KHESZ „családi” hagyomány, elnök-titkári horgászverseny és találkozó – interjú, videó

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének éves naptárában van egy rendezvény, amely kicsit más mint a többi halfogó virtust előtérbe helyező horgászesemény. A csak „elnök-titkárinak” hívott összejövetelen természetesen ugyanúgy a horgászbotoké a főszerep, ám ezen a viadalon a hagyományoknak megfelelően kizárólag a szövetséget tömörítő horgászszervezetek vezető tisztségviselői mérhetik össze vízparti rátermettségüket.

Aki újoncként belecsöppen ebbe a régi, fogalommá vált tradícióba, hamar ráébred arra, hogy több ez mint „egyéjszakás” vízparti kaland a versengés jegyében. Baráti hangulat, éjszakába nyúló eszmecserék, szövődő horgásztársadalmi kapcsolatok kiapadhatatlan forrása ez a találkozó, amely évtizedek óta a Körös-vidék nagy horgásznemzetségét táplálja.

Az elnök-titkári horgászversenyeknek már évek óta helyet adó Csökmői horgásztó idén szeptember elején ismét kitárta „sorompóját”, hogy fogadja a jelenleg már kilencvenkettőre bővült KHESZ tagegyesületek régi és új horgászvezetőit, akik egy részének – főként a fiatalabb generációkhoz tartozóknak – nyilván a messzi múlt ismeretlenjébe vész e réges-régi szövetségi hagyomány története.


A 2016. évi elnök-titkári verseny csoportképe

Szerencsére azonban a mostani találkozó több mint negyven egyesületi delegációjában újra itt voltak azok az éltesebb horgászvezetők, akik élőemlékezettel egy csokorban át tudták nyújtani a kíváncsi fiatalok számára azt, hogy lényegét tekintve mi is tulajdonképpen ez az elnök-titkári verseny, honnan és miért is indult el a már hosszú évtizedeken át tartó, sok szép emlékkel kikövezett útjára.

Michelsz László, a Közútkezelő Sporthorgász Egyesület elnöke mesélt a botok mellett minderről a csökmői tóparton, a  szeptember elején megtartott 2016. évi elnök-titkári horgászversenyen.


Michelsz László, a Közútkezelő Sporthorgász Egyesület elnöke
már a kezdetek kezdetén is résztvevője volt az elnök-titkári versenyeknek

– Laci bácsi! Ötvenévnyi horgászvezetői múlt van mögötted. Ki más idézhetné meg náladnál jobban az elnök-titkári versenyek elmúlt évtizedeit. Nosztalgiázzunk hát egy kicsit! Mikor és miért kezdődött?

– Ha jól emlékszem, az első akkor lett megrendezve, amikor a Téglagyári Horgász Egyesület az 1970-es évek elején felépítette horgásztanyáját a Félhalmi-holtág mellett. Ekkor volt az „ötödiken” a legelső elnök-titkári és mivel én a ’60-as évek közepétől vagyok horgászegyesületi elnök, így a kezdetekkor már ott voltam. Egy közös csoportkép is őrzi a múlt e darabkáját. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal találkoztunk mi egyesületi, szövetségi vezetők egy éves horgászverseny keretében hol Félhalmon, hol a Büngösdi-csatornán, a Fás-tavon vagy éppen Köröstarcsán. Az utóbbi években azonban megragadtunk Csökmőn, mert talán a legjobban itt lehet a horgászat mellett azt a baráti atmoszférát megteremteni, ami eredeti célként ma is segíti az éves események, aktuális gondok kötetlen megbeszélését egy ekkora „horgászcsalád” vezetői számára.


A Téglagyári HE horgásztanyájának építése az 1970-es évek elején
(Fotó: Nemes László)


Horgásztanya-avatás egyesületi elnökök részvételével
(Fotó: KHESZ – 50 éves a Magyar Horgász Szövetség című jubileumi kiadvány)


Elnök-titkári verseny eredményhirdetése 2006-ban a Csökmői horgásztavon

– Utóbbi évek! Csak a csökmői múlt évtizeden túlra érő történet, ami jól mutatja az idők súlyát… De visszakanyarodva a miértekre, tehát az elnök-titkári verseny egy vízparti kapcsolati program horgászvezetők számára?

– Pontosan. Az elnök-titkári az összetartás fóruma. A „vérre menő” horgászversenyen túl ez egy vidám, kötöttségek nélküli horgásztalálkozó, ahol ez egyesületi tisztségviselők egy-két napot együtt tölthetnek, a régiek és újak megismerhetik egymást, amire ebben a felgyorsult világban minden évben példa adódik és szükség, igény is van rá. Aki komolyan veszi a horgászatot és szervezeti tisztségét, annak ezek az összejövetelek remek alkalmat kínálnak a többi vezetővel való nélkülözhetetlen és alapvető kontaktusra.

Barátságok szövődnek, egymás vízterületeire meghívják a vezetők egymást, megbeszélik ügyes-bajos dolgaikat, mindezt a közgyűlések komoly hangvétele nélkül, egyet-egyet koccintva a horgászat egészségére. A vízpart szentélyénél pedig erre alkalmasabb helyszín, jobb körülmény aligha létezik. Természetesen a horgászteljesítmény sem szorulhat háttérbe, ennek bizonyítéka, hogy a mi egyesületünk neve már rajta van a vándorserlegeken.


A horgászat természetesen fókuszban marad


Csökmői emlékkép a jövőnek–
Nemes Attila KHESZ ügyvezető és Vidó Roland utánpótlás vb kerettag

– Az idei versenyre minden horgászállás betelt a csökmői tóparton, mivel egyre nagyobb a KHESZ család.

– Bizony régre nyúlik ezeknek a versenyeknek a története, amit jól mutat, hogy a Csökmői horgásztói helyszín a most ügyvezető igazgató Nemes Attila hivatali idejébe is már hagyományként lépet. Idén viszont a tavalyi nagy létszám okozta helyszűke miatt először merült fel, hogy tudnánk-e találni más, a csökmőinél jobb helyet, egyelőre azonban konkrét változást nem hozott a felvetés. Felmerült a Fás-tó neve is, de többen – főleg akik még nem horgásztak ott – idegenkedtek az ötlettől.

– Bizonyára sok emlékezetes, vidám eset kötődik ezekhez a találkozókhoz. Egy-kettőt talán szívesen felidézel…

– Rengeteg kolléga és barát neve kapcsolódik csak ide, a Csökmői vízparthoz is. A mederszélén egykor fák álltak, amelyek tönkjei a mederszélesedés következtében ma már a víz alatt rejtőznek sokszor megfogva a horgot. Egy alkalommal egy rangos politikai tisztséget betöltő illetővel horgásztam, amikor az egyik fatuskóba leakadtam és  nem túl mély, „kötésig” sem érő vízbe bementem a horgot kiszabadítani. A művelet sikeresen lezajlott, de kisvártatva a kolléga szereléke is egy facsonk foglya lett. Ő is alsónadrágra vetkőzött, de alighogy a vízbe ereszkedet, egy nagy csúszást láttam és a közismert közéleti horgásztársam az alig félméteres vízben sikeresen elmerült.

Egy másik szép emlékű alkalommal itt Csökmőn a tó elején lévő gátra húztunk helyet. Második nap reggelén fogtam egy hat kiló feletti pontyot, majd miután visszadobtam a szereléket, ismételten nagy kapás érkezett. Fárasztás közben láttuk, hogy egy gyönyörű, a hatkilós pontynál is jóval termetesebb amur, kétségtelenül a verseny  legnagyobb hala akadt horogra. Rövid lett a küzdelem, mert a szép amur minden igyekezetem ellenére körbetekerte magát a vízmércén és a többi szaktárs szurkolása közepette el is ment. Csattanó, hogy végül a hatkilós ponttyal is megnyertem az akkori találkozó legnagyobb halának díját.


Az idei verseny legnagyobb békés hala…


…és ragadozója

– Meddig lesznek még elnök-titkári versenyek ebben a rohanó, változó világban?

A baráti hangulatú horgásztalálkozókra mai napig igény van, akár egyesületi, akár  szövetségi léptékről beszélünk. Az elnök-titkári versenyek a megye horgászéletének fontos horgásztársadalmi fókuszpontjai, ahol a manapság már közel száz megjelenő horgászvezető mellett a közeli barátok, családtagok, meghívott vendégek is jelen vannak, ki-kilátogatnak. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vezetősége remekül ráérzett arra, hogy a hagyománynak nagyon nagy jelentősége van és mindent megtesz annak érdekében, hogy az elnök-titkári versenyek évről-évre megrendezésre kerüljenek. Mindannyiunk nevében köszönet érte!

Cikk, fotók, videó: Tószögi György

A 2016. évi Elnök-titkári Horgászverseny eredménye:

Helyezés Egyesület Tisztségviselők Fogott Összsúly
1. Kopasz-Kukac HE, Békéscsaba Hatos István,
Jambrik Pál
33.660 g
2. Petőfi HE, Csárdaszállás Bodó Ferenc
Sánta Péter
23.980 g
3. Rokka HE, Békéscsaba Filozof Máté
Jantyik Tamás
23.790 g
További helyezések
4. Munkácsy HE, Gyula 21.060 g
5. Kamuti Béke HE 20.780 g
6. AFIT HE, Békéscsaba 16.700 g
7. Mágori HE, Vésztő 15.800 g
8. Sütőker HE, Békéscsaba 13.000 g
9. Barnevál HE, Békéscsaba 12.160 g
10. Herman Ottó HE, Füzesgyarmat 11.060 g
11. Dózsa HE, Békéscsaba 11.040 g
12. Tótkomlósi HE 10.440 g
Legnagyobbbékés hal Gyomai HE
Szatmári József
amur – 9.540 g
Legnagyobb ragadozó hal Munkácsy HE
Vidó Ferenc
csuka – 4.780 g
Összfogás: 347,8 kg
Résztvevő egyesületi csapatok száma: 43