Horgászrendi változások a 2023-as évre

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége jelentős változtatásokat hajtott végre a 2023. évi horgászrendben. A módosítások legmeghatározóbb, egyben várhatóan a legkeményebb kritikát előidéző passzusa a halelvitelre vonatkozó éves és napi kvóták csökkentése.

A kezelésben lévő vizek halgazdálkodási stratégiájában évről-évre az egyik legfontosabb pillér a ponty mennyiségének fokozatos növelése volt, kiemelt figyelmet fordítva a háromnyaras, azaz a kifogható-elvihető korosztály mennyiségére. Ezt az elmúlt 5 évben sorozatosan sikerült az elképzelés szerint megoldani. A növekedési sorozat 2022-ben megszakadt, amit a ponty tóparti árának drasztikus, 2021. év elejéhez viszonyított 82 százalékos emelkedése (lsd. 2023. évi területi jegyárakról szóló cikk) idézett elő. Némileg ellensúlyozta a rendkívüli mértékű haláremelkedést a két kezelésben lévő halastórendszerben megtermelt háromnyaras ponty kihelyezése.

Összesített ponty telepítés az elmúlt 5 évben:

  • 2017 – 204.464 kg
  • 2018 – 210.953 kg
  • 2019 – 241.840 kg
  • 2020 – 274.188 kg
  • 2021 – 279.097 kg
  • 2022 – 183.319 kg

Egyre inkább felértékelődik a természetes vizek halállománya. A hazai horgásztársadalom igazoltan pontycentrikus, horgászvizeink vonzereje főként a nagyarányú ponty telepítésekkel tartható fent, viszont a területi jegyek áremelése ellenére az azokból származó bevételek az elmúlt évekkel összehasonlítva minden bizonnyal 2023-ban is kevesebb ponty telepítést tesznek majd lehetővé. A ponty mellett a ragadozó fajok beszerzése nehezebb és jóval költségesebb. A dévérkeszeg ára a ponty árának közel 80 százaléka, a ritkább őshonos fajok elő- és tovább nevelése magas szintű szakértelmet, munkaerőt és nagyobb bekerülési költséget emészt föl. Összességében ezek a fajok egy-egy vízterület „specialitásai”, azok megfogása előkelőbb horgász élményt jelent, sok horgászt vonzanak és a ponty mellett egyre inkább igénylik a figyelmet, a jelenlegi horgászlétszám és látogatottság mellett.

Ahhoz, hogy a ponty fogási lehetőségei továbbra is kedvezően alakuljanak, a KHESZ a 2023. évi helyi horgászrendjében az éves és a napi halelviteli kvóták csökkentése mellett döntött. Ennek értelmében a KHESZ által 2023. évre kiadott felnőtt általános és összevont éves típusú területi jegyekben foglalt éves kvótát 100 kg-ról 80 kg-ra, míg a különféle térségi éves területi jegyekben 100 kg-ról 60 kg-ra csökkentette le. A napi kvótáknál a helyi horgászrend napi darabszám-korlátozással védett fajoknál visszaállt a korábbi 2+1 darabos limitre, a napi darabszám-korlátozással nem érintett, azaz összsúlykorlátozott fajok elvihető mennyisége 2023-tól legfeljebb naponta 3 kg. (A kvótákról szóló összefoglaló táblázat a helyi horgászrend hátlapján található.)

A Körösök vízrendszerének horgászai nagy általánosságban jól tájékozottak és szabálytisztelők. A helyi horgászrendben foglalt szabályok mindenki számára betartandók, ami a horgásztársadalom, a vízkezelő, nem utolsó sorban a halállomány érdeke. A statisztikák alapján elmondható, hogy a 29.000 fős taglétszám hozzávetőlegesen 0,7-1 százaléka nem ismeri, vagy figyelmen kívül hagyja a helyi előírásokat. A horgászrendben foglalt különféle szabályok betartására a Szövetség a jövőben nagyobb hangsúlyt fog fektetni. Ennek érdekében a KHESZ, a Helyi Horgászrend X. fejezetében foglaltak szerint, a hatályos jogszabály kereteit kihasználva 2023-tól alapeljárás keretében – amely független a közigazgatási vagy büntető eljárástól – a helyi horgászrendet bizonyítottan megsértőtől a területi jegykiadást – a helyi horgászrendben meghatározott időtartamra – megtagadhatja.

A KHESZ Helyi Horgászrendjének további lényegi pontjai egyebekben nem változtak.