Tájékoztatás a 2022. évi területi jegy árakról

Szövetségünk a következőkben teszi közzé a KHESZ által 2022. évre kiadott területi jegyek árait. Átlagosan 6,52 százalékos áremelést hajtottunk végre 2 év után, melynek indoka a KHESZ működését érintő költségek általános növekedése. A jegyáremelkedés az éves területi jegyeket, továbbá a hetijegy típusokat érintette. Változatlan áron érhetők el a 24, 48, 72 órás területi jegyek, továbbá a gyermekeknek szóló területi jegyek.

Bízunk benne, hogy a 2022 évben felmerülő költségeket az áremeléssel kiszámítható módon fedezni tudjuk, és az utóbbi évek jól sikerült telepítéseit – a telepített halak fajszámát és a mennyiségeket tekintve – szinten tudjuk tartani, fokozott figyelmet fordítva a horgászok által leginkább favorizált és legtöbbet kérdezett, visszafogható méretű ponty telepítésre.

2022-ben a horgászat költségeit növeli továbbá a MOHOSZ választmányának döntésével az ESZH díjának 1.000 Ft-os növekedése (Egységes Szövetségi Hozzájárulás, azaz a KHESZ és a MOHOSZ egységes tagdíja), amelynek bevételeiből az általános fenntartási és ügyviteli költségek kerülnek fedezésre.

A tavalyi év végén a keleti, délkeleti régió vízkezelőivel történt egyeztetések alapján, információink szerint a nagyobb vízkezelő szövetségek részéről is hasonló, vagy a KHESZ-nél magasabb százalékos arányú jegyáremelések várhatók.

2022. évre kiadott területi jegytípusaink újdonsága a támogatói területi jegyek kiadása. Ezt az új területi jegy típust a KHESZ haltelepítéseit, vagy adott vízterület / vagy vízterület csoport haltelepítéseit támogatni kívánó, tevékenységünket elismerő horgásztársainknak, lehetőségként ajánljuk figyllmükbe.

Erről egy külön cikkben számolunk be a későbbiekben, de elöljáróban annyit érdemes tudni róla, hogy bronz: 60.000 Ft, ezüst: 80.000 Ft, arany: 100.000 Ft, gyémánt: 120.000 Ft, platina: 150.000 Ft összegben lesznek elérhetőek. A támogatói területi jegyek KHESZ általános terület jegyár (38.700 Ft) feletti hányadát kizárólag haltelepítésre fordítjuk, melyről tárgyévet követő év elején a szép fogások nyereménysorsolást követően külön beszámolót adunk. A támogatói területi jegyek igénylése a KHESZ központi ügyviteli irodájában lesz lehetséges.

A 2022. évi horgászatra jogosító okmányok forgalmazása a központi ügyviteli irodánkban a tagegyesületek felé megkezdődött. 2021. évi állami jeggyel a 2022. évi 24/48/72 órás és heti jegyek 2022. január 31-ig megvásárolhatók, melyek a HORINFO rendszerbe már feltöltésre kerültek, így elérhetők.

A horgászat költségei 2022-ben, egy KHESZ összevont felnőtt éves általános területi jeggyel kalkulálva a következők:

Új horgász esetén:

  • Horgászvizsga: díjmentes – előfeltétele a HORINFO regisztráció
  • Magyar Horgászkártya igénylés díja: 2.200 Ft / 5 évre érvényes

Horgászatra jogosító okmányok érvényesítése tárgyévre:

  • Egyesületi tagdíjminimum (felnőtt horgász esetén): 2.000 Ft
  • Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH): 3.000 Ft
  • Egységes állami horgászokmány, vagy állami horgászjegy (felnőtt horgász esetén): 3.300 Ft
  • KHESZ összevont éves terület jegy: 34.700 Ft

Összesen:

  • 43.000 Ft/év
  • 3.584 Ft/hó
  • 118 Ft /nap

Weboldalunk „Területi jegyek” menüpontjában az adott jegycsoportok árai, típusai, területi hatályai tételesen megtalálhatóak.