Közgyűlés meghívó – Körösvidéki Sporthorgász Egyesület

Tisztelt Tagság!

A Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 2024. március 10-én 8:30-tól az 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11 szám alatti székhelyen, egyben közösségi helységben tartja a 2023. évet záró közgyűlését, melyre ezúton a tagságot meghívom.

Helye: KHESZ Székház, 1. emeleti nagyterem – 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.

Közgyűlés kezdetének időpontja: 8:30 óra

 Napirend:

  1. Megnyitó – köszöntő – Szulimán Ákos gazdasági felelős
  2. Beszámoló a 2023. évi egyesületi munkáról, a 2024. évi feladatok meghatározása-Végh Zoltán Andor elnök
  3. A 2023.évi zárszámadás ismertetése,a 2024.évi költségvetési javaslat előterjesztése-Szulimán Ákos gazdasági felelős
  4. Felügyelő Bizottság beszámolója – Dr. Ollé Tibor
  5. Hozzászólások, válaszadás
  6. Szavazás (határozathozatal) a napirendekben – Végh Zoltán Andor elnök
  7. Tájékoztatás és konzultáció a folyamatban levő NEA VCA Pályázatokról-Végh Zoltán Andor elnök
  8. Zárszó,a közgyűlés bezárása-Végh Zoltán Andor elnök

 Az egyesület alapszabályának megfelelően a meghívó közzétételétől számított 5 napon belül a tagok észrevételt, illetve újabb napirendi pontokra vonatkozó indokolt indítványokat tehetnek a titkár (Lipták György) elérhetőségein. A tárgyban megjelölt határidő lejártát követően beérkezett javaslatokat és észrevételeket figyelembe véve a titkár szükség szerint módosítja a közgyűlés napirendi pontjait.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, úgy az újabb közgyűlés összehívására ugyanezen a napon 9:00-kor kerül sor. A második időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a fenti napirendek vonatkozásában.

Békéscsaba, 2024. február 16.

Üdvözlettel,
a Körösvidéki Sporthorgász Egyesület vezetősége