Hatékonyabb halőrzés a KHESZ-nél – beszélgetés Székely Tibor horgászati referenssel

Mint azzal bizonyára már sok horgász szembesülhetett, a Szövetség vízterületein még intenzívebb halőri tevékenység, új halőrök jelenléte tapasztalható az idei évtől. Ez különösen azokon a horgászvizeken szembeötlő – egyes visszhangok szerint „új jelenség” –, amelyek eddig halászszervezeti hasznosításban álltak.

Mindez annak a következménye, hogy a vízterület bővüléssel párhuzamosan a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi évek egyik legnagyobb szervezeti fejlesztését hajtotta végre, amely több működési szegmens mellett kiemelt hangsúllyal a halőrzéssel kapcsolatos feladatokat érintette.

Interjú Székely Tiborral, aki szintén új kollégaként mint horgászati referens, íróasztal mögül ügyel horgászokra, halakra, horgászvizekre.


Székely Tibor horgászat referens

– Hány hivatásos halőr van jelenleg állományban a KHESZ-nél, mennyi társadalmi halőr segíti a munkájukat, kik kapcsolódnak még esetenként hozzájuk?

– 12 fő alkalmazotti jogviszonyban lévő halászati őr  ellenőriz rendszeresen a KHESZ kezelésében lévő vizeken. Emellett halászati őri „jogosítványokkal” rendelkeznek az ügyvezető, a horgászati referens és a halgazdaságokban dolgozó halászok is, akik szervezett akciók alkalmával, vagy a halastavak partján szükség szerint a napi munkavégzés során egyaránt kiveszik részüket a halászati őrzésben. Így összesen 17 fő biztosítja a halászati őrzés hatékonyságát.

– A horgászvizeket felügyelő halőrök száma gyakorlatilag megduplázódott az idei évtől. Milyen szempontok játszottak szerepet az új  munkatársak kiválasztásában?

– Elsősorban a szükséges okmányok (rendészeti vizsga, halászati őri vizsga, büntetlenséget igazoló erkölcsi bizonyítvány) megléte mellett sokat nyomott a latba az újonnan alkalmazásra kerülő halászati őrök korábbi társadalmi halőri tevékenysége, melyek jó referenciát szolgáltattak az alkalmazásuk melletti döntéshez.


A KHESZ halászati őrei

– Mi a halőrzési tapasztalat azokon a vízterületeken, amelyek újonnan kerületek a Szövetség hasznosításába?

– A Szövetség kezelésébe került új vizekről általánosságban elmondható, hogy arányaiban ezeken a legnagyobb a halgazdálkodási jogsértések száma. Különösen érvényes ez a Dél-békési csatornákra, a Peresi-holtágra, valamint a folyóvizek korábban HTSZ kezelésében található szakaszaira.

– Az új területeken való rendszeres halőri jelenlét milyen fogadtatásra talált a horgászoknál?

– Mivel a megye horgászainak túlnyomó része szabálykövető, ezért örültek a komolyabb szintű halászati őrzésnek. Egy éjszaki akció például több horgászt a lakóhajójában talált egy korábban halászkezelésű vízterületen. Persze nem volt kellemes legszebb álmukból felkelniük és a halászati őrök ellenőrzésének alávetniük magukat, azonban egymásnak ecsetelve a korábban „szokatlan” eseményt végső konklúzióként velősen megállapították: „Végül is ezt akartuk”


A korábban halászati hasznosításban lévő vizeken, így a Hortobágy-Berettyón
is szokatlan jelenség volt az idei évtől tapasztalható rendszeres halőri jelenlét

– Mire számíthatnak a horgászok a megnövekedett halőri állomány függvényében?

– A szervezeti erősödés következtében időszaktól, napszaktól függetlenül bárhol, bármikor feltűnhetnek a KHESZ halőrei akár átfogóbb, csoportos akció keretében is. A megnövekedett létszám miatt a területi lefedettség nagyban megnőtt, ehhez hozzájárul az egyre kiterjedtebb, egyre aktívabb társadalmi halőri tevékenység, amely egyrészt nagyobb biztonságot nyújt a vele együtt dolgozó halászati őrnek, másrészt az ellenőrzés hatékonyságát is megnöveli.

