Összefoglaló a KHESZ Vezetőségének november 10-i üléséről

2011. november 11-én tartotta az idei év utolsó előtti értekezletét a KHESZ Vezetősége. A Vezetőség a következő napirendeket tárgyalta: 1. Beszámoló a Szövetség aktuális gazdasági helyzetéről, 2. Őszi halászat, haltelepítések, halgazdaságok és a csökmői horgásztó értékelése és aktualitások, 3. A 2012-es horgász területi engedélyek jegyárainak előterjesztése és elfogadása, 4. Horgászrenddel kapcsolatos kérdések, módosítások, jövőbeni tervek, egyebek.

2011. november 11-én tartotta az idei év utolsó előtti értekezletét a KHESZ Vezetősége. A Vezetőség a következő napirendeket tárgyalta: 1. Beszámoló a Szövetség aktuális gazdasági helyzetéről, 2. Őszi halászat, haltelepítések, halgazdaságok és a csökmői horgásztó értékelése és aktualitások, 3. A 2012-es horgász területi engedélyek jegyárainak előterjesztése és elfogadása, 4. Horgászrenddel kapcsolatos kérdések, módosítások, jövőbeni tervek, egyebek.

 

Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője kiegészítést tett, a költségekkel kapcsolatosan és elmondta, hogy az idei évben is a takarékosságra való törekvés jellemezte a gazdálkodást, eszközbeszerzésekre és beruházásokra csak az előre megtervezett mértékben került sor. A korábbi évek tükrében beszámolt a létszámadatokról, levezette a megyei horgászlétszám 13.000 fő körüli jelenlegi állását, mely a 2010-es mélypont után a 2009-es évhez hasonlóan fog alakulni. A létszám kisebb arányú növekedésének tudható be, hogy a KHESZ Ifi Horgászklubja - illetve örvendetesen már több megyei horgász egyesület és szervezet is - gyermek és ifjúsági rendezvényeket, programokat szervezett, ezzel is népszerűsítve a horgászatot. A létszámalakulást tovább emelte az Élővíz csatorna kezelésbevétele is. A jegyforgalomnál megállapítható, hogy a kiadott horgász területi engedélyek darabszáma hasonlóan alakult a korábbi évekhez, az alacsonyabb árfekvés miatt több térségi éves területi engedélyt forgalmazott a Szövetség. A napijegyek és hetijegyek kiadása az országban tapasztalt gazdasági nehézségek hatásából adódóan, a „horgászturizmus” stagnálása miatt még mindig nincs az évekkel ezelőtti elvárt szinten. Az Élővíz csatorna, Gerlai holtág és a Vargahossza csatornára kiadott horgászjegy kiváló forgalmáról adott tájékoztatást a könyvelés, így ez a vártnál lényegesen jobb eredményt mutatott.

A 2. napirendi pontban a KHESZ kezelésében lévő halgazdaságok aktuális helyzetéről, a lehalászásokról és a haltelepítésekről történt meg a beszámoló. A Csongrád és Jász-Nagykun Szolnok megyei szövetségekkel közösen üzemeltetett Ecsegfalvi Halgazdaság 54 hektáros tava október 3-8-ig lett lehalászva. Az összes lehalászott mennyiség KHESZ-re eső egyharmadából a vízkezelő tagegyesületek közel 7.000 kg-ot vásároltak, a Szövetség kezelésében lévő vizekbe 10.300 kg lett kiszállítva és betelepítve. Az állomány 1,4 kg-os átlagsúlyú, igen jó kondíciójú volt, melyet a halból vásárló tagegyesületek is megerősítettek. A gazdaság az előzetes terveknek megfelelő évet zárt, a tavasszal lehalászásra váró ivadék és növendék ponty állomány megfelelő méretű, jó egészségi állapotban telel. A takarmányszükséglet a következő évi aratásig rendelkezésre áll és le van tárolva, a halgazdaság műszaki állapota a fejlesztéseknek köszönhetően az utóbbi pár évben nagyban javult. Elhangzott továbbá, hogy egyre nagyobb az igény a 1,8-2,4 kg közötti háromnyaras pontyra, ezt a következő évek termelési szerkezetének megtervezésénél figyelembe veszik.

A Csökmői halgazdaságban október 11-15 között történt meg a lehalászás. A tógazdaság 1. tavában megnevelt, 1,4 kg-os áltagsúlyú egészséges pikkelyes ponty lett szintén vízkezelő tagegyesületeknek és a Szövetség vizeibe telepítve, előbbi 1.800 kg-os, utóbbi 22.000 kg-os mennyiségben. A lehalászott maradék ponty állomány 2012. tavaszára a gazdaság 2. számú tavába – a 1,5 kg-os pikkelyes állomány mellé - a tavaszi telepítésekhez lett letárolva. A gazdaság takarmányszükséglete 2012. májusig itt is tárolva van. A 4. tavon működő horgásztó lehalászását október utolsó hétvégéjén állományszabályozási, szelektációs és műszaki jellegű felújítások indokolták. A lehalászott többéves 3-15 kg közötti termetes halak - többek között süllő, harcsa, ponty- a tó 2012. március végi nyitásáig át lettek helyezve a 2. tóba.  Felújításra kerül a 3. és 4. tó közötti keresztgát, mely új műtárgyat-átereszt kap, továbbá a tavak vízfeltöltő csatornájára a gyomhalak kiszorítására és az uszadék felfogására új gereb lesz beépítve. A munka várhatóan 2011. november végén kezdődik és időjárástól függően 2012. március közepén fejeződik be. A tóban az évek során kapitális méretűre megnőtt harcsák az új szezonban nem kerülnek visszatelepítésre.

A vezetőség részére írásban kiadott haltelepítési összefoglalóban a 2. félévi (őszi) haltelepítés, valamint a 2011. novemberig megtörtént teljes haltelepítés szerepelt. Megállapításra került, hogy a halgazdálkodási bizottság jóváhagyásával – a bevételek enyhe növekedéséhez mérten – ősszel többlet pontykihelyezésekre került sor, így a betervezett 22.000 kg-al szemben több, mint 30.000 kg két és háromnyaras korosztályú ponty került a szövetség vizeibe összesen 19,5 millió forint értékben. A 2011. éves teljes haltelepítés részletezésénél elhangzott, hogy a megyei közgyűlés által elfogadott haltelepítési tervben szereplő halfajtákat és mennyiségeket teljesítette a KHESZ, továbbá többlettelepítéseket hajtott végre. A telepített halfajok és korosztályok: Ponty 1, 2, 3 nyaras, előnevelt csuka, süllő, harcsa jászkeszeg, vegyes fehérhal, compó és ivadék méretű kecsege. Az idei évben összes haltelepítésre fordított összeg halszállítással együtt november 10-ig 55,2 millió forint volt.

A 3. pontban a 2012. évre kiadott területi engedélyek ára került meghatározásra. A Szövetség Elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben nem hajtott végre saját hatáskörében áremelést a vezetőség, azonban jelen időben a költségvetést is erősen befolyásoló számos tényező – áfaemelés, jövedelmeket érintő változások, üzemanyagárak -, így a 2012-es gazdasági stabilitás miatt ez mindenképpen elkerülhetetlen. A tervezésnél a statisztikai hivatal által leközölt 4,9 %-os infláció súlyozottan lett alkalmazva. A javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta, így példaként egy összevont teljes jogú éves területi horgászengedély ára 20.000 Ft lesz a jövő évben. A Gyopárosi tavak újból kezelésbe vétele miatt nagyobb arányban emelkedett az Orosháza térsége éves területi engedély (13.000 Ft).

A Vezetőség a korábbi évek egyesületi közgyűlési tapasztalatai, valamint a megyei közgyűlésen elhangzott kezdeményezés okán a Szövetség által kiadott napijegyek érvényességét 2012-től a kiadási időponttól számított 24 órában határozta meg.

A 4. napirendben szereplő horgászrenddel kapcsolatos kérdéseknél a területi jegyek szövegezésébe beépítésre kerül a megyei közgyűlés által 2011.áprilisában elfogadott, 6 kg-os egyedsúly és azt meghaladó pontyok azonnali visszahelyezési kötelezettsége (elviteli tilalma). Kiegészítésre kerül továbbá a területi engedélyek szövegezése a vízparti haltárolás követelményeivel, a haltisztítás tilalmával, a már országos horgászrendben hosszú ideje szereplő fogási napló pontos vezetésének szabályaival, továbbá a sötétedés utáni horgászhely kivilágítási kötelezettségének nyomatékosításával.

A kezelésben lévő Hármas-Körös gyomai szakaszán a téli vermelőhelyek felülvizsgálata november elején megtörtént. A 88-89 folyamkilométer között, december 1. és március 1. között tiltott szakasz kivételre került, helyette indokoltan az „Ilonatelepi vermelőhely” elnevezésű szakasz kerül a Hármas-Körös 78,550-81 folyamkilométere között, a Falualja (Hantoskerti) holtág hullámtéri kifolyójától felfelé a Torzsási holtág hullámtéri kifolyójáig.

Többek mellett az egyebek napirendi pontban hangzottak el a 2012. évi tervek, beruházási igények, vízterületek partjának karbantartásai, továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége és választmánya által megtárgyalt aktualitások.

Az összeállítás vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.

Összeállította: NeAt

Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője kiegészítést tett, a költségekkel kapcsolatosan és elmondta, hogy az idei évben is a takarékosságra való törekvés jellemezte a gazdálkodást, eszközbeszerzésekre és beruházásokra csak az előre megtervezett mértékben került sor. A korábbi évek tükrében beszámolt a létszámadatokról, levezette a megyei horgászlétszám 13.000 fő körüli jelenlegi állását, mely a 2010-es mélypont után a 2009-es évhez hasonlóan fog alakulni. A létszám kisebb arányú növekedésének tudható be, hogy a KHESZ Ifi Horgászklubja - illetve örvendetesen már több megyei horgász egyesület és szervezet is - gyermek és ifjúsági rendezvényeket, programokat szervezett, ezzel is népszerűsítve a horgászatot. A létszámalakulást tovább emelte az Élővíz csatorna kezelésbevétele is. A jegyforgalomnál megállapítható, hogy a kiadott horgász területi engedélyek darabszáma hasonlóan alakult a korábbi évekhez, az alacsonyabb árfekvés miatt több térségi éves területi engedélyt forgalmazott a Szövetség. A napijegyek és hetijegyek kiadása az országban tapasztalt gazdasági nehézségek hatásából adódóan, a „horgászturizmus” stagnálása miatt még mindig nincs az évekkel ezelőtti elvárt szinten. Az Élővíz csatorna, Gerlai holtág és a Vargahossza csatornára kiadott horgászjegy kiváló forgalmáról adott tájékoztatást a könyvelés, így ez a vártnál lényegesen jobb eredményt mutatott.

A 2. napirendi pontban a KHESZ kezelésében lévő halgazdaságok aktuális helyzetéről, a lehalászásokról és a haltelepítésekről történt meg a beszámoló. A Csongrád és Jász-Nagykun Szolnok megyei szövetségekkel közösen üzemeltetett Ecsegfalvi Halgazdaság 54 hektáros tava október 3-8-ig lett lehalászva. Az összes lehalászott mennyiség KHESZ-re eső egyharmadából a vízkezelő tagegyesületek közel 7.000 kg-ot vásároltak, a Szövetség kezelésében lévő vizekbe 10.300 kg lett kiszállítva és betelepítve. Az állomány 1,4 kg-os átlagsúlyú, igen jó kondíciójú volt, melyet a halból vásárló tagegyesületek is megerősítettek. A gazdaság az előzetes terveknek megfelelő évet zárt, a tavasszal lehalászásra váró ivadék és növendék ponty állomány megfelelő méretű, jó egészségi állapotban telel. A takarmányszükséglet a következő évi aratásig rendelkezésre áll és le van tárolva, a halgazdaság műszaki állapota a fejlesztéseknek köszönhetően az utóbbi pár évben nagyban javult. Elhangzott továbbá, hogy egyre nagyobb az igény a 1,8-2,4 kg közötti háromnyaras pontyra, ezt a következő évek termelési szerkezetének megtervezésénél figyelembe veszik.

