V. Körösvidéki Sulikupa – kiírás és versenyszabályzat – 2019

V. Körösvidéki Sulikupa kiírás és versenyszabályzat – 2019

A verseny megnevezése: V. Körösvidéki Sulikupa – általános iskolák közötti horgász csapatverseny

A verseny szervezője, lebonyolítója és támogatója: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, székhelye: Békéscsaba, Bajza u. 11. szám (a továbbiakban: a szervező(k) vagy KHESZ).

Célcsoport, nevezés, a programban történő részvétel feltételei:

A versenybe a KHESZ halgazdálkodási vízterületeinek földrajzi térségében működő – állami és nem állami fenntartású – általános iskolák (tagiskolák) nevezhetnek. A csapat tagjai: 3 fő tanuló (versenyző), 1 fő pedagógus vagy szülő (csapatvezető). A versenyzők közül legalább egy főnek az 1- 6. évfolyamba tartozó tanulónak kell lennie.

Amennyiben egy általános iskola nem kíván csapatot indítani, akkor a versenyen indulni kívánó tanulók kivételesen a helyi egyesület patronálásában is indulhatnak, azonban a csapat versenyzőinek ugyanazon iskolával kell, hogy tanulói jogviszonyban álljanak. Az egy iskolához tartozást a szervezők a verseny előtt a regisztráció során a tanulói igazolványok alapján ellenőrizhetik. A tanulói igazolványt minden így induló versenyzőnek a versenyre magával kell hoznia. Az így összeállított csapat a patronáló egyesület nevét viseli, és a nevezési lapot a patronáló egyesület tisztségviselője írja alá. Amennyiben egy általános iskola a versenyen csapato(ka)t indít, az iskola tanulói iskolán kívüli csapatban nem nevezhetnek.

A Körösvidéki Sulikupa rendezvényen történő részvételhez minden versenyzőnek 2019. évre érvényes állami horgászjeggyel kell rendelkeznie. Az állami horgászjegy kiváltása – tekintettel az ezt megelőző új típusú horgászregisztráció szükségességére – csak személyesen, a törvényes képviselővel intézhető.

A fentiek miatt az állami horgászjegyek előzetes igénylés alapján a szervezők által történő biztosítása idén nem megoldható. Az állami horgászjegyek megfelelő időben történő kiváltása a versenyzők, illetve törvényes képviselők felelőssége. Az állami horgászjegy és fogási napló összevont okmány kiváltásának díja az eddigieknek megfelelően 15. életévét be nem töltött gyermekhorgász esetén 200 Ft, e kor feletti ifjúsági horgász részére 2200 Ft. A KHESZ irodája valamint tagegyesületei – különös tekintettel a selejtezők lebonyolításában is résztvevő egyesületekre – ez ügyben is készséggel állnak a nevezők rendelkezésére.

A nevezéssel egyidejűleg benyújtott igénylésre (területi jegy igénylőlap) a KHESZ a halgazdálkodási vízterületeire 2019. évre szóló gyermek területi jegyet biztosít ingyenesen, mely a selejtező helyszínén és napján kerül átadásra. A gyermek területi jegy kiállításának feltétele, hogy az igénylő 2019. évben a 15. életévét ne töltse be, valamint rendelkezzen 2019. évre érvényes állami horgászjeggyel.

Nevezni a mellékelt nevezési lapon 2019. március 22-ig lehet a sulikupa@khesz.hu e-mail címen. A nevezés díjtalan. Az aláírásokat, bélyegzőlenyomatot nem tartalmazó (nem szkennelt) nevezési lapot a selejtező helyszínen eredetben át kell adni. A határidőn túl beérkező jelentkezés érvénytelen. Amennyiben a beérkezett nevezések száma a selejtező helyszínének fogadóképességét meghaladja, a nevezéseket a szervezők a fenti e-mailcímre történő beérkezés időpontjának sorrendjében fogadja el. A versenyen csak a versenyző törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát követően lehet részt venni.

A  verseny lebonyolítása:

A csapatok járásonként selejtezőn vesznek részt. A selejtezőkről a győztes csapatok, illetve az egyes selejtezőkön induló csapatok számának arányában további csapatok jutnak a döntőbe úgy, hogy a döntőben induló csapatok száma lehetőség szerint 15 legyen. Amennyiben egy selejtezőre háromnál kevesebb csapat nevezett, a szervezők az adott selejtező csapatait más selejtezőbe csoportosítják át. Erről a szervezők az érintett csapatokat a megadott elérhetőségen a selejtező időpontját megelőző 5. munkanapig értesítik.

Letölthető dokumentumok (az ikonra kattintva letölthető):

 • Nevezési lap:   
 • Hozzájárulói nyilatkozat:   
 • Területi jegy igénylő lap:   

 

Selejtezők

A selejtezők időpontja:

 • 2019. április 27. (szombat)

A selejtező programja:

 • 07.30-08.00 helyszíni regisztráció
 • 08.00-09.00 sorsolás, rajthelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre
 • 09.00 verseny kezdete (hangjelzés)
 • 12.00 verseny vége (hangjelzés)
 • 12.00-tól mérlegelés, majd az értékelést követően eredményhirdetés

A selejtezők helyszínei:

Békés: Puskaporos-tó

Békéscsaba: Élővíz-csatorna békéscsabai belvárosi szakasza (lebonyolító: KHESZ) találkozó: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ előtt

Gyomaendrőd: Fűzfás-zugi holtág (lebonyolító: Gyomai HE)

Gyula: Poklás-csatorna (megtalálható a Nagyrománváros városrész keleti szélén, a Sittye utca és Uhrin János utca által közrezárt területen, lebonyolító: Gyulai SHE)

Mezőkovácsháza: Mezőkovácsházi Homokbánya-tó (lebonyolító: Mezőkovácsházi SHE)

Mezőtúr: Ligeti-tó (lebonyolító: MLE, Pinki Horgászbolt)

Orosháza: Gyopárosi tavak

Sarkad: Éden-tó (lebonyolító: Bárkás HE)

Szarvas: Kákafoki-holtág Szarvas belvárosi szakasza, (lebonyolító: Matchfishing SHE)

Szeghalom: Kecskés-zugi holtág, Vésztő (lebonyolító: Mágori SHE, Szeghalmi HE)

Főbb szabályok:

 • A selejtezőt lehetőleg 3 szektorban, szektoronként a nevezett csapatok száma szerinti versenyzővel kell lebonyolítani úgy, hogy egy szektorba egy csapatból egy versenyző kerüljön. 5 csapatnál kevesebb jelentkező esetén a verseny egy szektorban kerül megrendezése.  Az egyes versenyzők szektora, rajthelye sorsolás útján kerül kijelölésre. A verseny időtartama 3 óra. A védett és nem fogható halfajokon kívül minden hal beszámít a versenybe. A védett és nem fogható halfajok egyedeit kifogásuk után azonnal a vízbe vissza kell helyezni. A szektorhelyezések értékelése a versenyző által kifogott halak összsúlya alapján történik. A legtöbbet fogó versenyző 1 helyezési számot, a második legtöbbet fogó 2 helyezési számot kap, és így tovább. Az egy csapatba tartozó versenyzők helyezési számai összeadásra kerülnek, a legkevesebb helyezési számot szerzett csapat nyeri el az első helyezést.
 • A verseny alatt egy versenyző egy időben 1 db úszós készséget használhat, azon 1 db egyágú horoggal, de bármennyi készséget készenlétben tarthat. A selejtezőn csak a szervezők által biztosított etetőanyagot és csalit lehet használni.
 • A kifogott halat mérlegelésig – lehetőleg keretes haltartó szákban – élve kell tartani. Mérlegelést követően a kifogott zsákmányt a vízbe vissza kell helyezni.
 • Minden versenyzőnek egy fő felnőtt segítője/kísérője lehet, aki az alábbi műveleteket végezheti: előkészület a versenyhez (segítés a kipakolásban, szerelékkészítésben, etetőanyag előkészítésében); a horog mélyre nyelése esetén a halnak a horogtól történő megszabadítása; a szerelék elakadása esetén annak kiszabadítása; a szerelék javítása, pótlása. Ez utóbbi két esetet leszámítva a segítő a verseny ideje alatt a horgászbotot kézbe nem veheti.
 • A szabálytalankodó versenyzőt vagy kísérőt a szervezők figyelmeztetik, ismételt szabályszegés esetén a versenyzőt a versenyből kizárják. A kizárt versenyző az értékeléskor a szektorban elérhető legmagasabb helyezési szám +1 helyezési számot kapja.
 • A fárasztás során a rajthely előtti területet elhagyó hal (un. idegen hal) a verseny értékelésébe beszámít, kivéve, ha az egy másik versenyző készségének zsinórjába beleakad, és ezzel a másik versenyző horgászatát akadályozza. Ez esetben a kifogott halat a vízbe azonnal vissza kell helyezni. A versenyzők a „fair play” szabályai szerint törekedjenek az ellenfél fárasztását, a hal kifogását akár a saját készségük vízből történő kivételével lehetővé tenni.
 • A verseny vége hangjelzést követően kifogott hal az értékelésbe nem számít be, azt a vízbe vissza kell helyezni.
 • Vita esetén az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Országos Horgászszövetség Országos Versenyhorgász Bizottsága Magyar Finomszerelékes Versenyszabályzatában foglaltak figyelembe vételével a versenyt lebonyolító döntései az irányadók, azok a versenyen résztvevők számára kötelezők.

A selejtezők során a szervezők a versenyzők részére az alábbiakat biztosítják térítésmentesen:

 • 3 kg etetőanyag
 • 2 dl csonti (légylárva) csali
 • 1 db konzerv horgászkukorica
 • a szervezők által biztosított ajándéktárgy
 • előzetes igénylés esetén a KHESZ halgazdálkodási vízterületeire szóló 2019. éves gyermek területi jegy (amennyiben a versenyző 2019. december 31-ig a 15. életévét nem tölti be, és rendelkezik 2019. évre érvényes állami horgászjeggyel)

A selejtező díjazása:

 • első helyezett csapat serleget,
 • első három helyezett csapat oklevelet, tagjai érmet kapnak.