A halászati őrök általában a lakóhelyükhöz közel eső vízterületeken látnak el őrzési feladatokat, mivel azonban az adott területen horgászó személyek sok esetben már ismerik az ott tevékenykedő halászati őr személyét és mozgását, ezért a hatékonyság növelése céljából a halőrök egymás területein is végeznek ellenőrzési feladatokat.

A rendőri szervekkel jó kapcsolatot ápol a KHESZ, ezért a rendőrhatóság bármikor szívesen áll rendelkezésre, ha egy átfogóbb, nagyobb volumenű akció végrehajtása a cél. Az Állami Halőri Szolgálat állami halászati őrei szintén nagy segítséget nyújtanak az illegális horgászati, halászati tevékenységek leleplezésében, ők eseti jelleggel, de külön kérésre is kiszállnak a kívánt vízterületre.


Közös halőri akció a Csongrád megyei kollégákkal


Bárhol, bármikor feltűnhetnek a KHESZ halőrei, akár szervezett akció keretében is

– A halőri feladatok koordinálása ezen a szinten már jelentős logisztikai feladat. Hogyan, milyen szempontok szerint történik mindez?

– A 12 fő halászati őr minden hónap végén megtervezi a következő hónapban ellátandó ellenőrzési feladatokat, majd a halászati őri csoportvezetővel egyeztetve kijelölésre kerülnek a csoportos akciók időpontjai. Az akcióterveket a tapasztalatok, illetőleg a bejelentések alapján határozzák meg, valamint az ügyvezető igazgató iránymutatása alapján. A havi tervektől, illetve a tervezett akcióktól függetlenül a halászati őrök bármilyen jellegű, halgazdálkodást érintő bejelentés esetén ½-1 órán belül a helyszínre tudnak érkezni.

Mit tegyünk szabálytalanság észlelése esetén?

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kéri a Tisztelt Horgásztársakat, hogy a vízterületein tapasztalt, horgászrendet, illetve törvényt sértő horgászmagatartás esetén haladéktalanul értesítsék (ne órákkal és napokkal később) a területileg illetékes halászati őröket vagy irodánkat. A bejelentéseket anonim (név nélkül) kezeljük.

„A horgász joga és lehetősége a szabályok és a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni és az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését, a rongálást hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége stb.) bejelenteni.” (A MOHOSZ Országos Horgászrendje II. fejezet 25. pont)


Szabálytalanság, gyanúra okot adó tapasztalás bejelentése
a horgász joga és lehetősége

– Az egyre szervezettebb halőrzés következtében a vízparti morál a 30-40 évvel ezelőttihez képest óriásit változott, különösen az elmúlt évtizedben. Az idei évvel datálódó KHESZ szervezeti bővülés újabb mérföldkövet jelenthet mindennek pozitívumaiban. Mi manapság a jellemző vízparti magatartás, mi a gyenge pontja vétségek tekintetében a horgásztársadalomnak itt a Körösök vidékén 2016-ban?

– Egy-két esettől eltekintve az ellenőrzés alá vont horgászok együttműködnek az ellenőrzés során, köszönhetően a halőrök pozitív, segítőkész hozzáállásának, még akkor is, ha jogszabálysértő cselekmény kerül feltárásra. A Hhvtv.-ben foglalt jogsértő cselekmények közül egyértelműen a halfogásra jogosító okmányok nélküli horgászat, ill. halászat a legáltalánosabb eset, de nem ritka a tilalmi időben történő hal kifogása, valamint a méretkorlátozás megsértése. Csekélyebb mértékben fordul elő a több felszereléssel történő horgászat, vagy a darabszám korlátozásának megszegése.


A méreten aluli hal megtartása sajnos még ma sem számít egyedi esetnek

– Mennyi ügy került az asztalra ebben a szezonban, százalékosan kifejezve mennyi ebből az enyhe,  a közepes, illetve a  súlyos vétség?

– Ebben az évben eddig már több mint 100 darab helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján készült feljelentés a halgazdálkodási hatóságok felé, melynek hozzávetőlegesen 70 %-át teszi ki a halfogásra jogosító okmányok hiányában történő horgászat, amely hangsúlyos vétség.

A közepes súlyú jogsértésnek minősülő tilalmi idő, méret-, valamint darabszám korlátozás megsértése adja az esetek 25 %-át, míg az enyhébb jogsértési kategóriába tartozó fogási napló vezetésének elmulasztása, illetőleg a több felszereléssel történő horgászat a fennmaradó 5 %-ot jelenti. A legsúlyosabbnak minősíthető jogosulatlan halászat (kereskedelmi célú halászeszközökkel), illetve a tiltott eszközzel, vagy módon történő halfogás szerencsére nem jellemző a KHESZ vizein.

Feljelentések száma a KHESZ vízterületein 2016. szeptemberig (top 10)
  Vízterület Hasznosítás 2016 előtt Feljelentések száma
1. Kettős-Körös (0,0-37,26 fkm) részben 11
2. Sebes-Körös (0,0-58,56 fkm) részben 11
3. Peresi-holtág nem 10
4. Berettyó folyó a betorkolló csatornákkal (Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida, Csereedrői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi) nem 9
5. Élővíz-csatorna igen 8
6. Hármas-Körös (12-91,3 fkm) részben 7
7. Kakat-főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a torkolatig nem 6
8. Mezőhegyesi Élővíz-csatorna nem 6
9. Hortobágy-Berettyó (0-59,9 fkm) nem 5
10. Holt-Sebes-Körös-főcsatorna nem 4

– Melyik szabálytalanság mit von maga után?

– A Hhvtv.-ben megfogalmazott jogsértő cselekmények nem minősülnek sem szabálysértésnek, sem bűncselekménynek. Ez alól kivételt képez a bűncselekménynek minősülő jogosulatlan (okmányok nélküli) halászat, a gereblyézés, valamint a tiltott eszközzel vagy módon történő halászat vagy horgászat. A bűncselekmény elkövetése esetén akár 2 évig történő szabadság vesztés is kiszabható.


A horgászat jogsértő cselekményei pénzbírsággal és eltiltással, egyes esetekben
pedig szabadságvesztéssel is szankcionálhatók
(
Halvédelmi bírság táblázatunk ITT található.)

A Hhvtv.-ben foglalt jogsértő cselekmények szankcionálása két egymástól el nem választható bírságtétel meghatározásával történik. Az egyik a 10.000 forinttól 500.000 forintig terjedő pénzbírság, a másik a vele arányban lévő 3 hónaptól 3 évig terjedő halfogásra jogosító okmányok váltásától történő eltiltás.

Abban az esetben, ha valaki jogosulatlanul fogja ki valamely halfaj egyedét vagy egyedeit cselekménye lopásnak minősül, és a halvédelmi bírság kiszabására irányuló közigazgatási hatósági eljárás mellett szabálysértési eljárást is kezdeményezhet az erre illetékes hatóság. (bővebb bírságtételeket lásd a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendeletben)


A fogási napló nem vezetése 10.000-50.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot,
3-6 hónap eltiltást és az állami jegy helyszíni bevonását eredményezheti

– Vegyünk egy elképzelt esetet: valaki nem ír be a naplóba egy egyébként megtartható pontyot és a halőri ellenőrzés során ez kiderül. Mi történik ott a vízparton és itt az irodában?

– A fogási napló vezetésének elmulasztása a Hhvtv. szerint jogsértő cselekménynek minősül, melyre 10-50.000 forintig terjedően lehet halvédelmi bírságot kiszabni a kifogott és nem rögzített halmennyiségtől, valamint a mulasztások számától függően. A fenti jogsértő cselekményt a halászati őr a helyszínen jegyzőkönyvbe rögzíti az eset összes körülményeivel együtt. 

A halászati őr ezt követően behozza az irodába a jegyzőkönyvet, ahol a jegyzőkönyv alapján megtörténik a közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése a jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóságánál, aki kiszabja végül a büntetést.


Helyszíni jegyzőkönyv, feljelentés a halgazdálkodási hatóságnál,
bírság kiszabása: a szabálytalanság jogszabályi útja

– Van-e mód  elnézőbbnek vagy éppen szigorúbbnak lenni a vétségek íróasztal feletti elbírálásának tekintetében?

– A Hhvtv. 70. §-ban meghatározott esetekben a halgazdálkodási hatóság számára van mód a jogsértő cselekmények figyelmeztetéssel történő szankcionálásra. A halgazdálkodásra jogosultnak nincs jogszabályban foglalt lehetősége megítélni a cselekmény súlyát, vagy a szankció mértékét. Azonban a feljelentés elkészítésekor fel szoktam hívni a hatóság figyelmét arra, hogy az eljárás alá vont személynél milyen súlyosbító, vagy enyhítő körülményeket javaslok figyelembe venni a bírság kiszabásakor. (Halvédelmi bírság táblázatunk ITT található.)

– Várható-e további halőri létszám bővülés a jövőben?

– Az alkalmazotti jogviszonyba lévő halászati őrök tekintetében a Szövetség a közeljövőben nem tervez létszámbővítést, azonban a rendelkezésre álló forrásokból a halőrzés eszközeinek korszerűsítését rövid távon igyekszik megoldani oly módon, hogy időjárási körülményektől, napszaktól függetlenül a KHESZ vizeinek halászati őrzése a legmagasabb színvonalon megvalósítható legyen. Nem zárkózik el azonban a társadalmi státuszban halőrzési feladatokat vállalni kívánó személyek megbízása felől, akik a halászati őrök munkáját nagyban elő tudják segíteni azzal, hogy a területet jól ismerve folyamatosan jelen tudnak lenni a vizeken.


A Szövetség a jövőben tovább erősíti a halőrzés hatékonyságának feltételeit

– A halőrzéssel kapcsolatos munkafolyamatok részbeni „belső” motorjaként, mint új munkatárs, hogyan összegeznéd tapasztalataidat?

– Elmondható, hogy a KHESZ vizein a halászati őrök sikerrel végzik feladatukat, a horgászok visszajelzése alapján örvendetes, hogy az ellenőrzés az összes vízterületen folyamatos. Ennek következtében egyre többen választják a horgászat legális – halfogásra jogosító okmányok birtokában történő – formáját. Meg kell jegyezni, hogy a horgászok és a halászati őrök egymás közötti jó kommunikációjának eredményeként a bejelentésre történt jogsértő cselekmények felszámolása is ugrásszerűen megemelkedett. A szélesebb körű társadalmi kapcsolatokat illetően pedig ki kell hangsúlyozzam, hogy a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a halgazdálkodás, halászati őrzés, horgászvizsgáztatás és horgászszervezeti kérdések terén a továbbiakban is készséggel áll mind a Tagegyesületek, mind a Horgásztársak rendelkezésére.

Névjegy
Név: Székely Tibor
Életkor: 37
Lakóhely: Mezőberény
Szakirányú végzettség: agrármérnöki diploma, halgazdálkodási szakmérnöki diploma – Gödöllő
Előző munkahely: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, halgazdálkodási főfelügyelő
KHESZ munkaviszony: 2016. május 2.
Beosztás: Horgászati referens
Feladatkörök:
  • a halászati őrökkel való kapcsolattartás, a feljelentések megfogalmazása, továbbítása az illetékes kormányhivatalok felé
  • horgászvizsgára történő felkészítés, horgász vizsgák lebonyolítása
  • felkészítés halászati őri vizsgára
  • halgazdálkodási tervek előkészítése
  • telepítések bejelentése
  • kapcsolattartás a kormányhivatalok halgazdálkodási hatóságaival
  • a szövetség kezelésében található vizek ellenőrzése
  • segítségnyújtás a tagegyesületek részére
  • szervezeti, érdekvédelmi, koordinációs, halgazdálkodási feladatok ellátása
Horgászati kötődés: A megyében található vízterületek, különösen a Sebes-Körös és a Kettős-Körös; finomszerelékes keszegezés és spiccbotos horgászat


A horgászok és a halőrök kommunikációja örvendetesen javult az utóbbi időben

Cikk, fotók: Tószögi György

(A fotókat a rajtuk szereplő személyek hozzájárulásával közöljük.)