BÚÉK – Így telt a 2018-as KHESZ esztendő

Egy horgász tarsolyában bizony rengeteg élmény, történés sokasodik, ami a tovahagyott esztendőt fémjelzi. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége háza táján sincs ez másként. Kifejezetten tartalmasan és mozgalmasan telt a 2018-es KHESZ év is, amelyből a horgásztörténelmi pillanatok ezúttal sem hiányozhattak. Horgászszövetségi BÚÉK következik némi kalendáriumi összefoglalóval.

Tél

Bár az új év talán az esztendő egyik legkevésbé mozgalmas horgászidőszaka, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége háza tája koránt sem szenderült téli álomba a múlt év elején. A békésszentandrási Sirató-holtágon előző év végén megkezdett ökológiai célú törpeharcsa szelektáló halászat ütemesen zajlott tovább, aminek eredményeként több mint 19 mázsa szúrós kis fenevadtól mentesült ez a frekventált szövetségi vízterület.

A szentandrási Sirató után a törpeharcsa-varsák a gyomaendrődi Sirató-holtágra kerültek át, ahol a kora tavaszi horgászszezon kezdetéig ugyancsak megtizedelésre kerültek ezeknek a „nem szeretem” halaknak az állományai.


A törpeharcsa állományok gyérítésére csak a téli időszakban adódik mód

Az újév első napjaiban a KHESZ békéscsabai irodájában  összesítésre kerültek az előző év szép fogásai és a nyereményjáték  utolsó felvonásaként 15 db 2018. évi KHESZ éves általános típusú területi talált gazdára mintegy félmillió forint összértékben. Ezzel egyidejűleg pedig elindult a játék 2018-as évadja, ahol 10 db 2019. évi területi jegy került a kezdeti nyereményalapba, ami mellett a legnagyobbként beküldött ponty, amur, süllő, harcsa, csuka, balin, compó, dévérkeszeg fogások is területi jegyet érők lettek.

Január közepére körvonalazódott, hogy a tavalyi tél a globálisan változó időjárás jegyében telik, méghozzá az enyhébbnél is enyhébb kiadásban. Ennek eredményeként kopogós téli idő helyett egyre több eső hizlalta a határban a belvizeket és ezzel együtt a sarat, ami számos vízterületnél, különösen a félhalmi részeken okozott kritikus közlekedési viszonyokat, alaposan megnehezítve az adott területeken szolgálatot teljesítő halőrök munkáját.


A téli vízpartok csendje ellenére Szövetségünk halőrei múlt télen is
rendszeresen járőröztek


Egy “megfeneklett” Níva tavaly januárban Félhalmon

Az összképen csak némi február végi-március eleji hólepel tudott valamicskét javítani, ami nem változtatott azon a tényen, hogy az enyhe télben sokan sikerrel horgásztak békés halakra a holtági vízterületeken, de akadt olyan kapitális pontyfogás is, amely különlegességét kifejezetten ragadozóhalas törekvés adta.


Mégiscsak faggyal-hóval búcsúzott a tavalyi tél


Műcsalival fogott téli ponty a Kákafoki-holtágon

Nem mellékes „közéleti” történés volt az év elején, hogy 5 százalékra csökkent a hal áfája, ami a haltelepítések mennyiség rátája szempontjából jelentett a horgászszervezeteknek kedvező előjeleket. Szintén visszhangos, de nem ennyire osztatlan üdvözlésre talált a MOHOSZ azon határozata, amely 2018-tól dohányzási tilalmat rendelt el az OB versenyeken.

Február elején újjáalakult a KHESZ Verseny Bizottsága, amely Balogh Attila(†) elnökletével lendületes munkába kezdett, hiszen több mint húsz versennyel minden eddiginél gazdagabb KHESZ versenynaptár került összeállításra a 2018-as évre.


A KHESZ versenynaptár 2018-ban minden korábbi évnél gazdagabb volt


Az újjáalakult KHESZ Verseny Bizottság első ülése 2018. év elején

Ha már a versenyhorgászat került szóba, örvendetes hírt adhattunk arról, hogy a Szarvas-Békésszentandrási Holt Körös, azaz más néven Kákafoki-holtág egykor méltán népszerű, de az utóbbi években nem használt és növényektől elvadult versenypálya-szakasza horgászok összefogásával sikeresen megújult. A tél vége egyéb vízterületeken is a „tereprendezés” jegyében telt, a békéscsabai Fás-tó parti sávja például a régi nád menetrendszerinti levágásával „szépült” meg.


A békésszentandrási “két híd közti” versenypálya tél végi megújulása


A Fás-tó is menetrendszerűen “fel lett készítve” a 2018-as szezonra

Tavasz

A március eleji csapadékok közepes mértékű árhullámot okoztak a Körösökön. Az alacsonyabb térszintű hullámtéri részekre, befolyókba is kihúzódó magas víz a koratavasszal szaporodó ragadozó halaknak optimális körülményeket teremtett és duzzasztókapuk nélküli akadálytalansággal segítette a halak ösztönös vándorlását egész évre kedvezően kihatva a térség élővizeinek halállományára.


A tavalyi koratavaszi árhullám kettős-körösi kiöntései

A horgászszezon kezdetére Szövetségünk szóbeli horgászvizsgát segítő saját tananyaggal rukkolt elő, ami által a KHESZ és térségi horgászvizsga bizottságok halfaj-ismereti tárgykörének tudásanyaga magabiztosabban kerülhetett elsajátításra a horgászvizsgát tenni szándékozók által.

Mindezen túl a KHESZ, a tagegyesületek horgászvizsga-szervezői munkájában szervesen együttműködött, számos alkalommal bonyolítva le kihelyezett horgászvizsgát, esetenként természet-halismereti témakörökben tartva előadásokat, elsősorban az ifjúság számára.


A KHESZ saját tananyaga őshonos halfajok, idegenhonos-invazív halfajok
és védett halfajok szerint csoportosítja a hazai halfaunát


Az orosházi Székács József Evangélikus Általános Iskola felkérésére Székely Tibor
KHESZ horgászati referens által bemutatásra kerültek a 2010-2018 esztendők
„év halai” is

Március második felében kétnyaras csukák és kétnyaras pontyok kihelyezésével megkezdődtek az éves haltelepítések, amelyhez hozzá kell tenni, hogy mind összmennyiségre, mind hektárra vetítve évek óta országosan kiemelkedő arányszámokkal büszkélkedhet Szövetségünk.

A hónap legvégén pedig az augusztusra tervezett, Gyomaendrődön megtartásra kerülő I. Békés Megyei Vadász-Horgásznap szervezői feladatai is előtérbe kerültek, amely a két rendező fél, a horgászok és a vadászok egyeztető tárgyalásival indult meg.


Ezekkel a kétnyarasokkal 2019-ben már “horogéretten”
találkozhatunk a KHESZ vizekben


Az első horgász-vadász egyeztető megbeszélés

Április első napjaiban a háromnyaras pontyok mindig várva-várt telepítésére indult meg, ami egyben azt is jelentette, hogy a Körös-vidéken teljes erőből kibontakozott a 2018. évi horgászszezon. A telepítések innentől úgyszólván folyamatosan zajlottak, a tartályos kocsik állandó üzemben rótták a kilométereket a KHESZ vízterületek, illetve ország számos pontján található haltermelő partnereink halastavai között.


A tartályos kocsik 2018 kora tavaszától egészen tél elejéig szállították
a halat a KHESZ vizekbe


Háromnyarasok lehalászása a Csökmői Halastavon


2018-ban compótól a pontyig kifogástalan, gyönyörű halak
kerültek a szövetségi vizekbe

A halőrök feladatai nem csupán a telepítő autók körül, hanem szerte a vízpartokon is megnövekedtek, hiszen a tavalyi szezon kezdetére már 22 ezer fő fölé növekedett a körös-vidéki tagegyesületekbe tartozó horgászok száma és számolni lehetett azzal is, hogy a térséget érintő vendéghorgászati kedv is tovább fog élénkülni.

A frissen telepített tavaszi vizeken ezúttal is fokozott halőri éberségre volt szükség, mert bár sokat javult a szabálykövető horgászmagatartás az utóbbi években, a klasszikus „horgászbűnre”, a bő fogás lázában történő, megengedettnél több hal elbirtoklására most is akadt példa.


A békésszentandrási Sirató-holtág kákafoki összekötő csatornáján lefülelt horgász
telepítés utáni „ötpontyos” zsákmánya

A tavaszi intenzív horgászkedvet a csapadékszegény április és a megnyugvó folyók kiválóan segítették és szaporodni kezdtek a szép fogásokról érkező beszámolók is. A keszegfélék és a „nemesebb” halak horgászata sokaknak adott felejthetetlen élményeket, de a lelkesebb horgászok különleges fogásokról is tudósítottak.


Az április második felére letisztult élővizek bő tavaszi halállománya
sok horgászt csábított a folyópartokra


Öreg “bennszülött” tőponty Danzugból


Kicsi, mégis kapitális – fajában ritka méretű védett nyúldomolykó
a Sebes-Körös hazai felső szakaszáról

A kellemes tavaszi horgászidő beköszöntével a KHESZ versenynaptárában is mind több hétvége vált a horgászattól„foglalttá” és ha április, akkor ennek egyik legfőbb nyitányát ismét a gyermekek jelentették az immár negyedik alkalommal megrendezett Körösvidéki Sulikupa által.

Az országosan egyedülálló gyermek horgászverseny programsorozat népszerűségét jól mutatja, hogy 2018-ban minden korábbi nevezőszámot meghaladva közel 300 általános iskolás gyermek részvételével zajlottak a selejtezők tíz tankerületi helyszínen


A Békési Puskaporos-tó is megtelt a Sulikupás gyerekekkel és szüleikkel


Igazi gyermekhorgásznak való fogás, igazi öröm…

Ez a létszámnövekmény jól tükrözi a KHESZ Ifi Klubja, illetve számos település horgászszervezete által (kiemelten Gyomaendrőd, Békés) kifejtett utánpótlás nevelői-ösztönzői munka hatását. A Sulikupa májusi döntője ezúttal igazán emlékezetes meglepetéssel szolgált a mezőberényi Hosszú-tavon: az elsőséget a köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola csupa lánytagból álló csapata szerezte meg. A sulikupás izgalmak ezen különleges évadját kisfilmen is megörökítettük.


A mezőberényi döntőre minden csapat “profi” módon készült

A Körös-vidéki versenyhorgász élet további örömteli mérföldkövét jelentette tavaly, hogy a résztvevők hiányában korábban évekig nehézségekkel küzdő megyei utánpótlás- és női versenyek új lendületeként 2018-ban U15-ben, U20-ban 9-9 fővel és női kategóriában 6 indulóval rendezhetett a KHESZ Verseny Szakbizottsága bajnokságot.


2018-ban végre női bajnokot is avathatott Békés megye

A májusi halasítások egyik különleges színfoltjaként a KHESZ évről-évre ismétlődő gyakorlataként újfent gyönyörű növendék kecsegék kerültek a Hármas-, Sebes-, Kettős- és Fekete-Körösbe. A 20 dkg átlagsúlyú, 30-40 centiméter testhosszúságú tokhalak visszafogásáról egészen késő őszig érkeztek jelzések Szövetségünkhöz, melyek szerint a halakkal való találkozás egészen különleges élményt jelentett a körösi pecásoknak.


A körösi kecsege-program tavaly örömteli meglepetésekkel is szolgált


Egy feederbotos horgász meglepetés fogása a békési duzzasztónál


…és egy pergetőhorgász öröm ugyanezen tény okán

Pünkösd idején ismét megrendezésre került a KHESZ versenynaptár minden évben alighanem legnépszerűbb horgászeseménye, a Pünkösdi Félhalmi Nagyhalfogó Verseny, amely nevezőszámban ismét rekordot döntve 80 kétfős csapatot várt a Félhalmi-holtág retróérzésekkel áthatott legendás „ötös” ágára.

A verseny kezdőnapja előtti zivatar miatt a csapatok helyszínre és adott horgászállásokra való eljutása némileg „rodeósra” sikerült, de alighanem ez a kaland is tovább öregbítette ennek a régi, sajátos hangulatú vadvíznek a misztériumát.


A félhalmi “ötös” tavaly is teltházas hívószó volt a pünkösdi nagyhalfogón

Május végén ezúttal nem csak Békéscsabán került megrendezésre gyereknapi horgászverseny, hanem Gyulán, Sarkadon és Mezőberényben is. A csabai helyszínen ezúttal Nedró György pergetőhorgász tartott a versenyt megelőzően egy színvonalas bemutatót, a kishorgászok küzdelmeibe pedig Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere is érdeklődve pillantott bele.


A gyermeknapi horgászverseny előtt ezúttal a pergetés rejtelmeivel
ismerkedhettek a kispecások


Szarvas Péter polgármester és Takács István KHESZ Ifi Klub elnök gondolatcseréje
az Élővíz-csatorna partján

A májusban bonyolított versenyprogramok közül még mindenképpen ki kell emelni az idén háromfordulósra bővített Körösi Pergetőversenyt, amelynek első etapját a szervezők a tavaszutó-nyárelő időszakára optimalizálták.  A szakág kedvelőinek körében örömmel üdvözölt változtatás szép kettős-körösi ragadozófogásokkal hálálta meg a Versenybizottság innovatív munkáját már az első fordulóban is.


A pergetők érthető okokból örültek a több fordulóra kibővített csónakos versenynek

Nyár

Júniusban ismét képviseltük a Körös-vidéket a VI. Nagyköveti Találkozó és Horgászverseny Szeged–Maty-éri rendezvényén, jártunk a Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén a nagyváradi APS Aqua Crisius (Körösök vize Horgászegyesület)meghívására, székházunk falain belül maradva pedig társadalmi halőri vizsga felkészítést és -vizsgát tartottunk tagegyesületeink részére.


Körös-vidéki követségben a Maty-éren


Halőri vizsganap a KHESZ székházban

2018 legnagyobb horgászközéleti híreként a MOHOSZ ekkor adott ki hivatalos tájékoztatást a Magyar Horgászkártya bevezetéséről, amely innentől fogva gyakorlatilag toplistásan fémjelezte a hazai horgásztársadalom legfőbb közügyét az év végéig.

A nyár első hónapja azonban nem csak közéleti, hanem horgászati és haltelepítési szempontból is mozgalmas volt. A horgászturisztikai főszezon kezdetére ismét jelentős mennyiségű háromnyaras ponttyal frissítettük vizeinket, a Hármas-Körösön pedig felzengtek a harcsafogó verseny csónakos csapatainak kuttyogató „hangszerei”.


A  háromnyaras nyári telepítéseket a főszezon egyre élénkebb horgászturisztikai
mutatói tavaly is indokolták


Kuttyogatott nyári harcsa a Hármas-Körösből

A június margójára kívánkozik még, hogy a Szeged Maty-Éri Kajak-Kenu Pályán a LV. Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságon (TCSOB) a KHESZ versenyhorgász csapata a tavalyi 18. helyezés után számottevő javulást mutatva az előkelő 7. helyet szerezte meg.


KHESZ versenyhorgász csapatszefi a maty-éri csapat OB-ről

Július 1-je jeles dátum volt. Ekkor  kezdődött ugyanis a KHESZ Ifi Klubjának jutalom horgásztábora a Békés-Dánfoki Üdülőközpontban, amely minden várakozást felülmúló élményekkel hagyott nyomot a múlt esztendőn. A résztvevő 30 kishorgász a különböző megyei horgászversenyeken és rendezvényeken elért kiemelkedő eredménye alapján került meghívásra, a tábor önerőből és pályázatból finanszírozott költségét teljes mértékben a KHESZ viselte.


A körös-vidéki horgászutánpótlás “krémje”

Élmények kavalkádja, kiváló hangulat, gyerekek és felnőttek kitűnően összekovácsolódott közössége, kifejezetten magas színvonalon megvalósított változatos programok, minőségi és pazar gasztronómia jellemezte a tábori életet, amelyhez szövetségünk dolgozói, barátaink, segítőink, egy picit kizökkenve a hétköznapok ritmusából bentlakással kapcsolódtak.


