Hogyan szerezzek horgászvizsga bizonyítványt?

Figyelem!!! A meghirdetett horgászvizsga időpontokon történő megjelenést megelőzően, a jelentkezéssel kapcsolatos vitás helyzetek és problémák elkerülése végett, kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

A horgászvizsgáról általában

2019. január 1-jén hatályba lépett a hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény módosítása, mely alapján a horgászvizsga 2019 január 1-től díjmentes, azonban a horgászvizsga kizárólag 10 éves életkor betöltésétől tehető.

További fontos változás, hogy a horgászvizsgáztatás lebonyolításáért felelős szervezetként a fenti jogszabály a halgazdálkodási hatóság helyett a Magyar Országos Horgász Szövetséget jelölte ki, amely vizsgaszabályzatában a horgászvizsgán való részvételt a HORINFO rendszerében történt sikeres horgászregisztrációhoz köti.

2021. évtől azonban gyökeresen megváltozott a horgászvizsga lebonyolítása, a horgászvizsgára való jelentkezés struktúrája is.
A leglényegesebb különbség a korábbi évekhez képest, hogy a horgászvizsga elektronikus formában kerül lebonyolításra, azonban a horgászvizsgabizottságok továbbra is megmaradnak, tehát nem otthon is elvégezhető online tudáspróbáról van szó. Ami azt jelenti, hogy a vizsgázó az általa kiválasztott vizsgabizottság meghirdetett időpontjában megjelenik, és az elé helyezett tablet segítségével ad számot tudásáról. A régebben megszokott papíralapú teszt kitöltését és a szóbeli számonkérést fogja kiváltani ez a teljesen informatikai alapokon nyugvó elektronikus horgászvizsga, amely egyben kezeli a horgászat elméleti és a halfelismerés tárgykörét.

Hogyan kell jelentkezni a horgászvizsgára?

Fontos, hogy a horgászvizsgát a HORINFO rendszerben regisztrált, és a horgászvizsgára on-line időpontfoglalással rendelkező személy kezdheti meg. FIGYELEM! A 15. életévüket tárgyévben betöltő személyeknél kötelező a Magyar Horgászkártya igénylése is, melynek ára 2.200 Ft. A horgászkártyáról bővebb információt a ITT talál. Egyéb jelentkezési lapot kitölteni nem kell!

A HORINFO rendszerbe az alábbi link alatt lehet regisztrálni:

https://horgaszjegy.hu/

FELHÍVJUK A FIGYELMET továbbá, hogy a horgászvizsgára kizárólag a HORINFO profilból lehet feljelentkezni, azonban lehetőség van arra is, hogy a KHESZ Központi Irodájának munkatársai, vagy Tagegyesületeink munkatársai jelentkeztessék fel a vizsga jelöltet az általa kiválasztott vizsgaidőpontra.

Ebben az esetben kérjük, hogy jelentkeztetési igényüket telefonon, vagy személyesen legkésőbb a vizsga időpontját megelőző napon munkaidőben, vagy ügyfélfogadási időben jelezzék.

Ha van regisztrációm a rendszerben, de nem tudok a HORINFO profilba belépni – mert pl. horgászegyesületben regisztráltak –, akkor az alábbi link alatt választ kaphatok a sikeres belépés lehetséges eseteiről a 2. lépés címszó alatt:

HORINFO bejelentkezés lépésről-lépésre

Ha van regisztrációm, de sehogy sem boldogulok a belépéssel a fenti link iránymutatásai alapján sem, akkor szintén javasolt a KHESZ Központi Irodájának felkeresése a +36-30/478-37-83-as telefonszámon. A Központi Irodában regisztráció kapcsán is szívesen állnak rendelkezésre.

Ha megvan a regisztráció és a HORINFO profilba is be tudtam lépni, akkor a vizsga menüpontból már egyszerűen ki lehet választani azt a vizsgabizottságot, ahol vizsgázni szeretnénk, illetve a nekünk megfelelő vizsgaidőpontot a felkínáltak közül. Nézzük a vizsgára való jelentkezés lépéseit:

1. Jelentkezzünk be a HORONFO rendszerben a személyes profilunkba a fent ismertetett módok egyikén.

2. Bejelentkezést követően az alábbi képernyőképen látható módon kattintsunk a bal oldali menüsorban a „Tagságok és Engedélyek” menüpontra, hogy elérjük a „Vizsgák” menüpontot.

3. A „Tagságok és Engedélyek” menüpontra történő kattintás után az alábbi képernyőkép jelenik meg, ahol válasszuk ki a „Vizsgák” menüpontot!

4. A „Vizsgák” menüpontra kattintva, az előtűnő újabb felületen a bal oldali narancssárga mezőben található „Időpontfoglalás” gombot kiválasztva elérhetővé válnak a különböző vizsgabizottságok, és az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok.

5. Ezen az oldalon feltűnő keresőmezőbe a „KHESZ” szót beírva, majd a kék mezőben lévő „Keresés”-re kattintva kizárólag a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vizsgabizottságai, illetve az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok jelennek meg (ha szükséges a dátumok megadásával konkrét időpontokra is lehet keresni).

6. A megjelenő KHESZ vizsgabizottságok és vizsgaidőpontok közül a számunkra legszimpatikusabbat a „Részletek” funkciógomb megnyomásával válaszhatjuk ki.

7. A következő felületre érkezvén – vizsga helyszíne és pontos időpontja mellett – a vizsgára való jelentkezésünket a narancssárga mezőben található „Vizsga jelentkezés” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

FIGYELEM! A vizsgaidőpontokra való jelentkezést a vizsga napját megelőző nap éjfélig lehet elvégezni, azonban ezt követően már csak a soron következő időpontra lehet jelentkezni. Tehát, ha valaki bizonytalan a vizsgára való jelentkezését illetően, akkor annak javasoljuk, hogy még időben vegye fel a kapcsolatot a KHESZ Központi Irodájával.

Miből tudok felkészülni a horgászvizsgára?

A horgászvizsga felkészülést szolgáló elsődleges tananyag a HORINFO rendszer „Vizsga” menüpontjából (elérését lásd fentebb a 2. pontban) letölthető. Illetve az ugyanitt található „Gyakorlás”-ra kattintva próbavizsgát tehetünk, melynek eredménye ugyan nem számít bele a vizsgába, de a felkészülést kiválóan szolgálja.

Továbbá, az alábbi linkeken található hasznos dokumentumok, képes tablók is segítséget nyújthatnak a vizsga sikeres teljesítésében:

A horgászvizsga menete röviden

A horgászvizsga a meghirdetett időpontban pontosan kezdődik. A személyazonosság ellenőrzését követően minden vizsgázó kap egy tabletet, amelyen már elő lesz készítve a HORINFO felület. A vizsgázó belépve a saját profiljába a vizsgabizottság által szintén a HORINFO rendszerben elindított vizsgát megkezdheti.

FIGYELEM! A vizsga megkezdése előtt mindenki készítse elő a rendszerbe történő bejelentkezéshez a belépési azonosítóját és jelszavát. Ha ezeket nem tudja, akkor mindenképpen kérjen segítséget még a vizsga megkezdése előtt a KHESZ Központi Irodától vagy a helyszínen a vizsgabiztosoktól!

A vizsga 45, egyenként egy pontot érő kérdésből áll, amely lefedi a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Országos Horgászrendben foglalt horgászatra vonatkozó szabályok mellett a magyar halfauna ismeretét is. A horgászvizsga 30 kérdés helyes megválaszolásával tekinthető sikeresnek, az ezalatt teljesítő jelölteknek a vizsgát meg kell ismételni.

A kérdések megválaszolására 60 perc áll rendelkezésre, ezt követően már a rendszer nem engedi a vizsga folytatását. Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítvány automatikusan betöltődik a HORINFO rendszer horgászvizsgákat tartalmazó adatbázisába, ezért az állami horgászjegy igénylésekor azt nem kell magunkkal vinni. Külön kérésre azonban a vizsgabizottságtól elkérhető egy kinyomtatott példány belőle.

FIGYELEM! A horgászvizsgán bármilyen elektronikus vagy írott segédanyag használata a vizsgáról való kizárást vonja maga után.

A horgászvizsgával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések

Hhvtv. 40. § (2) Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az a természetes személy válthat ki, aki harmadik életévét betöltötte, rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászegyesületi tagságát igazolja. A horgász az állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal igazolja. Magyar állampolgársággal és állandó lakóhellyel, valamint magyar állami horgászvizsgával nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.

Hhvtv. 40. § (3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy horgászvizsga és horgászegyesületi tagság hiányában is kiadható.

Hhvtv. 40. § (5) Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.


Horgászvizsga időpontok

A vizsgaidőpontok csupán tájékoztatásra, a vizsgákra való jelentkezés tervezésére szolgálnak. A COVID-19 vírus okozta helyzetre, illetve a kormányzati döntésekre való tekintettel a vizsgaidőpontok nem tekintendők véglegesnek, azok változásának jogát fenntartjuk. Amennyiben a vizsgák 100 %-os biztonsággal megtarthatók, úgy abban az esetben az első vizsgák előtt részletes tájékoztatást fogunk közölni a szövetség honlapján.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy a horgászvizsgára kizárólag a HORINFO profilból lehet feljelentkezni, azonban lehetőség van arra is, hogy a KHESZ Központi Irodájának munkatársai, vagy Tagegyesületeink munkatársai jelentkeztessék fel a vizsga jelöltet az általa kiválasztott vizsgaidőpontra.

FIGYELEM! A vizsgaidőpontokra való jelentkezést a vizsga napját megelőző nap éjfélig lehet elvégezni, azonban ezt követően már csak a soron következő időpontra lehet jelentkezni. Tehát, ha valaki bizonytalan a vizsgára való jelentkezését illetően, akkor annak javasoljuk, hogy még időben vegye fel a kapcsolatot a KHESZ Központi Irodájával.

