Horgászati tilalom! – vízminőségi havária helyzet a Hortbágy-Berettyó folyón

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, mint a Hortobágy-Berettyó és Hármas-Körös folyók halgazdálkodási (horgászati) hasznosítója, a levonuló rothadó belvizekkel terhelt oldott oxigén hiányos vizek miatt, a menekülő halállomány védelme érdekében,

ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI TILALMAT RENDEL EL
2019. június 16. 0:00 órától

a KHESZ tilalom feloldásáról szóló hivatalos hirdetményének kiadásáig:

• a Hortobágy Berettyó folyón az ecsegfalvi közúti hídtól lefelé a Hármas-körösi torkolatig,

• a Hármas-Körös folyón a Hortobágy-Berettyó folyó torkolatától lefelé a Hármas-Körösbe torkolló csatornák hullámtéren belüli részén, továbbá attól a folyásiránnyal lefelé és felfelé számított 100 méteren,

Az általános horgászati tilalom ideje alatt a fenti területeken horgászeszközökkel tartózkodni és horgászati tevékenységet folytatni tilos! A tilalom megszegése azonnali hivatásos halőri intézkedést és területi jegybevonást von maga után!

Előzmények:

Az elmúlt napokban vízminőségi problémákból adódó, jelentős mértékű halpusztulással járó havária helyzetet észleltünk a Hortobágy-Berettyó folyó teljes szakaszán. Szövetségünk a folyón levonuló fekete színű, kellemetlen szagú víz vizsgálata során megállapította, hogy a vízben lévő oldott oxigén mennyisége szakaszonként olyan kritikusan alacsony értéket mutat (helyenként 0,5 mg/l alatt), amely a halak (és más vízi élőlények) minimális életfeltételeit sem elégíti ki.

Értesítettük a hivatalos szerveket, közte a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, amely segítőkész hozzáállással a lehetőség szerinti kármegelőzési beavatkozásokat megtette és a betorkolló csatornákon keresztül megemelt mennyiségben friss víz bevezetését rendelte el a Hortobágy-Berettyó folyóba.

A nagy mértékű halelhullással járó vízminőségi problémák valószínűsíthető oka, hogy az utóbbi hetek esőzései miatt a hullámtérben már jelentős mennyiségben felnőtt zöld növényzet víz alá került és a hirtelen jött kánikulai melegben pangani, rothadni kezdett. A szerves anyag terhelést jelentősen fokozhatta a gazdasági területekről beemelt magas tápanyagtartalmú belvíz, amely további oxigéncsökkenést eredményezett.

Halőreink állandó vészhelyzeti felügyeletet látnak el a vízminőségi problémákkal sújtott szakaszokon, a folyamatos monitoring vizsgálatokat pedig kiterjesztettük a Hármas-Körösre és az érintett holtági vízterületekre (Kákafoki-holtág).

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége