A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2016. évi Helyi Horgászrendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Horgásztársakat, hogy a KHESZ kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre érvényes, a kiadott területi jegyek kötelező mellékletét képző 2016. évi Helyi Horgászrend weboldalunkon elérhető.

 

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
(KHESZ)
Helyi Horgászrendje

Érvényes: A KHESZ kezelésében lévő nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekre

2016. évben

Ezen Helyi Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő
vízterületekre kiadott területi jegyek kötelező melléklete.

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
Telefon, fax: +36 (66) 328-945, iroda mobil: +36 (30) 478-3783
E-mail: info@khesz.hu ; khesz@globonet.hu;
Web: khesz.hu
Adószám: 19059181-1-04

Vizeinken kellemes kikapcsolódást kívánunk!

 

A KHESZ kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje
egységes szerkezetben 2016.

 

I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések

1. Jelen Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.

2. A KHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók.

3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő horgásszal szemben a KHESZ fegyelmi bizottsága 1 évtől 5 évig terjedő területi jegy váltásától történő eltiltást szabhat ki.

4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép és-vagy videofelvételeket a KHESZ köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni.

5. A KHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen, a KHESZ honlapján (www.khesz.hu), helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.

6. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

7. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.

 

II. A KHESZ által kiadott területi engedélyek

1. A KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a KHESZ által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet.

2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.
– Éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig,
– Heti: a kitöltéstől számított 7 naptári napra,
– Napi: a kitöltés idejétől számított 24 órán át.

Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KHESZ más időtartamban is meghatározhatja.

3. A KHESZ által kiadott területi jegyek fajtái:
– a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: összevont, térségi (egyes vízterületekre szóló), vagy egy vízterületre szóló,
– az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint:
teljes jogú (felnőtt),
kedvezményes I. (díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett, továbbá – igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személy),
kedvezményes II. (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől-18 éves korig,)
gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett)
– a kiváltó tagsági viszonya szerint: a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló (A), vagy a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban nem álló (B).

4. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek.

5. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miatt pótolt egységes állami horgászokmánnyal a KHESZ vizein a horgászat – a Horgászrendben szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miatt – kizárólag a területi jegy újbóli megvásárlásával folytatható.

6. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdés szerint – a horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság által mentesített értelmi fogyatékos – személyre a Horgászrend gyermekhorgászra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

III. A horgászat általános szabályai

1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.

2. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.

3. Árvízvédelmi töltésen segédmotor-kerékpárral, motorral és gépjárművel közlekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó gát, tiltó, zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi szerv érvényes engedélyével lehet.

4. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KHESZ vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a KHESZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.

5. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.

6. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.

7. A halászati őr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.

8. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.

9. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.

10. Az adott hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell megállapítani.

11. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható el, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.

12. A horgászhelyen tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, – lehetőség szerint keretes – haltartó szákban vagy kíméletesen leölve kell tárolni. A ragadozó halat kellő hosszúságú kötélzettel ellátott szájbilincsen is lehet tartani, de egy szájbilincsen csak egy db hal rögzíthető. A leölt halat egészben (fejjel, farokkal egyben) kell tárolni. A vízparton halat tisztítani nem lehet, kivéve, ha a horgász táborozik, és helyben készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványait hulladékként kell kezelni, és a horgászhely elhagyásáig szemeteszsákban kell tárolni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.

13. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja.

14. A csónakból vontatott horgászeszközzel (készséggel) történő horgászat (sleppelés) a KHESZ kezelésében lévő vízterületeken tilos.

15. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos.

16. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából.

17. Az engedélyben szereplő folyókon, csatornákon valamint a Fás tavon és Orosházi homokbánya tavon, a gyomaendrődi Fűzfás-zugon, Falualjai holtágon, valamint a Vajda tavon a lékhorgászat tilos. A Fás tavon és az Orosházi homokbánya tavon fürdés, kutyafürdetés, más egyéb vízi sport tilos.

18. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos.

19. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.

20. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell biztosítania, hogy kapás esetén arra – az adott módszerhez igazodó időn belül – reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.

21. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett vizek partján a köz-és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.

22. A KHESZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!

23. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza.

24. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximum menynyiséget, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.

25. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések történnek. Amennyiben a kifogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecske“ található, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát a KHESZ címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni, melyet köszönünk.

