12 ezer érkezett és mind „fejes” – mi az?

Az elmúlt hét telepítési programjának – a kecsegék melletti – másik különleges epizódját adta, hogy folyóinkba idén már harmadik alkalommal tudtunk egy olyan „exkluzív” halfajt kihelyezni, amelyre 2022. év előtt nem nyílt lehetőségünk.

Az alföldi folyók pisztrángjának is nevezett domolykók előnevelt példányait a bajai Megafish Kft. halgazdaságából szereztük be 12 ezer egyedet jelentő tételben, mintegy 120 kilogramm összmennyiségben.

A telepítés megvalósulásához hozzájárult a MOHOSZ ÁPFE-IV/4/2022. kódjelú pályázatán Szövetségünk által elnyert 2.000.000 forint pénzösszeg is.

A fajra jellemző feltűnően nagy fejmérete miatt a régi idők embere által találóan fejes domolykónak, fejes halnak, nagyfejű halnak vagy egyszerűen csak „fejesnek” nevezett kopoltyús a Körös-Berettyó vízrendszerben mindenhol előfordul, de igazán szép állományai a Békés megyei folyók hazai felső, gyorsabb sodrású és háborítatlanabb szakaszain élnek. Itt nem ritkák az egy kilogramm feletti példányok, de termetesebb egyedei a 2 kilogrammos súlyt is elérik, sőt van adat 3 kilogramm feletti „megadomi” fogásáról is.

Az élőhelyeiket veszélyeztető folyamatok miatt ez az óvatos, „eszes” és ennek megfelelően igen titokzatos őshonos halunk szintén megérdemli, hogy állományaikat mai időkben már telepítésekkel segítsük. Örvendetesnek tartjuk, hogy napjainkban több halgazdaság is foglalkozik piaci célú tenyésztésével, így amennyiben lehetőségünk nyílik rá, beszerzésüket 2023. évben is folytatni kívánjuk.

A mostani telepítés érdekességét adta, hogy a szállítmányba néhány, a domolykókkal egyívású dévérkeszeg is keveredett. Egymás mellé téve a két faj képviselőit látható, hogy adott halgazdasági körülmények között a dévérek mennyivel intenzívebb növekedési erélyre tettek szert.