Horgászrendi változások 2020-ban

Összeállításunkban vázlatosan foglaljuk össze a KHESZ kezelésében lévő horgászvizekre 2020 évre vonatkozó horgászrendi módosításokat, továbbá a területi jegyek módosításait.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Helyi Horgászrendje a 2020-as horgászévre összességében csak néhány pontban változik.

Új horgászrendünk III. fejezetében a horgászat általános szabályai között, a vízparti szemetelésről szóló részletes szabályok és viselkedési normák olvashatók. Számos horgásztól és munkatársainktól beérkezett tapasztalat, kellemetlen élmény, felháborodás alapján kénytelenek voltunk kiemelni és külön helyet adni az alapvető egészségügyi szükségletek, így a vizelési és székelési szükségletek kulturált elvégzésére szóló figyelemfelhívásnak, illetve azok 21. századi módon történő megoldásának és elvégzésének szóló felszólításnak, mely szerint:

„A horgász a vízparton alapvető egészségügyi (többek között vizelési és székelési) szükségleteit köteles úgy elvégezni, hogy az adott horgászálláson és környezetében visszamaradt fekália, tisztasági papírok, egyéb hulladéknak minősülő anyagok ne maradjanak hátra.”

Többen azon a véleményen voltunk, hogy ez nem való egy horgászrendbe, illetve ezek olyan mindennapi kérdések, melyeket nem kell részletezzünk. A vízparti gyakorlat azonban mást mutatott.

A nagy látogatottságú vízpartokon és a nagyobb létszámú horgászversenyek helyszínén évek óta mobil, hetente takarított illemhelyeket helyeztetünk el, azonban erre a külterjes folyó- és holtágszakaszokon nincs lehetőségünk.

Az egészségügyi szükségletek vízparti kulturált elvégzésének alapnormáit itt nem szeretnénk részletezni. A téma azonban több helyen akut jelleget öltött, így fontosnak tartottuk a figyelem ráirányítását és szükség szerint a szankcionálást is. Reméljük utóbbira nem fog sor kerülni.

Talán visszafelé haladunk? A 70-es évektől a 90-es évek közepéig „reneszánszát élő” vízparti sátras, lakókocsis vadkempingezéseknél sokakkal együtt jól emlékszünk az ott használt egyszerű, ámde az igényeket minden oldalról kielégítő vízparti wc megoldásokra. A leírás és újabb fenyegető szabály alapján többekben megfogalmazódik majd az éles kritika, mely szerint ha a vízkezelő nem biztosít wc-t, akkor szükségletük szerint továbbra is a horgászhely mellett akár 2 méterrel fogják az alapvető viselkedési normákat és az önmagukkal szemben támasztott alapvető igényeket is nélkülöző személyek a dolgukat elvégezni. Őket ez nem zavarja, azonban az utánuk odaérkező jóérzésű és magára igényes személy, vagy társaság ezen megbotránkozik és mélyen elveti. Összességében pedig a szemeteléssel együtt kiváltképp negatív képet fest a horgásztársadalomról, a már sokszor hallott általánosításokra ismét okot adva. A vízparti zöldterületek karbantartásának alkalmával Kollégáink számtalan ilyen gusztustalan esetről tudnak beszámolni, melyek egy része – a kézi lengőkasza kiváló szórásképének köszönhetően – teljes ruhacserével volt csak megoldható.

Kérjük a horgászokat, hogy a horgászfelszerelések közé saját egészségügyi komfortjuk érdekében is szerezzék be az ilyen esetekben tisztán és kulturáltan használható kis helyigényű, higénikus, összecsukható, hordozható eszközöket. Ahol pedig az anyagi lehetőségek végképp nem engedik, ott a tábori ásó is kiváló szolgálatot tehet, az eszközzel átforgatott föld pedig jól takar.

A téma mindenesetre önálló cikkre érdemes. Haladjunk inkább tovább.

Pontosítottuk a behordás-kihordás kérdéskörét, így a III. fejezet 18. pontja szerint „Behordásnak minősül a bármilyen módon bevitt horgászkészség végszerelékének vízbe történő engedése után a horgászkészség partra történő kivitele, kiszállítása is.”

A III. fejezet 20. pontjában kiemeltük, hogy azokon a horgászvizeken, ahol aktív vízi közlekedés folyik „A horgász köteles a horgászkészségének végszerelékét úgy bevetni, hogy a zsinór ne akadályozza a víziközlekedést, és ne legyen balesetveszély forrása (pl. zsinórsüllyesztő). Az utóbbi időben több olyan, szerencsére enyhébb sérüléssel járó balesetről kaptunk hírt, ahol balesetbiztonság szempontjából nem körültekintően elhelyezett horgászzsinórok okoztak sérülést.”

A Horgászrend III. fejezet 27. pontjában részletezett, a fogási napló szabályos és pontos vezetésére vonatkozó szöveges passzusok közé bekerült a vezetés pontos elvégzésére vonatkozó részlet¸ ami így szól: „A kifogott hal fogási napba történő szabályos vezetésének – azaz beírásának – a kifogott (megtartott) halak mérleggel legalább 0,5 kg pontossággal mért, majd beírt súlya, pontos dátum hónap-nap-óra-perc és a kifogás helyének pontos megjelölése minősül.  Előzők sokak számára alapvetők, de 2019-ben is több esetben találkoztunk olyan kézenfekvő, feljelentéssel folytatódó, eltiltással és pénzbírsággal záruló jogsértésekkel, ahol az előzőkben részletezett beírások valamely komponense hiányzott, így például adott naplósorban a kifogás helye, a mért-kerekített súly szerepelt, de a pontos dátum, vagy a dátum egy része elmaradt a bejegyzésből.

Horgászrendünk 2019-ben nem szabályozta, 2020-ban viszont – a hatályos vonatkozó jogszabályban foglalt lehetőséggel élve – halkíméleti okokból a III. fejezet 28. pontja szerint „november 1. és február 28. között a szonár használata a vermelő halállomány vélelme érdekében a horgászathoz tilos. Ebben az időszakban szonár még kikapcsolt állapotban sem lehet a csónakban vagy a vízparton, kivéve a mederfelméréssel, kutatással foglalkozó szakembereket. Szonárnak tekintendő minden radarozásra alkalmas készülék.”

A IV. fejezetben szerepeltetett, a horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályaiban eszközölt változásaink:

Helyesbítésre került a Hármas-Körösön december 1. és február 28. között tiltott szakaszai közül a Hortobágy-Berettyó hajózó ágtól a folyásirány szerint (lefelé) a Borza szentély jellegű mentetlen holtág felső végi betorkollásáig tartó, a szakasz határait gps koordinátákkal is megjelölt szakasz.

A IV. fejezet 8. pontja szerint, a KHESZ közgyűlésének jóváhagyása mellett 2020-tól a KHESZ kezelésében lévő vizeken, így a Hármas-Körös védett természeti terület besorolású szakaszán is 30 cm-es méretkorlátozással fogható immár a kősüllő.

A 9. pontban felső méretkorlátozással védett halfajok közül a korábban 70 cm-rel szereplő csuka, süllő és balin jövőre a horgászrend szerint 80 cm-es standard méretig igény szerint elvihető.

A Fűzfászugi-holtág endrőd felőli végén 2019-ben megépült versenypálya vonzerejének megőrzése érdekében, a 13. pont szerint tilos kifogni (megtartani) a dévérkeszeget, karikakeszeget, bagolykeszeget, laposkeszeget, valamint a jászkeszeget a Fűzfás-zugi holtág endrőd felőli részén, a Görbekút-vidólaposi csatorna befolyótól (volt ENCI épület irányában) a holtág endrődi végéig tartó versenypálya szakaszon.

Ismét pontosításra kerültek a halelviteli kvóták. Az egy területi jeggyel 100 kg elvihető halmennyiséget kimerítő horgászok részére kiegészítő területi jegy kerül bevezetésre, magasabb áron az alábbiak szerint:

14. pont

b.) Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozás alá tartozó, és az összsúlykorlátozással szabályozott kifogott (elvitt) halak együttes mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.

c.) A területi jegyben engedélyezett kvóta kifogása (elvitele) után a horgász részére egy évben egyszer kizárólag a többlet halelvitelt biztosító „Kiegészítő” területi jegy adható ki, a horgászat „Kiegészítő” terület jeggyel folytatható.

d.) Az Észak-, Közép- és Dél-Békési csatornákra külön kiadott területi jeggyel kifogható éves kvóták beszámítanak a maximálisan elvihető mennyiségbe abban az esetben, ha a fenti területi jegy mellett a horgász rendelkezik más KHESZ vizekre érvényes éves területi jeggyel.

e.) A csatornákra külön kiadott éves területi jeggyel kifogott (elvitt) halkvóta elérése után a horgászat szintén a Horgászrend IV. fejezet 14/C. 14 pontja szerint lehetséges, ha nem rendelkezik más KHESZ vizekre olyan területi jeggyel, amellyel a horgászat még folytatható.

f.) A KHESZ kizárólag egyféle „Kiegészítő” jegyet ad ki.

g.) A „Kiegészítő” többlet halelvitelre kiadott területi jegy kizárólag ugyanolyan típusú és területi hatályú lehet, mint amilyennel a kvóta megfogásakor rendelkezett a horgász. Előzők miatt a korábbi területi jegy a „Kiegészítő” területi jegy kötelező melléklete, anélkül „Kiegészítő” területi jegy érvénytelen.

Meghatározó változás a horgászrendben a napi kvóták tekintetében, hogy egy teljes jogú területi jeggyel korábban naponta 2 darab napi-darabszám-korlátozás alá tartozó elvihető hal 3 darabra változik, külön széljegyzet nélkül, azaz lehet mindhárom azonos fajú.

Horgászok kérésére a Horgászrend V. fejezetében az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai szerepelnek. A Poklás csatornára vonatkozó, 9. pont e.) pontjában bevezetésre került a december 1-től január 31-ig tartó horgászidény, naponta 8-16 óra között. Korábban ebben az időszakban halkíméleti okok miatt nem lehetett horgászni.

Szintén horgászok kérésére a 10. pontban a Szarvas-békésszentandrási Holt-Körösre (Kákafoki holtág) vonatkozó horgászrendi szabályok szintén módosultak, így a KHESZ 2020. évre kiadott – holtágra szóló – területi jegyével egész évben engedélyezett lesz a csónakos horgászat.

Összeállításunkban kizárólag a fontosabb horgászrendi módosításokat részleteztük. Az anyag a teljesség igénye nélkül készült.

Területi jegyek módosításai

  1. évben az alábbi területi jegyek kerülnek bevezetésre:

– 3 napos területi jegy – érvényes a kitöltéstől számított három naptári napra

– külön a Dél-békési csatornákra szóló, csökkentett árú területi jegytípus

– Kiegészítő területi jegy – adott területi jegyhez váltható, a 100 kg-os halelviteli kvóta kimerülése esetén, emelt áron

A Hortobágy-Berettyó – Karcag térsége jegytípus területi hatálya módosul. A Hajdú-Bihar-megyei Horgász Szervezetek Szövetsége és a KHESZ együttműködése kapcsán a felső határ immár a Hamvas-főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig fog terjedni.

  1. évre szóló területi jegyáraink weboldalunkon hamarosan olvashatók lesznek.

A horgászrenddel és a területi jegyekkel esetlegesen felmerült kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatosan elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésre.

A KHESZ 2020. évi Helyi Horgászrendje egységes szerkezetben az ikonra kattintva tölthető le: