MEP Horgász Egyesület közgyűlés felhívás

A MEP Horgász Egyesület elnöksége tájékoztatja a tagságot, hogy az egyesület 2022. évről szóló rendes beszámoló közgyűlését 2023. február 24-én pénteken 16:30 órai kezdettel tartja az egyesület székhelyén, egyben a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. alatti irodaházának 1. emeleti kistermében.

Napirendek:

  1. Beszámolók a 2022-es évről – elnök, titkár, gazdasági felelős beszámolója
  2. Felügyelő bizottság beszámolója
  3. Az egyesület 2024 évi tagdíjának megtárgyalása elfogadása
  4. Az egyesület 2023. évi gazdasági tervének (költségvetés) megtárgyalása és elfogadása
  5. Tájékoztató tagfelvétel és horgászokmányok ügyintézése tárgyában 2023 évben
  6. évi rendezvények, feladatok meghatározása, tájékoztatások, egyebek, hozzászólások

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, úgy az újabb közgyűlés összehívására ugyanezen a napon 17:30 órakor kerül sor. A második időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában.

A napirendek fontossága miatt kérjük a tagokat, hogy a közgyűlésen lehetőségük szerint megjelenni szíveskedjenek. A közgyűlésen a tagokat vacsorával vendégeljük meg. A pontos ételrendelés miatt kérjük a tagok részvételi szándékát a +36 (30) 693-6061-es telefonszámon jelezni. Köszönjük!

Az egyesület alapszabálya szerint a meghívókat az alapszabály szerint a helyben szokásos módon közöljük a tagság felé.

A MEP Horgász Egyesület elnöksége nevében:
Avramucz Sándor elnök