Körösvidéki SHE – tájékoztató és meghívó

Tisztelt Horgásztárs! Értesítem, hogy a 2020. évi horgászjegyek, engedélyek kiadása, valamint a tagdíjak rendezése 2020. február 4-től március 31-ig a szokásos helyen (Békéscsaba, Békési út. 15.) minden kedden 16 és 18 óra között történik. Ezután viszont kizárólag a Horgásztanya gondnokánál lehet az engedélyeket rendezni. Napi-, heti- és üdülőjegyek szintén április 3-tól vásárolhatók készpénzért a gondnoknál. Az egyesület klubhelyiségében március 31-ig minden hó első keddjén fogadónapot tart a vezetőség.

FONTOS tudnivaló, hogy a fogási napló leadási határideje 2020. február 29.

Felhívom figyelmüket a KHESZ honlapjára (www.khesz.hu) ahol mind a területi jegyárak, mind pedig a szövetségi vízterületekre 2020-tól érvényes horgászat rendjéről szóló tájékoztató megtekinthető. Mint ismeretes 2019. január 1-től bevezetésre került a Magyar Horgászkártya, amely az eddigi Horgászigazolványt váltja fel. Ebből adódóan Állami Horgászjegyet és Területi Engedélyt kizárólag azon horgászok válthatnak, akik regisztráltak az Állami Horgászkártya kiváltása céljából és/vagy már rendelkeznek a Horgászkártyával vagy megkapták a regisztrációs számot!

Az Egyesület tagsága nevében ezúton fejezem ki köszönetünket azon sporttársaknak, akik az elmúlt évben Személyi Jövedelemadójuk 1 %-áról Egyesületünk javára rendelkeztek. E támogatási formára ez évben is lehetőség van, így kérem minél nagyobb számban éljünk vele! Szintén köszönet illeti azon horgásztársakat, akik a horgásztanya működéséhez, felújításához adományaikkal hozzájárultak. Várjuk további támogatásaikat a meghívó hátoldalán szereplő felhívás szerint!

Emlékeztetőül az egyesület adószáma: 19977867-1-04.

Értesítem továbbá, hogy az Egyesület 2020. március 8-án 8:30 órai kezdettel tartja soros közgyűlését, amelyre a vezetőség nevében ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

  1. Megnyitó
  2. Beszámoló a 2019. évi munkáról, 2020. évi feladatok meghatározása a 2019. évi zárszámadás ismertetése, 2020. évi költségvetési javaslat
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója
  4. Szavazás
  5. Hozzászólások, válaszadás

A közgyűlés helye: Békéscsaba, Bajza u. 11. Szöv. Székház

Határozatképtelenség esetén 2020. 03. 08-án 9 órai kezdettel változatlan napirendi pontokkal a

közgyűlés megtartásra kerül, az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára való

tekintet nélkül határozatképes.

Békéscsaba, 2020. január 20.

Horgász üdvözlettel:

Végh Zoltán sk. elnök