A Csökmői halgazdaságban október 11-15 között történt meg a lehalászás. A tógazdaság 1. tavában megnevelt, 1,4 kg-os áltagsúlyú egészséges pikkelyes ponty lett szintén vízkezelő tagegyesületeknek és a Szövetség vizeibe telepítve, előbbi 1.800 kg-os, utóbbi 22.000 kg-os mennyiségben. A lehalászott maradék ponty állomány 2012. tavaszára a gazdaság 2. számú tavába – a 1,5 kg-os pikkelyes állomány mellé - a tavaszi telepítésekhez lett letárolva. A gazdaság takarmányszükséglete 2012. májusig itt is tárolva van. A 4. tavon működő horgásztó lehalászását október utolsó hétvégéjén állományszabályozási, szelektációs és műszaki jellegű felújítások indokolták. A lehalászott többéves 3-15 kg közötti termetes halak - többek között süllő, harcsa, ponty- a tó 2012. március végi nyitásáig át lettek helyezve a 2. tóba.  Felújításra kerül a 3. és 4. tó közötti keresztgát, mely új műtárgyat-átereszt kap, továbbá a tavak vízfeltöltő csatornájára a gyomhalak kiszorítására és az uszadék felfogására új gereb lesz beépítve. A munka várhatóan 2011. november végén kezdődik és időjárástól függően 2012. március közepén fejeződik be. A tóban az évek során kapitális méretűre megnőtt harcsák az új szezonban nem kerülnek visszatelepítésre.

A vezetőség részére írásban kiadott haltelepítési összefoglalóban a 2. félévi (őszi) haltelepítés, valamint a 2011. novemberig megtörtént teljes haltelepítés szerepelt. Megállapításra került, hogy a halgazdálkodási bizottság jóváhagyásával – a bevételek enyhe növekedéséhez mérten – ősszel többlet pontykihelyezésekre került sor, így a betervezett 22.000 kg-al szemben több, mint 30.000 kg két és háromnyaras korosztályú ponty került a szövetség vizeibe összesen 19,5 millió forint értékben. A 2011. éves teljes haltelepítés részletezésénél elhangzott, hogy a megyei közgyűlés által elfogadott haltelepítési tervben szereplő halfajtákat és mennyiségeket teljesítette a KHESZ, továbbá többlettelepítéseket hajtott végre. A telepített halfajok és korosztályok: Ponty 1, 2, 3 nyaras, előnevelt csuka, süllő, harcsa jászkeszeg, vegyes fehérhal, compó és ivadék méretű kecsege. Az idei évben összes haltelepítésre fordított összeg halszállítással együtt november 10-ig 55,2 millió forint volt.

A 3. pontban a 2012. évre kiadott területi engedélyek ára került meghatározásra. A Szövetség Elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben nem hajtott végre saját hatáskörében áremelést a vezetőség, azonban jelen időben a költségvetést is erősen befolyásoló számos tényező – áfaemelés, jövedelmeket érintő változások, üzemanyagárak -, így a 2012-es gazdasági stabilitás miatt ez mindenképpen elkerülhetetlen. A tervezésnél a statisztikai hivatal által leközölt 4,9 %-os infláció súlyozottan lett alkalmazva. A javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta, így példaként egy összevont teljes jogú éves területi horgászengedély ára 20.000 Ft lesz a jövő évben. A Gyopárosi tavak újból kezelésbe vétele miatt nagyobb arányban emelkedett az Orosháza térsége éves területi engedély (13.000 Ft).

A Vezetőség a korábbi évek egyesületi közgyűlési tapasztalatai, valamint a megyei közgyűlésen elhangzott kezdeményezés okán a Szövetség által kiadott napijegyek érvényességét 2012-től a kiadási időponttól számított 24 órában határozta meg.

A 4. napirendben szereplő horgászrenddel kapcsolatos kérdéseknél a területi jegyek szövegezésébe beépítésre kerül a megyei közgyűlés által 2011.áprilisában elfogadott, 6 kg-os egyedsúly és azt meghaladó pontyok azonnali visszahelyezési kötelezettsége (elviteli tilalma). Kiegészítésre kerül továbbá a területi engedélyek szövegezése a vízparti haltárolás követelményeivel, a haltisztítás tilalmával, a már országos horgászrendben hosszú ideje szereplő fogási napló pontos vezetésének szabályaival, továbbá a sötétedés utáni horgászhely kivilágítási kötelezettségének nyomatékosításával.

A kezelésben lévő Hármas-Körös gyomai szakaszán a téli vermelőhelyek felülvizsgálata november elején megtörtént. A 88-89 folyamkilométer között, december 1. és március 1. között tiltott szakasz kivételre került, helyette indokoltan az „Ilonatelepi vermelőhely” elnevezésű szakasz kerül a Hármas-Körös 78,550-81 folyamkilométere között, a Falualja (Hantoskerti) holtág hullámtéri kifolyójától felfelé a Torzsási holtág hullámtéri kifolyójáig.

Többek mellett az egyebek napirendi pontban hangzottak el a 2012. évi tervek, beruházási igények, vízterületek partjának karbantartásai, továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége és választmánya által megtárgyalt aktualitások.

Az összeállítás vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.

Összeállította: NeAt

Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője kiegészítést tett, a költségekkel kapcsolatosan és elmondta, hogy az idei évben is a takarékosságra való törekvés jellemezte a gazdálkodást, eszközbeszerzésekre és beruházásokra csak az előre megtervezett mértékben került sor. A korábbi évek tükrében beszámolt a létszámadatokról, levezette a megyei horgászlétszám 13.000 fő körüli jelenlegi állását, mely a 2010-es mélypont után a 2009-es évhez hasonlóan fog alakulni. A létszám kisebb arányú növekedésének tudható be, hogy a KHESZ Ifi Horgászklubja - illetve örvendetesen már több megyei horgász egyesület és szervezet is - gyermek és ifjúsági rendezvényeket, programokat szervezett, ezzel is népszerűsítve a horgászatot. A létszámalakulást tovább emelte az Élővíz csatorna kezelésbevétele is. A jegyforgalomnál megállapítható, hogy a kiadott horgász területi engedélyek darabszáma hasonlóan alakult a korábbi évekhez, az alacsonyabb árfekvés miatt több térségi éves területi engedélyt forgalmazott a Szövetség. A napijegyek és hetijegyek kiadása az országban tapasztalt gazdasági nehézségek hatásából adódóan, a „horgászturizmus” stagnálása miatt még mindig nincs az évekkel ezelőtti elvárt szinten. Az Élővíz csatorna, Gerlai holtág és a Vargahossza csatornára kiadott horgászjegy kiváló forgalmáról adott tájékoztatást a könyvelés, így ez a vártnál lényegesen jobb eredményt mutatott.

A 2. napirendi pontban a KHESZ kezelésében lévő halgazdaságok aktuális helyzetéről, a lehalászásokról és a haltelepítésekről történt meg a beszámoló. A Csongrád és Jász-Nagykun Szolnok megyei szövetségekkel közösen üzemeltetett Ecsegfalvi Halgazdaság 54 hektáros tava október 3-8-ig lett lehalászva. Az összes lehalászott mennyiség KHESZ-re eső egyharmadából a vízkezelő tagegyesületek közel 7.000 kg-ot vásároltak, a Szövetség kezelésében lévő vizekbe 10.300 kg lett kiszállítva és betelepítve. Az állomány 1,4 kg-os átlagsúlyú, igen jó kondíciójú volt, melyet a halból vásárló tagegyesületek is megerősítettek. A gazdaság az előzetes terveknek megfelelő évet zárt, a tavasszal lehalászásra váró ivadék és növendék ponty állomány megfelelő méretű, jó egészségi állapotban telel. A takarmányszükséglet a következő évi aratásig rendelkezésre áll és le van tárolva, a halgazdaság műszaki állapota a fejlesztéseknek köszönhetően az utóbbi pár évben nagyban javult. Elhangzott továbbá, hogy egyre nagyobb az igény a 1,8-2,4 kg közötti háromnyaras pontyra, ezt a következő évek termelési szerkezetének megtervezésénél figyelembe veszik.

A Csökmői halgazdaságban október 11-15 között történt meg a lehalászás. A tógazdaság 1. tavában megnevelt, 1,4 kg-os áltagsúlyú egészséges pikkelyes ponty lett szintén vízkezelő tagegyesületeknek és a Szövetség vizeibe telepítve, előbbi 1.800 kg-os, utóbbi 22.000 kg-os mennyiségben. A lehalászott maradék ponty állomány 2012. tavaszára a gazdaság 2. számú tavába – a 1,5 kg-os pikkelyes állomány mellé - a tavaszi telepítésekhez lett letárolva. A gazdaság takarmányszükséglete 2012. májusig itt is tárolva van. A 4. tavon működő horgásztó lehalászását október utolsó hétvégéjén állományszabályozási, szelektációs és műszaki jellegű felújítások indokolták. A lehalászott többéves 3-15 kg közötti termetes halak - többek között süllő, harcsa, ponty- a tó 2012. március végi nyitásáig át lettek helyezve a 2. tóba.  Felújításra kerül a 3. és 4. tó közötti keresztgát, mely új műtárgyat-átereszt kap, továbbá a tavak vízfeltöltő csatornájára a gyomhalak kiszorítására és az uszadék felfogására új gereb lesz beépítve. A munka várhatóan 2011. november végén kezdődik és időjárástól függően 2012. március közepén fejeződik be. A tóban az évek során kapitális méretűre megnőtt harcsák az új szezonban nem kerülnek visszatelepítésre.

