Előnevelt kecsegék a Körös-vidék élővizeiben

Szövetségünk múlt hét szerdán mintegy 4000 db előnevelt, átlagosan 10-15 centiméter testhosszúságú kecsegét helyezett ki a hasznosításában lévő élővizekbe az alábbi területi elosztásban: Hármas-Körös 1800 db; Hortobágy-Berettyó 300 db; Sebes-Körös 500 db; Berettyó 300 db; Kettős-Körös 800 db; Fekete-Körös 300 db.

A telepítéssel – az ország számos horgászszervezetéhez hasonlóan – Szövetségünk erősíteni igyekszik a kecsegék, hazai folyóvízi rendszerekben megfogyatkozott állományait, bízva abban, hogy e szép őshonos halunk olyan élettereket is visszahódíthat magának, ahol egykor általánosan előfordult.

A Körösök vízrendszerében a kecsegének jelenleg nincs számottevő állománya, horgászzsákmányként az utóbbi években a legritkább kivételként fordult elő. Múltban való gyakoriságát azonban a történeti leírások mellett a Gyomaendrőd térségében lévő Kecsegés-zug (Kecsegés-zugi-holtág) helynév is igazolja, illetve a korabeli fogási naplók adatai, melyekben még az 1970-es esztendőkből is 200-300 kg-os éves kecsege összfogás mutatkozik.

Szövetségünk a kecsegék telepítésével – a vidék folyóvizeinek őshonos halakkal történő gazdagítása mellett – igyekszik annak a lehetőségét megteremteni, hogy a hazai élővizek egykor általánosan előforduló tokhalával a jövőben a Körös-vidék horgászai újra találkozhassanak.

A kecsege a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelenleg a nem fogható (nem megtartható) halak kategóriájába tartozik, de fogási tilalma az állomány erősödése esetén felülvizsgálható. Mivel a fogási naplók a fenti okból jelenleg nem szolgáltathatnak adatokat a kecsegék állományaira vonatkozóan, a szövetségi vízterületeken történő esetleges kecsegefogásokról a horgászok szíves tájékoztatását kérjük.

KHESZ

Fotó: Tószögi György