Horgász felhívás

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) részéről a tavalyi – horgászattal és halászattal, azok jogi szabályzási elképzeléseivel foglalkozó – parlamenti nyílt nap során már kifejtésre került, hogy az új jogi szabályozás során a horgászatra, mint gazdasági és igen fontos társadalmi, rekreációs, egészségmegőrző tevékenységre nagyobb figyelmet kell fordítani. Az ott elhangzottakra is építve a MOHOSZ testületei (a megyei, területi szövetségek küldöttei) tavaly egy általános felhívást fogalmaztak meg, melyet a szervezethez tartozó egyesületek is támogattak. A felhívást a közel 320 ezer magyar horgász képviseletében juttatták el, illetve fogják eljuttatni a törvényalkotók, az országgyűlési képviselők részére.

A felhívás részletei:

A horgásztársadalom véleménye egységes a következőkben:

 • Ma a vízterületeken- a szomszédos EU-s országokhoz hasonlóan – a horgászatnak kell dominálni, ez a társadalmi és gazdasági érdek is.
 • A természetes élővizeken az ellenőrizhetetlen kereskedelmi (gazdasági célú) halászatot be kell fejezni. A jövőbeni természetesvízi halászatnak új célokat, tevékenységi kört, megfelelő szabályrendszert kell meghatározni.
 • A horgászatban legfontosabb a hal, a halfogási lehetőség, ezért meghatározó a halállományt fejlesztő gazdálkodás.
 • A vizeken a halállományok gyarapítása érdekében nonprofit jelleggel kellene gazdálkodni, ekkor tudnak fejlődni az erre épülő szolgáltató vállalkozások. A társadalmi elvárásoknak megfelelően, a közösségek számára eredményesen, a nonprofit jelleggel tevékenykedő horgászszervezetek tudnak így gazdálkodni, ezt már bizonyították vizeiken.
 • ’Halgazdálkodási’ törvényt kell alkotni, melynek hatályát ki kellene terjeszteni minden olyan vízre, ahol horgászati tevékenységet folytatnak.
 • Az állami feladatok egy részével meg kell bízni a horgászszervezeteket, például a horgászvizsgáztatással, állami horgászjegyek, fogási naplók kiadásával.Ezáltal tehermentesíthető lenne az állami apparátus, megtakarítások jelentkeznének, és e tevékenységek állami ellenőrzése egyszerűbb lenne.
 • A horgászatnak komoly szerepe van a gyermek és ifjúsági korosztályok nevelésében, a természettel kialakított felelős viszonyban. A horgászszervezetek sokat tettek ezért. Szükség van a gyermek és ifjúsági horgászok oktatásának és nevelésének kiszélesítésére.
 • A vizek és vízpartok környezet- és természetvédelme a fenntarthatóság érdekében meghatározó jelentőségű. A horgászszervezetek, mint civilek folyamatos társadalmi munkával és anyagi erővel is aktívan cselekszenek vizeik fenntartásáért, a jó, fenntartható környezeti állapotért.

Mi lenne mindezen szabályozás hozadéka:

 • A horgászok létszámának növekedése, a társadalom szélesedő rekreációs lehetősége.
 • A rekreációs lehetőségek bővülésén keresztül javulna az egészségmegőrzés.
 • A horgászat eddig sem kis gazdasági szerepe tovább növekedne.
 • A hazai és idelátogató külföldi horgászturizmus fellendülne.
 • A horgászat meghatározó jellege és fejlesztése által a vidék fejlődne. A hátrányos helyzetű térségekben új tevékenységi formák, új munkahelyek jönnének létre.
 • A gyermek és ifjúsági generációk horgászata által javulna e korosztályok társadalmi aktivitása, természet szeretete, felelősség vállalása, erkölcsi és etikai értékítélete.
 • Tovább növekedne a horgászszervezetek aktivitása, mely a társadalomban rendkívül fontos civil közösségi szervező erőt jelent, erősödne a helyi társadalom közösségi összetartozása, közös cselekvőképessége (pl. a víz horgászcélú hasznosításán keresztül, a környezet- és természetvédelmi aktivitáson át, a horgászversenyek, halfőző-versenyek, falunapok, bálok, egyéb rendezvények szervezésével, stb.)
 • Javulna a vizek és vízpartok környezetvédelmi helyzete, a nonprofit hasznosítók aktivitása, munkája nyomán.
 • Jelentősen növekednének az állam adóbevételei, a horgászat egészére kiadott költségek adótartalmán keresztül.
 • Az egyes közfeladatoknak a civil horgászszervezetek részére átadásával csökkennének az állam adminisztratív és pénzügyi terhei.
 • A vizeken a növekvő horgászérdeklődés következményeként jelentősen emelkedne a haltelepítési igény, és ezáltal fejlődne a hazai tógazdasági haltermelési tevékenység.
 • A horgászaton keresztül tovább növekedne a halfogyasztás, és kedvezően változnának a halfogyasztási szokások is.

Mindezen célokkal a horgásztársadalom, és szervezetei egyetértenek, megvalósítását kérik, támogatják, és sikeres megvalósításában aktívan részt kívánnak venni!

Cikk forrása: mohosz.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük