Tisztújítás az ország legnagyobb hálózatos civil szervezetében

A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

A képen a MOHOSZ 2020-2024. közötti ciklusra megválasztott Elnöksége (balról): Szári Zsolt, Fesztóry Sándor, Bokor Károly, dr. Szűcs Lajos, dr. Dérer István, Láda Gáspár, valamint Puskás Norbert.

Az érdekképviseleti-érdekvédelmi munka mellett közfeladatokat és sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2019. december 6-ai tisztújító választmányi ülésén új társadalmi vezetést választottak a területi horgászszövetségek és a speciális jogállású – gazdasági társasági besorolású – tagok képviselői. A 2020-2024. közötti ciklusban a MOHOSZ elnökeként ismét egyhangú bizalmat kapott dr. Szűcs Lajos, elnökhelyettesként dr. Dérer István. Alelnökként Bokor Károly, Fesztóry Sándor és Láda Gáspár, a speciális jogállású tagok elnökségi képviselőjeként Szári Zsolt kapott újra megbízatást. Az Elnökséget a jövőben Puskás Norbert alelnök is erősíti majd. Sor került a Felügyelő Bizottság, valamint az Etikai és Egyeztető Bizottság megválasztására is.

A MOHOSZ Választmánya az országos szövetség legfőbb önkormányzati döntéshozó szerve, ahol a tagszövetségek létszámarányuknak megfelelően képviseltetik magukat, illetve szavazati joggal rendelkeznek a speciális jogállású tagok is. E fórumon – a december 6-i állapotnak megfelelően – 1192 horgász egyesület, 412073 egyesületi tag és 556846 nyilvántartott horgász érdekében születnek meg a döntések. A Választmány az elmúlt ötéves periódus alatt 14 ülést tartott és a horgászattal, a horgászszervezetekkel, a horgászsporttal, továbbá a 134841 ha vízterületet érintő halgazdálkodással, illetve a horgászturizmussal kapcsolatos legfontosabb kérdésekben több, mint 200 határozatot fogadott el.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőként a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előadója volt, s az elmúlt ciklusban kiemelkedő szerepe volt a horgászszervezetek érintő jogszabályi és ügyviteli környezet átfogó reformjában. Dr. Dérer István a közfeladat-ellátást és szakszövetségi működést is felügyelő Országos Horgászszervezeti Központ főigazgatója és több, mint 20 éves horgászvezetői és sportszervezői tapasztalattal is rendelkezik. A 26 területi tagszervezet közül a területi vezetői feladatokat is ellátó Bokor Károly Baranya megye, Fesztóry Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Láda Gáspár Csongrád megye képviseletében újította meg mandátumát. Kozári Miklós alelnöknek az alapszabályi életkori korlát miatt szűnt meg a megbízatása, őt egyidejűleg a Választmány – eddigi munkáját megköszönve – a „Horgászatért Érdemérem” kitüntetésben részesítette. A megüresedett helyre új alelnöknek Puskás Norbert (Vas megye) került megválasztásra. Az alelnökök a területi illetékességű feladatok ellátása mellett az elnök által kijelölt szakterületek felelősei is lesznek. A 16 speciális jogállású tag képviseletét Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója látja el a jövőben is.

Az Elnökség tisztújítása mellett sor került a MOHOSZ Felügyelő Bizottság, valamint az Etikai és Egyeztető Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására is. A Felügyelő Bizottság változatlan személyi összetétellel működik majd, elnöke Dudás Tibor maradt. Az Etikai és Egyeztető Bizottság új elnöke dr. Miszkuly Miklós lett.

A jövőben szinte valamennyi területen még komoly feladatok várnak a horgászszervezetekre, de a – jelen tisztújítással megerősített – fő cél továbbra is az egyre nagyobb létszámot képviselő horgászok minőségi kiszolgálása, a szolgáltatások szélesítése és a nyilvántartás, okmánykiadás egyszerűsítése, elektronizációja, valamint a halállomány fejlesztése és védelme marad.

MOHOSZ OHSZK

Budapest, 2019. december 6.

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

 

Ciklusértékelő (2019.12.06.)
Dr. Szűcs Lajos elnök, MOHOSZ

Tisztelt Választmány!
Tisztelt Vendégeink, OHSZK munkatársaink!

Nagyon gyorsan eltelt ez az öt év. Egyáltalán nem tűnik távoli eseménynek, amikor 2014. november 28-án ugyanitt, bár akkor még egy kicsit más, felújítás előtt álló környezetben választottak meg a horgászszervezetek képviselői a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökének. Egy olyan szervezet választott új elnököt és vezetőséget, amely jelentős, de őszintébben inkább sorsdöntő kihívások elé nézett.

Ekkorra már bő egy éve hatályban volt a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, melynek kimunkálásában a törvény előadójaként is jelentős szerepet vállaltam fel, mert hittem abban, hogy a horgászatot, különösen a személyes értékvállalást is közvetítő sporthorgászatot, s a hazai természetes vizek horgászati célú hasznosítását a mindenkori Kormányzatnak támogatni kell. Az viszont sokaknak kérdés volt, hogy milyen formában, milyen szervezetek segítségével. Jól látszott, hogy például a kereskedelmi halászat kérdésköre és főleg a vizek lassan lejáró aktuális haszonbérleti időszaka olyan kérdésköröket hozott az egyre jobban hullámzó felszínre, melyre nem kérdéseket, hanem érvekkel, még inkább tényekkel alátámasztott válaszokat igényelt.

Ebben az időszakban érkezett a megkeresés, s az egyeztetések után lassan körvonalazódott ennek a komolysága is. Akkoriban egyre többen felvállalták, hogy akár a megszokott komfortzónájukból is kilépve a szövetségi változások pártjára állnak, s támogatják az új szemléletet, a horgászszövetség újrapozicionálását, a még megmaradt értékek megőrzését és az újak megteremtését. Az értéken nem csak a materiális értéket értem, hanem az ennél sokszor jóval fontosabb erkölcsi, közösségi, szervezeti értékeket is. Sokat gondolkoztam, érdemes-e ebbe a már akkor is nagynak tűnő feladatba belevágni. Végül megtettem, s a vizes hasonlatnál megmaradva a sokszor viharos időszakok ellenére mindezt egyáltalán nem bántam meg.

Öt évvel ezelőtt az új Elnökségben eltérő személyiségek, részben eltérő szemléletek is találkoztak, de a fő célok tekintetében a kezdetektől fogva egyetértettünk. Ha őszinte akarok lenni, akkor elmondhatom, hogy akkor nem gondoltam volna, hogy ma, a ciklus lezárásával ilyen eredményekről tudok beszámolni.

Tisztelt Választmány!

Úgy gondolom, hogy e körben nem szükséges kronologikus sorrendben, tételesen végig mennünk minden történésen. Gondolom ezt azért, mert a jelenlegi választmányi tagok jelentős többsége a ciklus eddigi 13 ülésén közel 100 óra időtartamban, 190 határozatot elfogadva végig velünk együtt vett részt azokban a döntésekben, melyek minden túlzás nélkül történelmet írtak a magyar horgászat jelene, még inkább jövője szempontjából.

Itt és most szeretném megköszönni Önöknek, hogy olyan döntéseket is képesek voltak sokszor egyhangúlag támogatni, melyek önkorlátozással, többletmunkával, vagy éppen szervezeti, személyi kockázattal is jártak.

Engedjenek meg a teljesség igénye nélkül egy szubjektív felsorolást arról, mi is volt a mi közös történetünk.

2015-ben azonnal megkezdtük a MOHOSZ szervezetéből korábban kilépő, az akkori szervezettel együttműködni nem tudó horgászszervezetek integrációját. Májusban ugyan technikailag módosításként, de a lényeget tekintve új, júniustól hatályos Alapszabály született, amely a decemberben elfogadott II. módosítással teljessé vált az akkori működési kereteket nézve. Látszólag apróság, de ekkor került beépítésre az, hogy a MOHOSZ nem csak a horgászszervezetek, hanem a horgászok érdekképviselete is. Közben folytatódott a szervezet bővülése, tagjaink közé kerültek a rekreációs halászok érdekképviselő szervezete és egy új balatoni tagszövetséggel is gazdagodtunk. Egyidejűleg megkezdődött a speciális jogállású tagok felvétele is, elsőként – egyben szimbólumként – a Balatoni Halgazdálkodási Np. Zrt. belépésével. Megalkotásra kerültek az alhaszonbérlői körre és az okmányértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek és az első, területi jegyekre vonatkozó irányelvek is. Megújult a Magyar Horgász, valamint átalakításra került a Team Hungary – én ahogy jobban szeretem: Magyar Csapat – sporttámogatási rendszer is.

2016. január elsejével jelentősen módosult a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, s így megszűnt a kereskedelmi halászat. Ennél is fontosabb, hogy a kijelölés intézményének törvénybe való beemelésével az állami tulajdonú nyilvántartott halgazdálkodási területek döntő többsége (közel 600 vízterület) a MOHOSZ-on keresztül a horgászszervezetekhez került, egységesen – 2030.12.31-ig – biztosítva a felelős halgazdálkodást. 2016. tavaszán csatlakozott hozzánk a Tisza-tó halgazdálkodási hasznosítója, ezzel a szervezet elérte az országos és a lényegi vízterületeket tekintve teljes lefedettséget. E folyamat eredményeként kialakulhatott az új típusú országos jegyrendszer is. Megjelentek az agrártárca jelentős támogatási forrásai, elkezdődött a MAHOP élőhely-fejlesztési pályázatainak előkészítése. A Kormány ősszel elfogadta a Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Hálózati Programról szóló 1526/2016. (IX.29.) sz. Korm. határozatot, amely a jövőben lehetőséget adhat a valóban jelentős horgászturisztikai fejlesztésekre. Elfogadtuk a tagszövetségi működési minimumfeltételeket. Megvásárlásra került egy cégformához kötött horgászturisztikai fejlesztéseket lehetővé tevő Kft., majd az egyes jegyértékesítéseket biztosító Horgászjegy Kft. is.

Az újabb év kezdetén, 2017-től már az egységes szövetségi hozzájárulás került bevezetésre, s a kedvezményezettek köre is újraszabályozásra került. Sajnos, a minimumfeltételek konzekvens értelmezése okán sor került két tagszövetség kizárási eljárásának megindítási kezdeményezésére is.

Ebben az évben Magyarország újra világbajnokságot, sőt világbajnokságokat rendezhetett, s örökké emlékezetes marad a magyar hölgyek szolnoki érmes sikere, de a pontyfogók kaposvári nagy megmérettetése is. Útjára indítottuk a jövő horgásznemzedékeit megcélzó, számunkra kiemelt fontosságú Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Programot is.

Már 2018-ban járunk, amikor megjelent a Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Hálózati Program végrehajtásához szükséges feladatokról szóló 1064/2018. (II.28.) sz. Korm. határozat, amely egy új feladat-ellátási dimenziót és pénzügyi biztonságot is vetített előre. Újabb – ezúttal klubcsapat – világbajnokság Szegeden, újabb sikeres magyar rendezés. Megszületett az Egységes Horgász- és Horgászszervezeti Informatikai Szolgáltató és Támogató Program, ismertebb nevén HORINFO, melyen segítségével szeptember 1-től elindult az igazi nagy vállalkozás, a horgász regisztráció lebonyolítása és a Magyar Horgászkártya kiadása is. Elkezdődött a területi jegymátrix összeállítása is. Az év végén megszületett a MOHOSZ közfeladat-ellátásáról, közfeladatairól és azok finanszírozásáról rendelkező törvénymódosítás, s az év végén maga a közfeladat-ellátási szerződés is aláírásra került. A sok kedvező módosítás mellett még megjegyzendő, hogy ingyenes lett az immár kizárólagosan horgászszervezeti lebonyolítású állami horgászvizsga is.

A ciklus utolsó évében, idén az új jogszabályi környezethez igazodóan megtörtént az Alapszabály III., újra jelentős léptékű módosítása, egyben kiadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzat is. Folytatódott a központi szervezet átalakítása, s megalakult az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ. Befejeződött a sportági szakszövetségi munkaszervezet kialakítása is. Létrejöttek azok az elkülönített szövetségi pénzalapok, melyek új dimenziókat nyitnak meg a horgászegyesületek számára is. A szervezeti rendszer bővülése a minősített beszállítói és a hivatalos versenyszervezői kör létrehozásával folytatódott. Elfogadásra került a személyi jogosultsági és tagsági mátrix. Folytatódtak a jogszabályi módosítások előkészületei, és pár nappal ezelőtt már megszavazásra is került a MOHOSZ adatkezelésére vonatkozó új törvényi rendelkezés. Ma, a ciklus utolsó, 14. ülésén ismét fontos kérdésekben fogunk dönteni.

Még mindig nincs vége, mert jöjjenek az összegzést összegző tények és a számok is:

A MOHOSZ háromszintű rendszerébe szervezett horgászok ma Magyarország legnagyobb létszámú hálózatos civil szervezeti rendszerét alkotják. E szervezetbe a hamarosan sorra kerülő mai döntést is megelőlegezve 25+1 önálló jogi személy területi tagszövetség, 16 gazdasági társaság, mint speciális jogállású tag, 2 saját tulajdonú gazdasági társaság (Kft.), 1192 horgász egyesület, benne 412073 egyesületi tag, illetve összesen 556846 nyilvántartott horgász tartozik. A több, mint 2000 igazolt sportoló, a több, mint 1000 halőr szintén olyan szám, amely tiszteletet érdemel. A horgászok családja a ciklusban több, mint 160000 fővel gyarapodott a rendszer közös kifehérítésének és a valós bővülésnek köszönhetően.

Összesen 134841 ha-on 1356 vízterületet hasznosítanak a horgászszervezetek, ebből 570 vízterület és 56.323 ha MOHOSZ haszonbérletben. Magyarország gyakorlatilag összes jelentős természetes vize horgászkezelésbe került. A kereskedelmi halászat megszüntetésének köszönhetően a ki nem fogott több ezer tonna halnak, a sikeres ívásoknak és a fokozódó telepítéseknek együttesen köszönhetően ma már érezhetően több a hal a magyar vizekben. Ma az állami tulajdont képező halállományból jelentős mennyiséget elvihet egy horgász, így messze értékarányos szolgáltatásban részesül. Legyünk mértékletesek, de ne vessük el, sőt szeressük a halat, mint egészséges táplálékforrást is.

Öt év alatt a központi költségvetés főösszege és a horgászsport költségvetése az ötszörösére, a kapott és adott támogatások összege pedig sokszorosára emelkedett. Halőreink immár korszerű terepjárókkal technikai eszközökkel lehetnek felszereltek. 2020-tól a vízparti környezet rendezése, széppé tétele, a vízminőség megóvása érdekében újabb nagyértékű eszközök kerülnek a horgászszervezetekhez. Jelentősen növekedtek a horgászszervezeteink bevételei is, köszönhetően az alhaszonbérbe adott területek jelentős bevételeinek, illetve a horgászlétszám folyamatos bővülésének.

Tisztelt Választmány!
Tisztelt Vendégeink, OHSZK munkatársaink!

A MOHOSZ kétpólusú érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, elsődlegesen a horgászok, mint szolgáltatást igénybe vevők, valamint a horgászszervezetek, a horgásztatók, mint szolgáltatók érdekében jár el. Ám a horgászszervezetek egy része egyben haltermelő is, s bizonyos értelemben ez akár a harmadik pólust is jelentheti.

A horgászszövetség 23 közfeladat ellátásával megbízott társadalmi és gazdálkodó szervezet, évente 20 bajnokságot lebonyolító, világranglista-vezető sportolókat tömörítő országos sportági szakszövetség, haltermelő tógazdaság és több szolgáltató cég tulajdonosa, lapkiadó és szerkesztőség – Magyarországon egyedülálló módon ötvözve a fenti, szerteágazó feladatokat. Együtt értük el ezt a sikert, legyünk közösen büszkék is rá!

Természetesen minden nem sikerült úgy, ahogy elterveztük, s jól tudom, hogy sokszor gyors volt a tempó. Ám azt is tisztán látni kell, hogy ezek az évek voltak azok, amikor a MOHOSZ jelene mellett nagy valószínűséggel a jövője is eldőlt, s ki tudtunk lépni a múlt több árnyékából. Ma egy sokak által irigyelt, erős, demokratikus szervezetet képviselői vagyunk, s az önkormányzati, a szakmai és az operatív testületeink, szervezeteinknek a ciklus végére kialakított három pólusú működésével tartósan szakmaisággal és biztonsággal tudunk működni. Az, hogy köszönettel tartozunk a Kormánynak és a tágabb értelemben vett kormányzatnak nem a szervezet politikafüggőségét, hanem a kapott lehetőség elismerését jelenti. E nagy lehetőség legalább ilyen nagy felelősség is, s ez a felelősség irányította döntéseinket.

Zárásul újra köszönetet mondok minden választott, megbízott tisztségviselőnek, munkavállalónak, külső munkatársnak és partnernek, minden tag és együttműködő szervezetnek, hivatalnak s kiemelten valamennyi magyar horgásznak, aki támogatta elképzeléseinket. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk!

Székfoglaló (2019.12.06.)
Dr. Szűcs Lajos elnök, MOHOSZ

Tisztelt Választmány!

Megtisztelő számomra, hogy az Önök bizalmából egy újabb ciklusban lehetek a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke. A magam és az Elnökség minden tagja nevében is köszönöm megtisztelő bizalmukat, s ígérem, élni is fogok vele. Mielőtt a választmányi ülés II. része a meghirdetett, napi ügymenet szerinti tárgyakkal folytatódna és mielőtt közösen, ünnepi hangulatban elbúcsúztatnánk az évet, engedjenek meg néhány gondolatot – a múlt korábbi ismertetése után most már a jövőre fókuszálva.

2020-2025. Az elmúlt ciklus a szervezet pozicionálásáról, megerősítéséről, a feladatok megszerzéséről, vagy éppen az ellátott feladatok megvédéséről szólt. Véleményem szerint ez a ciklus a stabilizáció ciklusa kell, hogy legyen. Mint tudjuk, sokszor könnyebb valamit megszerezni, mint megtartani. Bízom abban, hogy ez a tapasztalati alapú tétel itt majd nem érvényesül, s tenni is szeretnék érte.

Az előző ciklusról is vannak elmaradásaink, s vannak ígéreteink. Talán a legrégebbi nekünk szóló ígéret a Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Hálózati Programról szóló 1526/2016. (IX.29.) sz. Korm. határozat végrehajtásához szükséges források biztosítása, s ezen források lehívásához, szakmai alapú meghatározásához az MTÜ szervezetével való egyetértés segítő kialakítása. Ha hozzájutunk a forrásokhoz, végre megvalósulhat többek között a tihany-sajkodi, vagy az agárdi fejlesztés.

Objektív, munkaerő-piaci alapú elmaradás az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ állományának feltöltése, s fedezetalapú a területi ökológiai halászati csoportok felállítása. Ha feláll a teljes szervezet, sor kerül az alaptevékenységi szövetségi és ügyviteli szabályzatok kiadására, s már januárban az országos versenyszabályzatok közzétételére. Elkezdődik az első ötéves halgazdálkodási időszak teljesítési ellenőrzése is. MOHOSZ szinten a fővárosban és vidéken is egy olyan munkaszervezetet építünk ki, ahol a minőségi munkavégzésért, a szervezeti elkötelezettségért cserébe versenyképes bérezést, színvonalas munkahelyet és egy jó közösséget tudunk ajánlani.

Az OHSZK már dolgozik a minta területi tagszövetségi és tagszövetségi tagegyesületi Alapszabályok megalkotásán, erre a 2020.01.01-i jogszabályi állapot ad először érdemi lehetőséget. Ezek reális alkalmazása, horgászszervezeti elfogadása 2021-től történhet meg. Rendezni fogjuk a vízkezelő és víz nélküli egyesületek lehetőségeit is. A minimumfeltételek betartását, a szabályzatok alkalmazását szintén egyre jobban ellenőrizni fogjuk, de továbbra sem a szankcionálás, hanem a segítés és az ösztönzés a fő cél. Ha már segítség, az egyesületek egyesetében ez a szerep a tagszövetségekre hárul, s e munkájukat jelentős erőkkel támogatni fogjuk.

2020-ban elkészülnek a HORINFO alaptevékenységet, általános okmányértékesítést szolgáló és kiszolgáló moduljai, majd fokozatosan jönnek az ellenőrzési és közösségi felületek is. Cél, hogy 2021-től minden horgász akár otthonról, online formában is kiválthassa a horgászatához szükséges összes horgászokmányt.

Integrálni fogjuk és tervezhetővé tesszük a horgászati célú haltelepítéseket, ösztönözzük a termelési megállapodásokat, az állományszerkezet átalakítását. Támogatjuk az új kihívásokat vállaló haltermelőket. Évente jelentős összeget fordítunk a szerkezet-átalakítás, a haltelepítések támogatására.

Továbbra is kiadjuk és az igények szerint formáljuk papíralapon és digitálisan is a Magyar Horgászt, tovább professzionalizáljuk a sportági szakszövetségi működést.

Befejezzük a hivatásos halőrök eszköz- és egyenruha ellátását, ösztönözzük bérfejlesztésüket egy olyan MOHOSZ Halőri Szolgálat létrehozása érdekében, ahol nem a hatósági attitűd, hanem a párbeszéd, a segítő szándék, a következetesség a domináns. Támogatni fogjuk a biztos hátteret nyújtó adminisztratív munkatársakat is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma úgy gondolom, hogy a horgászszervezetek és a szolgáltatások versenyében döntően a horgászok fognak a lábukkal szavazni arról, hogy hol, milyen és mennyi horgászszervezet legyen. Szervezeti evolúció, természetes kiválasztódás, kontra központi akarat. Tény, hogy a MOHOSZ kezében a közfeladat-ellátás okán – különösen az alhaszonbérlői körben – számos jogkör összpontosul, de továbbra is szeretném ezek alkalmazását elkerülni.

Az ösztönzés esetében az évi több százmillió forintra felfutó támogatás mindenkit megillet majd, aki átláthatóan működik, teljesíti az előírásokat. Az a cél, hogy a forgalom és a szervezeti teljesítmény legyen a valós fokmérő és a források odaítélése magas fokon automatizált legyen. 2022-re szeretnénk elérni, hogy az adott év elején felmerült igények még a tárgyévben kielégíthetők legyenek.

Új kihívások is várnak ránk. Az évindítás megszokott feladatai mellett átállunk egy újabb, több tekintetben viszont az eddiginél egyszerűbb, ám ugyanúgy ellenőrzött adatkezelésre. Felfuttatjuk az elektronikus területi jegyek értékesítését. Megkötjük az OVF-MOHOSZ megállapodást, rendezzük a többfunkciós versenypályák helyzetét, majd a BM szabályozásokat is áttekintjük a halőri egyenruházat, okmányok és jelvény tárgykör egyszerűsítése, rugalmasabb szabályozása tekintetében. Minden vízért, minden vízpartért harcolni fogunk a közösségi sporthorgászati lehetőségek biztosítása érdekében.

Jövőre kettő, majd 2021-ben akár négy világbajnokságot is szervezünk. A 2021. év az „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás éve is. Ha pontosan körülhatárolt, szerződéses alapú lehetőséget kapunk rá, a magyar horgászat és a halgazdálkodás bemutatására tervezett jelentős, több százmilliós forrásokat hatékonyan és részben tovább hasznosíthatóan kívánjuk felhasználni.

2021-2027 között pedig következik a MAHOP újabb ciklusa. Itt az eddigi 50%-os támogatás intenzitás helyett magasabb, lehetőleg 100%-os intenzitással legalább 2,5 milliárd forintot kívánunk megszerezni, döntően az élőhely-fejlesztésekre, valamint azok szinergikus összekapcsolására a horgászturisztikai fejlesztésekkel. Szeretnénk a MAHOP forrásait részben a KEHOP forrásokkal is összekapcsolni.

Van mit tenni, de mindez csak erősíti a stabilizáció szándékát. Középtávon már bejáratott jogszabályokra, szövetségi szabályokra, beállt és egyszerűsített ügyvitelre és pályázati rendszerre, kiszámítható és tervezhető folyamatokra van szükség, hogy ezt a szép és harcos időszakot lezárva újra fókuszba kerülhessenek a feladatokat végrehajtók számára is a horgászat és a természet szépségei.

Tisztelt Választmány!

A ciklus jelenlegi utolsó, 14. ülése után a választmányi kör is átalakul, ám a létszámmal együtt a felelősség nem csökken. A legtöbbetekkel és az új tagokkal is meggyőződésem szerint egy szép és jó, társadalmilag is hasznos feladat- és célrendszer érdekében dolgozunk majd együtt tovább, remélhetőleg eredményesen.

Kívánok ehhez mindenkinek erőt, kitartást és jó egészséget!

Cikk forrása: https://nyito.mohosz.hu/