A KHESZ Helyi Horgászrendje

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
(KHESZ)
Helyi Horgászrendje

Érvényes: A KHESZ kezelésében lévő nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekre

2017. évben

Ezen Helyi Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő
vízterületekre kiadott területi jegyek kötelező melléklete.

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
Telefon, fax: +36 (66) 328-945, iroda mobil: +36 (30) 478-3783
E-mail: info@khesz.hu ; khesz@globonet.hu;
Web: khesz.hu
Adószám: 19059181-1-04

Vizeinken kellemes kikapcsolódást kívánunk!

 

A KHESZ kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje
egységes szerkezetben 2017.

 

 

I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések 

 1. Jelen Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, érvényes területi jeggyel rendelkező, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.
 2. A KHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók.
 3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő horgásszal szemben a KHESZ fegyelmi bizottsága 1 évtől 5 évig terjedő területi jegy váltásától történő eltiltást szabhat ki.
 4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép és-vagy videofelvételeket a KHESZ köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni.
 5. A KHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen, a KHESZ honlapján (www.khesz.hu), helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.
 6. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
 7. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.
 8. A Khesz kezelésében lévő vízterületeken egy horgász tárgyévben (adott évi területi jegyek érvényességi időszaka alatt) összesen 100 kg halat foghat ki az általa váltott területi jegyek típusától és darabszámától függetlenül. A 100 kg kifogása (elvitele) után a horgász részére kizárólag „B” típusú területi jegy adható ki, a horgászat „B” típusú területi jeggyel folytatható. A „B” típusú jeggyel kifogott (elvitt) további összesen 100 kg halmennyiséget követően a KHESZ kezelésében lévő horgászvizekre további területi jegy (éves/heti/napi) nem váltható, nem adható ki. A 100 kg-os összsúlyba nem számít be a Poklás csatornára, továbbá a külön a csatornákra kiadott területi jegyek alapján kifogható (elvihető) halmennyiség.

II. A KHESZ által kiadott horgász területi jegyek

 1. A KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a KHESZ által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet.
 2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.
  - Éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig,
  - Heti: a kitöltéstől számított 7 naptári napra,
  - Napi: a kitöltés idejétől számított 24 órán át.
  Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KHESZ rövidebb időszakra is meghatározhatja.
 3. A KHESZ által kiadott területi jegyek fajtái:
  - a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: összevont, térségi (egyes vízterületekre szóló), vagy egy vízterületre szóló,
  - az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint:
    teljes jogú (felnőtt),
    kedvezményes 1.(díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett, továbbá – igazoltan - mozgásszervi, hallási fogyatékos,   vak és gyengénlátó személy),
    kedvezményes 2. (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől-18 éves korig, továbbá – igazoltan - mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személy)
    gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett)
  - a kiváltó tagsági viszonya szerint: a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló (A), vagy a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban nem álló (B). (A KHESZ és MOHOSZ családhoz tartozást, azaz az egységes szövetségi hozzájárulás érvényességét a horgászigazolványba tárgyévre beragasztott bélyeg igazolja.)
 4. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek.
 5. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miatt pótolt egységes állami horgászokmánnyal a KHESZ vizein a horgászat – a Horgászrendben szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miatt - kizárólag a területi jegy újbóli megvásárlásával folytatható. Eltulajdonított területi jegy az eltulajdonítást igazoló dokumentumok, jegyzőkönyv ellenében a KHESZ központi irodájában pótolható előzetes egyeztetést követően.
 6. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdés szerint – a horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság által mentesített értelmi fogyatékos – személyre a Horgászrend gyermekhorgászra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 7. A KHESZ által kiadott horgász területi jegyek fajtái szerint az alábbi horgászkészségek egyidejű használata engedélyezett:
  7.1. Teljes jogú területi jeggyel: kettő - legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.
  7.2. Kedvezményes I, II, és turista állami horgászjegyhez kiadott területi jeggyel: egy - legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.
  7.3. Gyermek területi jeggyel: egy - legfeljebb háromágú horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig.

III. A horgászat általános szabályai

 1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.
 2. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.
 3. Árvízvédelmi töltésen segédmotor-kerékpárral, motorral és gépjárművel közlekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó gát, tiltó, zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi szerv érvényes engedélyével lehet.
 4. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KHESZ vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a KHESZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.
 5. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 6. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.
 7. A halászati őr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.
 8. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
 9. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.
 10. Az adott hal méretét a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell megállapítani.
 11. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható el, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.
 12. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés tilos), kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványokat a III/1 pont szerint kell kezelni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. 
 13. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja.
 14. A csónakból vontatott horgászeszközzel (készséggel) történő horgászat (sleppelés) a KHESZ kezelésében lévő vízterületeken tilos.
 15. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos.
 16. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából.
 17. Az engedélyben szereplő folyókon, csatornákon valamint a Fás tavon és Orosházi homokbánya tavon, a gyomaendrődi Fűzfás-zugon, Falualjai holtágon, valamint a Vajda tavon a lékhorgászat tilos. A Fás tavon és az Orosházi homokbánya tavon fürdés, kutyafürdetés, más egyéb vízi sport tilos.
 18. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos, kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által szervezett, vagy támogatott versenyek alkalmával.
 19. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.
 20. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell biztosítania, hogy kapás esetén arra  - az adott módszerhez igazodó időn belül - reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.
 21. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett vizek partján a köz-és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
 22. A KHESZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!
 23. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza.
 24. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximum mennyiséget, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.
 25. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések történnek. Amennyiben a kifogott halon a hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecske“ található, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát a KHESZ címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni, melyet köszönünk.

IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

 1. A telelő halak védelmében december 1-től február 28-ig tilos horgászni az alábbi folyószakaszokon:
  a) Hármas-Körösön:
     - 30-34 fkm – az Özénzugi holtág felső (Öcsöd településhez közelebb eső) betorkolásától a Gyiger-zugi holtág alsó (Kunszentmárton településhez közelebb eső) betorkolásáig,
     - 57-61 fkm – az un. „Kis harcsás, Nagy harcsás” szakasz mindkét oldalán,
     - a halásztelki vasúti hídtól (Szarvas-Mezőtúr vasútvonal) lefelé 1 km-en át,
     - a 81-85 fkm – un. "kis S",
     - a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm) mindkét oldalon,
  b) A Fekete-Körösön: szanazugi gátőrháztól a 2 fm km-ig terjedő szakasz mindkét oldalán.
  c) A Sebes-Körösön, a Berettyó folyó torkolatától felfelé 500 méteren,
  d) A Berettyón, a torkolattól felfelé 300 méteren
  A december 1-től február 28-ig tiltott területekről részletes ismertető és térkép, ITT található.
 2. Az ívó halállomány védelmében március 1-től május 31-ig a Kettős-Körös bal partján, a dobozi híd utáni öböl Békéshez közelebb eső szélétől a bal parti kubikgödröket összekötő csatorna („Róna csatorna”) záró zsilipéig (Békési duzzasztótól felfelé a bal parton kb. 1,5 km-re, a meder beszűkülésénél.)
 3. Egész évben tilos horgászni:
  a) a Hármas-Körös mentén található kíméleti területként kijelölt szentély jellegű holtágakon: Iriszló-; Malom-zug; Brena-zug; Őzén-zug; Aranyos-; Borza- és Kisfoki-holtágon.
  b) a Fás tó Szabadkígyós felőli végén táblával jelzett kíméleti területként funkcionáló tórészen.
  c) A Gyomai Sirató holtágon a szivornya kezelőépület mögötti első stéggel szemben, a holtág külső ívén húzódó ívóhelyként funkcionáló kisöbölben.
  d) A Hármas-Körösön, a Danzug holtág árvízvédelmi töltésen belüli részén.
  e) a Sebes-Körösön a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül.
  f) a Kakat csatornán, az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közút és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig (kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel).
  *A fent felsorolt tiltott területek pontos helyei, határai a KHESZ weboldalán (khesz.hu) a Tiltott területek menüpont alatt térképen ábrázolva, GPS koordinátákkal részletesen megtalálhatók.
 4. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízterületen tilos.
 5. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos. Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett.
 6. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet, busa fajokat és razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.
 7. A KHESZ összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
  a) karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
  b) dévérkeszeg (Abramis brama L.)
  c) lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
  d) bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
  e) sügér (Perca fluviatilis L.).
  A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem használhatók.
 8. A KHESZ valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó érvényes legkisebb kifogható-elvihető méret:
  a) a ponty: 35 cm
  b) a csuka és balin: 45 cm
  c) a süllő: 40 cm
  d) amur: 50 cm
  Az. 7. és 8. pontban nem szereplő méretkorlátozással szabályozott halfajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak.
 9. A KHESZ valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszúságot, vagy egyedsúlyt elérő halakat kifogásuk után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és a vizek horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében:
  a) ponty: 6 kg
  b) csuka, süllő és balin: 70 cm.
  c) dévérkeszeg: 40 cm.
 10. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-korlátozással védett, az ezüstkárászra az összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (A busa fajok napi és éves korlátozás nélkül kifoghatók.)
 11. A süllő tilalmi ideje március 1-től április 30-ig tartó időszakban a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületen érvényes.
 12. ÉVES FOGÁSI KVÓTÁK jegytípusonként:
  12.1 ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK (kivéve az Észak-Közép- és Dél-békési és Poklás csatornákra szóló területi jegyeket):

  A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból és összsúlykorlátozással védett halfajokból.
  a) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen 100 kg fogható ki (vihető el). A 100 kg (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 5 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.
  b)
     b/1) kedvezményes I. éves területi jeggyel mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el). A 40 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 2 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.
     b/2) kedvezményes II. éves területi jeggyel mindösszesen 60 kg fogható ki (vihető el). A 60 kg, legfeljebb 60 darab kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 3 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.

 13. NAPI KVÓTÁK
  (kivéve az Észak- Közép- és Dél-békési és Poklás csatornákra szóló területi jegyeket):
  a) teljes jogú területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből 2 darab lehet egy fajba tartozó.
     - Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
     - A méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
  b) kedvezményezett I. területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el),
     - Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá a méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
     - Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
  c) kedvezményezett II. területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el),
     - Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget.
     - Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
  d) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok és amur nem vihetők el.
     - Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüszkárászt is.
     - Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
 14. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK az Észak- Közép- és Dél-békési csatornákra:
  - A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, továbbá összsúlykorlátozással védett halfajokból:
     a) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen: 25 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 50 kg fogható ki (vihető el).
     b) kedvezményes I. és II. területi jeggyel mindösszesen: 15 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 25 kg fogható ki (vihető el).
     c) gyermek területi jeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj nem vihető el, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 25 kg fogható ki (vihető el).
  Az összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó elvihető éves mennyiségi kvótába nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.
 15. NAPI KVÓTÁK az Észak- Közép- és Dél-békési csatornákra:
  a) teljes jogú éves területi jeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból összesen 2 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
  b) kedvezményezett I-II. területi jeggyel összesen 1 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
  c) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok és amur nem vihetők el. Összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
  Az összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó elvihető napi mennyiségi kvótába nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.
 16. A Poklás csatornára szóló napi területi jegy sporthorgászati jellegű, azzal hal nem vihető el.
 17. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK a Poklás csatornán:
  A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, továbbá összsúlykorlátozással védett halfajokból:
  a) Teljes jogú éves területi jeggyel kifogható-elvihető kvóták: Pontyból napi 2 darab, heti 5 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 50 kg fogható ki – vihető el. Ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 3 darab, összesen legfeljebb 10 kg fogható ki – vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 50 kg halmennyiségbe. Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 30 kg fogható ki – vihető el.
  b) Kedvezményes éves területi jeggyel kifogható-elvihető kvóták: Pontyból napi 1 darab, heti 3 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 25 kg fogható ki – vihető el. Ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 2 darab, összesen legfeljebb 6 kg fogható ki – vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 25 kg halmennyiségbe. - Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 20 kg fogható ki – vihető el.

V. Az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai

 1. A Gyiger-zugi holtágon a horgászat csak a kijelölt 45 horgászálláson lehetséges, az illetékes természetvédelmi hatóság külön engedélyével.
 2. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás), Fűzfás-zugon, Német-zugon, Torzsási, Endrőd-Révzugi, holtágakon, az Orosházi Béke homokbánya tavon, a Gyopárosi tavakon és a Fás-tavon a ponty fajlagos tilalma feloldva.
 3. A Fás-tavon csónakból horgászni, etetőhajót használni, stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni tilos. A Fás-tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület).
 4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon sátorozás tilos.  Szolgálati célt kivéve csónak vízre helyezése és használata tilos.
 5. A Gyopáros Középső tavon tilos a horgászat május 1-szeptember 1. között a strandfürdő nyitva tartása miatt.
 6. A Német-zugi holtág belső oldaláról horgászni, horgász helyet létesíteni tilos.
 7. Az Élővíz-csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna, Dánfok-éri, Dánfoki és Diófás csatornák vízterületeken:
  7.1. Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos.
  7.2. A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszain horgászni a tábor belépődíjának megtérítése mellett, az üdülőközpont éves és napi nyitva tartási idején belül lehetséges.
  7.3. Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területén belül az intézmény házirendjének betartása kötelező.
  7.4. A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszán, a szabadstrand üzemelése idején a bólyákkal határolt területen belül horgászni tilos. Ezen partszakasz mindkét oldalán horgászni kizárólag a strand területét kijelölő bólyák lehelyezése előtt (ált. május közepe) és kivétele után (ált. szeptember közepe) lehetséges. (Kivéve a KHESZ által szervezett, vagy támogatott gyermek táborok idején.)
  7.5. A Dánfoki-Diófás csatorna - dupla tiltós műtárgy és a Békés III. (Körgát) csatorna torkolata közötti- üdülőtáborból kivezető keskeny szakaszán horgászni kizárólag a Dánfoki Üdülőközpont és Bodoki K. utca oldalán húzódó partszakaszon lehet.
  7.6. A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.
 8. A Poklás csatornán:
  8.1. Csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos.
  8.2. A Poklás csatornára érkezők részére a gépjárművel történő parkolás az erre kijelölt helyen lehetséges. Gépjárművel a csatorna partjára lehajtani, ott parkolni tilos.
  8.3. Horgászni kizárólag a csatorna folyásirány szerinti bal partján (Gyulai Vár felől eső partszakaszon) lehetséges. Az Uhrin János utca felőli áteresz és a Sittye utcai tiltó 5 méteres sugarú távolságában horgászni tilos.
  8.4. A ponty május 2-május 31-ig tartó faj szerinti fogási tilalmi időszaka feloldva.
  8.5. Digitális halmérleg, mérőszalag és halmerítő háló használata kötelező, pontymatrac használata ajánlott.
  8.6. A kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és „karika” nélküli haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkalvaló kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.
  8.7. Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással szabályozott kifogott-elvitt halak mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.
  8.8. A Poklás csatornán az éjszakai horgászat tilos.
  8.9. Horgászati idény:
     - február 1-től-április 30-ig: 7-17 óráig
     - május 1-től augusztus 31-ig 5-21 óráig
     - augusztus 31-től szeptember 30-ig 6-20 óráig
     - október 1-november 30-ig 7-17 óráig
 9. A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körösön (Kákafoki holtág)
  A vízterület horgászrendjére vonatkozó Kiegészítő Melléklet ITT olvasható.

VI. Kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halászjegyekre vonatkozó speciális szabályok, a halászat gyakorlásának feltételei:

 1. A KHESZ kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halász területi jegyet kizárólag különböző vízterületekre, korlátozott darabszámban ad ki. Kisszerszámos halász területi jegy kizárólag annak adható ki, aki a KHESZ tagszervezetének, vagy a MOHOSZ tagszervezetének („MOHOSZ család”) tagja, érvényes állami halászjeggyel rendelkezik, továbbá a jegy igénylését megelőző évben igazoltan rendelkezett kisszerszámos halász területi jeggyel.
 2. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász területi jeggyel 1 darab, legfeljebb 3x3 méter nagyságú, 30 milliméter, vagy nagyobb szembőségű emelőhálót használhat.
 3. A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:
  - kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
  - érvényes horgászegyesületei tagság,
  - tagsági lap, bélyeg
  - állami halászjegy
 4. Kisszerszámos halász területi jeggyel rendelkező személy a halászat gyakorlása mellett egyidőben horgászati tevékenységet nem folytathat.
 5. Kifogható-elvihető éves (egy területi jegyre vonatkozó) és napi halkvóták tekintetében a Horgászrend IV. fejezet 13.1/A és 14/A pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
 6. A VI. fejezetben külön nem szabályozott kérdésekben a Horgászrend horgászatra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:
a) Robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
b) A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
c) A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
d) A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
e) A nemzeti park területén a compó, garda, kősüllő zsákmányolása egész évben tilos.
f) Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
g) A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos.
h) A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
i) Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
j) Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
k) Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos.

 

KHESZ, Békéscsaba, 2016. december

Halászati őrök elérhetőségei:

Gyulai Mihály, - halászati őri csoportvezető, +36 (30) 205-38-22
Kiemelt munkaterülete: KHESZ vízterületei, alsóvízi térség

 • Hármas-Körös folyó, a Tisza torkolattól felfelé a Hortobágy-Berettyó Gyomához közelebb eső betorkollásáig (árvízkapu-ág) (61 fkm),
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800-59+900 fkm-ig (04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi -holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás.) (04-050-1-1)
 • Vekker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Özény-zugi holtág
 • Aranyosi-holtág
 • Borza-holtág
 • Dél-békési térség csatornái,

Lustyik Gábor, +36 (30) 286-7618
Kiemelt munkaterülete: Alsóvízi térség

 • Hármas-Körös folyó, a Tisza torkolattól felfelé a Hortobágy-Berettyó Gyomához közelebb eső betorkollásáig (árvízkapu-ág) (61 fkm),
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800-59+900 fkm-ig (04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi -holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás.) (04-050-1-1)
 • Vekker-csatorna (Szentes) (04-051-1-1)
 • Özény-zugi holtág
 • Aranyosi-holtág
 • Borza-holtág
 • Dél-békési térség csatornái,

Balda Miklós, +36 (30) 326-86-41
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség

 • Fekete-Körös
 • Fehér-Körös
 • Kettős-Körös a Békési Duzzasztóig
 • Fás-tó - Békéscsaba
 • Élővíz-csatorna, Gyula, Békéscsaba, Békés
 • Gerlai-holtág
 • Vargahossza-főcsatorna
 • Dánfokéri-csatorna

Mézes Zsolt, +36 (30) 498-56-28
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség

 • Fás-tó - Békéscsaba
 • Élővíz-csatorna, Gyula, Békéscsaba, Békés
 • Gerlai-holtág
 • Vargahossza-főcsatorna
 • Dánfokéri-csatorna
 • Felsővízi térség: Kettős-, Fekete-, Fehér-Körös

​Kónya Ferenc, +36 (30) 286-7965
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség

 • Poklás-csatorna - Gyula
 • Élővíz-csatorna
 • Felsővízi térség: Kettős-, Fekete-, Fehér-Körös

Sebestyén László, +36 (30) 286-8142
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség

 • Kettős-Körös teljes szakasza,
 • Hármas-Körös, az összefolyástól a Félhalmi ötös holtágig
 • Fekete-Körös,
 • Fehér-Körös,
 • Sebes-Körös, az összefolyástól a körösladányi duzzasztóig
 • Élővíz-csatorna,
 • Gerlai-holtág,
 • Vargahossza-főcsatorna
 • Dánfokéri („Körgát”) -csatorna
 • Dánfoki-csatorna (Dánfoki tábor területén belül

Beinschródt Tibor, +36 (30) 286-8360
Kiemelt munkaterülete: Sebes-Körös, Berettyó, Hortobágy-Berettyó térsége

 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Cseereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat.
 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány)
 • Szeghalmi-főcsatorna
 • Szeghalmi-övcsatorna
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (Békés, Bélmegyer)(04-044-1-1),
 • Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (04-046-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tápé-horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Villogó-főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával
 • Kakat-főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig (Kivéve az Ecsegfalva határában lévő Mirhói halastavak területén keresztülfutó betonút melletti szakaszt)

Furák Károly, – furak.karoly@gmail.com
Kiemelt munkaterülete: Sebes-Körös, Berettyó, Hortobágy-Berettyó térsége

 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Csereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (04-018-1-1)
 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (04-023-1-1)
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (04-010-1-1)
 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (04-043-1-1)
 • Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (Békés, Bélmegyer)(04-044-1-1),
 • Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (04-046-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (04-049-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tápé-horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös-főcsatorna (04-037-1-1)

Fehér Csaba, +36 (30) 498-49-27
Kiemelt munkaterülete: Középsővízi térség

 • Hármas-Körös, középsővízi szakasz (az összefolyástól a Hortobágy-Berettyó torkolatig)
 • Sebes-Körös (az összefolyástól a körösladányi duzzasztóig)
 • Siratói-holtág, Gyomaendrőd
 • Danzug-holtág
 • Félhalmi-holtág
 • Gyomaendrőd városi holtágak (Torzsás-, Falualja /Hantoskerti/-, Fűzfás-zugi-, Endrőd-Középső-, Endrőd-Révzugi, Német-zugi holtág, Vajda tó)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)

Scherk László, +36 (30) 694-36-37
Kiemelt munkaterülete: Középsővízi térség 

 • Hármas-Körös, középsővízi szakasz (az összefolyástól a Hortobágy-Berettyó torkolatig)
 • Sebes-Körös (az összefolyástól a körösladányi duzzasztóig)
 • Siratói-holtág, Gyomaendrőd
 • Danzug-holtág
 • Félhalmi-holtág
 • Gyomaendrőd városi holtágak (Torzsás-, Falualja /Hantoskerti/-, Fűzfás-zugi-, Endrőd-Középső-, Endrőd-Révzugi, Német-zugi holtág, Vajda tó)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)

Varjú Tibor, +36 (30) 286-8404
Kiemelt munkaterülete:

 • Hármas-Körös, középsővízi szakasz (az összefolyástól a Hortobágy-Berettyó torkolatig)
 • Sebes-Körös (az összefolyástól a körösladányi duzzasztóig)
 • Siratói-holtág, Gyomaendrőd
 • Danzug-holtág
 • Félhalmi-holtág
 • Gyomaendrőd városi holtágak (Torzsás-, Falualja /Hantoskerti/-, Fűzfás-zugi-, Endrőd-Középső-, Endrőd-Révzugi, Német-zugi holtág, Vajda tó)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)

Varjú Imre, +36 (30) 254-0161
Kiemelt munkaterülete:

 • Peresi-holtág
 • Hármas-Körös, alsóvízi szakasz (az endrődi közúti hídtól lefelé a Tisza torkolatig)
 • Hortobágy-Berettyó folyó a Hármas-körösi torkolattól felfelé az 59+900 fkm-ig
 • Betekincs-ág
 • Kerekes-zugi-holtág
 • Álom-zugi-holtág
 • Öcsödi-holtág
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával
 • Gyiger-holtág Őzény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág
 • Villogó-főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával
 • Kakat-főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a betorkollásig

 

A KHESZ Helyi Horgászrendjében szereplő mérettartományok:

centiméter (cm); kilogramm (kg)

Halfaj Alsó méretkorlátozás Felső méretkorlátozás, vagy súlykorlátozás
bagolykeszeg 15 cm -
dévérkeszeg 15 cm 40 cm
karikakeszeg 15 cm -
laposkeszeg 15 cm -
sügér 15 cm -
ponty 35 cm < 6 kg
süllő 40 cm 70 cm
csuka 45 cm 70 cm
balin 45 cm 70 cm
amur 50 cm -

A táblázatban nem szereplő méretkorlátozással védett halfajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak, melyek megtalálhatóak az egységes állami horgászokmány 45. oldalán.