A vizek és vízpartok biztonságáért

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Országos Horgász Szövetség 2018. február 13-án megújította korábbi együttműködési megállapodását. Az ünnepélyes aláírási ceremónián az okmányt a Rendőrség képviseletében Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, a Magyar Országos Horgász Szövetség képviseletében pedig Dr. Szűcs Lajos elnök látta el kézjegyével.

Az együttműködő partnerek kölcsönösen megállapították, hogy az elmúlt években a horgászat és a halgazdálkodás oldaláról jelentősen megváltozott jogszabályi-, szervezeti és feladat-ellátási környezet és a mindennapok ellenőrzési gyakorlata okán is időszerű volt a megállapodás teljes megújítása, a kapcsolatok szabályozása. Kijelentették, hogy a közös tevékenységek és a rendszeres információcsere elsősorban a hazai vizek halállományának, valamint a vizek természeti értékeinek védelmét kell, hogy szolgálja.

Megállapításra került, hogy kiemelten fontos feladat az engedély nélküli, továbbá a tiltott módon és eszközzel történő halfogás további visszaszorítása, az őshonos halállomány és a környezeti értékek védelme, ezáltal csökkentve az orvhalászat és a hallopások, valamint az egyéb kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések számát. Mindemellett komoly társadalmi érdek fűződik a vízpartok biztonságának megóvásához, valamint a vízi közlekedés szabályainak betartásához, betartatásához is.

A megállapodás többek között rendelkezik még a rendőri szervek és a horgász szervezetek állományának kölcsönös oktatásáról, a gördülékeny információáramlásról, valamint a prevenció jegyében a vízen és a jégen tartózkodáshoz kapcsolódó veszélyhelyzetekre való közös figyelemfelhívásról. A célok megvalósítása érdekében a rendőrség a vízterületeken való hatósági jelenlét növelése érdekében az önállóan végzett tevékenysége mellett rendszeresen összehangolt ellenőrzéseket tart majd az illetékes halőrökkel is. A központi együttműködési megállapodást hamarosan követik majd az új területi megállapodások is, mivel a helyi szintű kapcsolattartás és együttműködés alapozza majd meg a mindennapok helyes gyakorlatát, minden jogkövető horgász, horgászturista érdekében.

Cikk: mohosz.hu