 

IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

1. A telelő halak védelmében december 1-től február 28-ig tilos horgászni az alábbi folyószakaszokon:
a.) Hármas-Körösön:
– 30-34 fkm – az Özénzugi holtág felső betorkolásától a Gyiger-zugi holtág alsó betorkolásáig,
– 57-61 fkm – az un. „Kis harcsás, Nagy harcsás” szakasz mindkét oldalán,
– a halásztelki vasúti hídtól (Szarvas-Mezőtúr vasútvonal) lefelé 1 km-en át,
– a 81-85 fkm – un. “kis S”,
– a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm) mindkét oldalon,
b.) a Fekete-Körösön: szanazugi gátőrháztól a 2 fm km-ig terjedő szakasz mindkét oldalán.
c.) a Sebes-Körösön a Berettyó torkolattól felfelé 500 méteren.

2. Az ívó halállomány védelmében március 1-től május 31-ig a Kettős-Körösön a dobozi úti hídtól a Békési Duzzasztóműig, a Békéscsaba felé eső bal partszakaszon. Természetes ívóhely és halbölcső.

3. Egész évben tilos horgászni:
a.) A Hármas-Körös mentén található kíméleti területként kijelölt szentély jellegű holtágakon: Iriszló-; Malom-zug; Brenazug; Őzén-zug; Aranyos-; Borza- és Kisfoki-holtágon.
b.) A Fás tó Szabadkígyós felőli végén táblával jelzett kíméleti területként funkcionáló tórészen.
c.) A Gyomai Sirató holtágon a szivornya kezelőépület mögötti első stéggel szemben, a holtág külső ívén húzódó ívóhelyként funkcionáló kisöbölben.
d.) A Hármas-Körösön, a Danzug holtág árvízvédelmi töltésen belüli részén.
e.) A Sebes-Körösön a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül.

5. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízterületen tilos.

6. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos. Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett.

7. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet és razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.

8. A KHESZ összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
a) karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
b) dévérkeszeg (Abramis brama L.)
c) lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
d) bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
e) sügér (Perca fluviatilis L.).
A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem használhatók.

9. A KHESZ valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó érvényes legkisebb kifogható-elvihető méret:
a.) a ponty: 35 cm
b.) a csuka és balin: 45 cm
c.) a süllő: 40 cm
d.) amur: 50 cm
Az. 8. és 9. pontban nem szereplő halfajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak.

10. A KHESZ valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszúságot elérő halakat kifogásuk után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és a vizek horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében:
a/ ponty: 65 cm.
b/ csuka, süllő és balin: 70 cm.
c/ dévérkeszeg: 40 cm.

11. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-korlátozással védett, az ezüstkárászra az összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

12. A süllő tilalmi ideje március 1-től április 30-ig tartó időszakban a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületen érvényes.

 

ÉVES FOGÁSI KVÓTÁK jegytípusonként:

13.1 ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK
(kivéve a Közép- és Dél-békési és Poklás csatornákra szóló területi jegyeket):

A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból és összsúlykorlátozással védett halfajokból:
a.) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen 100 kg fogható ki (vihető el). A 100 kg (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 5 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, továbbá valamennyi vízterületen a naponta kifogható 3 db. busa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász/.

b.)
b/1) kedvezményes I. éves területi jeggyel mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el). A 40 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 2 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, továbbá valamennyi vízterületen a naponta kifogható 1 db. busa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász/.

b/2) kedvezményes II. éves területi jeggyel mindösszesen 60 kg fogható ki (vihető el). A 60 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 3 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, továbbá valamennyi vízterületen a naponta kifogható 2 db. busa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász/.

 

NAPI KVÓTÁK
(kivéve a Közép- és Dél-békési és Poklás csatornákra szóló területi jegyeket):

a.) teljes jogú területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből 2 darab lehet egy fajba tartozó.
– Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– A méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
– Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta 3 db. fogható ki (vihető el). A busa fajok az egy éves területi jegyre vonatkozó 100 kg-os kifogható (elvihető) halkvótába nem számítanak bele, amennyiben a napi összesen kifogott (elvitt) súlyuk az állami fogási naplóba 9. kóddal külön oszlopba feltüntetésre kerül.

b.) kedvezményes I. területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el),
– Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá a méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
– Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta összesen 1 db. fogható ki (vihető el). A busa fajok az egy éves területi jegyre vonatkozó 40 kg-os kifogható (elvihető) halkvótába nem számítanak bele, amennyiben a napi összesen kifogott (elvitt) súlyuk az állami fogási naplóba 9. kóddal külön oszlopba feltüntetésre kerül.

c.) kedvezményes II. területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el),
– Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget.
– Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
– Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta összesen 2 db. fogható ki (vihető el). A busa fajok az egy éves területi jegyre vonatkozó 60 kg-os kifogható (elvihető) halkvótába nem számítanak bele, amennyiben a napi összesen kifogott (elvitt) súlyuk az állami fogási naplóba 9. kóddal külön oszlopba feltüntetésre kerül.

d.) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok és amur nem vihetők el.
– Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüszkárászt is.
– Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
– Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta összesen 1 darab fogható ki (vihető el).

 

14. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK
az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákra:

A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, továbbá összsúlykorlátozással védett halfajokból:

a.) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen: 25 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 50 kg fogható ki (vihető el).
b.) kedvezményes I. és II. területi jeggyel mindösszesen: 15 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 25 kg fogható ki (vihető el).
c.) gyermek területi jeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj nem vihető el, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 25 kg fogható ki (vihető el).

 

15. NAPI KVÓTÁK az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákra:

a.) teljes jogú éves területi jeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból összesen 2 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
b.) kedvezményes I-II. területi jeggyel összesen 1 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
c.) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok és amur nem vihetők el. Összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki a 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

16. A Poklás csatornára szóló napi területi jegy sporthorgászati jellegű, azzal hal nem vihető el.

 

17. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK a Poklás csatornán:
A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, továbbá összsúlykorlátozással védett halfajokból:

a.) Teljes jogú éves területi jeggyel kifogható-elvihető kvóták: Pontyból és amurból napi 2 darab, heti 5 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 50 kg fogható ki – vihető el. Ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 3 darab, összesen legfeljebb 10 kg fogható ki – vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 50 kg halmennyiségbe. Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 30 kg fogható ki – vihető el.
b.) Kedvezményes éves területi jeggyel kifogható-elvihető kvóták: Pontyból és amurból napi 1 darab, heti 3 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 20 kg fogható ki – vihető el. Ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 2 darab, összesen legfeljebb 6 kg fogható ki – vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 20 kg halmennyiségbe. – Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 20 kg fogható ki – vihető el.

 

V. Az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai

1. A Gyiger-zugi holtágon a horgászat csak a kijelölt 45 horgászálláson lehetséges, az illetékes természetvédelmi hatóság külön engedélyével.

2. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás), Füzfás-zugon, Német-zugon, Torzsási, Endrőd-Révzugi, holtágakon, az Orosházi Béke homokbánya tavon, a Gyopárosi tavakon és a Fás-tavon a ponty fajlagos tilalma feloldva.

3. A Fás-tavon csónakból horgászni, etetőhajót használni, stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni tilos. A Fás-tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület).

4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon sátorozás tilos. Szolgálati célt kivéve csónak vízre helyezése és használata tilos.

5. A Gyopáros Középső tavon tilos a horgászat május 1-szeptember 1. között a strandfürdő nyitva tartása miatt.

6. A Német-zugi holtág belső oldaláról horgászni, horgászhelyet létesíteni tilos.

7. Az Élővíz-csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna, Dánfok-éri, Dánfoki és Diófás csatornák vízterületeken:
7.1
 Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos.
7.2 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszain horgászni a tábor belépődíjának megtérítése mellett, az üdülőközpont éves és napi nyitva tartási idején belül lehetséges.
7.3 Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területén belül az intézmény házirendjének betartása kötelező.
7.4 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszán, a szabadstrand üzemelése idején a bólyákkal határolt területen belül horgászni tilos. Ezen partszakasz mindkét oldalán horgászni kizárólag a strand területét kijelölő bólyák lehelyezése előtt (ált. május közepe) és kivétele után (ált. szeptember közepe) lehetséges. (Kivéve a KHESZ által szervezett, vagy támogatott gyermek táborok idején.)
7.5 A Dánfoki-Diófás csatorna – dupla tiltós műtárgy és a Békés III. (Körgát) csatorna torkolata közötti- üdülőtáborból kivezető keskeny szakaszán horgászni kizárólag a Dánfoki Üdülőközpont és Bodoki K. utca oldalán húzódó partszakaszon lehet.
7.6 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.

