Közgyűlési beszámolók – a Rokka Horgász Egyesület közgyűléséről

A Rokka Horgászegyesület 2011 évi közgyűlésének beszámolója
A horgász egyesület az előre meghirdetett időpontban, 2011. január 30-án vasárnap 9 órától tartotta éves közgyűlését a KHESZ székházában. A közgyűlést Módes Ottó elnök vezette le. Az egyesület által meghívott illetve felkért Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségét Nemes Attila ügyvezető képviselte, így a megjelent sporttársaknak lehetőségük volt első kézből tájékoztatást és válaszokat kapni a feltett kérdéseikre. (Kattintson a bővebben gombra!)

 

A Rokka Horgászegyesület 2011 évi közgyűlésének beszámolója
A horgász egyesület az előre meghirdetett időpontban, 2011. január 30-án vasárnap 9 órától tartotta éves közgyűlését a KHESZ székházában. A közgyűlést Módes Ottó elnök vezette le. Az egyesület által meghívott illetve felkért Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségét Nemes Attila ügyvezető képviselte, így a megjelent sporttársaknak lehetőségük volt első kézből tájékoztatást és válaszokat kapni a feltett kérdéseikre. (Kattintson a bővebben gombra!)

 

 

Az elnök értékelte a múlt év történéseit és ismertette az előttünk álló év feladatait. – A múlt év csapadékos időjárásának köszönhetően sajnos a tervezett három versenyünkből kettőt is át kellett csoportosítanunk, illetve félbe kellett szakítanunk. A közgyűlésen döntés született arról, hogy abban az esetben is végigvisszük a versenyt, ha az időjárás kedvezőtlenre fordul.
Megemlítésre került a KHESZ által szervezett Félhalmi horgászverseny. – Köszönetünket fejezte ki a szervezésért, a lebonyolításért. Itt megemlítésre került, hogy sajnos a verseny első napján történő telepítés nem igazán teremtett kiegyenlített esélyeket, de érthető és elfogadható választ kaptuk, miszerint a telepítés napokkal korábbra volt tervezve, viszont a haltelepítés napján hullott csapadék miatt a szállítójármű a holtág partját nem tudta megközelíteni, így az állományt az Ecsegfalvi Halgazdaság kis telelőtavába kellett tárolni, melyben a nagyobb mennyiségű hal biztonságos tartása csak rövid ideig volt megoldható.

Egyesületünk ismét képviseltette magát a csökmői horgásztavon megrendezett elnök-titkár horgászversenyen, ahol a már megszokott figyelemben, barátságban és jó hangulatban részesültünk. Ezen versenyen indítottak egy szimpátia szavazást, miszerint bevezesse-e a KHESZ a pontyra vonatkozó 6 kg-nál nagyobb egyedsúlyú halak kötelező visszaengedését. Egyesületünk vezetősége egyértelműen támogatta a felvetést, majd ezt a közgyűlésen megjelent sporttársak is helyes döntésnek tartották. Egyesületünk vezetősége igényként felhozta, hogy ezen a versenyen szeretnénk, ha lenne alkalom 1,5-2 órás konzultációra, esetleges kérdések megvitatására a többi egyesület vezetőivel illetve a KHESZ vezetőségével.

Értékelésre kerültek a 2010-es év fogási eredményei, az egyesületünk átlagfogása és a fogási naplók leadási adatai. Ebben javuló tendenciát tudhatunk magunkénak, csak néhány fogási naplót nem adtak le egyesületünk tagjai.
Az közgyűlésen megjelentek tájékoztatva lettek a 2011-es év versenyidőpontjainak lehetőségeiről, helyszíneiről, a horgászcikkek értékesítésének időpontjáról, helyszínéről.
Egyesületünk vezetője értékelte a 2010-ben végzett környezetvédelmi munkálatokat, szomorúan számolt be a meglévő állapotokról, a vízpartokon tapasztalt hulladékhelyzetről és meghatározta a 2011-ben ránk váró feladatokat, célkitűzéseket a környezetünk védelmével kapcsolatban.
A beszámolóban elhangzott és megoldásokat váró kérdésként lett feltéve a közgyűlésnek az a tény, hogy a fiatalabb generáció aktivitását hogyan lehetne növelni, illetve hogy szükséges lenne kinevelni egy következő generációt az egyesület munkáinak elvégzéséhez.
A vezetőség megköszönte a felajánlott SZJA 1% befizetőinek a segítő szándékát, igen nagyban segíti egyesületünk versenyeinek díjazását a befolyt összeg.
Az elnök szavazásra bocsátotta a közgyűlés felé az egyesületi tagsági díj emelését, illetve megoldásokat várt a sporttársaktól a közgyűlésen való alacsony részvételi arány javítására. Erre a vezetőség különböző lehetőségeket vázolt.
Az elnök beszámolója után a gazdasági vezető számolt be a 2010-es év zárszámadásáról, és előrevetítette a 2011-es év költségvetését.
A közgyűlés tájékoztatva lett a felügyelő bizottság munkájáról, az elvégzett feladatairól, a tapasztalatokról.
A szokásos napirendi pontok alapján a sporttársak hozzászólhattak az elhangzottakhoz, illetve feltehették a kérdéseiket a KHESZ képviselőjének, a vezetőségének illetve javaslatokat tehettek a felmerült kérdésekre. A hozzászólásokat Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője indította, aki részletesen beszámolt a 2010-es évben történtekről, az áradások okozta hatásokról, a tervezett és végrehajtott haltelepítésekről, a halőrzési tapasztalatokról, a horgásztagok számának alakulásáról, a már meglévő halfogási statisztikáról, az új tagegyesületekről és a 2011-es évet érintő horgászrendi változásokról.

A sporttársak által feltett kérdések és válaszok:
K: -A tavaszi pontytelepítés időpontját a folyókon miért nem május 2. utánra teszik, hisz így a tilalom miatt lenne esélyük a telepített halaknak leívni?
V: – A lehalászási munkálatok szakmai alapokra helyezve március vége-áprilisban és október hónapban aktuálisak. A gazdálkodási év jelentősen kitolódna a májusig elhúzódó lehalászási munkálatokkal, így a tavak újranépesítése és ezzel az őszi telepítésekre szánt ponty tenyészidőszaka lecsökkenne, nem tudná elérni a megfelelő egyedsúlyt. A május 2 utáni visszafogható ponty kihelyezést kizárólag vásárolt forrásból lehetne biztosítani, ez azonban átgondolt anyagiakat és halgazdálkodási stratégiát jelent.

K: -120kg felett újból megváltott területi engedély ára legyen drasztikusan magasabb, mint az első. Az Élővíz csatornán ne lehessen 2. területi engedélyt váltani.
V: – A felvetést megfontoljuk és továbbítjuk a KHESZ küldöttgyűlésére.

K: – Amur telepítésének kérdése a félhalmi holtágakban. Volt-e, lesz-e?
V: – Az amur tájidegen hal, telepítése nem, vagy kizárólag külön engedéllyel lehetséges.
A holtágak elhínárosodása miatt szükségesnek látjuk a telepítését, a vízminőség hosszabb távú megőrzése érdekében kezdeményezni fogjuk a hatósági engedélyeztetését. Amennyiben engedélyt kapunk, végrehajtjuk a kihelyezéseket.
K: – Fás tavi versenypálya kialakítása
V: – Az innovatív ötletekben bővelkedünk, sajnos a jelenlegi gyengébb gazdasági helyzet nem támogat a megvalósításukban. Régóta tervezi a KHESZ versenypálya kialakítását, ahol megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a versenyek lebonyolításához (kiépített horgászállások, parkosítás, stb.) A Fás tó partján a lehetőségeinkhez mérten a tavalyi munkák folytatásaként szeretnénk további parkosítást, filagóriákat.

K: – Komolyabb figyelem a halőrök részéről a horgászállások szemétmentességére.
V: – A KHESZ hivatásos halőrei fokozott szigorral lépnek föl a szemetes horgászállásokban horgászókkal szemben. Az előző években bevezetett „Területi engedély megvonása a szemetes helyen horgászóktól” horgászrendi szabályt is igen humánus módon tartatták be. A halőrök első alkalommal megkéték a hely megtisztítását, sőt még zsákot is biztosítanak, azonban ha valaki ennek ellenére nem volt hajlandó eleget tenni a felkérésnek, a területi engedélye bevonásával is számolhatott.

K: -Túl sok kis méretű ponty megjelenése a Fás tavon miért alakult ki? Nehéz így betartani azt a szabályt, hogy ha túl sok kisméretű nemes halat fogunk, akkor helyet kell változtatni.
V: – A tavalyi évben az Ecsegfalvi Halgazdaságban a vártál jobb lett a termelés eredménye, így a többlettermelésből származó egynyaras pontyból a Szövetség vizein megemeltük a kihelyezési arányt. Tény, hogy a horgászok most nem tekintik ezt jó szemmel, mert a kisebb pontyok mohón táplálkoznak, hamarabb felveszik a csalit, de beláthatjuk, hogy a jövőre nézve ez igen hasznos dolog.

A sporttársak a közgyűlésen felmerült kérdésekben, javaslatokban döntést hoztak, és kézfeltartással érvényesítették szavazati jogukat a következőkről: az elnök beszámolójáról, a gazdasági vezető beszámolójáról, a felügyelő bizottság beszámolójáról, a versenyidőpontok helyéről és idejéről, a tagdíjemelésről és a közgyűlésen való megjelenésre inspiráló intézkedésekről.

A közgyűlés a már megszokott módon tombolasorsolással záródott.

Készült: Békéscsaba 2011.02.01
Stégermájer Zsolt
Rokka HE titkár

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük