Körösvidéki Sporthorgász Egyesület felhívás – horgásztanya felújítás

Tisztelt Horgásztársak! Egyesületünk 2016. évi közgyűlésén elhatároztuk, hogy a Félhalmi V. holtágánál levő horgásztanyánk régóta esedékes átfogó felújítását megkezdjük. Az Egyesület pénzügyi lehetőségei viszont az eddigiekhez hasonlóan csupán a legszükségesebb, a működőképességet még éppen biztosító, állagmegóvásra elegendők. Ezért kéréssel fordulunk azon horgásztársakhoz, akik szívükön viselik elődeink áldozatos munkája révén létrehozott horgásztanyánk megőrzését, fennmaradását, további működését. Erejüktől, lehetőségüktől függően szíveskedjenek támogatni törekvésünket, amellyel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövő nemzedékei is élvezhessék a horgásztanya elfogadható színvonalon nyújtott szolgáltatásait.

A tanya felújítására szolgáló adományokat egyrészt az egyesület OTP Nyrt. Békéscsabai Fiókjánál vezetett Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 11733003-20002145 számú folyószámlájára történő átutalással, másrészt személyesen a horgásztanyán elhelyezett (Harmati Tibor tanyagazda, vezetőségi tagunk által felügyelt) gyűjtőedénybe való elhelyezéssel lehet megtenni.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk minél több felelősen gondolkodó horgásztársunk megértésével, egyetértésével és lehetőségtől függő áldozatvállalásával találkozik.

a Vezetőség