Búcsú a halászattól – horgászünnep a békési kikötőben

A fagyos óévi időjárás ellenére szép számmal gyűltek össze a horgászok tegnap délelőtt Békésen a kishajó kikötőben, hogy a szövetség által kezdeményezett, ünnepi hangulatú baráti találkozón közösen koccintsanak a hazai természetes vizeket érintő új korszak beköszöntére és a régi búcsúztatására.

Ahogy azt már bizonyára minden horgász tudja, egy korábban meghozott törvény alapján hazánkban „Kereskedelmi célú halászati engedély a 2016-os naptári évre, valamint az azt követő naptári évekre nem adható ki.” Magyarán az „iparinak” is nevezett halászat Magyarország folyóin, holtágain természetes vizű tavain, csatornáin a tegnapi nappal bezárólag megszűnt.

Sok horgász élt a lehetőséggel, hogy e piros betűs dátum apropóján poharát ürítse és megszoríthassa barátai, horgásztársai kezét. Mielőtt azonban a poharak összecsendültek, Dr. Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke néhány ünnepélyes gondolattal méltatta a hazai vizeket érintő pálfordulás jelentőségét.

Az elnök szerint a történelminek is bátran nevezhető változás hordereje akkor érthető meg igazán, ha rátekintünk arra a mintegy közel nyolc évtizedes körös-vidéki horgászszervezeti múltra, amelyben számos siker és kudarc által fémjelzett küzdelem árán kellett a horgászok érdekeit érvényesíteni az egykor kivétel nélkül halászati kezelésben lévő természetes vizeken.

Ebben az érdekérvényesítésben a KHESZ országosan viszonylatban mindig is élen járt, aminek eredményeként a szövetségi vízterületek a legutóbbi esztendőkkel bezáróan is folyamatosan gyarapodtak. Az elnök hozzátette, a természetesvízi halászat megszüntetésével egy időben lejáró vízkezelő jogok újrafelosztása további kedvező lehetőség arra, hogy a Körös-vidék többi, eddig halászati hasznosításban lévő vízterületei – folyók, folyószakaszok, holtágak – is a szövetség kezelésébe kerüljenek.

Erre vonatkozó igényeit a szövetség már benyújtotta az illetékes szervekhez és remélhető, hogy egy viszonylag gyors kifutású kijelölési procedúra végén hamarosan újból koccintani lehet, ezúttal az új vízterületek megszerzések apropója kapcsán. A szövetségi vezető gondolatait a következőkkel zárta: az új korszak eljövetele a szövetséget számos kihívás elé állítja, ami minden bizonnyal változásokat hoz majd a Körös-vidék horgászai számára is annak érdekében, hogy a horgászat helyi feltételei és eredményessége pozitív irányban előremozdulhasson.

A KHESZ elnöke után Láda Gáspár a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke és mint a MOHOSZ alelnöke köszöntötte a horgászokat, majd az országos horgászszervezet tisztségviselőjeként hangsúlyozta: a természetesvízi halászat megszüntetése nem csak itt a Körösök vidékén, de országos viszonylatban is olyan jelentőséggel bíró változás, amihez fogható aligha történt a haza horgászszervezeti idők „fennállása” óta.

Hozzátette, a kétségtelenül óriási mérföldkő mellett azonban számos, egyéb történelmi jelentőségű új jogszabály fogja az elkövetkező évek horgászatát meghatározni vízhasznosítás és a halgazdálkodás témakörében. Ennek legfontosabb sarokpontjait jelenti, hogy a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként jelölte ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, összevonásra került az állami horgászjegy és a fogási napló, illetve hogy a vizek újrafelosztásában rendkívüli lehetőséget adó törvénymódosítással a MOHOSZ kijelölési eljárással szerezheti meg a vizek döntő részének 15 évre szóló haszonbérleti jogát.

A közfigyelem természetesen ez utóbbi jogszabályi változás irányba fordul leginkább, hiszen horgászok ezrei várják egyre nagyobb izgalommal, ki lesz a vizek gazdája 2016-tól. Láda Gáspár igyekezett megnyugtató választ adni: a MOHOSZ az igényelt vizek listáját leadta, a lista felülvizsgálatra került és tulajdonképpen már csak a miniszteri aláírás hiányzik egy újabb rendkívüli jövőkép beteljesüléséhez.

Mint Csongrád megyei horgászszervezeti vezető pedig kiemelte, szövetségük a Békés megyei szövetséggel eddig is kiváló szervezeti-szakmai kapcsolatot ápolt és a jövőben – az új vízterületek várható horgászkezelésbe kerülése kapcsán –, erre jó szomszédokként még nagyobb szükség lesz. Ahogy előrevetítette: a Körösnek, mint helyi illetőségű szövetségi víznek természetesen a Tiszáig kell majd tartania.

Körös-vidéki horgászfülnek kedvesebb aligha hangzott még el a témát ikonikusan szimbolizáló Békési duzzasztó közelében, amely oly sokáig halász és horgászvízre osztotta a Kettős-Köröst. De már nem sokáig. A horgászszervezeti vezetők szavai után az új időket köszöntve, lelkes szavak kíséretében emelkedtek magasba a poharak és vígan csendültek össze az év utolsó napján.

(A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ezúton köszöni a horgászoknak a közös óévi koccintáson való részvételt, Boldog Új Horgászévet Kívánva minden körös-vidéki horgásznak!)

KHESZ
Fotó: Simon Ferenc, Tószögi György