Halőri felkészítő- és vizsganapok – összefoglaló

Szövetségünk székháza július hónap elején társadalmi halőri vizsga előkészítő előadásnak és vizsgának, illetve kötelező halászati őri és társadalmi halőri továbbképzésnek és vizsgának volt a helyszíne. Képes beszámoló az eseményekről.

Társadalmi halőri vizsga előkészítő és vizsga (2016. július 1.; 2016. július 8.)

Mennyi új társadalmi halőr tett vizsgát?

 • 42 fő

Miről kellett számot adniuk?

 • A halgazdálkodásról szóló törvényben (2013. évi CII.) foglalt halászati őrök, társadalmi halőrök  jogairól, kötelezettségeiről
 • A fogható halfajok tilalmi idejéről, méret- és mennyiségi korlátozásairól
 • A társadalmi halőrök intézkedéseiről
 • Tiltott halfogási eszközökről, módokról
 • Az ellenőrzés szakszerű és jogszerű lefolytatásáról
 • Jogsértő cselekményekről

Mely térségekben fognak az új társadalmi halőrök tevékenykedni?

 • Békés megyében, az alábbi területei lefedettségben: Sarkad, Újkígyós, Békés, Nagykamarás, Békéscsaba, Csabaszabadi, Gyomaendrőd, Gyula, Végegyháza, Kétegyháza, Kevermes

Milyen módon végezheti munkáját a társadalmi halőr, kikkel együtt?

A társadalmi halőr intézkedési jogosultságai közé tartozik:

 • Halfogásra jogosító okmányok átvétele ellenőrzés céljából, az abban foglalt adatokat az intézkedése alapján megindult eljárás megindításáig kezelheti
 • A kifogott halak faját megállapíthatja, méretét és mennyiségét méréssel ellenőrizheti
 • Horgászati, halászati jogsértéssel, illetve szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy halfogásra jogosító okmányait visszatarthatja a halászati őr vagy  a rendőrhatóság kiérkezéséig
 • Halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a kifogott halat a halászati őr megérkezéséig visszatarthatja vagy visszaengedheti

A fentiekből következően a társadalmi halőr elsősorban a halgazdálkodási vízterületen szolgálatot teljesítő halászati őrrel, valamint  a rendőrhatóság képviselőivel áll szorosabb munkakapcsolatban.

Kötelező halászati őri és társadalmi halőri továbbképzés, vizsga (2016. július 9.)

Milyen rendelet írta elő a kötelező továbbképzést?

 • A jelenleg hatályos halgazdálkodásról szóló 133/2013. rendelet 39. § (4) bekezdése írja elő, hogy a halászati őr és társadalmi halőr kétévente köteles a halászattal és a horgászattal, a halvédelemmel, valamint a halászati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni

Milyen tematika szerint zajlott le az esemény?

 • A résztvevők köszöntése után az első előadó Tóth Zoltán r. alezredes volt, aki az intézkedések szakszerűségéről, jogszerűségéről tartott képzést gyakorlati példákkal egybekötötten
 • Második előadóként a Szegedi Rendészeti Szakközép Iskola két vendég előadója, dr. Király Balázs, és Ábrahám Péter az intézkedések taktikájáról, kényszerítő eszközök alkalmazásáról, valamint a jogos védelemről beszéltek főképpen gyakorlati megközelítésben
 • Ezt követően dr. Gorda Sándor halászati szakértő a tiltott halfogási eszközökről és módokról tartott részletekbe menő érdekes előadást
 • Végül a hallgatóság írásbeli vizsgát tett a továbbképzés keretében elhangzott ismeretekből

Az előadások a halászati őri és a társadalmi halőri intézkedéseket fókuszban tartva kerültek megtartásra.

Mennyi hivatásos és társadalmi halőr van jelenleg Békés megyében, illetve a KHESZ kötelékében

 • A KHESZ kötelékében 17 fő alkalmazásban lévő halászati őr teljesít szolgálatot, akik munkáját további 12 fő társadalmi halőr segíti. A megyében összese – beleértve a KHESZ halászati őreit és társadalmi halőreit is – 34 fő rendészeti vizsgával rendelkező halászati őr, valamint  48 fő társadalmi halőr tevékenykedik. Ez a szám fog kiegészülni azzal a 42 fő társadalmi halőrrel, akik 2016. július 8-án tettek társadalmi halőri vizsgát. Az összes halőri szám képlékeny, de trend jelleggel elfogadható, hogy jelenleg ennyi fő aktív a megyében.

Összefoglaló: Székely Tibor – Horgászati referens
Fotók: Tószögi György