A nap természetesen mindig a reggeli horgászattal kezdődött és végződött


A dánfoki gasztroműhely nem egyszer csodás halétkekkel rukkolt elő


A kézműves hamburger látványnak sem volt utolsó


Természetismereti továbbképzés – idomított ragadozómadarak testközleben


A Körösök legszebb szakaszai evezve kerültek bejárásra


…persze sétahajóról szemlélve sem volt utolsó élmény


Ha már egyszer nyári tábor, a szó szerinti vizes élmények sem hiányozhattak


A mindennapos természetbúvárkodás fontos követelmény a jó horgásszá váláshoz


A halastavi lehalászás megtekintése felettébb érdekesnek bizonyult
kicsik és nagyok számára egyaránt


Célbadobó verseny (casting) a riválisok gyűrűjében


Közös peca egy világbanokkal – felejthetetlen nyári emlék

A nyár második fele most is a versenyek legsűrűbbjétől és persze az ilyenkor menetrendszerűen szaporodó kapitális halfogásoktól volt visszhangos. Feeder Egyéni Bajnokság „standard” és Method szakágakban, Megyei Finomszerelékes Veterán Kupa, Megyei Pontyfogó Bajnokság, mind jól megfértek egy évszakban a kákafoki, félhalmi és körösi rekordhalak hírével.


A feederesek Kákafoki csatájának győztes terítéke


A nagypontyosok ismét megvallatták az öreg “fás” bányatavat Békéscsabán


A 20 kiló feletti kákafoki amurok a nyári beszámolók megszokott
behemótjai 2018-ban sem hiányoztak


A nyári Körös is jól adta halat – egy közel “harmincas” harcsa a Kettősből

A nyárvég méltán rangos záróakkordjaként kiemelkedő sikerrel bonyolódott le a több hónapos előkészületi munkát igénylő I. Békés Megyei Vadász-Horgásznap, amely színes programokkal és látogatók ezres sokaságával töltötte meg egy egész napos rendezvény keretében Gyomaendrődön az Erzsébet-ligetet.

A rendkívül pozitív visszhangot kiváltó, kuriózum értékű rendezvény az évtizedek óta példaértékű vadász-horgász együttműködés gyümölcseként először jött létre Gyomaendrőd Önkormányzatának támogatása mellett.


A  horgászok, a vadászok és Gyomaendrőd városa idén közös
rendezvényen bontottak zászlót


Halas és vadas ízek, bemutatók és díjátadók fűszerezték a programok sokaságát

Ősz

2018. szeptember 1-jétől elindult a Magyar Horgászkártya regisztrációja, amely 2019. január 1-jét követően kiváltani hivatott a jelenlegi papíralapú horgász igazolványt, hogy a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá tegye az ügyintézést és az adminisztrációt.

Szövetségünk felkészülve az ezzel járó adminisztratív feladatokra, tagegyesületek vezetői és jegyforgalmazói részére interaktív gyakorlati előadást tartott, valamint kihelyezett regisztrációs pontokon  igyekezett segíteni a Horgásztársakat a kártyaigénylésben.


A Magyar Horgászkártya ügyintézést kihelyezett regisztrációs pontokon
segítettük számos helyszínen

A szeptember szintén viadalokban bő hónapként helyet adott a Fás-tavi Harcsafogó Versenynek, a Fűzfás-zugon rendezett Békés Megyei Finomszerelékes Horgász Csapatbajnokságnak és a Megyei Feeder Csapatbajnokságnak a poklás-csatornai Módszerek Harcának illetve tradicionális csökmői múlt után a Fás-tavon megtartott elnök-titkári horgásztalálkozónak.


A szeptemberi versenyek egyik bázishelyét a Fűzfás-zugi holtág adta

Szeptember 14-én rendkívül szomorú hírt kellett hivatalosan is megerősítenünk. Megrendüléssel tudattuk, hogy 54 éves korában tragikus hirtelenséggel az örök horgászmezőkre távozott Balogh Attila, a KHESZ Verseny Bizottságának elnöke. „Ákos apukáját” horgászbarátok, horgászkollégák, közösen búcsúztattuk fájó szívvel a Fekete-Körös kora őszi alkonyában.