A vezetőség részére írásban kiadott haltelepítési összefoglalóban a 2. félévi (őszi) haltelepítés, valamint a 2011. novemberig megtörtént teljes haltelepítés szerepelt. Megállapításra került, hogy a halgazdálkodási bizottság jóváhagyásával – a bevételek enyhe növekedéséhez mérten – ősszel többlet pontykihelyezésekre került sor, így a betervezett 22.000 kg-al szemben több, mint 30.000 kg két és háromnyaras korosztályú ponty került a szövetség vizeibe összesen 19,5 millió forint értékben. A 2011. éves teljes haltelepítés részletezésénél elhangzott, hogy a megyei közgyűlés által elfogadott haltelepítési tervben szereplő halfajtákat és mennyiségeket teljesítette a KHESZ, továbbá többlettelepítéseket hajtott végre. A telepített halfajok és korosztályok: Ponty 1, 2, 3 nyaras, előnevelt csuka, süllő, harcsa jászkeszeg, vegyes fehérhal, compó és ivadék méretű kecsege. Az idei évben összes haltelepítésre fordított összeg halszállítással együtt november 10-ig 55,2 millió forint volt.

A 3. pontban a 2012. évre kiadott területi engedélyek ára került meghatározásra. A Szövetség Elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben nem hajtott végre saját hatáskörében áremelést a vezetőség, azonban jelen időben a költségvetést is erősen befolyásoló számos tényező – áfaemelés, jövedelmeket érintő változások, üzemanyagárak -, így a 2012-es gazdasági stabilitás miatt ez mindenképpen elkerülhetetlen. A tervezésnél a statisztikai hivatal által leközölt 4,9 %-os infláció súlyozottan lett alkalmazva. A javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta, így példaként egy összevont teljes jogú éves területi horgászengedély ára 20.000 Ft lesz a jövő évben. A Gyopárosi tavak újból kezelésbe vétele miatt nagyobb arányban emelkedett az Orosháza térsége éves területi engedély (13.000 Ft).

A Vezetőség a korábbi évek egyesületi közgyűlési tapasztalatai, valamint a megyei közgyűlésen elhangzott kezdeményezés okán a Szövetség által kiadott napijegyek érvényességét 2012-től a kiadási időponttól számított 24 órában határozta meg.

A 4. napirendben szereplő horgászrenddel kapcsolatos kérdéseknél a területi jegyek szövegezésébe beépítésre kerül a megyei közgyűlés által 2011.áprilisában elfogadott, 6 kg-os egyedsúly és azt meghaladó pontyok azonnali visszahelyezési kötelezettsége (elviteli tilalma). Kiegészítésre kerül továbbá a területi engedélyek szövegezése a vízparti haltárolás követelményeivel, a haltisztítás tilalmával, a már országos horgászrendben hosszú ideje szereplő fogási napló pontos vezetésének szabályaival, továbbá a sötétedés utáni horgászhely kivilágítási kötelezettségének nyomatékosításával.

A kezelésben lévő Hármas-Körös gyomai szakaszán a téli vermelőhelyek felülvizsgálata november elején megtörtént. A 88-89 folyamkilométer között, december 1. és március 1. között tiltott szakasz kivételre került, helyette indokoltan az „Ilonatelepi vermelőhely” elnevezésű szakasz kerül a Hármas-Körös 78,550-81 folyamkilométere között, a Falualja (Hantoskerti) holtág hullámtéri kifolyójától felfelé a Torzsási holtág hullámtéri kifolyójáig.

Többek mellett az egyebek napirendi pontban hangzottak el a 2012. évi tervek, beruházási igények, vízterületek partjának karbantartásai, továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége és választmánya által megtárgyalt aktualitások.

Az összeállítás vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.

Összeállította: NeAt

A nyitószót Dr. Hunya Miklós elnök tette meg, kezdésként megállapította, hogy 1 fő munkahelyi elfoglaltságok miatt távollevő vezetőségi tag előre egyeztetett okból nem vesz részt, de az ülés határozatképes. A formalitások és napirendi pontok ismertetése után első napirendi pontra térve a 2011. év novemberéig elkészült pénzügyi szemléletű zárás alapján vázolta az aktuális gazdasági helyzetet, fontosabb gazdasági irányszámokat és tételeket. Megállapította, hogy a közgyűlés által elfogadott költségvetést – mind a bevételek, mind kiadások oldalán - jól tartotta a Szövetség amellett, hogy az egyes költségvetési sorokat erősen befolyásolta a több szegmensben tapasztalható áremelkedés.

Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője kiegészítést tett, a költségekkel kapcsolatosan és elmondta, hogy az idei évben is a takarékosságra való törekvés jellemezte a gazdálkodást, eszközbeszerzésekre és beruházásokra csak az előre megtervezett mértékben került sor. A korábbi évek tükrében beszámolt a létszámadatokról, levezette a megyei horgászlétszám 13.000 fő körüli jelenlegi állását, mely a 2010-es mélypont után a 2009-es évhez hasonlóan fog alakulni. A létszám kisebb arányú növekedésének tudható be, hogy a KHESZ Ifi Horgászklubja - illetve örvendetesen már több megyei horgász egyesület és szervezet is - gyermek és ifjúsági rendezvényeket, programokat szervezett, ezzel is népszerűsítve a horgászatot. A létszámalakulást tovább emelte az Élővíz csatorna kezelésbevétele is. A jegyforgalomnál megállapítható, hogy a kiadott horgász területi engedélyek darabszáma hasonlóan alakult a korábbi évekhez, az alacsonyabb árfekvés miatt több térségi éves területi engedélyt forgalmazott a Szövetség. A napijegyek és hetijegyek kiadása az országban tapasztalt gazdasági nehézségek hatásából adódóan, a „horgászturizmus” stagnálása miatt még mindig nincs az évekkel ezelőtti elvárt szinten. Az Élővíz csatorna, Gerlai holtág és a Vargahossza csatornára kiadott horgászjegy kiváló forgalmáról adott tájékoztatást a könyvelés, így ez a vártnál lényegesen jobb eredményt mutatott.

A 2. napirendi pontban a KHESZ kezelésében lévő halgazdaságok aktuális helyzetéről, a lehalászásokról és a haltelepítésekről történt meg a beszámoló. A Csongrád és Jász-Nagykun Szolnok megyei szövetségekkel közösen üzemeltetett Ecsegfalvi Halgazdaság 54 hektáros tava október 3-8-ig lett lehalászva. Az összes lehalászott mennyiség KHESZ-re eső egyharmadából a vízkezelő tagegyesületek közel 7.000 kg-ot vásároltak, a Szövetség kezelésében lévő vizekbe 10.300 kg lett kiszállítva és betelepítve. Az állomány 1,4 kg-os átlagsúlyú, igen jó kondíciójú volt, melyet a halból vásárló tagegyesületek is megerősítettek. A gazdaság az előzetes terveknek megfelelő évet zárt, a tavasszal lehalászásra váró ivadék és növendék ponty állomány megfelelő méretű, jó egészségi állapotban telel. A takarmányszükséglet a következő évi aratásig rendelkezésre áll és le van tárolva, a halgazdaság műszaki állapota a fejlesztéseknek köszönhetően az utóbbi pár évben nagyban javult. Elhangzott továbbá, hogy egyre nagyobb az igény a 1,8-2,4 kg közötti háromnyaras pontyra, ezt a következő évek termelési szerkezetének megtervezésénél figyelembe veszik.

A Csökmői halgazdaságban október 11-15 között történt meg a lehalászás. A tógazdaság 1. tavában megnevelt, 1,4 kg-os áltagsúlyú egészséges pikkelyes ponty lett szintén vízkezelő tagegyesületeknek és a Szövetség vizeibe telepítve, előbbi 1.800 kg-os, utóbbi 22.000 kg-os mennyiségben. A lehalászott maradék ponty állomány 2012. tavaszára a gazdaság 2. számú tavába – a 1,5 kg-os pikkelyes állomány mellé - a tavaszi telepítésekhez lett letárolva. A gazdaság takarmányszükséglete 2012. májusig itt is tárolva van. A 4. tavon működő horgásztó lehalászását október utolsó hétvégéjén állományszabályozási, szelektációs és műszaki jellegű felújítások indokolták. A lehalászott többéves 3-15 kg közötti termetes halak - többek között süllő, harcsa, ponty- a tó 2012. március végi nyitásáig át lettek helyezve a 2. tóba.  Felújításra kerül a 3. és 4. tó közötti keresztgát, mely új műtárgyat-átereszt kap, továbbá a tavak vízfeltöltő csatornájára a gyomhalak kiszorítására és az uszadék felfogására új gereb lesz beépítve. A munka várhatóan 2011. november végén kezdődik és időjárástól függően 2012. március közepén fejeződik be. A tóban az évek során kapitális méretűre megnőtt harcsák az új szezonban nem kerülnek visszatelepítésre.

