Kötelező továbbképzés halászati őrök és társadalmi halőrök részére

Tájékoztatjuk az Érintetteket és Tagegyesületeinket, hogy Szövetségünk 2016. július 9-én szombaton 8 órától várhatóan 13 óráig a Hhvtv. végrehajtására kiadott 133/2013. VM rendelet 39. §. (4) bekezdése szerint továbbképzést szervez halászati őrök és társadalmi halőrök részére. A jogosultság tovább vitele, illetve a feladatkör további végzése miatt a részvétel kötelező. (A továbbképzés a korábban vizsgázott, már adott halgazdálkodási vízterületen szolgálatot teljesítő halászati őrökre és társadalmi halőrökre vonatkozik!) . Előadók a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola szakoktatói és a KHESZ által delegált szakemberek. Kérjük részvételi szándékát 2016. július 7. 15 óráig előre jelezze a 66/328-945-ös telefonszámon, vagy az info@khesz.hu e-mail címen. A továbbképzéssel kapcsolatban részletes információ kérhető a KHESZ telefonos elérhetőségein.

(133/2013. VM rendelet 39. §. (4): „A halászati őr és társadalmi halőr kétévente köteles a halászattal és a horgászattal, a halvédelemmel, valamint a halszati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni. A továbbképzésen való részvételt követő sikeres továbbképzési vizsgát követően a halgazdálkodási hatóság a 11. melléklet szerinti adattartalmú vizsgabizonyítványt állít ki.”)