MAHOP 2.2.1-20162017-00010

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása című, MAHOP-2.2-2016 kódszámú felhívás alapján mint támogatást igénylő (a továbbiakban Kedvezményezett)  2017.04.27. napon a MAHOP-2.2.1-2016-2017-00010 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Iktatószám: IKT-2018-149-I1-00000164 
Kedvezményezett neve: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 
Projekt címe: A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége használatában lévő csökmői 1 és ecsegfalvai 5 tavak bels halágyának rekonstrukciója 
Projekt azonosítószám: MAHOP-2.2.1-20162017-00010

A támogatott területek:

  • Csökmő 065 helyrajzi számú halastó 
  • Ecsegfalva 0749/1 helyrajzi számú halastó

A Kedvezményezett – a Támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően –  12 046 361 Ft, azaz tizenkétmillió-negyvenhatezer-háromszázhatvanegy Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra: A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.07.19. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.03.31. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.05.15.  A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 14.1 pontja tartalmazza. A Projekt kezdetétől a projekt befejezésig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 24 092 722 Ft, azaz huszonnégymilliókilencvenkétezer-hétszázhuszonkettő forint. A Támogatás intenzitása: 50 %