II. Körösvidéki Sulikupa

A szövegre kattintva  a megfelelő dokumentum letöltődik!

kiírás
versenyszabályzat 2016
nevezési lap
póló méretek
területi jegy igénylőlap

Szövetségünk, folytava a tavalyi évben megkezdett hagyományt, II. Körösvidéki Sulikupa néven idén is egy országosan egyedülálló gyermekhorgász-versenyt bonyolít le, melynek célja a horgászat népszerűsítése, új tehetségek felfedezése és az oktatási intézményeket bevonva a gyermekek figyelmének a már hivatalos sportágként elismert versenyhorgászat, mint „diáksport” felé irányítása. A rendezvény lényegében egy – a Békés megyei általános iskolák közötti – horgász csapatbajnokság, melynek selejtezőjére 2016. április 23-án szombaton kerül sor tankerületenként kilenc különböző helyszínen, majd május 22-én vasárnap egy központi megyei helyszínen a döntőre (Munkácsy-tó – Gyula). A gyermekek motiválására igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni, mely magába foglalja minden résztvevő részére kisebb értékű meglepetések, illetve a legeredényesebb csapatok és versenyzők méltó díjazását. További célunk, hogy a program kedvező fogadtatása esetén a vállalkozó kedvű iskolákkal együttműködve a jövőben is többféle érdekes programot valósítsunk meg, mely a tanulók horgász- és iskolai közösségi tudatát egyaránt erősítheti. (A részvételhez szükséges dokumentumok a fenti linkeken tölthetők le.)

VERSENYSZABÁLYZAT

A verseny megnevezése: II. Körösvidéki Sulikupa – általános iskolák közötti horgász csapatverseny

A verseny szervezője, lebonyolítója és fő támogatója: Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége, székhely: Békéscsaba, Bajza u. 11. szám, telefon: (66) 328-945, e-mail: info@khesz.hu, khesz@mail.globonet.hu, web: www.khesz.hu (a továbbiakban: a szervező(k) vagy KHESZ).

Célcsoport, nevezés:

A versenybe a Békés megyei – állami és nem állami fenntartású – általános iskolák (tagiskolák) nevezhetnek akár több csapattal is. A csapat tagjai: 3 fő tanuló (versenyző), 1 fő pedagógus vagy szülő (csapatvezető). A versenyzők közül legalább egy főnek az 1─6. évfolyamba tartozó tanulónak kell lennie. Nevezni a mellékelt nevezési lapon 2016. március 29-ig lehet. Határidőn túl beérkezett nevezés érvénytelen.

 A nevezési lapot elektronikusan e-mailen, postán, vagy személyesen lehet eljuttatni a KHESZ székhelyére. Elektronikus megküldés esetén a nevezést a verseny helyszínén, a regisztráció során eredetben is le kell adni.

Amennyiben a beérkezett nevezések száma alapján a selejtezők helyszíneinek fogadóképessége lehetővé teszi, a KHESZ külön, 2016. március 18-át követő felhívására, az abban megadott határidőben egy iskolából további csapat(ok) nevezése is lehetővé válhat.

A nevezés díjtalan.

A verseny lebonyolítása:

A csapatok tankerületenként (9) selejtezőn vesznek részt. A selejtezőkről a győztes csapatok, illetve az egyes selejtezőkön induló csapatok számának arányában további csapatok jutnak a döntőbe úgy, hogy a döntőben induló csapatok száma lehetőség szerint 15 legyen.

A selejtezők

A selejtezők időpontja: 2016. április 23. (szombat)

A selejtező programja:

 • 07.30-08.00 helyszíni regisztráció
 • 08.00-09.30 sorsolás, rajthelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre
 • 09.30 verseny kezdete (hangjelzés)
 • 12.30 verseny vége (hangjelzés)
 • 12.30-tól mérlegelés, majd az értékelést követően eredményhirdetés

A selejtezők helyszínei:

 • Békési tankerület: Élővíz-csatorna békési belvárosi szakasza (lebonyolító: Békési Horgászegyesület), találkozó: Karacs Teréz u., Erzsébet-ligeti híd
 • Békéscsabai tankerület: Élővíz-csatorna békéscsabai belvárosi szakasza (lebonyolító: KHESZ) találkozó: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ előtt
 • Gyomaendrődi tankerület: Fűzfás-zug (lebonyolító: Gyomai HE)
 • Gyulai tankerület: Poklás-csatorna (megtalálható a Nagyrománváros városrész keleti szélén, a Sittye utca és Uhrin János utca által közrezárt területen, lebonyolító: Gyulai SHE)
 • Mezőkovácsházi tankerület: Mezőkovácsházi Homokbánya-tó (lebonyolító: Mezőkovácsházi SHE)
 • Orosházi tankerület: Orosházi Béke Homokbányató (lebonyolító: Kinizsi HE)
 • Sarkadi tankerület: Éden-tó (lebonyolító: Bárkás HE)
 • Szarvasi járás: Kákafoki holtág Szarvas belvárosi szakasza, találkozó: Petőfi utca, un. “csigánál” (lebonyolító: Kákafoki HE)
 • Szeghalmi járás: Kecskés-zugi holtág, Vésztő (lebonyolító: Mágori SHE, Szeghalmi HE)

A nevezett csapatoknak a verseny előtti „edzésre”, a helyszínnel történő ismerkedésre a KHESZ-en keresztül történő előzetes egyeztetés alapján, egy alkalommal díjmentesen lehetőségük van.

Főbb szabályok:

A selejtezőt lehetőleg 3 szektorban, szektoronként a nevezett csapatok száma szerinti versenyzővel kell lebonyolítani úgy, hogy egy szektorba egy csapatból egy versenyző kerüljön. 5 csapatnál kevesebb jelentkező esetén a verseny egy szektorban kerül megrendezése.  Az egyes versenyzők szektora, rajthelye sorsolás útján kerül kijelölésre. A verseny időtartama 3 óra. A védett és nem fogható halfajokon kívül minden hal beszámít a versenybe. A védett és nem fogható halfajok egyedeit kifogásuk után azonnal a vízbe vissza kell helyezni. A szektorhelyezések értékelése a versenyző által kifogott halak összsúlya alapján történik. A legtöbbet fogó versenyző 1 helyezési számot, a második legtöbbet fogó 2 helyezési számot kap, és így tovább. Az egy csapatba tartozó versenyzők helyezési számai összeadásra kerülnek, a legkevesebb helyezési számot szerzett csapat nyeri el az első helyezést.

A verseny alatt egy versenyző egy időben 1 db úszós készséget használhat, azon 1 db egyágú horoggal, de bármennyi készséget készenlétben tarthat. A selejtezőn csak a szervezők által biztosított etetőanyagot és csalit lehet használni. Aki a légylárva csali használatától idegenkedik, vagy e mellett más fajta csalit is használni szeretne, annak a használandó csalit a zsűrinek előzetesen be kell mutatni, és a csali használata csak a zsűri szóbeli engedélyével lehetséges. Az így engedélyezett csali mennyisége az 1 dl-t (horogra tűzéshez szükséges mennyiséget) nem lépheti túl.

A kifogott halat mérlegelésig – lehetőleg keretes haltartó szákban – élve kell tartani. Mérlegelést követően a kifogott zsákmányt a vízbe vissza kell helyezni.

Minden versenyzőnek egy fő felnőtt segítője/kísérője lehet, aki az alábbi műveleteket végezheti: előkészület a versenyhez (segítés a kipakolásban, szerelékkészítésben, etetőanyag előkészítésében), a horog mélyre nyelése esetén a halnak a horogtól történő megszabadítása, a szerelék elakadása esetén annak kiszabadítása, a szerelék javítása, pótlása. Ez utóbbi két esetet leszámítva a segítő a verseny ideje alatt a horgászbotot kézbe nem veheti.

A szabálytalankodó versenyzőt vagy kísérőt a szervezők figyelmeztetik, ismételt szabályszegés esetén a versenyzőt a versenyből kizárják. A kizárt versenyző az értékeléskor a szektorban elérhető legmagasabb helyezési szám +1 helyezési számot kapja.

A fárasztás során a rajthely előtti területet elhagyó hal (un. idegen hal) a verseny értékelésébe beszámít, kivéve, ha egy másik versenyző készségének zsinórjába beleakad, és ezzel a másik versenyző horgászatát akadályozza. Ez esetben a kifogott halat a vízbe azonnal vissza kell helyezni. A versenyzők a „fair play” szabályai szerint törekedjenek az ellenfél fárasztását, a hal kifogását akár a saját készségük vízből történő kivételével lehetővé tenni.

A verseny vége hangjelzést követően kifogott hal az értékelésbe nem számít be, azt a vízbe vissza kell helyezni.

Vita esetén az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Országos Horgászszövetség Országos Versenyhorgász Bizottsága Magyar Finomszerelékes Versenyszabályzatában foglaltak az irányadók (www.mohosz.hu).

A selejtezők során a szervezők a versenyzők részére az alábbiakat biztosítják térítésmentesen:

 • 2 kg etetőanyag
 • 1 dl csonti (légylárva) csali
 • 1 db konzerv horgászkukorica
 • verseny logójával feliratozott póló
 • előzetes igénylés esetén 2016. évre állami horgászjegy
 • előzetes igénylés esetén a KHESZ halgazdálkodási vízterületeire szóló 2016. éves gyermek területi jegy.

Az állami horgászjegy és területi jegy kiállítása és biztosítása csak a hiánytalanul kitöltött és a nevezéssel egyidejűleg benyújtott igénylőlap esetén lehetséges. A helyszínen a területi jegy igénylésére nincs mód!

A selejtező díjazása:

 • első helyezett csapat serleget,
 • első három helyezett csapat oklevelet, tagjai érmet kapnak.

Az adott selejtezőben induló csapatok közül a győztes csapat jut a megyei döntőbe, illetve az induló csapatok számától függően további csapat juthat a megyei döntőbe. Az adott selejtezőből a döntőbe bejutó csapatok számát a verseny megkezdése előtt ki kell hirdetni.

A résztvevők feltétlenül hozzanak magukkal: műanyag vödröt (etetőanyag megkeveréséhez, ennek elvégzése csapatonként együttesen is lehetséges), haltartó szákot, pótszereléket. Ajánlott: merítő szák, csapadék és napsütés elleni védelmet nyújtó ruházat.

A döntő

Időpontja: 2016. május 22. (vasárnap)

Helyszíne: Munkácsy-tó (Gyula városától hét kilométerre fekszik dél felé, közvetlenül az Elek város felé vezető műút mellett, Elek felé haladva menetirány szerinti bal oldalon  (lebonyolító: KHESZ, Munkácsy HE)¸ információ: http://munkacsyhegyula.uw.hu/

Program:

 • 07.30-08.00 helyszíni regisztráció
 • 08.00-09.55 sorsolás, rajthelyek elfoglalása, felkészülés
 • 09.55 alapozó etetés megkezdése (hangjelzés)
 • 10.00 verseny kezdete (hangjelzés)
 • 12.55 verseny vége előtti figyelmeztetés (hangjelzés)
 • 13.00 verseny vége (hangjelzés), majd azt követően mérlegelés
 • 14.00 eredményhirdetés

A selejtezőktől eltérő szabályok:

A versenyzőként maximálisan engedélyezett etetőanyag és csali mennyisége: 12 liter etetőanyag (kész, bekevert állapotban, az engedélyezett mennyiség magába foglalja a felhasználni szánt földet, magvakat, aromát, egyéb adalékot), ½ liter élő csali. Szúnyoglárva, pellet, bojli, élő vagy élettelen kishal, illetve nem természetes eredetű csali, pl. szilikon, hungarocell, sem etetésre, sem csalizásra nem engedélyezett. A felhasznált etetőanyag és csali mennyiségét a szervezők a verseny előtt és az alatt is ellenőrizhetik.

A verseny során a versenyzők csak különösen indokolt esetben, a szervezők előzetes egyedi döntése szerinti engedélyével vehetnek igénybe felnőtt segítséget. A verseny megkezdése előtt a segítők az etetőanyag rajthelyen kívüli előkészítésében, illetve a felszerelés kipakolásában, rajthelyen történő elhelyezésében segíthetnek.

A döntő díjazása:

 • első három helyezett csapat serleget,
 • első három helyezett csapat tagjai érmet, versenyző tagjai tárgyjutalmat,
 • szektor első helyezést elért versenyzők serleget,
 • az első három helyezést el nem érő csapatok tagjai emlékérmet kapnak.

Minden versenyző és csapatvezető részére a szervezők a döntőt követően térítésmentesen ebédet biztosítanak. Kísérők (csapatonként legfeljebb 3 fő) részére előzetes jelentkezés alapján térítés ellenében ebéd igényelhető. A kísérők ebédigényét csapatonként a verseny előtt legalább öt nappal kérjük jelezni. Fizetés a regisztráció során a helyszínen.

Záradék

A KHESZ a versenykiírásban és jelen versenyszabályzatban foglaltak változtatásának jogát fenntartja, melyről az érintetteket előzetesen megfelelően tájékoztatja. Elégtelen számú nevezés esetén a selejtezők összevonva, a kiíráshoz képest kevesebb helyszínen, vagy nem kerülnek megtartásra, ez utóbbi esetben a verseny a döntő időpontjában és helyszínén egy fordulóban kerül lebonyolításra. Amennyiben a különböző médiában, helyen megjelenő versenyszabályzatban foglaltak eltérnek, a KHESZ honlapján közzétett kiírás, versenyszabályzat, illetve közlemények tekintendők hivatalosnak.

A nevezéssel a résztvevők kijelentik, hogy a versenykiírásban foglaltakat, valamint a verseny során a szervezők által hozott döntéseket elfogadják. A nevezéssel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a verseny során róluk kép- és hangfelvétel készülhessen, és azt a szervező később szabadon felhasználhassa (nyilvánosságra hozhassa); továbbá hozzájárulnak a nevezési lapon szereplő személyes adataik szervező általi kezeléséhez, a versenyről készült beszámolókban nevük, iskolájuk nyilvánosságra hozatalához. A selejtezőre nevezett vagy döntőbe jutott csapat visszalépését köteles a szervezőnek legalább a versenyt megelőző 5 munkanappal bejelenteni. A KHESZ a verseny során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy a versenyen a résztvevők tárgyaiban harmadik személy által okozott kárért felelősséget nem vállal. A versenyekre utazást a versenyen résztvevők önállóan, saját költségükre és felelősségükre szervezik és bonyolítják le.

Örömteli és eredményes versenyzést, részvételt kíván: 
a KHESZ