Horgászkonzultáció – a válaszadók 98%-a egyetért

A Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Országos Horgász Szövetség között a napokban megújításra került a stratégiai partnerségi kereteket szabályozó megállapodás. Az FM épületében megtartott ünnepélyes aláírási eseményen és sajtótájékoztatón az aláíró felek – dr. Fazekas Sándor minisztert képviselő dr. Bitay Márton államtitkár és dr. Szűcs Lajos elnök – egyaránt hangsúlyozták, hogy az eddigi együttműködés sikeresen hozzájárult a szakágazati jogalkotási feladatok ellátáshoz és a szakágazattal érintett társadalmi csoportok jogos érdekeinek érdemi érvényesítéséhez, s az eddig elért eredmények már jól ismertek és elismertek az elmúlt években 100.000 főt meghaladó növekményt felmutató, mintegy 440.000 fős horgásztársadalom körében is.

E tényt az is bizonyítja, hogy a Kormány által kezdeményezett horgászkonzultáció keretében a válaszadók több, mint 98%-a egyetértett a jövőt illetően kitűzött újabb célokkal és feladatokkal. Az aláíró vezetők megállapították, hogy továbbra is szükség van a kölcsönös együttműködésre, ezért a Stratégiai Partnerség fenntartása, a kölcsönös együttműködés elmélyítése a jövőben is kívánatos. A partnerek továbbra is vállalják, hogy közös válaszokat keresnek az ágazatot érintő jövőbeni kihívásokra, különös tekintettel az egyes halgazdálkodási feladatok ellátásának új típusú finanszírozására, valamint a bürokráciacsökkentés továbbfejlesztésére és az elektronikus, egyszerűsített szolgáltatási rendszerek kialakítására.

Cikk: mohosz.hu