Az adott selejtezőben induló csapatok közül a győztes csapat jut a megyei döntőbe, illetve az induló csapatok számától függően további csapat juthat a megyei döntőbe. Az adott selejtezőből a döntőbe bejutó csapatok számát a verseny megkezdése előtt ki kell hirdetni.

A résztvevők feltétlenül hozzanak magukkal: műanyag vödröt (etetőanyag megkeveréséhez, ennek elvégzése csapatonként együttesen is lehetséges), haltartó szákot, pótszereléket. Ajánlott: merítő szák, csapadék és napsütés elleni védelmet nyújtó ruházat.

Döntő

Időpontja: 2019. május 12. (vasárnap)   

Helyszíne: Mezőberény, Hosszú-tó (Tópart étterem mögött)

Program:

 • 07.30-08.00 helyszíni regisztráció
 • 08.00-08.55 sorsolás, rajthelyek elfoglalása, felkészülés
 • 08.55 alapozó etetés megkezdése (hangjelzés)
 • 09.00 verseny kezdete (hangjelzés)
 • 11.55 verseny vége előtti figyelmeztetés (hangjelzés)
 • 12.00 verseny vége (hangjelzés), majd azt követően mérlegelés
 • 13.00 eredményhirdetés

A selejtezőktől eltérő szabályok:

 • A versenyzőként maximálisan engedélyezett etetőanyag és csali mennyisége: 17 liter etetőanyag (kész, bekevert állapotban, az engedélyezett mennyiség magába foglalja a felhasználni szánt földet, magvakat, aromát, egyéb adalékot), 1 liter élő csaliSzúnyoglárva, pellet, bojli, élő vagy élettelen kishal, illetve nem természetes eredetű csali, pl. szilikon, hungarocell, sem etetésre, sem csalizásra nem engedélyezett. A felhasznált etetőanyag és csali mennyiségét a szervezők a verseny előtt és az alatt is ellenőrizhetik. A versenyre a szervezők versenyzőként 3 kg etetőanyagot biztosítanak, melynek használata nem kötelező.
 • A verseny során a versenyzők csak különösen indokolt esetben, a szervezők előzetes egyedi döntése szerinti engedélyével vehetnek igénybe felnőtt segítséget. A verseny megkezdése előtt a segítők az etetőanyag rajthelyen kívüli előkészítésében, illetve a felszerelés kipakolásában, rajthelyen történő elhelyezésében segíthetnek.

A döntő díjazása:

 • első három helyezett csapat serleget,
 • első három helyezett csapat tagjai érmet, versenyző tagjai tárgyjutalmat,
 • szektor első helyezést elért versenyzők serleget,
 • az első három helyezést el nem érő csapatok tagjai emlékérmet kapnak.

Minden versenyző és csapatvezető részére a szervezők a döntőt követően térítésmentesen ebédet biztosítanak. Kísérők (csapatonként legfeljebb 3 fő) részére előzetes jelentkezés alapján térítés ellenében ebéd igényelhető. A kísérők ebédigényét csapatonként a verseny előtt legalább öt nappal kérjük jelezni a sulikupa@khesz.hu e-mailcímen. Fizetés a regisztráció során a helyszínen.

Záradék:

A KHESZ a versenykiírásban és jelen versenyszabályzatban foglaltak változtatásának jogát fenntartja, melyről az érintetteket előzetesen megfelelően tájékoztatja. Elégtelen számú nevezés esetén a selejtezők összevonva, a kiíráshoz képest kevesebb helyszínen, vagy nem kerülnek megtartásra, ez utóbbi esetben a verseny a döntő időpontjában és helyszínén egy fordulóban kerül lebonyolításra. Amennyiben a különböző médiában, helyen megjelenő versenyszabályzatban foglaltak eltérnek, a KHESZ honlapján közzétett kiírás, versenyszabályzat, illetve közlemények tekintendők hivatalosnak.

A nevezéssel a résztvevők kijelentik, hogy a versenykiírásban foglaltakat, valamint a verseny során a szervezők által hozott döntéseket elfogadják. A nevezéssel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a verseny során róluk kép- és hangfelvétel készülhessen, és azt a szervező később szabadon felhasználhassa (nyilvánosságra hozhassa); továbbá hozzájárulnak a nevezési lapon szereplő személyes adataik szervező általi kezeléséhez, a versenyről készült beszámolókban nevük, iskolájuk, versenyen elért eredményeik nyilvánosságra hozatalához. A selejtezőre nevezett vagy döntőbe jutott csapat visszalépését köteles a szervezőnek legalább a versenyt megelőző 5 munkanappal bejelenteni. A KHESZ a verseny során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy a versenyen a résztvevők tárgyaiban harmadik személy által okozott kárért felelősséget nem vállal. A versenyekre utazást a versenyen résztvevők önállóan, saját költségükre és felelősségükre szervezik és bonyolítják le.

A KHESZ örömteli és eredményes részvételt kíván!

Letölthető dokumentumok (az ikonra kattintva letölthető):

 • Nevezési lap:   
 • Hozzájárulói nyilatkozat:   
 • Területi jegy igénylő lap: