10 éve történt : Rendkívüli árvízvédekezés a Hármas-Körösön

2006. április 18. – emlékezetes dátum a Körös-vidék árvízi krónikájában. A veszélyhelyzet megállapítása után ezen a napon rendelt el a kormány rendkívüli árvízvédekezést a Hármas-Körösön. A vízállási rekordokkal tetőző árhullámot csak a katonaság és a lakosság közreműködésével, közös, megfeszített védekezéssel sikerült elhárítani. Érdemes felidézni a rendkívüli eseményt a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízügyi hírlevelének 2006. május-júniusi számában megjelent árvízi összefoglalójával.

(Az alábbi cikk megjelent a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki hírlevelének 2006. május-júniusi számában.)

A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén a téli hónapokban jelentős mennyiségű hó halmozódott fel. A tavaszi olvadásból és csapadékból keletkezett árhullámok folyamatosan töltötték fel a Hármas-Körös és a Tisza medrét. A Körösök vízrendszerében április közepéig 21 árhullám vonult le.

A dunai árvíz egyidejű tetőzése miatt a Tisza alsó szakaszán az árhullámok összetorlódtak a Maros és a Körösök árhullámaival. A március végi nagy csapadékokból keletkezett újabb árhullámok már az eddigi legmagasabb vízszinteket meghaladó vízállásokat jeleztek. Április közepén az előrejelzések alapján bizonyossá vált, hogy az árhullámok sorozata a Hármas-Körös alsó szakaszán az eddig észlelt legmagasabb vízállás felett fog tetőzni.


Fotó: Tószögi György

A kialakult körülményekre tekintettel a kormány megállapította a veszélyhelyzetet és április 18-án rendkívüli árvízvédekezést rendelt el a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területére, a Hármas-Körös középső és alsó szakaszára, a Szarvasi és a Zsófiamajori árvízvédelmi vonalakra.

Az előrejelzett tetőző vízállások a Hármas-Körös alsó szakaszán, a kiépített töltésszakaszokon is jelentősen meghaladták a mértékadó árvízszintet. A jobb parti töltés kiépítettsége nem felel meg a mértékadó árvízi biztonságnak, magassági hiányos szakaszok vannak, ezért az előrejelzett vízállások ismeretében azonnal megkezdődött a veszélyeztetett védvonalak megerősítése. A legkritikusabb árvízi helyzet bekövetkezéséig mindössze néhány nap állt rendelkezésre.

Az árvízi katasztrófa megelőzése érdekében az igazgatóság intézkedett a töltéserősítési munkákhoz szükséges anyagok, eszközök és munkaerő biztosítása érdekében. Készenlétbe helyezett két védelmi osztagot. Tárgyalásokat kezdeményezett a romániai vízeresztés csökkentése érdekében. Közerőt és honvédségi erőt kért a védelmi munkákhoz.

A Hortobágy-Berettyó árvízi helyzete a Hármas-Körös magas vízállása és az Árvízkapu tartós bezárása miatt kritikussá vált. A torkolatnál 29 egységből álló szivattyú provizórium telepítésével és üzemeltetésével kellett biztosítani az árvízzel egyidejű belvizek levezetését és az árvízi veszélyeztetettség csökkentését a főcsatorna menti töltéseken.

A töltéserősítési munkák keretében – az előre jelzett tetőzési értéket 50 cm biztonsággal megnövelt szintre – nyúlgát épült a Hármas-Körös bal parti védvonalán, a jobb parton, és a Hortobágy-Berettyó bal partján. Öt nap alatt összesen 25 km töltésmagasítás készült el. Ezen védművek építéséhez összesen 320.000 homokzsákot és közel 5000 m3  homokot használtak fel. Ahol szükséges volt, ott hullámverés elleni védelem épült. Az éjjel-nappal végzett megfeszített munka eredményeként a nyúlgátak az árhullám tetőzéséig elkészültek.


Fotó: Tószögi György

A Hármas-Körös árhulláma Gyománál április 19-én 909 cm-rel, Szarvason április 20-án 986 cm-rel tetőzött. A korábbi legmagasabb árvízszinteket Szarvasnál 32 cm-rel, Békésszentandrásnál 47 cm-rel, Kunszentmártonban már 54 cm-rel haladta meg a rendkívüli árhullám.

Tartósságában is rendkívüli volt ez a tetőzés, Szarvasnál 6 napig, Békésszentandrásnál 9 napig, Kunszentmártonnál 12 napig volt a vízállás az eddigi legmagasabb felett.


Forrás: www.kovizig.hu

Az árhullám tetőzését követően a figyelem a védvonalak mentén az árvízi jelenségek fokozott megfigyelésére és értékelésére irányult. Megduplázott segédőri létszám, és két töltésfeltáró szakcsoport figyelte és értékelte folyamatosan az árvízi jelenségeket és a töltések állapotát.

A tartósan magas vízállások hatására több helyen keletkezett szivárgás, csurgás, rézsű, illetve altalaj felpuhulás. Az árvízi jelenségek kivizsgálását követően azonnal megkezdődtek a szükséges védelmi beavatkozások.


Fotó: Tószögi György

A Hármas-Körös bal partján, a Fűzfászugi holtágnál két helyen, az endrődi szennyvíztisztító telep mellett, a régi peresi komp rámpája alatt és a jobb parton Kocsorhegyen bordás megtámasztás épült.

A Hortobágy-Berettyó bal partján, Mezőtúr belterületén, bordás leterhelés épült. Ezeknél a beavatkozásoknál közel 250.000 zsákra és 4300 m3  homokra volt szükség.

A töltések állékonyságának biztosítása érdekében fontos feladat volt az előterek, töltésrézsűk és koronák folyamatos víztelenítése, a szivárgók üzemeltetése.

A rendkívüli árvízvédekezést az ágazati szakmai és a politikai vezetők folyamatosan figyelemmel kísérték és támogatták. Rendszeresen ülésezett a Békés megyei Védelmi Bizottság, intézkedéseivel elősegítve a védekezéshez szükséges erők biztosítását.

A rendkívüli árvízvédekezésben nagy létszámú védelmi munkaerőre volt szükség. A legnagyobb erőforrás április 19-én volt igénybe véve, amikor 3.248 fő vett részt az árvízvédekezésben. A műszaki irányítói létszámot elsősorban a társ Vizigek és partnerszervezetek, a közerőt az önkormányzatok és vállalkozók biztosították. A védekezési munkák leghatékonyabb személyi állományát a 400 fős honvédségi alakulat képezte.

A hármas-körösi rendkívüli készültség május 9-én ért véget, 17-én pedig valamennyi folyón megszűnt az árvízvédekezés.

Magas szintű szakmai irányítással, széles körű összefogással és emberi helytállással eredményes volt a védekezés, a hatalmas víztömeget sikerült a gátak között megtartani, az árvízi katasztrófát megelőzni.

Cserkúti Andrásné

Forrás: www.kovizig.hu
Fotók: Tószögi György

2006. 04. 01. – Hármas-Körös, Félhalom

2006. 04. 08. – Hármas-Körös, Zsófiamajor

2006. 04. 17. – Hármas-Körös, Békésszentandrás–Szarvas

2006. 04. 18. – Hármas-Körös, Gyomaendrőd

2006. 04. 18. – Hármas-Körös, Zsófiamajor

2006. 04. 20. – Hármas-Körös, Szarvas

2006. 04. 20. – Hármas-Körös, Öcsöd