Gerlai-holtág

A vízterület adatai:

  • Területe: 10 ha
  • Hossza: 12 km
  • Átlagos szélessége: 5-10 méter
  • A víz átlagos mélysége: 1-1,5 méter

Horgászati információk:

  • Horgászidőszak: egész évben, folyamatosan 0-24 h
  • Jellemző mederadottságok: nádassal, fákkal-bokrokkal szegélyezett partvonal, vízinövényektől dús víztér (főleg nyáron)
  • Beépítettség: hobbikerteket érintő szakaszai parcellázottak
  • Jellemző halfajok: csuka, ponty, amur, kárász, keszegfélék, domolykó, sügér, compó, törpeharcsa, naphal, számos védett halfaj

Vonatkozó területi jegy típusok (bővebben itt):

​A vízterületre a KHESZ helyi horgászrendje vonatkozik.

A Gerlai-holtágról általánosságban

A Gerlai holtág a Gyulán, Békéscsabán és Békésen áthaladó Élővíz főcsatorna rendszer mellékágát képezi. Fő funkciója a belvízelvezetés, öntözővíz biztosítás, tisztított szennyvizek befogadása és a horgászati hasznosítás. A Fehér-Körös egykori medrében futó holtág, helyi nevén „Ó-Körös” Békéscsaba mellett, a veszei kertekben ágazik ki az Élővízből. Veszely után a Póstelek felé vezető hídon lehet átkelni rajta. Pár kilométeren keresztül a Békéscsaba-Gyula közötti autóútvonalról leágazó Doboz-Gerla másodrendű útvonal mellett halad, jobb oldalról mezőgazdasági táblák, bal oldalról a Békéscsabai Repülőtér és egy kisebb mesterséges patkó alakú horgásztó övezi. Pár kilométert haladva Gerla felé kisebb-nagyobb kanyarokkal Gerla település szélét közelíti meg, majd visszatér az autóút mellé. Itt jobb és bal partja mellett 10-15 hétvégi ház található. A Békéscsaba-Doboz útvonal híddal keresztezi, lejjebb a sikkonyi hétvégi házak partjainak ad természetes jelleget, majd kanyarogva kiér a kertekből és csatlakozik egykori medréhez az Élővíz csatorna 24+280 fm szelvényénél. Medre elkeskenyedő, feliszapoltsága közepes, vízszintje az öntözési idényen kívül alacsony, a torkolat környékén parti vízinövényezettel való benőttsége közepes. Halállományában a csatornákra jellemző halfajok találhatóak meg, kiemelten a keszegfelék közül a bodorkát, vörösszárnyút, továbbá a kárászt, pontyot, amurt, compót és a csukát.

KHESZ