételek az árvízvédelmi töltéseken

A Békés megyei folyók és szakaszai árvízvédelmi töltéseinek kezelője a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság(Kivéve: Sebes-Körös jobb partja, Berettyó a Sebes-Körös torkolatától felfelé és a Hortobágy-Berettyó jobb partja.) A töltéseken való közlekedéshez a KÖR-KÖVIZIG által kiadott, névre szóló engedély szükséges. A gáthasználati engedélyek személygépjárműre, motorra, segédmotorra válthatók meg éves, heti és napi bontásban. Megvásárolhatóak szövetségünknél, tagegyesületeinknél és a bizományos értékesítési helyeken.

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő töltésszakaszok: A Sebes-Körös jobb partja, Berettyó – a Sebes-Körös torkolatától felfelé és a Hortobágy-Berettyó jobb partja. A TIKÖVIZIG kizárólag a szilárd burkolattal ellátott töltésszakaszra ad ki közlekedési engedélyt. Bővebb információ: http://www.tikovizig.hu/?page=kozlekedesi_engedelyek

Az árvízvédelmi töltésen való közlekedésre jogosító engedélytulajdonosa jogosult a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken közlekedni.

Az engedélyt kiadja:
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
5700 Gyula,
Városház utca 26.

http://www.korkovizig.hu/

Az engedélyek megvásárolhatók:

Tagegyesületeinknél
Bizományos jegyforgalmazó helyeinken
– Szövetségünknél

A közlekedés feltételei:

 1. Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés fokozottan veszélyes, ezért közlekedni csak kellő körültekintéssel, legfeljebb 40 km/óra sebességgel, szabályozott forgalmú töltéseken a közlekedési jelzések szigorú betartása mellett szabad. A KÖR-KÖVIZIG a közlekedőnél bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik.
 2. Lezárt sorompót erőszakos úton önhatalmúlag felnyitni, illetve azt a töltés rézsűjének /védősávjának/ igénybevételével megkerülni nem szabad. Az engedély birtokában sem szabad az árvízvédelmi töltéseken közlekedni, ha
  • az adott töltésszakaszon a sorompók zárva vannak
  • a töltés talaja felázott állapotban van, és a közlekedés a töltés koronában kárt okozna,
  • a közlekedés a töltésen folyó fenntartási, üzemeltetési, illetve beruházási munkák végzését akadályozná, vagy zavarná,
  • az adott árvízvédelmi töltésen védekezési készültség van elrendelve.
 3. A közlekedő és az általa szállított személyek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartásról , amely az árvízvédelmi töltésben, annak műtárgyaiban és egyéb alkotórészeiben, tartozékaiban kárt okozhat. Károkozás esetén annak tényét a károkozó köteles bejelenteni a károkozás helye szerinti illetékes, vagy helyileg legközelebb eső gátőrnél. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell nevezni a tényleges károkozót és meg kell adni annak személyi adatait is.
  Károkozás esetén a KÖR-KÖVIZIG a károkozóval szemben teljes kártérítésre tart igényt, és amennyiben a károkozó magatartás szabálysértést valósít meg, a szabálysértési eljárást is megindítja.
 4. Közlekedő személy a jelen engedélyt, valamint személyi és lakcím igazoló okmányait köteles a töltésen való közlekedése során magánál tartani, és felszólításra a KÖR-KÖVIZIG ellenőrzésre jogosult munkatársainak, valamint a rendészeti szervek ellenőrzést végző tagjainak felmutatni.
Változások 2012. áprilisától:

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az alábbi változásokat vezette be 2012. áprilisától: az engedélyeken feltüntetésre került az árvízvédelmi töltésen közlekedésre használt jármű azonosító száma (segédmotor kerékpárnál alvázszám, motorkerékpárnál és gépjárműnél forgalmi rendszám). (A magasabb árú járműkategóriára vásárolt engedély továbbra is használható alacsonyabb járműkategóriába tartozó járművel való közlekedésre.)

Az idei évtől – az előzőekben ismertetett változások miatt – az árvízvédelmi töltésen közlekedési engedély kizárólag személyi azonosító és az adott jármű azonosító okmányának felmutatásával együtt érvényes.

Díjak 2012 évben:
Személygépkocsi heti engedély: 1500 Ft
Személygépkocsi éves engedély: 5000 Ft
Személygépkocsi napi engedély: 500 Ft
Motorkerékpár éves engedély: 3000 Ft
Motorkerék

pár heti engedély:
1000 Ft
Motorkerékpár napi engedély: 300 Ft
Segédmotor-kerékpár éves engedély: 1500 Ft
Segédmotor-kerékpár heti engedély: 500 Ft
Segédmotor-kerékpár napi engedély: 150 Ft

A Békés megyei folyók és szakaszai árvízvédelmi töltéseinek kezelője a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság(Kivéve: Sebes-Körös jobb partja, Berettyó a Sebes-Körös torkolatától felfelé és a Hortobágy-Berettyó jobb partja.) A töltéseken való közlekedéshez a KÖR-KÖVIZIG által kiadott, névre szóló engedély szükséges. A gáthasználati engedélyek személygépjárműre, motorra, segédmotorra válthatók meg éves, heti és napi bontásban. Megvásárolhatóak szövetségünknél, tagegyesületeinknél és a bizományos értékesítési helyeken.

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő töltésszakaszok: A Sebes-Körös jobb partja, Berettyó – a Sebes-Körös torkolatától felfelé és a Hortobágy-Berettyó jobb partja. A TIKÖVIZIG kizárólag a szilárd burkolattal ellátott töltésszakaszra ad ki közlekedési engedélyt. Bővebb információ: http://www.tikovizig.hu/?page=kozlekedesi_engedelyek

Az árvízvédelmi töltésen való közlekedésre jogosító engedélytulajdonosa jogosult a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken közlekedni.

Az engedélyt kiadja:
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
5700 Gyula,
Városház utca 26.

http://www.korkovizig.hu/

Az engedélyek megvásárolhatók:

Tagegyesületeinknél
Bizományos jegyforgalmazó helyeinken
– Szövetségünknél

A közlekedés feltételei:

 1. Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés fokozottan veszélyes, ezért közlekedni csak kellő körültekintéssel, legfeljebb 40 km/óra sebességgel, szabályozott forgalmú töltéseken a közlekedési jelzések szigorú betartása mellett szabad. A KÖR-KÖVIZIG a közlekedőnél bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik.
 2. Lezárt sorompót erőszakos úton önhatalmúlag felnyitni, illetve azt a töltés rézsűjének /védősávjának/ igénybevételével megkerülni nem szabad. Az engedély birtokában sem szabad az árvízvédelmi töltéseken közlekedni, ha
  • az adott töltésszakaszon a sorompók zárva vannak
  • a töltés talaja felázott állapotban van, és a közlekedés a töltés koronában kárt okozna,
  • a közlekedés a töltésen folyó fenntartási, üzemeltetési, illetve beruházási munkák végzését akadályozná, vagy zavarná,
  • az adott árvízvédelmi töltésen védekezési készültség van elrendelve.
 3. A közlekedő és az általa szállított személyek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartásról , amely az árvízvédelmi töltésben, annak műtárgyaiban és egyéb alkotórészeiben, tartozékaiban kárt okozhat. Károkozás esetén annak tényét a károkozó köteles bejelenteni a károkozás helye szerinti illetékes, vagy helyileg legközelebb eső gátőrnél. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell nevezni a tényleges károkozót és meg kell adni annak személyi adatait is.
  Károkozás esetén a KÖR-KÖVIZIG a károkozóval szemben teljes kártérítésre tart igényt, és amennyiben a károkozó magatartás szabálysértést valósít meg, a szabálysértési eljárást is megindítja.
 4. Közlekedő személy a jelen engedélyt, valamint személyi és lakcím igazoló okmányait köteles a töltésen való közlekedése során magánál tartani, és felszólításra a KÖR-KÖVIZIG ellenőrzésre jogosult munkatársainak, valamint a rendészeti szervek ellenőrzést végző tagjainak felmutatni.
Változások 2012. áprilisától:

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az alábbi változásokat vezette be 2012. áprilisától: az engedélyeken feltüntetésre került az árvízvédelmi töltésen közlekedésre használt jármű azonosító száma (segédmotor kerékpárnál alvázszám, motorkerékpárnál és gépjárműnél forgalmi rendszám). (A magasabb árú járműkategóriára vásárolt engedély továbbra is használható alacsonyabb járműkategóriába tartozó járművel való közlekedésre.)

Az idei évtől – az előzőekben ismertetett változások miatt – az árvízvédelmi töltésen közlekedési engedély kizárólag személyi azonosító és az adott jármű azonosító okmányának felmutatásával együtt érvényes.

Díjak 2012 évben:
Személygépkocsi heti engedély: 1500 Ft
Személygépkocsi éves engedély: 5000 Ft
Személygépkocsi napi engedély: 500 Ft
Motorkerékpár éves engedély: 3000 Ft
Motorkerék

pár heti engedély:
1000 Ft
Motorkerékpár napi engedély: 300 Ft
Segédmotor-kerékpár éves engedély: 1500 Ft
Segédmotor-kerékpár heti engedély: 500 Ft
Segédmotor-kerékpár napi engedély: 150 Ft