8. A Poklás csatornán:
8.1 Csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos.
8.2 A Poklás csatornára érkezők részére a gépjárművel történő parkolás az erre kijelölt helyen lehetséges. Gépjárművel a csatorna partjára lehajtani, ott parkolni tilos.
8.3 Horgászni kizárólag a csatorna folyásirány szerinti bal partján (Gyulai Vár felől eső partszakaszon) lehetséges. Az Uhrin János utca felőli áteresz és a Sittye utcai tiltó 5 méteres sugarú távolságában horgászni tilos.
8.4 A ponty május 2-május 31-ig tartó faj szerinti fogási tilalmi időszaka feloldva.
8.5 Digitális halmérleg, mérőszalag és halmerítő háló használata kötelező, pontymatrac használata ajánlott.
8.6 A kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és„karika” nélküli haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkal való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.
8.7 Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással szabályozott kifogott-elvitt halak mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.
8.8 A Poklás csatornán az éjszakai horgászat tilos.
8.9 Horgászati idény:
– február 1-től-április 30-ig: 7-18 óráig
– május 1-től augusztus 31-ig 5-21 óráig
– augusztus 31-től szeptember 30-ig 6-20 óráig
– október 1-november 30-ig 7-18 óráig

 

VI. Kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halászjegyekre vonatkozó speciális szabályok, a halászat gyakorlásának feltételei:

1. A KHESZ kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halász területi jegyet kizárólag különböző vízterületekre, korlátozott darabszámban ad ki.

2. Kisszerszámos halász területi jegy kizárólag annak adható ki, aki a KHESZ Tagszervezetének tagja, érvényes állami halászjeggyel rendelkezik, továbbá az elmúlt három évből legalább egy évben igazoltan volt kisszerszámos halász területi jegye.

3. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász területi jeggyel 1 darab, legfeljebb 3×3 méter nagyságú, 30 milliméter, vagy nagyobb szembőségű emelőhálót használhat.

4. A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:
– kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
– érvényes horgászegyesületei tagság,
– tagsági lap, bélyeg
– állami halászjegy.

5. Kisszerszámos halász engedéllyel rendelkező személy halászat mellett egyidőben horgászati tevékenységet nem folytathat.

6. Kifogható-elvihető éves (egy területi jegyre vonatkozó) és napi halkvóták tekintetében a Horgászrend IV. fejezet 13.1/A és 14/A pontjában foglaltakat kell alkalmazni. (Összevont teljes jogú éves területi jegyre vonatkozó kifogható-elvihető halkvóták.)

7. A VI. fejezetben külön nem szabályozott kérdésekben a Horgászrend horgászatra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

a) Robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
b) A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
c) A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
d) A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
e) A nemzeti park területén a compó, garda, kősüllő zsákmányolása egész évben tilos.
f) Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
g) A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos.
h) A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
i) Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
j) Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
k) Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos

A 2006. évi LXXXV. törvény határvizekre vonatkozó horgászattal összefüggő rendelkezéseinek betartása kötelező:
határvíz: mindazon természetes vagy mesterséges álló- vagy folyóvíz, amelyen az államhatár vonala halad a határvonaltól a partokig terjedő szélességben, valamint az államhatár által metszett vizek az államhatár vonalától számítva mindkét oldalon 50-50 méter távolságig;
– A határvizeken a hajók a fő hajózó meder teljes szélességében, csónakok az államhatár vonaláig, napkeltétől-napnyugtáig közlekedhetnek.
– A vízi járművek a szomszédos ország területén csak veszély esetén, illetve segítségnyújtás céljából köthetnek ki. A vízi járműért felelős személy erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a szomszédos ország határellenőrző szervét.
– A határvizeken a horgászat és a kisszerszámos halászat a határvonalig megengedett.

A KHESZ a kezelésében lévő vízterületeken megfogott halakról megyei rekordlistát vezet. Amennyiben adott halfajból akár nagyobb testű, vagy kapitális példányt fogott, kérjük a megfogó nevét, a fogás helyét, pontos idejét, a hal súlyát, esetlegesen a fogási módszerét, körülményeit és egy, a vízparton készült jó fotót tartalmazó levelet e-mail címünkre (info@khesz.hu) elküldeni, vagy irodánkba leadni. (Békéscsaba, Bajza utca 11.). A rekordlistára beküldött halakat 2016. márciusától weblapunkon, illetve a KHESZ facebook oldalán folyamatosan megjelentetjük.

 

KHESZ, Békéscsaba, 2016. január