Sajtótájékoztató a békésszentandrási duzzasztó mellé tervezett hallépcső építési munkálataival kapcsolatosan

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja „Élőhelyvédelem és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” elnevezésű pályázati konstrukciójába sikerrel pályázott, így támogatást nyert a KEOP – 3.1.2/2F/09-11-2012-0016 azonosító számú projekt, melynek keretében egy 301 m hosszú megkerülő csatornás hallépcső épül a Békésszentandrási duzzasztó melletti osztószigeten. A kivitelezés  folyamatban van, a munkálatokról, az épülő hallépcső műszaki tartalmáról a KÖVIZIG munkatársai szeptember 4-én délelőtt helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartottak.

A projekt előzménye, előkészítő szakasza

Az 1942-ben a Hármas-Körös 47,48 fkm szelvényében üzembe helyezett Békésszentandrási vízlépcső jobb oldali parti pillérébe építették meg a korabeli tervezési elveknek megfelelő hallépcsőt. Működését erősen korlátozta az, hogy a vízfolyás szerint alatta fekvő Bökényi duzzasztó üzeme 1987-ben megszűnt, ugyanis ennek következtében az alvíz átlagos szintje kb. 1 méterrel csökkent. A vízszint viszonyokban történt változás következtében az áprilistól novemberig tartó duzzasztási időszakban – a nagyobb vízhozamú időszakokat kivéve – lehetetlenné vált a halak és vízi makrogerinctelenek átjutása a duzzasztó által megosztott alvízi víztestből a felvízi víztestbe. Az üzemi tapasztalatok azt mutatták, hogy a szerkezeti kialakítás a fényviszonyok szempontjából sem kedvező, mivel a sötét halcsatorna elriasztja a halakat.

A Hármas-Körös folyó nagyvízi medre rendkívül értékes természetes állapotú vizes élőhely, mely a Natura 2000 hálózatba tartozik, a Körös-Maros Nemzeti Park részeként országosan védett természeti terület. Halfaunisztikai vizsgálatok kimutatták, hogy a folyó beruházással érintett szakaszán 31 fajt képviseltek a befogott és meghatározott egyedek, melyből 5 faj élvezi a hazai természetvédelem oltalmát, valamint további 7 faj az európai jelentőségű Élőhelyvédelmi Irányelv függelékeiben is megtalálható. E tény is azt mutatja, hogy természetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú a Hármas-Körös hosszirányú átjárhatóságának biztosítása.

A támogatást nyert projekt előkészítő szakaszában elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány, az előzetes vizsgálati dokumentáció, a vízjogi létesítési engedély és a kiviteli terv, valamint beszerzésre kerültek az engedélyek. A tervezési munkálatokhoz friss információkkal szolgáltak, az érintett szakaszon élő halállomány faji összetételéről és a fajok dominancia viszonyáról szóló vizsgálatok. Az előkészítő szakasz 2011. február 23-tól 2013. január 31-ig tartott.

A projekt ismertetése, megvalósítási szakasza

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2012-ben támogatást nyert a pályázat megvalósítási szakaszára, az ezzel kapcsolatos Támogatási Szerződést 2013. március 13-án kötötték meg, az elnyert támogatás: 238.415.347 Ft. A projekt fizikai megvalósítási ideje: 2013. február 08. – 2015. február 28. A megvalósuló projekt során egy 301 m hosszú megkerülő csatornás hallépcső épül a Békésszentandrási duzzasztó melletti osztószigeten, a hullámtérben. A hallépcső ökológiai és gazdasági vizsgálatok alapján kedvező kialakítású. Minden eleme úgy lett megtervezve, hogy a halak és más vízi élőlények megfelelő komfortérzettel használják. A hallépcsőben 3 db nagy műtárgy – egy alvízi, egy felvízi és egy átjáró műtárgy – és 9 db fix bukó épül.

A beruházás során megépülő létesítmények:

  • Földmedrű halcsatorna a megfelelő fenékesésekkel, bukókkal és pihenőtavakkal kialakítva, egyik rézsűjében stabilizált úttal, felső végében hornyos lezárással (301 m),
  • Halcsatorna megközelíthetőségét biztosító karbantartó-, fenntartó út (228 m),
  • Csatornamederben 9 db fix bukó,
  • Vízbeeresztő vasbeton műtárgy a csatorna felvízi végén (1 db), (hossza elő és utófenékkel: 35,1 méter, szélessége: 1,2 méter és 2,0 méter)
  • Áteresz a halcsatornát keresztező forgalom biztosítására (1 db), (300×300-as nagyméretű keretelemes)
  • Vízikieresztő, alvízi lépcsős műtárgy (1 db). (53 méter hosszú, 22 darab bukóval, 21darab medencélvel, max 4,4 méter szint áthidalás, áramlási terekben betonba rakott terméskő érdesítéssel)

Jelenlegi állapot:

A megkerülő csatornás hallépcső kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a vállalkozó. A nyertes ajánlattevő az IN SITU Hungária Kft., részükre 2013. szeptember 24-én adták át a munkaterületet. Ezután megtörtént a hajózsilipen való átjárást biztosító acélhíd megerősítése, majd elkezdődött a vasbeton műtárgyakhoz tartozó lakatos szerkezetek, valamint betonacél armatúrák legyártása. Beszerzésre kerültek a dúcoláshoz szükséges szádlemezek, a beépítendő terméskövek, előregyártott vasbeton elemek. A téli és kora tavaszi – nagyobb árvízkockázatú – időszakban nem folyt kivitelezés, így az építés 2014. április hónapban földmunkákkal kezdődött. A tervezett 301 fm hosszú csatorna nyomvonalában a föld kitermelése folyamatos, már 85 %-ban elkészült. A kitermelt föld deponálása jobb oldali kezelőépület mögötti udvarban történik. Az osztószigeten ideiglenesen deponált földet az elkészült műtárgyak mögé töltik vissza a munkák előrehaladásával folyamatosan.

Az alvízi lépcsős műtárgy négy ütemben épül meg, jelenleg az első két üteme készült el. A tervezett 9 db fix bukóműtárgy részben elkészült, a rézsűburkolatok hiányoznak. A bukóműtárgyak fenékszintjét a betonba épített TA jelű terméskő elhelyezésével érdesítették. Az osztószigeten való átjáráshoz, a 300×300-as nagyméretű keretelemes műtárgy elkészült. Jelenleg a felvízi műtárgy vasszerelése, zsaluzása és betonozása folyik. 

Az építési munkálatok ideje alatt haltani monitorozó mintavétel történik a Hármas-Körösön a duzzasztó alvizén és felvizén, valamint majd az elkészült halcsatornában a próbaüzem ideje alatt.

Cikk forrása: KÖVIZIG sajtóanyaga, 
Képek: KHESZ, KÖVIZIG

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük