Horgászati tilalom kiterjesztése a Hármas-Körös teljes Árvízkapu alatti KHESZ szakaszára!

Hivatalos tájékoztatást adunk arra vonatkozóan, hogy a tegnap kiadott, 2019. június 16. 0:00 órától hatályos, Hortobágy-Berettyó folyóra és annak torkolatától lefelé, a Hármas-Körösbe torkolló csatornák környezetére kiadott horgászati tilalom érvényét veszti, helyébe a következő lép:

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, mint a Hortobágy-Berettyó és Hármas-Körös folyók halgazdálkodási (horgászati) hasznosítója, a levonuló rothadó belvizekkel terhelt oldott oxigén hiányos vizek miatt, a menekülő halállomány védelme érdekében,

ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI TILALMAT RENDEL EL
2019. június 16. 12:00 órától

a KHESZ tilalom feloldásáról szóló hivatalos hirdetményének kiadásáig:

• a Hortobágy Berettyó folyón az ecsegfalvi közúti hídtól lefelé a Hármas-körösi torkolatig,

• a Hármas-Körös folyón a Hortobágy-Berettyó folyó torkolatától lefelé a KHESZ HASZNOSÍTÁSÁBAN LÉVŐ TELJES HÁRMAS-KÖRÖS SZAKASZON a szelevényi gátőrházig (12 fkm), illetve a Hármas-Körösbe torkolló csatornák hullámtér belül részén.

Az általános horgászati tilalom ideje alatt a fenti területeken HORGÁSZESZKÖZÖKKEL TARTÓZKODNI ÉS HORGÁSZATI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATNI TILOS! A tilalom megszegése azonnali hivatásos halőri intézkedést és területi jegybevonást von maga után!

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége