Halvédelmi Bírság Tételek

A horgászati, halászati jogsértő cselekmények és a kiszabható halvédelmi bírságok könnyebb átláthatóságának elősegítésére összeállításra került a HALVÉDELMI BÍRSÁG TÉTELEK áttekintő táblázatunk. A táblázatban található adatok és információk tájékoztató jellegűek, a hivatalos jogszabályi hátteret a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.

Összeállította: Székely Tibor horgászati referens

HALVÉDELMI BÍRSÁG TÉTELEK
Jogsértő cselekmény megnevezése kiszabható halvédelmi bírság kiszabható eltiltás állami horgászjegy/turista állami horgászjegy/állami halászjegy bevonása a helyszínen**** egyéb lehetséges szankciók***
Jogosulatlan horgászat        
állami horgászjegy hiánya 10.000 – 30.000 Ft 3 – 12 hónap    
területi jegy hiánya 25.000 – 50.000 Ft 3 – 12 hónap igen  
Jogosulatlan halászat        
a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiánya 50.000 – 300.000 Ft 1 – 3 év   bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
az állami halászjegy megléte, de a területi jegy hiánya 50.000 – 300.000 Ft 1 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
Fogási napló nem vezetése        
horgászat esetén 10.000 – 50.000 Ft 3 – 6 hónap igen  
rekreációs célú halászat esetén 10.000 – 50.000 Ft 3 – 12 hónap igen  
ökológiai célú szelektív halászat esetén 20.000 – 100.000 Ft 6 – 18 hónap igen  
Tiltott eszköz és mód alkalmazása        
elektromos eszköz használata 500.000 Ft 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
mérgező vagy kábító hatású anyag használata 500.000 Ft 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
robbanó anyag használata 500.000 Ft 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
szúrószerszám használata 100.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
búvárszigony használata 100.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
gereblyéző módszer esetén 100.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
hurokvető halászati módszer, sorhorog, csapóhorog használata 100.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
nyakzóháló használata 200.000 – 500.000 Ft 2 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
mederszelvény több, mint felének elzárása 200.000 – 500.000 Ft 2 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
Megengedettnél több felszerelés használata        
horgászat esetében horgonként vagy botonként 10.000 – 20.000 Ft 3 – 6 hónap igen  
rekreációs halászat esetén eszközönként 50.000 – 200.000 Ft 6 – 18 hónap igen  
ökológiai vagy szelektív halászat esetén eszközönként 50.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év igen  
Vízterületre vonatkozó tilalmi idő megsértése        
horgászat esetén 20.000 – 100.000 Ft 6 – 18 hónap igen  
rekreációs halászat esetén 20.000 – 100.000 Ft 1 – 2 év igen  
ökológiai vagy szelektív halászat esetén 50.000 – 200.000 Ft 1 – 3 év igen  
nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén 10.000 – 100.000 Ft 3 – 12 hónap nem  
Horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén 10.000 – 30.000 Ft 3 – 6 hónap nem  
Nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogása esetén 15.000 Ft* 3 hónap – 3 év nem  
Kíméleti területen        
a hal szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól vagy horgászattól eltérő – tevékenység végzése esetén 10.000 – 100.000 Ft 6 – 18 hónap nem  
horgászati tevékenység végzése esetén 30.000 – 100.000 Ft 6 – 18 hónap igen  
halászati tevékenység végzése esetén 100.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év igen  
Halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodás esetén        
állami horgászjegy hiányában 10.000 – 30.000 Ft 3 – 12 hónap    
területi jegy hiányában 25.000 – 50.000 Ft 3 – 6 hónap igen  
a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiányában 50.000 – 300.000 Ft 1 – 3 év   bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
az állami halászjegy megléte mellett, de a területi jegy hiányában 50.000 – 300.000 Ft 1 – 3 év igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
Halfogásra alkalmas állapotban lévő tiltott eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodás esetén u.a, mint ha a tiltott eszköz használatra került volna u.a, mint ha a tiltott eszköz használatra került volna igen bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés
Igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén 100.000 – 500.000 Ft 1 – 3 év nem  
Természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag vízbe juttatása 20.000 – 500.000 Ft 3 hónap – 3 év nem  
Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogása 20.000 Ft** 3 hónap – 3 év igen  
Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása 10.000 – 100.000 Ft 3 – 12 hónap igen  

*: Ha a kifogott halak egyedenként számított halgazdálkodási értéke nem éri el a 15.000,- Ft-ot akkor a kiszabott bírság 15.000,- Ft. Abban az esetben, ha a számított halgazdálkodási érték meghaladja a 15.000,- Ft-ot, akkor a halvédelmi bírság mértéke a számított halgazdálkodási érték.

**: Ha a kifogott halak egyedenként számított halgazdálkodási értéke nem éri el a 20.000,- Ft-ot akkor a kiszabott bírság 20.000,- Ft. Abban az esetben, ha a számított halgazdálkodási érték meghaladja a 20.000,- Ft-ot, akkor a halvédelmi bírság mértéke a számított halgazdálkodási érték. A méret-, vagy darabszám-korlátozással, vagy fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok méreten aluli, vagy kifogható darabszámot meghaladó, vagy fajlagos tilalmi időben jogosulatlanul kifogott, illetve a helyi horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse.

***: Érdemes tudni, hogy a Hhvtv. megsértése közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását vonja maga után a lakóhely szerinti halgazdálkodási hatóságnál, amennyiben a horgásznál jogszerűtlenül kifogott halat talál az ellenőrzésre jogosult személy, abban az esetben a közigazgatási eljárás lefolytatásával párhuzamosan tulajdon elleni szabálysértés miatt szabálysértési eljárás is kezdeményezhető az illetékes rendőrhatóságnál, a halvédelmi bírság mellett tehát szabálysértési bírság is kiszabható.

****: A Hhvtv. nem minden esetben teszi lehetővé jogsértés elkövetése esetén az állami horgászjegy/turista állami horgászjegy/állami halászjegy helyszínen történő elvételét, de jogerős halvédelmi bírság kiszabásakor az állami horgászjegy/turista állami horgászjegy/állami halászjegy minden esetben visszavonásra kerül, amelyet le kell adni a halgazdálkodási hatóságnak.

A nyilvántartott és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok halgazdálkodási értéke, valamint a kiszámítás módja
Kistermetű fajok
Fajnév Tudományos név 100 gramm egyedsúly alatt Ft/db 100 gramm egyedsúly felett Ft/kg*
bodorka Rutilus rutilus 10 1000
vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus 10 1000
domolykó Leuciscus cephalus 10 1000
jászkeszeg Leuciscus idus 10 1000
szélhajtó küsz Alburnus alburnus 10 1000
karikakeszeg Blicca bjoerkna 10 1000
dévérkeszeg Abramis brama 10 1000
laposkeszeg Abramis ballerus 10 1000
bagolykeszeg Abramis sapa 10 1000
szilvaorrú keszeg Vimba vimba 10 1000
paduc Chondrostoma nasus 100 1000
garda Pelecus cultratus 100 2000
compó Tinca tinca 100 2000
széles kárász Carassius carassius 100 2000
sebes pisztráng Salmo trutta 200 3000
menyhal Lota lota 200 3000
sügér Perca fluviatilis 10 2000
vágó durbincs Gymnocephalus cernuus 10 1000
kősüllő Sander volgensis 200 3000
Nagyobb termetű fajok
kecsege Acipenser ruthenus 500 4000
angolna Anguilla anguilla 3000
balin Aspius aspius 100 2000
márna Barbus barbus 100 2000
ponty Cyprinus carpio 100 1000
harcsa Silurus glanis 100 2000
csuka Esox lucius 100 2000
fogassüllő Sander lucioperca 200 3000

Összeállította: Székely Tibor horgászati referens