A vezetőség részére írásban kiadott haltelepítési összefoglalóban a 2. félévi (őszi) haltelepítés, valamint a 2011. novemberig megtörtént teljes haltelepítés szerepelt. Megállapításra került, hogy a halgazdálkodási bizottság jóváhagyásával – a bevételek enyhe növekedéséhez mérten – ősszel többlet pontykihelyezésekre került sor, így a betervezett 22.000 kg-al szemben több, mint 30.000 kg két és háromnyaras korosztályú ponty került a szövetség vizeibe összesen 19,5 millió forint értékben. A 2011. éves teljes haltelepítés részletezésénél elhangzott, hogy a megyei közgyűlés által elfogadott haltelepítési tervben szereplő halfajtákat és mennyiségeket teljesítette a KHESZ, továbbá többlettelepítéseket hajtott végre. A telepített halfajok és korosztályok: Ponty 1, 2, 3 nyaras, előnevelt csuka, süllő, harcsa jászkeszeg, vegyes fehérhal, compó és ivadék méretű kecsege. Az idei évben összes haltelepítésre fordított összeg halszállítással együtt november 10-ig 55,2 millió forint volt.

A 3. pontban a 2012. évre kiadott területi engedélyek ára került meghatározásra. A Szövetség Elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben nem hajtott végre saját hatáskörében áremelést a vezetőség, azonban jelen időben a költségvetést is erősen befolyásoló számos tényező – áfaemelés, jövedelmeket érintő változások, üzemanyagárak -, így a 2012-es gazdasági stabilitás miatt ez mindenképpen elkerülhetetlen. A tervezésnél a statisztikai hivatal által leközölt 4,9 %-os infláció súlyozottan lett alkalmazva. A javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta, így példaként egy összevont teljes jogú éves területi horgászengedély ára 20.000 Ft lesz a jövő évben. A Gyopárosi tavak újból kezelésbe vétele miatt nagyobb arányban emelkedett az Orosháza térsége éves területi engedély (13.000 Ft).

A Vezetőség a korábbi évek egyesületi közgyűlési tapasztalatai, valamint a megyei közgyűlésen elhangzott kezdeményezés okán a Szövetség által kiadott napijegyek érvényességét 2012-től a kiadási időponttól számított 24 órában határozta meg.

A 4. napirendben szereplő horgászrenddel kapcsolatos kérdéseknél a területi jegyek szövegezésébe beépítésre kerül a megyei közgyűlés által 2011.áprilisában elfogadott, 6 kg-os egyedsúly és azt meghaladó pontyok azonnali visszahelyezési kötelezettsége (elviteli tilalma). Kiegészítésre kerül továbbá a területi engedélyek szövegezése a vízparti haltárolás követelményeivel, a haltisztítás tilalmával, a már országos horgászrendben hosszú ideje szereplő fogási napló pontos vezetésének szabályaival, továbbá a sötétedés utáni horgászhely kivilágítási kötelezettségének nyomatékosításával.

A kezelésben lévő Hármas-Körös gyomai szakaszán a téli vermelőhelyek felülvizsgálata november elején megtörtént. A 88-89 folyamkilométer között, december 1. és március 1. között tiltott szakasz kivételre került, helyette indokoltan az „Ilonatelepi vermelőhely” elnevezésű szakasz kerül a Hármas-Körös 78,550-81 folyamkilométere között, a Falualja (Hantoskerti) holtág hullámtéri kifolyójától felfelé a Torzsási holtág hullámtéri kifolyójáig.

Többek mellett az egyebek napirendi pontban hangzottak el a 2012. évi tervek, beruházási igények, vízterületek partjának karbantartásai, továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége és választmánya által megtárgyalt aktualitások.

Az összeállítás vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.

Összeállította: NeAt

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük