A nyári hónapokra lezárják Gyomán a Körös-hidat

A Gyomai Hármas-Körös-híd alépítményeinek (a hídszerkezetet alátámasztó hídfők, pillérek, háttöltések) állapota miatt ezek felújítása vált szükségessé. A felújítás időszakában, a közúti forgalom biztonságos lebonyolítása, és az egyes technológiai folyamatok műszaki követelményeknek megfelelő módon történő megvalósítása érdekében a híd lezárása, azaz teljes hídzár bevezetése szükséges.

A teljes hídzár időszakában tervezett forgalomkorlátozás három fő elemből áll:

  1. A személygépjárművek, a maximum 7,5 tonna összsúlyú tehergépkocsik, a menetrend szerinti szóló autóbuszok, a Katasztrófavédelem, a Mentők és a Rendőrség járművei közlekedhetnek a terelőútként kijelölt un. „Olajosok útján” (a helyi viszonyokban Vitéz dűlőként ismert területen átvezető köves úton).
  2. A hídon a gyalogosok és a kerékpárosok a kerékpárjukat áttolva – a munkaterületen elkorlátozott területen – közlekedhetnek.
  3. A 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek és minden további gépjármű részére a szomszédos településeket érintve, az országos közúthálózaton lesz a terelőút kijelölve.

A felújítási munkákat 2018 évben tervezik elvégezni. A teljes hídzárra előreláthatólag 2018. június és 2018. augusztus hónapok között, a nyári tanítási szünet időszakában számíthatunk. A teljes hídzár pontos időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A Gyomai Hármas-Körös-híd ilyen mértékű tervezett felújítása a közúti forgalom biztonsága, a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében szükséges.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14. § (1) bek. a) pontja alapján a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt jogosult. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. §. (4) bek-e szerint Társaságunk, mint a közút kezelője köteles a közút megrongálódását kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

Cikk: gyomaendrod.hu