Balogh Attila és az utolsó dudaszó…


Virágok és mécsesek a Fekete-Körös gyászba öltözött vízén

Szeptember 19-21. között az ország halőrei kerültek fókuszba Szarvason, ahol az előző évi nagy sikerű Szeged–Maty-éri premier után ismét összesereglettek a „zöldruhások”, hogy a szakmai megmérettetés jegyében a horgászszervezeti- és vízkezelői munka egyik legfontosabb feladatkörét, a halászati őri hivatást demonstrálják. A találkozót nem kis várakozás előzte meg, hiszen a halőrök tusájáról házigazdaként ezúttal Szövetségünk gondoskodott. A háromnapos parádé izgalmairól kisfilmet készítettünk, amelyben a KHESZ halőri csapatának, illetve egy színésztehetségű stábtagjának kiemelkedő teljesítménye is megörökítésre került.


A motorcsónakos “vágta” az egyik legnépszerűbb versenyszámnak számított


A tartályos halaskocsi vontatás tusaállomása szervezői szemmel kiválóra vizsgázott,
az ötletéért viszont kevesen mondtak köszönetet a versenyzők közül


A halőri feladatok állomás sikeréhez egy “pimasz” KHESZ statisztára is szükség volt

Szintén a Kákafoki-holtág partja adott otthont a NAIK HAKI által szervezett I. Agrár-Horgász Kupa Családi Halételfőző és Horgászversenynek, ahol a KHESZ színeiben Ecsegfalvi Halgazdaságunk főhalásza Csorja Andor a verseny előtt kiosztott halból kecsegepörköltet, gombás-tejfölös hallevet és füstölt halat készített, Verseny Bizottságunk tagja Szilvási Szilárd pedig a horgászversenyen vett részt. Andor halleve aranyérmes, pörköltje ezüstérmes lett, Szilárd 8800 grammal szintén ezüstös érdemeket szerzett Szövetségünknek.


NAIK HAKI családi napjának sikeresen szereplő KHESZ képviselete

Szeptember vége felé robbant a nagypontyos bomba. „Forródrótos” hívás kaptak a KHESZ halőrei, miszerint akkora pontyot fogott két horgász a Kettős-Körös felsővízi szakaszán, hogy a pontyzsák nem bírja a mérlegelést, ezért segítséget kérnek a hitelesítéshez. A horgászok szerint az óriásponty közelebb van a harminc kilóhoz, mint a húszhoz.

Albert Attila és Bozsó Gábor nem alaptalanul értesítették Szövetségünk halőreit. Pontyzsákjukból egy valóban óriási, aranysárga színezetű, Góliát méretű tőponty bukkant elő, egy igazi körösi pontymatuzsálem, amelynek mérlegelése videón is “hitelesítve” lett.

A 27 kilós folyóvízi ponty fogásról szóló, ezer „lájkkal” jutalmazott posztunk jól mutatta, hogy az örvendetes hír minő elismerésre talált az online horgászberkekben.


Fantasztikus méretek – közel 30 kilós óriásponty a Körösből

Az október sem maradt nagypontyos „lázítás” nélkül. A menetrendszerűen bővebb őszi haltelepítések egyik fő elemeként került sor ugyanis az elmúlt években már több alkalommal végrehajtott 7-11 kg átlagsúlyú extra méretű pontyok telepítésének újabb ritmusára, amely ezúttal az élővizeket is érintette.


A nagyponty telepítés ezúttal is sok “civil” érdeklődőt vonzott

Október jelentette a KHESZ versenyévad utolsó eseményét is, amelyet a Körösi Pergetőverseny harmadik fordulója adott. A gyönyörű csukákban és főként kősüllőkben gazdag fogási teljesítmények kiválóan példázták, hogy 2018. évben tovább javult az immár harmadik szezont jelentően ipari halászattól mentes élővizek halállománya.


Kősüllők és csukák taroltak a Körösi Pergetőverseny utolsó fordulóján

A hónap végén megtörtént a halászati őrzést segítő eszközbeszerzések II. üteméből, azaz a Magyar Országos Horgász Szövetség által beszerzett, az Agrárminisztérium költségvetéséből támogatott halőri járművek átadása Budapesten, a FŐHESZ Váci úti telephelyén. A KHESZ halőri járműparkja a sikeresen elbírált támogatási igényünknek köszönhetően ismét egy új Toyota Hilux terepjáróval bővülhetett.

Novemberben szokás szerint gyorsan csendesedni kezdtek a vízpartok, de a KHESZ horgászvizek 2018. évi halasításai egészen december elején elhúzódtak, méghozzá nem is akármilyen intenzitással. A november elejétől december elejéig tartó utolsó halasítási ciklusban vegyes keszeg, süllő és csuka állományokból összesen mintegy 475 mázsa került kihelyezésre még az év vége előtt.

Ezzel minden idők legnagyobb éves telepítési programja teljesült a KHESZ vizekre vonatkozóan: ponty, süllő, harcsa, csuka, vegyes keszeg, menyhal, compó, sügér, balin, kecsege és jászkeszeg került kihelyezésre előnevelt, egy-, két- és háromnyaras korosztályokban, valamint a pontyok esetében 7-11 kilogrammos extra méretben. Az előnevelt ivadékok száma közel egymillióra rúgott, a korosztályos halakat illetően pedig több mint 2800 mázsa lett a múlt évi végelszámolás.


Az őszi utolsó havi telepítési ciklus egymagában közel 500 mázsa
halat adott a KHESZ vizeknek

November végén ismét megindulhatott a szezonban szüneteltetett törpeharcsa szelektáló halászat. A varsák ezúttal a Peres-holtágon kezdték meg áldásos tevékenységüket és egészen 2019 tavaszáig tizedelik a törpeharcsák állományait a hatalmas vízterületen.


A Peres az idei teljes téli idényre munkát ad a törpeharcsa-szelektálást
végző halászoknak

December elején a körös-vidéki horgászok kezébe is érkezni kezdtek az első kipostázott horgászkártyák, így karácsony előtt irodánk több dolgozója is átvehette saját plasztik horgászazonosítóját.

Ifi Klubunk minden évben meghirdetett Mikulás-programja 2018-ban is várta a jelentkezőket, ahol a november 24-i felkészítő előadás folytatásaként 14 kishorgász tett sikeres horgászvizsgát december 8-án békéscsabai székházunkban. A résztvevők sugárzó lelkesedés mellett jó felkészültséggel teljesítették az írásbeli és szóbeli vizsgakövetelményeket és tehették megérdemelten karácsonyfa alá az Állami Horgászvizsga Bizonyítványt.


Év vége felé kissé fáradtan, de lelkiismeretesen láttuk el “mikulási” feladatainkat

Szintén decemberre datálódik az a kiemelkedő közfigyelmet kapott eset, mely szerint Szövetségünk halőrei az Állami Halőri Szolgálat halőreivel közösen sikeres éjszakai akciót hajtottak végre a Peresi-holtágon, amely során meslenchálós orvhalászt figyeltek meg, majd értek tetten pirkadatkor. A lelkes és kitartó csapatmunka ismét meghozta az eredményt: a három meslenccel, benne összesen 30 kilogrammot meghaladó hallal tetten ért személyt a rendőrség előállította, a büntetés több százezer forintig terjedhet.


A Peresen végrehajtott bravúros halőri akció szintén visszhangos
KHESZ esemény volt múlt évben

Az év egyik utolsó mozzanataként karácsony előtt intenzív kormorángyérítés kezdődött a folyóvizek környezetében, amelynek eredményeként az első két napban mintegy ötven nagy kárókatona került kilövésre. Ezzel az egyébként igen sok időt és munkaenergiát igénylő feladatvégzéssel alighanem sok-sok mázsa halat sikerült megmenekíteni a kormoráncsőrök téli pusztítása elől.


Akik ismerik a kormoránhajsza nehézségeit, azok értékelik igazán
gyérítés “ötvencsőrnyi” eredményét

Csak így, végigtekintve a mögöttünk hagyott esztendőn látszik valójában, mennyire tevékeny és eseménydús volt a 2018-as KHESZ év pusztán csak főbb történeti mozzanatait tekintve is. Jól igazolja a befektetett szövetségi és tagegyesületi munkát, hogy év végére 24 ezer fölé emelkedett a körös-vidéki horgászszervezetek által tömörített horgászok létszáma, illetve, hogy a beérkezett közel 130 fogási beszámolóból növekvő horgászati kedv és imponáló fogási minőség köszön vissza.

Minden okunk megvan tehát, hogy bízzunk az előttünk álló, bizonyára új kihívásokat majd bőven adó horgászévben, amelyhez ezúton kívánunk minden kedves Horgásztársunknak jó egészséget és fogási élményekben gazdag horgásznapokat!