December 11-én tartotta soron kívüli közgyűlését a KHESZ – Horgászrend módosítások 2016-tól

2015. december 11-én tartotta soron kívüli közgyűlését a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A napirendek között szerepelt a Szövetség alapszabályának az új polgári törvénykönyv előírásainak megfelelő módosítása, a 2015. december 31-én lejáró állami tulajdonú nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek sorsa és többek között a KHESZ Helyi Horgászrendjének módosítása is.

A 16:15-re összehívott közgyűlésen 85-ből 45 tagegyesület képviselője jelent meg, így a közgyűlés határozatképesnek minősült. Dr. Hunya Miklós a köszöntések és a megszokotott formális szabályok után az első napirendben néhány rövid kiegészítést tett a vezetőség által összeállított és már előzetesen a meghívóval kiküldött alapszabály módosításhoz és egyben felhívta a tagegyesületek figyelmét, hogy minden egyesületnek 2016. március 15-ig meg kell felelnie a polgári törvénykönyv (Ptk.) által támasztott új jogszabályi környezetnek. A KHESZ alapszabályának módosításait a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

A 2. napirendben választás következett, szintén a Ptk. előírásai kapcsán immár a Szövetség ügyvezető igazgatójának személyét és a vezetőség tagjává történő megválasztását fogadta el szintén egyhangú igen szavazattal a közgyűlés.

A következő napirendben az elnök, illetve az ügyvezető igazgató által a rendelkezésre álló információk szerint részletes tájékoztatás hangzott el a 2015. december 31-én lejáró haszonbérleti jogú állami tulajdonú nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek várható horgászkézbe kerüléséről.

Negyedik napirendben a KHESZ Helyi Horgászrendjéhez írásos előterjesztés alapján módosítási javaslatok kerültek ismertetésre és beterjesztésre. Hozzáfűzésre került, hogy a lényegi változások fő mozgatója a hatályos halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény alapvetése, a horgászat és a horgászturizmus elősegítése, az őshonos halfauna, az ívóképes halállomány védelme, a természetes halszaporulat elősegítése. Dr. Hunya Miklós elnök elmondta továbbá: a kereskedelmi célú halászat 2016 évtől megszűnik, így a bevezetendő szabályok elősegíthetik és előre vihetik a folyóvizek halállományának megerősödését is. Nemes Attila ügyvezető hozzászólásában kiemelte: a KHESZ-hez 2016 év elejétől a jelenlegi kezelésben lévő vízterületek soránál lényegesen több – többek között folyószakasz – kerülhet, ahol a kereskedelmi célú halászat megszüntetése után szükségesek lesznek azok a szabályok, amik a halállomány megújulása, szaporodásának elősegítése és hosszú távú fenntartása érdekében a jövő irányába mutatnak.

Az előterjesztésben szereplő szabályok a jelenlévők részéről több hozzászólást generáltak, azok megválaszolásra és megvitatásra kerültek, összességében a szabályokkal mindenki egyet értett. Az új horgászrendi szabályok – a következők szerint – külön-külön pontonként kerültek elfogadásra, zömében néhány nem, vagy tartózkodás szavazat mellett.

A közgyűlés a KHESZ Helyi Horgászrendjében 2016-tól:

  • az egy éves területi jeggyel elvihető kvótát 100 kg-ban határozta meg, melybe beleszámít a napi összsúly-korlátozással szabályozott halfaj, nem számít bele a zárt vizeken 5 darab 10 kg-os egyedsúlyon felüli harcsa, továbbá  napi 3 darab busa, amennyiben az új típusú fogási naplóba 9-es sorszámmal beírásra került.
  • a teljes jogú területi jegyekre vonatkozó napi kvóták (kifogható-elvihető napi darabszám) tekintetében összesen 3 darab kerül bevezetésre, melyből 2 darab lehet egy halfajba tartozó.
  • a méretkorlátozással, tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem szabályozott halfajokból legfeljebb 5 darab elviteli lehetőségének bevezetését a naponta elvihető 5 kg-os összsúlyon belül elfogadta. Ezek a halfajok a jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, paduc, domolykó, garda és a sügér.
  • a ponty kifogható-elvihető mérettartományát 35-65 cm-ben határozta meg.
  • a csuka és balin kifogható-elvihető mérettartományát 45-65 cm-ben határozta meg.
  • a süllő kifogható-elvihető mérettartományát 40-70 cm-ben határozta meg.
  • a dévérkeszeg kifogható-elvihető mérettartománya 15-40 cm-ben határozta meg
  • a süllő vonatkozó hatályos jogszabály szerinti tilalmi idejének, azaz március 1-től április 30-ig tartó visszavezetését elfogadta.
  • busából elvihető napi 3 darabot, mely a 100 kg-os egy éves területi jegyre vonatkozó kvótába nem számít bele elfogadta.

A fenti szabályok – a tárgyalt pontokat és szabályzásokat kivéve – nem érintik a helyi horgászrend más hatályban lévő pontjait, továbbá többek között a csatornákra és a gyulai Poklás csatornára vonatkozó egy éves területi jeggyel elvihető halkvótákat.

A napirend lezárása után az egyéb napirendek között Nemes Attila néhány közérdekű információt mond el a 2016-os évre vonatkozóan. Tájékoztatást adott arról, hogy 2016. évtől egységes horgászokmány, új állami jegy és fogási napló kerül bevezetésre, melyre a MOHOSZ tett javaslatot. Az okmány kemény fedőlapos lesz, első kemény lapos oldala az állami horgászjegy, a többi a fogási eredménynapló. A tűzés belülről kifelé fog megtörténni, a tűzőkapocs leragasztott lesz, így a korábban néhány esetben tapasztalt lapcsere immár nem lehetséges. Az okmány teljes országos forgalmazását a MOHOSZ kapja meg 2016-tól, a MOHOSZ-on keresztül pedig a tagszervezetek, onnan a tagegyesületek. A helyi kormányhivatallal való szerződéskötés megszűnik. Csökkenhet az adminisztráció, mivel nem lesz külön állami jegyérvényesítő bélyeg, a fogási naplót sem kell külön megírni, megszűnik az állami horgászjegy kiadása előtti nyilatkozat kitöltés is. Ígéretet kaptak arra továbbá, hogy a SZÁK program horgászközpontú fejlesztése is megvalósul, 2017-re akár már egy egyesületi tagnyilvántartó funkciót is elláthat. Kéri a tagegyesületek képviselőit, hogy a körlevelekben kiküldött anyagokat, az elszámolásokkal, okmányok kiadásával kapcsolatos tájékoztatókat minden esetben olvassák el.

További hozzászólás a tagszervezetek képviselői részéről nem érkezett, Dr. Hunya Mikós minden tagegyesületnek és horgászainak horgászélményekben gazdag 2016-os évet kívánt és a  közgyűlést bezárta.

Az összeállítás vázlatosan, a teljesség igénye nélkül készült!

Cikk: KHESZ