Már közel 50 tonna háromnyaras ponty került a KHESZ kora tavaszi vizeibe

Még csak kopogtatott a tavasz a kitárulkozó horgászszezon kapuján, de a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége háza táján már március első felében lezajlottak a tavaszi háromnyaras pontytelepítések első nagy hullámai. Ennek keretében a Szövetség csökmői, illetve ecsegfalvi tógazdaságának halastavaiból két ütemben 48.668 kg saját nevelésű háromnyaras ponty került kihelyezésre a horgászvizekbe.

Itt kell hangsúlyozni, hogy szinte az összes KHESZ által hasznosított vízterület részesült az átlagosan 1,7-2 kg súlyú, kifogható méretű háromnyaras pontyokból, kivételt csak azok a víztestek jelentettek, amelyek kedvezőtlen állapotuk miatt nem bizonyultak alkalmasnak a halak fogadására.

A horgászok többsége által leginkább preferált, tavasszal megszokottan lezajló, nagyobb tételt jelentő háromnyaras pontytelepítésekre az ilyenkor esedékes halastavi lehalászások és telelőbontások adnak lehetőséget, ami kedvező módon egybevág az ekkortájt kibontakozó horgászszezonnal, a hirtelen megélénkülő vízparti rekreációs kedvvel.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a KHESZ telepítési gyakorlatában a tavaszi pontytelepítések ma már nem jelentik súlypontosan a legnagyobb tételt az éves telepítési ciklusban. A horgászturisztikai főszezont jelentő nyári hónapokban a látogatottabb vízterületek akár a tavaszi telepítéseket meghaladó mennyiségű háromnyaras pontyban is részesülhetnek.

A 2022. évi kora tavaszi lehalászások és telepítések kapcsán fontos megemlíteni, hogy a munkálatok az utóbbi évtized egyik legfagyosabb reggeljeit hozó tavasznyitányában történtek, ami halászainktól, halőreinktől fokozott helytállást követelt meg.

Ami a folytatást illeti, április elejétől várható a tavaszi háromnyaras pontytelepítések második, közel azonos tételt adó hulláma, amely viszont már tisztán külső beszerzésből valósul meg. Itt kell kitérnünk arra kedvezőtlen piaci körülményre, amely a ponty halastavi termelői árában következett be a közelmúltban és közel 40 %-os drágulást eredményezett a tavaly ilyenkor elérhető árakhoz képest.

Ennek ellenére az idei évre kitűzött telepítési céljainkat maradéktalanul igyekszünk megvalósítani, a háromnyaras pontyok telepítéseit szokás szerint az előnevelt ragadozók, a keszegfélék, illetve a kuriózum halfajok képviselői követik majd.