Információ: +36 30 478-3783; +36 66 328-945 (az irodai telefonszámok munkaidőben hívhatók)

Amennyiben a meghirdetett vizsga időpontjainkon a járványhelyzetből adódóan felmerülő ok miatt nem tud részt venni, ideiglenes megoldásként javasoljuk az online ügyintézéssel elérhető turista állami horgászjeggyel történő horgászat lehetőségének igénybe vételét:

Kattints ide a turista állami horgászjegy online kiváltásához!

Eredményes felkészülést kívánunk!

 

BÉKÉSCSABA ÉS TÉRSÉGE VIZSGABIZOTTSÁG

 Vizsga helye: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Székháza, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.  Első emelet – nagyterem

Vizsgabiztosok: Elnök: Pető László – +36 66/328-945, Tagok: Hricsovinyi József, Dr. Kutyej Lajos, Nemes Attila, Takács István, Székely Tibor

Információ: +36 66/328-945, info@khesz.hu

Vizsga kezdete: 15:30 A vizsgabiztosok a meghirdetett vizsgaidőpontok alkalmával kérik a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel történő megjelenést.

Vizsganapok (2021): 

 • Február 25.
 • Március 4., 18.
 • Április 1., 15., 29.
 • Május 13., 27.
 • Június 10., 24.
 • Július 8., 22.
 • Augusztus 5., 19.
 • Szeptember 2. , 16., 30.
 • Október 14., 28.
 • November 11., 25.
 • December 4., 9. (szombati napon, az IFI KLUB éves programja szerint)

 

GYOMA ÉS TÉRSÉGE VIZSGABIZOTTSÁG

Vizsga helyeGyomai Horgász Egyesület; Polgármesteri Hivatal – Pince Klub, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Vizsgabiztosok: Elnök: Szatmári József; Tagok: Varjú Tibor, Dr. Hunya Miklós

Információ: Dr. Hunya Miklós +36 30 925-3849

Vizsga kezdete: 16:00 A vizsgabiztosok a meghirdetett vizsgaidőpontok alkalmával kérik a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel történő megjelenést.

Vizsganapok (2021): 

 • Március 8., 22.
 • Április 19.
 • Május 3., 17., 31.
 • Június 14., 28.
 • Július 12.
 • Augusztus 9.
 • Szeptember 6.
 • Október 4.
 • November 15.

 

GYULA ÉS TÉRSÉGE VIZSGABIZOTTSÁG

Vizsga helye: Civil székház; 5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.

Vizsgabiztosok: Elnök: Schlett Árpád +36 (20) 569-92-27; Tagok: Kónya Ferenc +36 (30) 415-31-30, Lipóczki Ákos +36 (20) 561-37-55, Oláh János

Információ: a fenti telefonszámokon

Vizsga kezdete: 17:00 A vizsgabiztosok a meghirdetett vizsgaidőpontok alkalmával kérik a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel történő megjelenést.

Vizsganapok: (2021):

 • Március 5.
 • Április 6.
 • Május 4.
 • Június 8.
 • Július 6.
 • Augusztus 3.
 • Szeptember 7.
 • Október 5.
 • November 2.

 

OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE VIZSGABIZOTTSÁG

Vizsga helye: Kinizsi Horgász Egyesület – Orosháza; 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8.

Vizsgabiztosok: Elnök: Doktor Imre +36 (30) 288-9617; Tagok: Pelle Zsolt +36 (30) 205-5906, Jónás István +36 (20) 388-4125

Információ: a fenti telefonszámon

Vizsga kezdete: 16:00 A vizsgabiztosok a meghirdetett vizsgaidőpontok alkalmával kérik a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel történő megjelenést.

Vizsgaidőpontok (2021):

 • március 9., 23.
 • április 13., 27.
 • május 11., 25.
 • június 8.
 • július 20.
 • augusztus 17.
 • szeptember 14.,28.
 • október 12.
 • november 9.

 

SZARVAS ÉS TÉRSÉGE VIZSGABIZOTTSÁG

Vizsga helye: 5540 Szarvas, Damjanich utca 64.

Vizsgabiztosok: Elnök: Lustyik Gábor +36 (30) 286-7618; Tagok: Bohus Béla, Olejár Pál

Információ: a fenti telefonszámon

Vizsga kezdete: 17:00 A vizsgabiztosok a meghirdetett vizsgaidőpontok alkalmával kérik a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel történő megjelenést.

Vizsgaidőpontok (2021):

 • március 10.
 • április 14.
 • május 12.
 • június 9.
 • július 21.
 • augusztus 18.
 • szeptember 15.
 • október 13.
 • november 10.

 

SZEGHALOM ÉS TÉRSÉGE VIZSGABIZOTTSÁG (a vizsgabizottság az alábbi helyszínen 2021. évtől megszűnt)

(Szeghalmi Horgász Egyesület; 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 30.)